15 Απρ 2017

Tό Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο δὲν πιστεύει στὸ θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτός;

Τὶς τελευταῖες ἡμέρες (ὅπως εἴθισται πάντα τὶς ἱερὲς ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος) μὲ ἀφορμὴ τοποθετήσεις κυβερνητικῶν βουλευτῶν ἀναμοχλεύτηκε τὸ θέμα τοῦ Ἁγίου Φωτός! Προκεται περὶ θαύματος; Ὀφείλει τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο νὰ ἀναλαμβάνει τὸ κόστος τῆς μεταφορᾶς του καὶ νὰ τοῦ ἀποδίδει τιμὲς ἀρχηγοῦ κράτους; 
Ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ἐπαναλαμβανόμενου θαύματος ποὺ ἐνσπείρουν οἱ διασῶτες τοῦ μαρξισμοῦ καὶ τοῦ ἀθεϊστικοῦ διαφωτισμοῦ τῆς Δϋσης δὲν μᾶς κάνει ἐντύπωση! Θὰ τολμούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι ὁ ἔξωθεν πόλεμος κατά τῆς Ὀρθοδοξίας μας εἶναι δικαιολογημένος! Τὰ πράγματα γίνονται πολὺ κρισιμότερα ὅταν ἐντὸς Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα ἀπὸ τοὺς πιό ὑψηλοὺς θώκους της ἀμφισβητεῖται καὶ λοιδορεῖται τὸ Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτός! Εἶναι ὄντως μεγάλη πρόκληση νὰ μὴν γίνεται ἀπὸ τὸ Φανάρι ἀποδεκτὸ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα θάυματα τῆς Πίστεώς μας τὴν στιγμὴ ποὺ καὶ παπικοὶ ἀκόμα μαρτυροῦν τὴν γνησιότητα τοῦ Ἁγίου Φωτός! 
Διαβάστε σχετικὸ κείμενο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου π. Γεωργίου Τσέτη ποὺ δημοσιεύτηκε τὸ 2006 στὴν ἐφημερίδα «Τὸ Βῆμα»…

Ἄρθρο τοῦ Μέγα πρωτοπρεσβύτερου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΕΤΣΗ -- (ΤΟ ΒΗΜΑ 21/4/2006)
«Ἡ ἐπικείμενη ἑορτὴ τοῦ Πάσχα ξανάφερε στὸ προσκήνιο τὸ θέμα τῆς ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός. Σὲ συνδυασμὸ μάλιστα μὲ τὶς φημολογούμενες προθέσεις τοῦ καθηρημένου πρώην Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Εἰρηναίου νὰ κάνει δυναμικὴ κάθοδο στὸν Πανάγιο Τάφο τὸ Μέγα Σάββατο καὶ μὲ τὴν ἀνοχή, ἂν ὄχι τὴν στήριξη, τοῦ Ἰσραὴλ νὰ προεστεῖ τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός. Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι πρόκειται γιὰ φῆμες καὶ δὲν θὰ ξαναγίνουμε μάρτυρες φαιδροτήτων ποὺ θὰ ἐρεθίσουν κόσμο καὶ θὰ ταράξουν τὴν γαλήνη τῶν ἡμερῶν.

Τὰ τεκταινόμενα στὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ ὁ κίνδυνος νὰ πολιτικοποιηθεῖ μία βασικὴ γιὰ τὴν πίστη μας λειτουργικὴ πράξη, δίνουν πλέον στὴν Ἐκκλησία τὴν μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ ἄρει τὸ πέπλο μυστηρίου ποὺ καλύπτει μέχρι σήμερα τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ἁφὴ τοῦ Ἁγίου Φωτός, διαφωτίζοντας τοὺς πιστοὺς ὅσον ἀφορᾶ τὸ θεολογικὸ ὑπόβαθρο καὶ τὸν συμβολισμὸ τῆς ὡραίας καὶ εὐφρόσυνης αὐτῆς τελετῆς, καὶ ἐξηγοῦμαι.

Ὑπάρχει, αἰῶνες τώρα, διάχυτη ἡ πεποίθηση στὸν εὐσεβῆ μέν, ἀλλὰ θεολογικὰ καὶ λειτουργικὰ ἀπαίδευτο ὀρθόδοξο πιστό, ποὺ ψάχνει γιὰ «θαύματα» προκειμένου νὰ πληρώσει τὸ πνευματικό του κενό, ὅτι κατὰ τὴν τελετὴ ἁφῆς τὸ Ἅγιον Φῶς κατέρχεται θαυματουργικὰ «οὐρανόθεν» γιὰ νὰ ἀνάψει τὴν λαμπάδα τοῦ Πατριάρχου.
Ὅπως ὅμως ἀναφέρει ὁ διαπρεπής καθηγητὴς Κωνσταντῖνος Καλοκύρης στὸ περισπούδαστο σύγγραμμά του «Τὸ Ἀρχιτεκτονικὸ Συγκρότημα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἱεροσολύμων καὶ τὸ Θέμα τοῦ Ἁγίου Φωτὸς» πρόκειται γιὰ ἕναν θρύλο, ὁ ὁποῖος καλλιεργήθηκε στοὺς Ἅγιους Τόπους μετὰ τὴν εἰσβολὴ τῶν σταυροφόρων καὶ μέσα στὰ πλαίσια τῆς διαμάχης Ὀρθοδόξων Λατίνων καὶ Ἀρμενίων, ποὺ ὁ καθεὶς διεκδικοῦσε δι' ἑαυτὸν τὸ προνόμιο τοῦ «λαμβάνειν ἐξ οὐρανοῦ» τὸ ἀνέσπερο Φῶς!

Ἡ εὐχὴ τὴν ὁποία ἀναπέμπει ὁ Πατριάρχης πρὸ τῆς ἁφῆς μέσα στὸ Ἱερὸ Κουβούκλιο εἶναι σαφέστατη καὶ δὲν ἐπιδέχεται καμιὰ παρερμηνεία. Ὁ Πατριάρχης δὲν προσεύχεται γιὰ τὴν διενέργεια θαύματος. Ἁπλῶς «ἀναμιμνήσκεται» τῆς θυσίας καὶ τῆς τριημέρου Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀπευθυνόμενος σ' Αὐτὸν λέγει: «ἐκ τοῦ ἐπὶ τοῦτον τὸν φωτοφόρον σου Τάφον ἐκκαιομένου φωτὸς εὐλαβῶς λαμβάνοντες, διαδίδομεν τοῖς πεστεύουσιν εἰς σὲ τὸ ἀληθινὸν φῶς, καὶ δεόμεθά σου ὅπως ἀναδείξεις αὐτὸ ἁγιασμοῦ δῶρον...» Πράγμα τὸ ὁποῖο σημαίνει ὅτι ὁ Πατριάρχης ἀνάβει τὴν λαμπάδα του ἀπὸ τὴν ἀκοίμητη κανδήλα ποὺ βρίσκεται πάνω στὸν Πανάγιο Τάφο. Ὅπως ἀκριβῶς πράττει ὁ κάθε Πατριάρχης καὶ ὁ κάθε κληρικὸς τὴν ἡμέρα τῆς Λαμπρῆς, ὅταν παίρνει Φῶς Χριστοῦ ἀπὸ τὴν ἀκοίμητη κανδήλα ποὺ βρίσκεται ὑπεράνω τῆς συμβολίζουσας τὸν Τάφο τοῦ Κυρίου Ἁγίας Τράπεζας.

Τὸ μυστήριο ὅμως ποὺ καλλιεργήθηκε γύρω ἀπὸ τὸ τελετουργικό τῆς ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτὸς καὶ οἱ λαϊκὲς περὶ αὐτοῦ ἀντιλήψεις στὶς μέρες μας συνετέλεσαν στὴν οἰκειοποίηση καὶ ἐκμετάλλευση ἀπὸ ἔξω ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους τῆς ἄκρως συμβολικῆς καὶ κατανυκτικῆς αὐτῆς λειτουργικῆς πράξεως τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ λόγος γιὰ τὴν διαπόμπευση τοῦ Ἁγίου Φωτὸς μὲ τὴν ὀργανωμένη ἀεροπορικὴ μεταφορά του στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, συνοδεία κυβερνητικῶν παραγόντων, τιμητικῶν ἀγημάτων, εὐζώνων καὶ προσκόπων (καὶ φυσικὰ τηλεοπτικῶν συνεργείων!), προκειμένου ὅπως ὁ νεοέλληνας γιορτάσει «αὐθεντικὸ ἑλληνικὸ Πάσχα». Ὡσὰν οἱ πρόγονοί μας νὰ μὴ γιόρταζαν Ἀνάσταση Χριστοῦ προτοῦ ἐφευρεθεῖ τὸ ἀεροπλάνο! Ἢ ὡσὰν οἱ ἀνὰ τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης Ὀρθόδοξοι νὰ μὴν ἑορτάζουν Πάσχα Κυρίου, μιά καὶ ἡ Ὀλυμπιακὴ δὲν «πετᾶ» ὡς τὶς χῶρες τους!
Ἐπέστη ὅμως καιρὸς νὰ τερματισθεῖ ὁ διασυρμὸς τῶν Θείων. Εἶναι δὲ σόλοικο καὶ ἀποτελεῖ ἀσέβεια τὸ νὰ ἀποδίδει κανεὶς «τιμὲς Ἀρχηγοῦ Κράτους» στὸ Ἅγιον Φῶς, τὸ ὁποῖο προέρχεται ἀπὸ τὸν τάφο ἐκείνου ποὺ δήλωσε ὅτι «ἡ Βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου».

Μέγας πρωτοπρεσβύτερος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ
ΤΟ ΒΗΜΑ 21/4/2006

13 σχόλια:

 1. Το Άγιο Φως ανάβει θαυματουργικά (από μόνο του), ΟΧΙ ΜΟΝΟ στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, αλλά ανάβει θαυματουργικά (από μόνο του), ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ σε κάποιους (επιλεκτικά) πιστούς που περιμένουν μέσα στο μεγάλο πλήθος για να πάρουν το Άγιο Φως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σεβαστή η άποψη του πρωτοπρεσβυτέρου, αλλά θα πρέπει να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα...

  ( Σημειωτέον ότι ερωτώ κι εγώ ως πρώην σκεπτικιστής και αμφισβητίας του Θαύματος του Αγίου Φωτός ):

  ΠΡΩΤΟΝ : Εάν ο Πατριάρχης ανάβει απλώς την λαμπάδα του από την ακοίμητη κανδήλα που βρίσκεται στον Πανάγιο Τάφο, πώς εξηγείται το ότι οι παπικοί και οι Αρμένιοι δεν μπορούν να την ανάψουν ;;

  ΔΕΥΤΕΡΟΝ : Ο Μιχάλης Καλόπουλος και άλλοι σκεπτικιστές ισχυρίζονται ότι η λαμπάδα του Πατριάρχη είναι εμποτισμένη με υγρό φώσφορο, ο οποίος αυτοαναφλέγεται όταν έρθει σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα.

  Αυτή η θεωρία φαίνεται λογικοφανής, αλλά έχει κι αυτή τρία αδύνατα σημεία :

  α) Εάν η λαμπάδα του Πατριάρχη είναι εμποτισμένη με υγρό φώσφορο, γιατί δεν αναφλέγεται ΠΡΙΝ αυτός μπει στο Κουβούκλιο ;;

  β) Εάν ο Πατριάρχης μεταφέρει τον υγρό φώσφορο επάνω του, πώς δεν τον βρίσκουν οι Ισραηλινοί αστυνομικοί που τον ψάχνουν και - κυρίως - πώς δεν καίγεται ο ίδιος προσπαθώντας να εμποτίσει την λαμπάδα του με τον φώσφορο μέσα στο Κουβούκλιο ;;

  γ) Επανερχόμαστε στο ΠΡΩΤΟ ερώτημα : εάν το "κόλπο" είναι ο υγρός φώσφορος, οι παπικοί και οι Αρμένιοι είναι τόσο ανόητοι ώστε να μην το ξέρουν ;; Γιατί το Άγιο Φως δεν έρχεται σε αυτούς ;;

  ΤΡΙΤΟΝ : Αμφισβητεί ο καλός πρωτοπρεσβύτερος την "θεολογική και λειτουργική κατάρτιση" των "απλών πιστών"...Μάλιστα, τέτοιος ελιτισμός και εγω'ι'σμός ανάλογος των Φαρισαίων που πίστευαν ότι είναι δίκαιοι επειδή γνώριζαν καλά τον Μωσα'ι'κό Νόμο ...

  Ξεχνάει όμως ο..."θεολογικώς και λειτουργικώς" κατηρτισμένος πρωτοπρεσβύτερος ότι η Πίστη του απλού ανθρώπου ΟΝΤΩΣ ΜΠΟΡΕΙ να προκαλέσει το Θαύμα !!

  Πόσω μάλλον η Πίστη ΧΙΛΙΑΔΩΝ απλών ανθρώπων που κατακλύζουν τον Ναό της Αναστάσεως !!!

  Τι είπε ο Χριστός στον Ρωμαίο εκατόνταρχο που τον παρακάλεσε να σώσει τον υπηρέτη του ;;

  "...Η ΠΙΣΤΗ σου έσωσε τον υπηρέτη σου ..."

  Σε ΟΛΑ τα Θαύματα που ενήργησε ο Χριστός δεν είπε ΠΟΤΕ την λέξη "ΕΓΩ" σε έσωσα...

  Πάντοτε έλεγε την φράση "Η ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ ΣΕ ΕΣΩΣΕ"...

  Ο Χριστός τοποθετεί τον Άνθρωπο και την Πίστη του στο κέντρο του θαυματουργικού δρωμένου.

  ΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ, η συσσωρευμένη ΠΙΣΤΗ των χιλιάδων απλών και "απαιδεύτων θεολογικώς" ανθρώπων ΜΠΟΡΕΙ να κινητοποιήσει την Θεία Χάρη και να φέρει το ΘΑΥΜΑ !!!

  Αλλά ο καλός μας πρωτοπρεσβύτερος , "πεπαιδευμένος" γαρ θεολογικώς και λειτουργικώς δεν πιστεύει σε τέτοιους "ευτελισμούς" του Θείου....Περαστικά του !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σε τι άλλο δεν πιστεύει; Στην Ανάσταση πιστεύει; Τα ρασα γιατί τα φοράει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η τραγική ειρωνεία είναι ότι οι άνθρωποι του.. Φαναρίου, αμφισβητούν την γνησιότητα του Αγίου Φωτός! Δυστυχώς το Φανάρι δεν φωτίζει, έχει σβήσει και χρειάζεται μετάνοια με στροφή στις Ορθόδοξες πηγές της Καθάρσεως, του Φωτισμού και της Θεώσεως. Αμήν, γένοιτο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ότι και να γράψη ο Πρωτοπρ. π. Τσέτσης Γ. , επικαλούμενος τον καθηγητή Κ. Καλοκύρη, δεν θα μας πείση, διότι έζησα με την Χάριν του Θεού αυτό το θαύμα. Ας υποθέσουμε ότι όλα είναι "αλήθεια ', τότε τί θα έλεγε για τα κεριά που κρατάμε στα χέρια μας κι ανάβουν μόνα τους,διότι σε εμένα αυτό συνέβη ,και τα δύο μάτσα κεριά εξήντα έξ 33+33=66 στο σύνολον, ήναψαν μόνα τους, καθώς και τα κανδήλια του Αγίου Κουβουκλίου και του τέμπλου του ναού, απέναντι. Ας κρατήσει τη δυσπιστία του. Κι ένα ερώτημα, γιατί βγήκε από την κολόνα που σχίστηκε, όταν δεν άφηναν τον Ορθόδοξο Πατριάρχη να μπή μέσα;Δρ. Δέσποινα Κοντοστεργίου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Νομίζω ότι όλα ξεκινούν από το εάν ο ίδιος πιστεύει στην Ανάσταση! Επίσης και από το λόγο που φορά το ράσο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο μητροπολίτης Πέτρας Κορνήλιος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εχει πεί ότι το <> ανάβει από την ακόιμητη κανδήλα εντός του τάφου του Χριστού που δεν σβήνει ποτέ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό το αναφέρει από ότι βλέπω ενας Καλόπουλος πολέμιος Της Εκκλησίας. Δεν το είδα από κάπου αλλού. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ειπώθηκε.
   Οχι οτι δεν υπάρχουν,δυστυχώς, δαιμονισμένοι ντυμένοι στα ράσα πού μιλά ο δαίμονας μέσω αυτών.

   Διαγραφή
 8. Η μητέρα μου και η αδελφή του πατέρα μου, ζούσαν σε διαφορετικά σπίτια και σε άλλες περιοχές.
  Και στη μητέρα μου, και στην αδελφή του πατέρα μου, ΑΝΑΨΕ ΜΟΝΟ ΤΟΥ (εντελώς θαυματουργικά) το ακοίμητο καντήλι τους που είχε ήδη σβήσει.

  Όταν ακούω ότι το Άγιο Φως δήθεν το "ανάβουν οι άνθρωποι", θλίβομαι και αγανακτώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Μην εκπλαγείς αν κάποιοι "Πατριάρχες" κάποτε αρχίζουν να το ανάβουν μόνοι τους λογο...λέω εγώ τώρα...αναξιοτητας τους. Αλλα στους ΤΑΠΕΙΝΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ δεν θα σταματήσει ποτέ να δίνει το Δώρο αυτό ο Θεός την ημέρα της Αναστάσεως.
  Ο Θεός να με συγχωρέσει αν αυτό που λέω είναι βλασφημία.
  Αυτά που λένε, από που πηγάζουν;Είναι και αλλοι που πιστεύουν τα ίδια; Ο Πατριάρχης τους τα είπε; Ποιος τους τα "εμπιστεφτικε"; Μιλούν από το μυαλό τους η είναι κοινό μυστικό των "μεγάλων". Μας λέει δηλαδή οτι μας κοροϊδεύουν;
  ΘΕΕ ΜΟΥ μας έχουν περικυκλώσει λύκοι...
  Όμως γνωρίζω απόλυτα οτι Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΛΥΠΗΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΙΚΟΙ ΙΕΡΟΙΣ.
  ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΒΑΛΟΙ ΣΑΝ ΑΛΟΙ ΦΡΑΓΚΟΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΩΣ ΑΛΛΟΣ ΠΑΠΑΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥΣ.
  ΑΠΛΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ''ΜΕΓΑΣ''ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΠΩΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΑΦΗΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΦΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΟΛΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΚΛΥΕΙ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ,
  "ΕΙΠΕ ΔΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ εί έχετε πίστιν ώσ κόκκον συνάπεωs,ελέγετε άν τη συκαμίνω ταύτη....καί υπήκουσεν άν υμίν"
  -Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Από ζήλεια τα λέγει ο φαναριώτης. Γιατί ο λόγος του δεν εξηγείται με την λογική - και ας κατακρίνει τον πιστό λαό για αλογία -, αφού το θαύμα του Αγίου Φωτός είναι μέσα στη λογική όλων των θαυμάτων του Θεού, συμπεριλαμβανομένου του μεγάλου θαύματος της κατάβασης του Αγίου Πνεύματος επί τα Τίμια Δώρα στην Θεια Λειτουργία. Εάν όμως δεν δέχεται ούτε και αυτά ο π. Γεώργιος Τσετις, τότε έχει ήδη καταλήξει στον προτεσταντισμό.... Ως δε αφορά την ακοίμητη κανδήλα μέσα στον Πανάγιο Τάφο, αυτή βέβαια σβήνεται όπως και όλα τα άλλα του Ναού πριν να πάει μέσα ο Πατριάρχης!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Η ευχη που λεει ο Πατριαρχης μεσα στον Παναγιο Ταφο δεν αφηνει καμμια αμφισβητηση οτι δεν υπαρχει θαυμα.
  "... Διά τοῦτο, ἐκ τοῦ ἐπί τοῦτον τόν φωτοφόρον σου Τάφον ἐνδελεχῶς καί ἀειφώτως ἐκκαιομένου φωτός εὐλαβῶς λαμβάνοντες διαδιδόαμεν τοῖς πιστεύουσιν εἰς σέ τό ἀληθινόν φῶς καί παρακαλοῦμεν καί δεόμεθά σου, Πανάγιε Δέσποτα, ὅπως ἀναδείξης αὐτό ἁγια¬σμοῦ δῶρον καί πάσης θεϊκῆς σου χάριτος "

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.