7 Μαρ 2017

Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας προσκαλεῖ σὲ συνέδριο τοῦ «Πολύχρωμου Σχολείου»

Tοῦ Χρήστου Μπονατάκη
Ἀπόπειρα «συμπερίληψης ἀπελευθερωτικῶν θεολογικῶν(!) προσεγγίσεων ...στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν»;
Μία εἴδηση τῆς τελευταίας στιγμῆς ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαιώσει πολὺ ἐνδεικτικὰ (περισσότερο δὲν γίνεται!), τὶς μεθοδεύσεις καὶ προθέσεις τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τὴν ἐπιρροὴ ἐπίσης ποὺ σὲ αὐτὸ ἔχει αὐτὴ τὴ στιγμὴ τὸ «gay-κίνημα»,  ἀλλὰ καὶ ἐν γένει τη νέα πραγματικότητα  ποὺ ἐπιχειρεῖται νὰ ἐγκαινιαστεῖ στὴ δημόσια ἐκπαίδευση καὶ ζωὴ (ποὺ διόλου δὲν προοιωνίζεται ὅτι θὰ περιοριστεῖ στὴν παροῦσα μόνο κυβέρνηση, ἀφοῦ καὶ ὁ διεκδικητὴς τῆς ἑπόμενης πρωθυπουργίας  κ. Μητσοτάκης,  σὲ αὐτὰ τὰ ζητήματα ἔχει περίπου τὴν ἴδια προσέγγιση).
Τὴν ὥρα ἀκριβῶς ποὺ ἀναφορικὰ μὲ τὴ θεματικὴ ἑβδομάδα καὶ τὶς ἔμφυλες ταυτότητες στὰ σχολεῖα, ὡς πρὸς τὴν καταλληλότητα παιδαγωγικὰ (ἀλλὰ καὶ νομιμότητα) τῆς θεματολογίας τοῦ τρίτου ἄξονα, πανελλαδικὰ ὑπάρχει«σμῆνος» ἀντιδράσεων καὶ ἀνακοινώσεων ἀπὸ Λειτουργοὺς Μέσης Ἐκπαίδευσης (ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ), συλλόγους καθηγητῶν καὶ γονέων, δικηγόρους, τὴν Ἐκκλησία κ.α, τὴν ἴδια στιγμὴ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας στὶς  28-02-2017 (Ἄρ. Πρώτ. 32361/Δ2) ἔστειλε διαβιβαστικὸ σὲ ὅλες τὶς διευθύνσεις ἐκπαίδευσης καὶ σὲ ὅλα τα σχολεῖα τῆς Ἀττικῆς, γνωστοποιώντας καὶ προσκαλώντας σὲ....
συνέδριο  του «Πολύχρωμου Σχολείου».
Τὸ θέμα τοῦ συνεδρίου εἶναι: «Καλὲς Πρακτικὲς γιὰ τὴν διαμόρφωση συμπεριληπτικου σχολικοῦ πλαισίου(!) πάνω σε θέματα σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ, ταυτότητας φύλου, ἔκφρασης φύλου καὶ χαρακτηριστικῶν φύλου»• ἐνῶ τὸ συνέδριο θὰ πραγματοποιηθεὶ  ἐντός το 66ου ...Δημοτικοῦ(!) σχολείου Ἀθηνῶν στις 10 καὶ 11 Μαρτίου (Σύλλογος διδασκόντων!).
Τὸ «Πολύχρωμο Σχολεῖο» ὡς γνωστό, εἶναι ὁμάδα ἀτόμων ποὺ στηρίζουν μὲ κάθε τρόπο  τοὺς ΛΟΑΤ (λεσβίες, ὁμοφυλόφιλοι, ἀμφιφυλόφιλοι, τρανσέξουαλ) μὲ διάφορες ἐκδηλώσεις ὅπως αὐτὴ τῆς παρέλασης ὁμοφυλοφίλων (gay-pride). Δημιουργήθηκε τὸ φθινόπωρο τοῦ 2009 μὲ ἀρχικὴ ὀνομασία «Ὁμοφοβία καὶ Τρανσφοβία στὴν Ἐκπαίδευση». Στὴ συνέχεια μετονομάστηκε σὲ «Πολύχρωμο Σχολεῖο», δημιουργώντας παράλληλα μία σύγχυση σὲ ὅσους δὲν τὸ ξέρουν.  
Ἀντιγράφουμε ἐπίσης ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα τοῦ Πολύχρωμου Σχολείου, ὅτι: «Τὰ ἄτομα ποὺ συμμετέχουν στὴν ὁμάδα προέρχονται ἀπὸ τὸ χώρο τς ἐκπαίδευσης, τῆς ψυχικῆς ὑγείας καὶ τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν.
Ἡ ὁμάδα εἶχε ὡς ἀρχικὸ σκοπὸ νὰ σπάσει τὴ σιωπὴ στὸν ἐκπαιδευτικὸ χῶρο καὶ νὰ ἀναδείξει τὸ θέμα τῶν διακρίσεων γύρω ἀπὸ ζητήματα Σεξουαλικοῦ Προσανατολισμοῦ, Ταυτότητας Φύλου καὶ Χαρακτηριστικῶν Φύλου. Αὐτὸ ἔχει πλέον ἐπιτευχθεῖ καὶ τώρα διανυουμε περίοδο συνεργασίας μὲ σχετικοὺς φορεῖς σὲ πιὸ οὐσιαστικὲς δράσεις, ὅπως ...ἡ ἐπιμόρφωση ἐκπαιδευτικῶν καὶ ἡ παραγωγὴ ἐκπαιδευτικοῦ ὑλικοῦ(!)».
Ἐπιδιώκει παράλληλα τὴν: «ἐπιμόρφωση, ἐνημέρωση τῶν ἐμπλεκομένων (ἐκπαιδευτικοί, γονεῖς, θρησκευτικοὶ σύμβουλοι κλπ)»• ὅ,τι ἀκριβῶς δηλαδὴ ἐπιχειρεῖ καὶ ἡ θεματικὴ ἑβδομάδα διὰ τοῦ τρίτου ἄξονα(!) ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ ἐν λόγω συνέδριο. Ἄλλωστε, τὸ «Πολύχρωμο Σχολεῖο στὴν ἰστοσελίδα τοῦ ἔχει ἀναρτήσει ...«προτάσεις γιὰ την υλοποίηση τοῦ θεματικοῦ ἄξονα «ἔμφυλες ταυτότητες» στὰ πλαίσια τῶν δράσεων γιὰ τὴ θεματικὴ ἑβδομάδα στὰ γυμνάσια κατὰ τὸ σχ. ἔτος 2016-2017»! («τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων» γιὰ τὸν ...προσανατολισμὸ τοῦ ἐπίμαχου περιεχομένου τῆς θεματικῆς ἑβδομάδας;)
Τὸ «Πολύχρωμο Σχολεῖο» ἀκόμα, πρωτοστατεῖ στὴν ἐπιχειρούμενη, πλήρη θεσμικὰ ἐξίσωση τῶν ὁμοφυλόφιλων «σχέσεων» μὲ τὰ ἑτερόφυλα ζευγάρια καὶ τελικά, τὴ  δυνατότητα υἱοθεσίας παιδιοῦ! (βλ. «Ἡ νομικὴ προστασία τοῦ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καὶ τῆς ταυτότητας φύλου», σέλ. 61-63, http://rainbowschool.gr/wp-content/uploads/2016/11/Νομικὸς-Ὁδηγὸς-Πές-το-σὲ-μᾶς-Color-Youth.pdf).
Ὅποιος ἐπιθυμεῖ ἐπ’ αὐτοῦ,  νὰ ἔχει ἔνα «δεῖγμα», ἀλλὰ καὶ μία ...εἰδυλλιακὴ ὀπτικὴ προσέγγιση περὶ ὁμοφυλόφιλων «οἰκογενειῶν» μὲ παιδί, δὲν ἔχει παρὰ νὰ παρακολουθήσει τὸ βίντεο το «Πολύχρωμου Σχολείου»  (προβολή MEGA CHANNEL, παραμονὲς Χριστουγέννων, 23/12/2015!) στὴ διαδικτυακὴ τοποθεσία:  https://www.youtube.com/watch?v=Rse4BbU7O2M
Τὸ ἴδιο βέβαια ...ἐπιθυμεῖ νὰ προωθήσει καὶ ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτη, ὅπως αὐτὸ διατυπώνεται στὸ Δελτίο Τύπου στὶς   7/12/2015 («Τὴ ρύθμιση τῆς ἐπιμέλειας παιδιῶν σὲ περιπτώσεις συμφώνου συμβίωσης ζητᾶ ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτη», http://www.synigoros.gr/resources/docs/20151201-dt-symfwno-symviwshs_5.pdf).

Ἐκεῖνο ὅμως τὸ ὁποῖο προκαλεῖ πραγματικὰ ἐντύπωση ἀπὸ τὸ πρόγραμμα τοῦ συνεδρίου, εἶναι ἡ εἰσήγηση μὲ τίτλο:
«Τὸ πρόβλημα τῆς ἑρμηνείας καὶ τὸ ζήτημα τς συμπερίληψης ἀπελευθερωτικῶν θεολογικῶν προσεγγίσεων στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν»!
ἡ ὁποία εἰσήγηση θὰ παρουσιαστεῖ ἀπὸ την «κ. Σπυριδούλα Ἀθανασοπούλου-Κυπρίου, καθηγήτρια θεολόγος(!), διδάσκουσα στὸ Ἑλληνικὸ Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο στὸ μεταπτυχιακὸ πρόγραμμα "Σπουδὲς στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία"».
Νομίζω ὅτι περισσεύει ἐπ’ αὐτοῦ κάθε σχόλιο!
Νὰ ἐπισημανθεὶ  ἁπλὰ ἐδῶ το αὐτονόητο ὅτι ὁ Θεὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία βεβαίως, δέχεται μὲν ὅλους τους ἀνθρώπους, ὄχι ὅμως ὅταν αὐτοὶ ἐπιμένουν στὰ πάθη τοὺς (A' Κορ. στ' 9-10) καὶ δουλεύοντας  πάνω σε αὐτά, πολὺ περισσότερο ὅταν προσπαθοῦν νὰ τὰ δικαιολογήσουν θεολογικὰ καὶ ἁγιογραφικὰ• διότι τότε ἀκριβῶς συμβαίνει τὸ τῆς Γραφῆς: «ὑπέλαβες ἀνομίαν, ὅτι ἔσομαι σοὶ ὅμοιος (θεώρησες [ὅσο ἀφορᾶ τὴν ἁμαρτία] ὅτι ἔγινα ὅμοιος μὲ σένα)• ἐλέγξω σε καὶ παραστήσω κατὰ πρόσωπόν σου τὰς ἁμαρτίας σου» (Ψάλ. 49, 21).
Ἀντιθέτως, ὁ Θεὸς δέχεται καὶ  στεφανώνει ὅσους ἀγωνίζονται καὶ ἀναδεικνύονται νικητὲς ἐναντίον αὐτῶν, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν πρέπει οὔτε οἱ πάσης φύσεως ὁμοφυλόφιλοι νὰ ἀπελπίζονται ὄταν  βλέπουν νὰ μὴν ἀλλάζει τὸ ἀντικείμενο τῆς ἐπιθυμίας τους, ποὺ μὲ τὴ συμβολὴ ποικίλων ἴσως ψυχοσωματικῶν-κοινωνικῶν (ἢ καὶ προσωπικῶν ἐπιλογῶν) παραμέτρων ἔχει ἐκτραπεῖ ἀπὸ τὴ «φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν» (Ρωμ. A' 26). Ἃς μὴν ἀπελπίζονται καὶ ἐγκαταλείπουν τὸν ἀγώνα ἀκόμα καὶ ἂν αὐτὸς ὁ ἀγώνας φαντάζει ἰδιαίτερα δύσκολος καὶ ἐπίπονος! (ὅπως ἄλλωστε ἰσχύει γιὰ ὅλους)  Αὐτὰ ἐπισημαίνει καὶ ὁ προφήτης Ἠσαΐας ὁ ὁποίος  λέει:
«Κανένας εὐνοῦχος ἃς μὴ λέει «εἶμαι ἕνα κούτσουρο». Γιατί ὁ Κύριος λέει στοὺς εὐνούχους: Ὅσοι φυλάξουνε τὰ σάββατά μου καὶ ἐπιλέξουν αὐτὰ ποὺ θέλω Ἐγὼ καὶ μείνουν πιστοὶ στὴ διαθήκη μου, θὰ τοὺς δώσω τόπο ὀνομαστὸ μὲς στὸ ναό μου καὶ τὸ τεῖχος μου, καλύτερο ἀπὸ γιοὺς καὶ θυγατέρες. Ὄνομα αἰώνιο θὰ τοὺς δώσω καὶ δὲ θὰ ἐκλείψει». (Ἠσαΐας 56:3-5)
Τέλος, νὰ ἐπισημανθεῖ μονάχα ὅτι ἐσχάτως πυκνώνουν οἱ προσπάθειες ὥστε ἡ ὁμοφυλοφιλία, ὁ τρανσεξουαλισμὸς καὶ κάθε λογής «προσανατολισμός», νὰ ἀποκτήσουν  θεολογικὴ καὶ ἁγιογραφικὴ θεμελίωση.
Ἄραγε στὴν πόλη τῶν Σοδόμων, ὑπῆρξε ἀνάλογη προσπάθεια ἀπ’ τοὺς κατοίκους ἢ τοὺς ξεπεράσαμε;;

2 σχόλια:

  1. Παραβιαζουν το Συνταγμα οι Σιονιστες

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Μόνον τά κρυφά Σχολειά θά σώσουν τά παιδιά μας ἀπό τήν λαίλαπα.......
    Καλλιόπη

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.