4 Μαρ 2017

Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος ὁ Ἰορδανίτης καὶ τὸ λιοντάρι

Ἐπιμέλεια κειμένου: Ἠλιάδης Χριστόδουλος - Φιλόλογος
Σὲ τέτοια πνευματικὰ ὕψη εἶχε φτάσει ὁ Ἅγιος Γεράσιμος, ὥστε καὶ αὐτὰ τὰ ἄγρια θηρία ἀκόμη τὸν σέβονταν, τὸν ὑπάκουαν καὶ τὸν ὑπηρετοῦσαν. Ἡ μεγάλη χάρη ποὺ τοῦ εἶχε δώσει ὁ Θεὸς φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἱστορία τοῦ Ἁγίου μὲ τὸ λιοντάρι, μὲ τὸ ὁποῖο εἰκονίζεται πάντοτε ὁ Ἅγιος. Αὐτὸ τὸ ἄγριο λιοντάρι ἔζησε κοντὰ στὸν Ὅσιο Γεράσιμο καὶ τὸν ὑπηρετοῦσε μὲ θαυμαστὸ τρόπο, ὅσο καιρὸ ζοῦσε. Ἀλλὰ καὶ ὅταν κοιμήθηκε ὁ Ἅγιος τὸν ἀκολούθησε μὲ παράδοξο τρόπο, ἀφοῦ πέθανε πάνω στὸν τάφο του ἀπὸ ὑπερβολικὴ λύπη.
Κάποια μέρα λοιπόν, ἐνῶ ὁ Ἅγιος περπατοῦσε στὴν ὄχθη τοῦ ποταμοῦ Ἰορδάνη, συναντήθηκε μὲ ἕνα λιοντάρι. Μόλις τὸ θηρίο τὸν ἀντίκρισε, ἄρχισε νὰ βρυχᾶται μὲ παρακλητικὸ τρόπο καὶ νὰ ἀνασηκώνει μὲ δυσκολία τὸ ἕνα του πόδι...
Ἂς δοῦμε ὅμως στὸ βίντεο τὴ συνέχεια τῆς ἱστορίας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.