20 Φεβ 2017

Εἶναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ ἡ ἄρνηση παραλαβῆς δηλώσεων γιὰ τὴν «Θεματικὴ ἑβδομάδα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικὰ μὲ τὴν ἄρνηση Σχολείων νὰ παραλάβουν τὶς Δηλώσεις ἀντίρρησης 
τῶν Γονέων γιὰ τὸν 3ο ἄξονα τῆς «Θεματικῆς Ἑβδομάδας» 
Ὁ κ. Ὑπουργὸς Παιδείας δήλωσε προφορικὰ ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ γίνει δεκτὴ ἡ Δήλωση Ἀπαλλαγῆς ποὺ ὑποβάλλουν οἱ γονεῖς στὰ Γυμνάσια καὶ ὅτι οἱ μαθητὲς εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ παρακολουθήσουν τὴ Θεματικὴ Ἑβδομάδα. 
Μὲ ἀφορμὴ αὐτὴ τὴ δήλωση τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, κάποιοι Διευθυντὲς Γυμνασίων ἀρνήθηκαν νὰ παραλάβουν τὴ δήλωση τῶν γονέων, προσπαθώντας νὰ ἀποθαρρύνουν τοῦ γονεῖς. 
Αὐτὸ ὅμως εἶναι παράνομο καὶ διώκεται πειθαρχικὰ διότι: 
1. Ὁ κος Ὑπουργὸς δὲν ἐξέδωσε μέχρι στιγμῆς γραπτῶς τὴν ἄρνησή του αὐτή. Ἀλλὰ καὶ ἂν τὸ κάνει, γνωρίζει ὅτι δὲν ἔχει νόμιμη βάση, διότι ἀντίκειται: α) στὰ ἄρθρα 10 καὶ 16 τοῦ Συντάγματος, β) στὸ ἄρθρο 2 τοῦ Προσθέτου Πρωτοκόλλου τῆς Σύμβασης τῆς Ρώμης καὶ γ) τὴν Διεθνή Σύμβαση ΟΗΕ γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Παιδιοῦ Ν. 2101/1992 ἄρθρα 5,8,29. 
2. Κάθε Ὑπηρεσία (λχ. Σχολεῖο) ὀφείλει νὰ παραλαμβάνει τὰ ἔγγραφα ποὺ ἀπευθύνονται...
σ΄ αὐτὴν, νὰ τὰ καταγράφει στὸ βιβλίο εἰσερχομένων καὶ νὰ γνωστοποιεῖ τὸν ἀριθμὸ πρωτοκόλλου στὸν πολίτη ποὺ κατέθεσε, σύμφωνα μὲ τὸν Κώδικα Διοικητικῆς Διαδικασίας (ἀρθ. 4 Ν. 2690/1999 ΦΕΚ Α’ 45). Ἂν ἡ Ὑπηρεσία ἔχει ἀντίρρηση ἐπὶ τοῦ ἐγγράφου, ὀφείλει νὰ τὸ παραλάβει καὶ κατόπιν νά ἀπαντήσει ἐγγράφως.

3. Ἂν κάποιο σχολεῖο δὲν ἐπιμένει νὰ μὴν παραλαμβάνει τὴ Δήλωση, ὁ γονέας μπορεῖ νὰ τὴ στείλει στὸ Σχολεῖο μὲ συστημένο ταχυδρομεῖο ἢ courier. Στὸ κάτω μέρος τῆς Δήλωσης, πρὶν τὴν ὑπογραφή του, θὰ σημειώσει χειρόγραφα ὅτι ζητᾶ νὰ τοῦ ἀποσταλεῖ ταχυδρομικὰ ἀπὸ τὸ Σχολεῖο ὁ ἀριθμὸς πρωτοκόλλου τοῦ ἐγγράφου.

4. Οἱ ὑπάλληλοι ποὺ ἀρνοῦνται παραλαβὴ ἐγγράφων διαπράττουν πειθαρχικὸ ἀδίκημα ποὺ καταγγέλλεται στὴν κα Γενικὴ Ἐπιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης σὲ ἕτοιμη φόρμα κειμένου: www.gedd.gr

5. Τέτοιες Δηλώσεις Ἀπαλλαγῆς ὑποβάλλουν ἐδῶ καὶ χρόνια γονεῖς ἄλλων θρησκευμάτων γιὰ τὴν μὴ παρακολούθηση τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καὶ γίνονται ἀναντίρρητα δεκτές, γιὰ τὶς ὁποῖες ἐπικροτεῖ ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτη (ΣτΠ, Δελτίο Τύπου 31.07.2008).

6. Σὲ παλαιότερες ἀποφάσεις ἢ ἀνακοινώσεις τους ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ Ἀπόφαση ἀριθ. 77Α/25.6.2002) ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτη (ΣτΠ – ἐπιστολὴ σὲ κο Ὑπ. ΥΠΕΠΘ 21.11.2008 ποὺ ἀφοροῦσαν τὸν ἀγώνα τους γιὰ τὴν κατοχύρωση τῆς ἀπαλλαγῆς μαθητῶν ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν), ἔκριναν ὅτι μποροῦν οἱ γονεῖς νὰ ζητοῦν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ σχολεῖα, ὅταν τὸ περιεχόμενο ποὺ προσφέρεται στὰ παιδιὰ τους εἶναι ἀντίθετο μὲ τὶς θρησκευτικὲς καὶ φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις.

Ἑπομένως εἶναι ὑποχρεωμένα τὰ Γυμνάσια νὰ δεχθοῦν τὴ Δήλωση Ἀπαλλαγῆς καὶ νὰ ἀπαλλάξουν τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν παρακολούθηση τοῦ συγκεκριμένου θεματικοῦ ἄξονα σύμφωνα μὲ τὴν Δήλωση τοῦ γονέα.
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ© 2017

1 σχόλιο:

  1. γιατι τα περιπλέκετε;;;;;;;;;;
    Όἱ γονεἶς,ΑΠΛΩΣ δέν θά στείλουν τά παιδιά στό σχολεῖο,δικαιολογημένα ἤ ἀδικαιολόγητα.(ὅπως ὅταν ἀρρωσταίνουν ἤ κάνουν κοπάνα)
    Καλλιόπη

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.