20 Φεβ 2017

Ὁ Καθηγητὴς Φιλοσοφίας Δημήτρης Πατέλης τσακίζει τὴν θεωρία τοῦ κοινωνικοῦ φύλου

Παραθέτουμε τήν (ἀπομαγνητοφωνημένη) ὁμιλία τοῦ Δημήτρη Πατέλη ἀναπληρωτῆ Καθηγητῆ Φιλοσοφίας Πολυτεχνείου Κρήτης.  Ὁ Δημήτρης Πατέλης εἶναι εἶναι ἕνας ὁμολογητἠς. Νά τονισθεῖ ἐπίσης ὅτι αὐτά τά ἔλεγε τό 2015. Τά λόγια του ἀποδείχθηκαν προφητικά.
Ἡ τεχνολογία ἀλλαγῆς φύλου δέν ξέρω πόσο χειραφετημένη διάσταση μπορεῖ νά ἔχει. Χειρίστου τύπου χειραγώγηση.
-Ποιοί εἶναι ὑπέρμαχοι αὐτῶν τῶν ἐπιλογῶν;
-Οἱ πιό ρατσιστές στήν παγκόσμια πολιτική πού πᾶνε νά ἐπιβάλλουν τήν δική τους νοοτροπία ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων σέ ὅλο τόν πλανήτη. Αὐτοί πού ἐπιβάλλουν μέ ὅρους γενοκτονίας, οἰκονομικά, πολιτικά γεωστρατηγικά συμφέροντα, πού πᾶνε νά ἐπιβάλλουν ὅλη τήν...
προβληματική τῶν ὁμοφυλοφίλων κοκ.

Βάσει τῆς ἐπιστήμης, ἔχουμε διαφορά μεταξύ τῆς ἀνάγκης καί τῆς ἐπιθυμίας…ἐμπλέκεται τό φαντασιακό, τό συνειδησιακό, τό πνευματικό στοιχεῖο, ἀλλά ἀκριβῶς λόγῳ αὐτοῦ τοῦ πράγματος σέ ἀλλοτριωμένη κοινωνία ἔχουμε ἀπόπειρα ἐκτατικῆς ἀνάσας καί διεξόδου τῶν ὅρων ἀναπαραγωγῆς τοῦ κεφαλαίου πού θά τό δοῦμε στό ἱστορικό κομμάτι μέσῳ τῆς δημιουργίας τεχνητῶν ἀναγκῶν, ἐπίπλαστων ἀναγκῶν στόν ἄνθρωπο. Βιομηχανία ἐπιβολῆς, τεχνηέντως, ἐπίπλαστων ἀναγκῶν στόν ἄνθρωπο. Τό νά μιλᾶμε εὔκολα γιά αὐτά τά θέματα εἶναι νερό στόν μῦλο τῆς χειραγώγησης.

Δέν μπορῶ νά ἐπιβάλλω στά πλαίσια τῆς διατλαντικῆς πολιτικῆς ἐπενδύσεως καί ἐμπορικῆς,… δέν μπορεῖ νά ἐπιβάλλονται καί τέτοια φαινόμενα ἀλλαγῆς φύλου καί τεκνοθεσίας μεταξύ ὁμοφύλων καί ἐμεῖς νά θεωροῦμε ὅτι εἶναι προοδευτικό φαινόμενο. Κάπου τό ΄χουμε χάσει. Χάσαμε τήν μπάλα.

Ἄν ἀγνοήσουμε τόν βιολογικό πυρήνα, τό βιολογικό ὑπόστρωμα τῶν ἀναγκῶν, φυσιογνωστικά ἐπακριβῶς προσδιοριζόμενο, ἄν ἐξαιρέσουμε τίς περιπτώσεις ἐκεῖνες ὅπου ὑπάρχει ὁρμονικό καί ἀνατομοφυσιολογικό πρόβλημα, ἀπειροελάχιστο ποσοστό, ὅπου καί πάλι ἰατρικές παρεμβάσεις μποροῦν νά βοηθήσουν… ἑρμαφρόδιτα κοκ…(στίς περιπτώσεις πού ἔχουμε τήν μή παραδοσιακή σεξουαλική προτίμηση),  ἔχουμε νά κάνουμε μέ μορφές διάθλασης συγκεκριμένου τύπου ἀλλοτριωμένου καί ἀλλοτριωτικοῦ κοινωνικοῦ στό βιολογικό. Διάθλασης οἱ ἐπιπτώσεις τῆς ὁποίας εἶναι ὁρατές.

Ἐμεῖς ὡς ἐκπαιδευτικοί ἔχουμε ἄλλες δυνατότητες νά τό δοῦμε αὐτό, ὄχι ἐπειδή εἴμαστε ὑπεράνθρωποι, ἀλλά ἐπειδή μποροῦμε νά δοῦμε πῶς ἐξελίσσεται ὁ ψυχισμός τοῦ παιδιοῦ. Τί θά γίνει, σᾶς ρωτῶ, ἄν στήν παιδική ἐφηβική ἡλικία τοῦ παιδιοῦ ἔρθει ὁ δάσκαλος καί τοῦ πεῖ ¨παιδάκι μου τό ΄ψαξες το φύλο σου; Μήπως δέν εἶσαι ἀγόρι καί εἶσαι κορίτσι¨; Ποῦ θά πατήσει; Τί θά κάνει στή συνέχεια; κι᾿ ἄν τραυματίσεις τήν φυσιολογική ψυχοσωματική ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ πού συνδέεται μέ θέσεις-ρόλους τούς βιολογικά προσδιορισμένους ἀπό τό βιολογικό ὑπόστρωμα ἀναγκῶν-θέσεων-ρόλων τῶν φύλων ἔχεις ἀποδομήσει τό σύνολο τῆς προσωπικότητας και τῆς μετέπειτα ζωῆς τοῦ παιδιοῦ· ἀποδεδειγμένο αὐτό μέ ἐμπειρικό ὑλικό. 

Στίς ΗΠΑ δίνουν μάχες γιά νά θεωρηθεῖ ὕψιστο δικαίωμα ἐλευθερίας ἐπιλογῆς τό νά ἐπιβάλλουν γονεῖς ὁρμονική παρέμβαση μέ εἰσαγγελική ἀπόφαση γιά ἀναστολή ὁρμονικῆς ἀνάπτυξης τοῦ παιδιοῦ ἤ παρεμβάσεις ἀλλαγῆς φύλου σέ 6χρονα, 9χρονα, 12χρονα…τί εἶναι αὐτό; ἄν ὄχι γενοκτονία; Ποιός εἶσαι ἐσύ πού ἀποφάσισες ἐξ ὀνόματος τοῦ παιδιοῦ νά κάνεις προσθετικές-ἀφαιρετικές καί ἄλλες χειρουργικές ἐπεμβάσεις καί ἄλλες ὁρμονικές παρεμβάσεις; ἀποφάσισε μήπως τό παιδί στά 6 ὅτι δέν θέλει νά γίνει ἄντρας ἤ δέν θέλει νά γίνει γυναίκα;

Διαβάστε, εἶναι συγκλονιστικό τό ὑλικό – διαστάσεις γενοκτονίας, ἐπέρχεται βιολογικός ἐκφυλισμός στό ἀνθρώπινο γένος, στίς πιό ἀναπτυγμένες καπιταλιστικές χῶρες στήν οἰκονομία· δέν εἶναι τυχαῖο· δεῖτε ποιοί χρηματοδοτοῦν; μέ τρόπο βιομηχανικό· ἔχω κάνει ἔρευνα στό διαδίκτυο. Ὀργανώσεις Microsoft, IBM, Apple, τραπεζικοί ὅμιλοι. Βιομηχανία τουρισμοῦ , πιστωτικές κάρτες γιά ὁμοφυλοφιλικές κοινότητες μέ τίς προτιμήσεις τους· αὐτό πού κατέχει πρωτεύουσα ἐπιλογή ἐπιθετικῶν κύκλων σημερινῆς ὀλιγαρχίας χρηματιστικῆς τοῦ κεφαλαίου πῶς νά εἶναι πρόταγμα, σημαία προοδευτικότητας γιά προοδευτικούς χώρους;

Ἄν διαστρεβλώσουμε τήν φυσιολογική ὀντογενετική ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ μέ τέτοιου τύπου χειραγώγηση, τότε τό ἄτομο πού θά τήν ὑποστεῖ ὄχι μόνο μέ παρεμβάσεις…τραγικό, ἀλλά ἔχοντας στήν οἰκογένεια ἀλλοτριωμένο πρότυπο σχέσεων ἀνάμεσα στούς γονεῖς πού νά τό κάνει νά ἀπολέσει κάθε ἐπιθυμία, νά ἔχει τό τάδε ἀρσενικό ἤ θηλυκό πρότυπο ἀρρενωπότητας ἤ θηλυκότητας …δηλ. αὐταρχική πατριαρχική οἰκογένεια ὥστε νά καταλήξει στήν καταρράκωση τοῦ ψυχισμοῦ τοῦ παιδιοῦ πού νά τό ἀκυρώσει καί ὡς φύλο.

Ἄν ὑπάρξει ἀκύρωση τοῦ βιολογικοῦ πυρήνα τῆς συγκρότησης τῆς μελλοντικῆς προσωπικότητας τότε δέν θά ὑπάρχει θέμα πού νά μήν τό διαθλᾶ μέσῳ αὐτῆς τῆς παρέκκλισης-παρέκβασης ἀπό τόν ἔμφυλο προσδιορισμό τῆς ὕπαρξής του βιολογικά. Ψάξτε νά δεῖτε ἀνθρώπους πού ἔχουν ὑποστεῖ ἀλλαγή προσδιορισμοῦ μέ ἤ χωρίς ἰατρικές παρεμβάσεις καί πεῖτε μου ἄν εἶναι ἱκανοί νά διαχειρισθοῦν ἕνα ἀπό τά μείζονα προβλήματα τῆς κοινωνίας καί τῆς ἀνθρωπότητας χωρίς νά τό διαθλοῦν ἀπό αὐτό. 

Ἀντίστροφη διάθλαση δηλ. Ὄχι μόνο μέσῳ τοῦ κοινωνικοῦ, μέσῳ βιολογικοῦ στό ἄτομο, ἀλλά καί μέσῳ τοῦ βιολογικοῦ πυρήνα τῆς οἰκογένειας τῶν οἰκονομικῶν καταστάσεων, τάσεων, ἐπιλογῶν συγκεκριμένου τύπου· αὐτή ἡ παρέμβαση ἀντίστοιχα ἀλλοτριωμένη·  ἔχουμε τὀ ἑπόμενο βῆμα τῆς ἀποδόμησης τῆς κοινωνίας μετά τήν ἐπιθετική ἰδεολογία τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ. Δέν εἶναι μόνο ἡ κοινωνία  συνοθύλευμα ἀτόμων ἐγωϊστικά ἰδιοτελῶς σκεπτομένων χωρίς κίνητρα, ἀλλά ἀκόμη μεγαλύτερη ἐπίθεση τῆς κυρίαρχης ἰδεολογίας καί προπαγάνδας στόν βιολογικό πυρήνα συγκρότησης προσωπικότητας, στήν βιολογική ὑπόσταση τοῦ ἀτόμου· δέν τοῦ ἔφθανε (τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ) πού ἀποδόμησε τήν κοινωνία σέ ἄτομα ἰδιοτελῶς σκεπτόμενα, φιλοτομαριστές ἀλλοτριωμένους καί ἀλλοτριωτικούς, ἀλλά πάει νά συντρίψει τόν βιολογικό πυρήνα ὁποιασδήποτε ἀτομικότηττος προσωπικότητος. 

Ὁ ἄνθρωπος πού θά ὑποστεῖ αὐτήν τήν ἀσυνείδητη μετάλλαξη λόγῳ αὐτῆς τῆς χειραγώγησης καί θά προσπαθήσει νά ἔχει ἀντίστοιχη κατασκευή μέ παρεμβάσεις ἰατρικοῦ-παραϊατρικοῦ τύπου πάνω στό σῶμα του θά εἶναι τόσο καταρρακωμένος πού δέν θα μπορεῖ νά κάνει τίποτε. Δέν εἶναι τυχαῖο πού στρατηγικά τράνς, σέ δημόσιες στρατηγικές ἐκθέσεις, ἀναφέρουν πόσο πρός ὄφελος στρατηγικῶν συμφερόντων τῆς κυριαρχίας τῶν ΗΠΑ εἶναι ἡ ἐπιβολή αὐτῶν τῶν ὁμοφυλοφιλικῶν προτύπων· ὄχι μόνο γιατί παίζουν γιά ἕνα πακέτο καταναλωτικῶν ἀγαθῶν πού προσανατολίζονται σέ ἄτεκνες καταστάσεις ὁμοφύλων, ἀλλά καί γιατί εἶναι ἐπίσημο χειραγωγικό ὑλικό. Εἶναι ἀδύνατον νά σηκώσει κεφάλι ὡς πρός τά ἐπαναστατικά θεμελιώδη προτάγματα ἕνα καταρρακωμένο ἄτομο, ὡς πρός τόν βιολογικό πυρήνα συγκρότησης προσωπικότητας, ἄν ἔχει ὐποστεῖ τέτοια χειραγωγική μετάλλαξη.

6 σχόλια:

 1. Είναι μακράν η καλύτερη ανάλυση που έχει γίνει γι' αυτό το θέμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πραγματικά πολύ δυνατή η ανάλυση του καθηγητή.

   Το κείμενο την αδικεί, πρέπει να δει κανείς το βίντεο για να την καταλάβει καλύτερα.

   Και το καλύτερο είναι ότι δεν μιλάει καθόλου με ηθικολογικά ή χριστιανικά επιχειρήματα.

   Χρησιμοποιεί καθαρά φιλοσοφική και ορθολογική γλώσσα και διαλύει τους νεοταξίτες στο "δικό τους" γήπεδο.

   Ίσως να είναι αριστερών πεποιθήσεων ο άνθρωπος - αυτό υποδηλώνει η φρασεολογία του - αλλά δίνει ομολογία υπέρ του δικαίου και της αληθείας.

   Ας τον έχει καλά ο Θεός.

   Διαγραφή
 2. Μπραβο στον καθηγητή . Αγαπάει την αλήθεια, δεν υποκρίνεται. Πού είναι τόσοι ππνευματικοί άνθρωποι; Γιατί δεν μιλάνε; Ο Θεός να φυλάει αυτούς που νοιάζονται και μιλάνε την γλώσσα της αλήθειας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αὐτό πού μοῦ τήν ''δίνει''εἶναι πώς πρέπει νά ἀναλύουμε τά αὐτονόητα καί νά αἰτιολογοῦμε ἀπολογιστικά,τό γιατί ζοῦμε ὡς ἄνθρωποι,ἀκολουθῶντας τήν ΦΥΣΗ μας καί πιστεύουμε Χριστό !!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είχαμε να δούμε αριστερό κανονικό πολύ καιρό! Το λυπηρό είναι ότι μας βάζουν τα γυαλιά άνθρωποι άθεοι και οι χριστιανοί κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου:
  δείτε π.χ. τον πατέρα Αντώνιο Μπιλάλη που συμμετείχε στην θεματική εβδομάδα λες και δεν τρέχει τίποτα!
  https://www.youtube.com/watch?v=iU9zcZ_RjA8
  ΔΕν το γράφω για κατάκριση αλλά καταντά αίρερση η αποδοχή μιας ψυχολο-φιλοσοφικο-πολιτικής σούπας που θέλουν να περάσουν ακόμα και στην εκκλησια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Στα λόγια πρώτοι είμαστε, αλλά τελευταία φορά που κοίταξα, δεν έχει μπει χριστιανός στο κυνοβούλιο από ιδρύσεως του Ελληνικού κράτους. Επομένως, δεν ξέρω ποιο το νόημα όλης αυτής της φιλολογίας.
  Όποιος και να βγει στην εξουσία, σίγουρα θα είναι αντίχριστος και θα εκτελέσει αυτά και άλλα πολλά αντίχριστα σχέδια. Και ας μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να εκφοβίσουμε αυτούς τους αντίχριστους με απειλές μη παροχής ψήφου σε αυτούς. Τέτοιες αηδίες σκεφτόμασταν τόσα χρόνια και να που φτάσαμε. Τώρα πια δεν χρειάζονται καν χριστιανούς για ψηφοφόρους τους.

  Το να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός και να ψηφίσει χριστιανούς, πάλι δεν πρόκειται να γίνει. Εκτός του ότι ο πληθυσμός της Ελλάδος στην πλειοψηφία του δεν έχει πλέον καμία απολύτως σχέση με χριστιανισμό (θα ήταν αστείο και μόνο να υποστηρίξει κανείς το αντίθετο, όταν σχεδόν κανείς Έλληνας δεν ξέρει τι πιστεύει, δεν δέχεται πεισματικώς όλα όσα έχουν πει οι Πατέρες της Εκκλησίας, είναι λογικής χειρότερης και του άφρονος πλουσίου της γνωστής παραβολής ή της λογικής του "να ψοφίσει η κατσίκα του γείτονα", νοιώθει "Ευρωπαίος" και όχι Έλληνας, είναι υπέρ των εκτρώσεων και υπέρ των δολοφόνων "συμμάχων" μας, κ.α.), είδαμε και τι θερμή ανταπόκριση λαμβάνουν παρατάξεις που προσπαθούν να αποτελούνται από χριστιανούς και να ακολουθήσουν χριστιανική πορεία...

  Αλλά για ποιο ξύπνημα μιλάω; Εδώ περπατώντας στους δρόμους βλέπω τον κόσμο να γυρνάει σαν τα πρεζόνια. Τους βλέπεις από τα 30 μέτρα να κατευθύνονται προς τα πάνω σου ενώ χαζεύουν -και εγώ δεν ξέρω σε τι- και απελπισμένα και μάταια τους περιμένεις -κάποτε- να γυρίσουν πίσω στην πραγματικότητα για να συνειδητοποιήσουν που πάνε! Και ρωτώ: αν αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί ούτε καν να πλοηγηθούν σαν πεζοί στον κόσμο, τι ελπίδα υπάρχει;

  Επομένως, δεν ξέρω γιατί ασχολούμαστε ή γιατί κάθισα και έγραψα τόσα πολλά για ένα τόσο τετελεσμένο θέμα. Μπορεί η τωρινή ελληνική κοινωνία να έχει κάποιες αντιστάσεις σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά αυτές θα χαθούν με τις επόμενες γενιές. Όπως έγινε και με άλλα θέματα που τώρα τα θεωρούμε "αυτονόητα" και είναι κατοχυρωμένα από αντίχριστους νόμους. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά μόνο μια χούντα μας σώζει. Γιατί είναι τόσα πολλά τα πειραγμένα μυαλά πλέον που η δημοκρατία οδηγεί στην καταστροφή μας.

  Ίσως αν ψοφήσουμε στην πείνα συνέλθουν μερικοί και ίσως κόψουν και τα ναρκωτικά που παίρνουν. Γιατί αυτά που βλέπω γύρω μου μόνο σε επήρεια ναρκωτικών μπορώ να τα αποδώσω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.