30 Νοε 2016

«Ἡσυχίας καρποί»: τὸ νέο βιβλίο τοῦ καθηγητῆ Γ. Μαντζαρίδη

Κυκλοφόρησε ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τῆς Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου τὸ νέο βιβλίο τοῦ πολιοῦ Ὁμότιμου Καθηγητῆ τοῦ Τμ. Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ., Γεωργίου Μαντζαρίδη. Τὸ νέο πόνημα τοῦ ἀκάματου ἐργάτη τῆς Θεολογίας μας φέρει τὸν τίτλο «Ἡσυχίας καρποὶ» καὶ μέσα σὲ 10 συνολικὰ κείμενα περιγράφει τοὺς πλούσιους καὶ εὔχυμους καρποὺς ποὺ κομίζει στὸν ἄνθρωπο ἡ σπουδὴ στὴν ἡσυχαστικὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσης.
Ὅπως σημειώνει ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, Ἀρχιμ. Ἐφραίμ, στὸν Πρόλογο τοῦ βιβλίου, τὸν ὁποῖο ὑπογράφει, «Ἡ ἡσυχία κατὰ τὸ Μ. Βασίλειο εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ γνωρίσει τὸν ἑαυτό του, νὰ δεῖ τὰ ἐλαττώματά του, τὶς ἀδυναμίες του, τὶς ἁμαρτίες του, οὔτε νὰ ἔχει μετάνοια, ἂν δὲν ἡσυχάσει... Καρποὶ τῆς ἡσυχίας εἶναι τὸ θαῦμα, ἡ θεολογία, ἡ ὑπὲρ φύση ζωή, οἱ Ἅγιοι. Σὲ αὐτοὺς ἀναφέρεται τὸ νέο βιβλίο τοῦ σεβαστοῦ καὶ ἀγαπητοῦ μας καθηγητο, τὸ ὁποῖο ἀποπνέει τὸ ἄρωμα τῆς ἡσυχαστικῆς παραδόσεως».
Κατὰ τὸ συγγραφέα, ἡ ἡσυχία εἶναι μιὰ δυναμικὴ κατάσταση, ἡ ὁποία συνδέεται μὲ τὴν ἐσωτερικὴ ἐνεργοποίηση τοῦ ἀνθρώπου καὶ κορυφώνεται στὴ νήψη. Ἡ ἴδια κυοφορεῖ τὴ Θεολογία ἀλλὰ καὶ τὴ γνώση τοῦ θείου θελήματος. Γι’ αὐτὸ καὶ χαρακτηρίζει τὸ σύνολο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, καὶ ψηλαφεῖται λ.χ. στοὺς βίους τῶν ἁγίων ἢ στὶς ἐκδηλώσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς τέχνης. Δὲν ἀποτελεῖ κάποια συγκυριακὴ ἔκφραση τοῦ....
σώματος τῶν πιστῶν, ἀλλὰ συνοψίζει τὸ πεντόσταγμα τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας.
Γι’ αὐτὸ καὶ (παραδόξως, κατὰ τὸ πολύβουο φρόνημα τοῦ κόσμου τούτου) οἱ ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζουν μὲ αὐθεντικὸ τρόπο τὴν κατὰ Θεὸν ζωὴ τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἄνθρωποι κοινωνικοὶ καὶ ταυτόχρονα ἡσυχαστικοί. Ή, ὅπως εὔστοχα ἐπισημαίνει ὁ συγγραφέας, εἶναι ἄνθρωποι κατεξοχὴν κοινωνικοὶ ἐπειδὴ ὑπῆρξαν αὐθεντικὰ ἡσυχαστικοί! Ὅπως ἀκριβῶς ἐξάλλου, ἡ κοινωνικότητα τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ Θεὸ καὶ τοὺς ἁγίους εἶναι κίβδηλη, ἂν δὲν συνυπάρχει καὶ δὲν συνυφαίνεται μὲ τὴν ἀγαπητικὴ σχέση μὲ τοὺς συνανθρώπους.
Στὰ κείμενα τοῦ βιβλίου συναντᾶμε καταρχᾶς τὴ θεολογικὴ θεμελίωση τῆς ἀξίας τῆς ἡσυχίας ἐντός το σώματος τῆς συνόλης ἐκκλησιαστικῆς διδασκαλίας. Παρουσιάζονται οἱ ἠθικὲς καὶ ἐκκλησιολογικὲς προϋποθέσεις τῆς κατὰ Θεὸν ἡσυχίας καὶ οἱ προοπτικὲς ποὺ αὐτὴ διανοίγει γιὰ τὸν πιστὸ καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα. Διαγράφονται οἱ σχέσεις της μὲ ἐπιμέρους πτυχὲς τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας (τὴ βιβλικὴ προσέγγιση, τὴν καταφατικὴ καὶ ἀποφατικὴ ἔκφραση τοῦ θεολογικοῦ λόγου, τὴν ἀκαδημαϊκὴ θεολογία κ.α.) καθὼς καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο κατανόησαν τὸν ὄρο μεγάλες μορφὲς τῆς χριστιανικῆς Παράδοσης. Ἔτσι, ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ ἔργου, περνᾶ ὁ βίος καὶ ὁ λόγος σπουδαίων τηρητῶν τῆς ἡσυχίας, ἁγίων καὶ διδασκάλων τῆς κατὰ Θεὸν βιοτς (ἄγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, πατρο- Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὅσιος Παΐσιος Ἁγιορείτης, γέρ. Ἰωσὴφ Ἡσυχαστής, γέρ. Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης καὶ γέρ. Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ), γιὰ νὰ φωτίσουν τὶς συντεταγμένες τῆς συνάντησης μὲ τὸ Θεὸ μέσα ἀπὸ τοὺς καρποὺς τῆς ἡσυχίας.
Οἱ «Ἡσυχίας καρποὶ» περιλαμβάνουν ἀκόμη κείμενα ποὺ ἀποδίδουν τὸ πνεῦμα τῆς βαθύτερης καὶ ἐσώτερης ἡσυχαστικῆς ματιᾶς στὰ πράγματα, ὅπως αὐτὸ ποὺ διερευνᾶ τὴ θέση τῶν εἰκόνων καὶ τῶν θαυμάτων στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή, ἢ ἐκεῖνο ποὺ παρουσιάζει τὸ νεκρὸ καὶ ἄταφο Ἰησοῦ, ὡς τὸν Μεγάλο Ξένο, τοῦ ὁποίου τὸ σῶμα ζητᾶ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἀριμαθαίας (ἀπὸ τὸ γνωστὸ Ἰδιόμελο τῆς Μ. Παρασκευῆς).
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ ἐξώφυλλο τοῦ βιβλίου κοσμεῖται ἀπὸ μία μοναδικὴ σύνθεση τῆς συζύγου τοῦ συγγραφέα, κ. Καίτης Μαντζαρίδου, ἡ ὁποία ἀναπαριστᾶ μὲ φύλλα δέντρων (!) τὴν καλύβη στὴν ὁποία μόνασε ὁ Γέρ. Ἰωσὴφ Ἡσυχαστής.
pemptousia.gr

1 σχόλιο:

 1. Μικρός Ευεργετινός.
  (Από τη ζωή και τους λόγους των Οσίων της Εκκλησίας).

  http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/gerontikon/mikros_eyergetinos.htm

  * * *

  Ιερά Καλύβη Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου

  Ιερά Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος.

  Βιβλία πατερικά.

  http://agiostheologos.gr/paterika-vivlia

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.