30 Νοε 2016

Ἑλληνικότητα ἢ βαρβαρότητα;

Τοῦ Θεοφάνη Μαλκίδη 
Μέρος τῆς ὁμιλίας στὸ συνέδριο τοῦ ἙλληνοΚαναδικοῦ Κογκρέσου. Τορόντο Νοέμβριος 2016.
Ὁ ἀνιδιοτελὴς ἀγώνας γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας τῶν προγόνων μας, ἢ συνεχὴς προσπάθεια σὲ ὅλον τὸν πλανήτη χωρὶς χρήματα, ἀποτελεί νίκη τῆς ζωῆς ἔναντί το θανάτου, νίκη τῆς Ἑλληνικότητας ἔναντί τς βαρβαρότητας . 
Ἀποτελεῖ μία ἀνθρώπινη καὶ πολιτικὴ στάση καὶ πορεία, ἔναν μεγάλο καὶ εἰλικρινῆ διάλογο ποὺ ἔχουμε ἐδῶ καὶ χρόνια μὲ ἔντιμες, δημοκρατικὲς καὶ ἀγωνιστικὲς προσωπικότητες σὲ ὅλον τὸν κόσμο ἀκόμη καὶ στὴν Τουρκία. Οἱ ἀναγνωρίσεις, ἀπὸ ἐδῶ τὸν Καναδὰ καὶ τὶς γειτονικὲς ΉΠΑ, μέχρι τὴν Ἀρμενία καὶ τὴ Σουηδία καὶ τὴν Αὐστραλία, εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς προσπάθειάς μας ποὺ ἔχει συνέπεια, ἀνιδιοτέλεια, σοβαρότητα, εἰλικρίνεια, δὲν διαπραγματεύεται οὔτε ἀποσιωπᾶ τὴν ἀλήθεια, δὲν καταναλώνει οὔτε εὐτελίζει τὸ ζήτημα καὶ συνεργάζεται μεταξύ των ἄλλων καὶ μὲ δημοκράτες Τούρκους ποὺ γνωρίζουν τὴν πραγματικότητα.
Συνομιλήσαμε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια μὲ ἀνθρώπους, μεταξύ των ἄλλων, ὅπως ὁ Τανὲρ Ἀκσάμ, ὁ Ραγκὶπ Ζαράκολου, ὁ Σαὶτ Τσετίνογλου, συνεργαστήκαμε σὲ...
διεθνή συνέδρια καὶ συναντήσεις, ἀπὸ τὸ Γερεβᾶν, τὴν Καβάλα, τὴν Κατερίνη καὶ τὴν Ἀθήνα, μέχρι τὸ Σικάγο, τὴν Νέα Ὑόρκη καὶ τὴ Στοκχόλμη, ἔγραψαν γιὰ ἐμᾶς καὶ γράψαμε μαζὶ καὶ κάναμε ἄλλα τόσα γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς Γενοκτονίας.
Οἱ ἀναγνωρίσεις τῆς Γενοκτονίας στὸν Καναδὰ εἶναι ἕνα «φυσιολογικὸ» ἀποτέλεσμα ὅλων των παραπάνω, γιατί ἔρχεται ἡ ὥρα καὶ ἡ ἱστορικὴ στιγμὴ ποὺ πρέπει νὰ βλέπεις τοὺς καρποὺς τῶν ἀγώνων σου, νὰ τοὺς ζεῖς καὶ νὰ τοὺς ἀγγίζεις. 
Αὐτὰ τὰ πετύχαμε γιατί ἔχουμε μαζί μας τὸ Θεὸ καὶ τοὺς προγόνους μας, γιατί εἴμαστε μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὴν Ἀνάσταση, μὲ τὴ μνήμη καὶ τὴν ἀναγνώριση, γιατί ὑπερασπιζόμαστε την  Ἑλληνικότητα. 
Ἀφήνουμε στὴ Φασιστικὴ καὶ Ναζιστικὴ Τουρκία τῶν δολοφόνων καὶ στὴν χρεοκοπημένη Ἑλλάδα τῶν ὑπονομευτῶν, τῶν ἀρνητῶν καὶ τῶν θαυμαστῶν το Κεμὰλ καὶ τοῦ Ἀλῆ πασᾶ τὴ βαρβαρότητα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.