28 Νοε 2016

Δημήτριος Τσελεγγίδης: Τὶς Δογματικὲς ἀλήθειες καὶ ἀξίες δὲν τὶς διαπραγματεύεσαι, τὶς πραγματεύεσαι!

Μὲ μεγάλη συμμετοχὴ κόσμου ποὺ κατέκλεισε τὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Καλαμπάκας , πιὰ ΜΕΤΕΩΡΩΝ, πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο ἡ ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου «ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΛΙΘΟΠΟΛΙΣ» μὲ ὁμιλητὴ τὸν γνωστὸ καθηγητὴ Δογματικῆς Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ Δημήτριο Τσελεγγίδη, μὲ θέμα «ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ, ΜΙΑ ΑΔΙΑΡΡΗΚΤΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ»
Ἀνοίγοντας τὴν ἐκδήλωση καὶ ἐξηγώντας τὶς δράσεις τοῦ Συλ­λόγου ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Δημήτριος Λάσκος τόνισε ὅτι ἀπὸ τὴν σύστασή του ἔχει θέσει ὡς μία ἀπὸ τὶς κύριες προτεραιότητες τὸ ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοση . Στὸ πλαίσιο αὐτοῦ του ἐνδιαφέροντος καὶ τῆς συνολικῆς δραστηριοποίησής του, ἐπιχειρεῖ νὰ παρέμβει στὴν ἔντονη συζήτηση ποὺ ἀναπτύσσεται τὸ τελευταῖο διάστημα, τόσο σχετικὰ μὲ τὸν ρόλο καὶ τὴν θέση τῆς ὀρθοδοξίας στὴν σύγχρονη ἑλληνικὴ πολιτεία καὶ κοινωνία μας, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἀνάγκη διασφάλισης τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ἀκρίβειας τοῦ ὀρθόδοξου δόγματος σὲ μιὰ ἐποχὴ....
πολλαπλῶν προκλήσεων καὶ ἀπειλῶν.
Παρουσιάζοντας τὸν ὁμιλητὴ ὁ κ. Δημήτριος Λάσκος ἀναφέρθηκε στὸ  ἐπιστημονικὸ ἔργο καὶ στὴν προσφορὰ τοῦ χαρακτηρίζοντας τὸν ὡς μιὰ φωνὴ ἐπιστημονικῆς ἐγκυρότητας καὶ Ἀκαδημαϊκῆς θεολογίας   ἀλλὰ καὶ ἕναν ἀκάματο ὑπερασπιστὴ τῆς Δογματικῆς ἀλήθειας γύρω ἀπὸ  τὰ θεολογικὰ ζητήματα.

Στὴν τρίωρη περίπου παρέμβαση, ὅπου περιλαμβάνονταν ἡ εἰσήγηση ἀλλὰ καὶ οἱ ἀπαντήσεις  στὶς ἐρωτήσεις ποὺ τοῦ τέθηκαν ἀπὸ τὸ ἀκροατήριο  στὴν συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε, ὁ κ. Τσελεγγίδης μεταξύ των ἄλλων τόνισε ὅτι τὶς δογματικὲς ἀλήθειες καὶ ἀξίες δὲν τὶς διαπραγματευόμαστε  , τὶς πραγματευόμαστε !!! Μιλώντας γιὰ τὴν  Ἁγία καὶ  Μεγάλη Σύνοδο τῆς Κρήτης τόνισε ὅτι ὑπάρχει ἡ ἐσφαλμένη ἄποψη ὅτι ἡ σύγκλιση  Οἰκουμενικῆς Συνόδου πρέπει νὰ περιλαμβάνει καὶ τὶς ἄλλες λεγόμενες «ἐκκλησίες» , ποὺ βρίσκονται στὴν αἵρεση, ὅπως κυρίως εἶναι ὁ Ρωμαιοκαθολικισμὸς καὶ ὁ Προτεσταντισμὸς. Αὐτὸ δὲν συνέβη ποτὲ στὴν ἱστορία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ποτὲ δὲν ἔλαβαν μέρος στὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους ὅσοι ἀπέκλιναν ἀπὸ τὴν πίστη τῆς Ἐκκλησίας , ὅσοι δηλαδὴ ἦταν αἱρετικοὶ. Αἴσθηση ἔκανε ἡ ἀναφορά του στὴν διοικοῦσα ἐκκλησία λέγοντας ὅτι στὴν πράξη ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία  φαίνεται νὰ ἐκτρέπεται  ἀπὸ τὸν τρόπο  τῆς Ἁγιοπνευματικῆς  ζωῆς καὶ νὰ μιμεῖται τὸν Ρωμαιοκαθολικισμὸ... Λησμονεῖται δηλαδὴ  ὅτι κεφαλὴ καὶ φερέγγυα Ἀλήθεια  εἶναι ἡ ἴδια ἡ Ὑποστακτικὴ Ἀλήθεια , δηλαδὴ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς , κάτι ποὺ φανερώνει ἔλλειμμα ὄχι ἁπλὰ Θεολογικοῦ χαρακτήρα ἀλλὰ, ἀλλὰ τῆς ἴδιας της ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας …

Τὸ κλείσιμο τῆς ἐκδήλωσης ἔκανε ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Γρηγόρης Γ. Καλύβας ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τὸν κ. Τσελεγγίδη γιὰ τὴν ἀνταπόκρισή του στὴν πρόσκληση ἀλλὰ καὶ στὶς ἀλήθειες ποὺ κομίζει ὁ λόγος του σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν ὑπεράσπιση τῶν δογματικῶν ἀξιῶν καὶ κανόνων τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως  ποὺ ἀποτελοῦν προϋπόθεση γιὰ νὰ εἴμαστε οἱ αὐθεντικοὶ ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι. Τέλος εὐχαρίστησε  τὸν Δῆμο καὶ τὸν Δήμαρχο κ. Σινάνη γιὰ τὴν καλὴ, ὅπως εἶπε, συνεργασία καὶ βοήθεια ποὺ προσφέρουν στὸν σύλλογο,  τὴν Περιφέρεια καὶ τὸν Ἀντιπεριφερειάρχη κ. Μιχαλάκη  , τοὺς ἐκπροσώπους τῶν  Μ.Μ.Ἐ γιὰ τὴν προβολὴ  τῶν δράσεων τοῦ Συλλόγου , τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ στρατοῦ καὶ τῶν σωμάτων ἀσφαλείας ποὺ παραβρέθηκαν,  τοὺς αἱρετούς της Αὐτοδιοίκησης καὶ ὅλους ὅσους βοήθησαν στὴν τεχνικὴ ὑποστήριξη  τῆς ἐκδήλωσης. Τέλος εὐχαρίστησε  τὸ δημοσιογραφικὸ καὶ τεχνικὸ δυναμικό του Ράδιο «ΣΤΑΓΩΝ» καὶ «STAGON NEWS» διὰ  τῶν ὁποίων ἡ ἐκδήλωση μεταδόθηκε ἀπευθείας μὲ ἦχο καὶ εἰκόνα καὶ ἀναμεταδόθηκε ἀπὸ πολλὰ ἐκκλησιαστικὰ σαϊτ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.