21 Νοε 2016

Στὰ ἑλληνικὰ σχολικὰ βιβλία καμία ἀναφορὰ στὴ Βόρειο Ἤπειρο, στὰ ἀλβανικὰ ἡ Θεσπρωτία εἶναι "περιοχὴ ἀλβανική"!

Ἡ Ἑλλάδα σέβεται τὴ διακρατικὴ συμφωνία, ἡ Ἀλβανία ὄχι...
 Ἡ Ἀλβανία συστηματικὰ τελευταία συνεχίζει νὰ καλλιεργεῖ τὸν ἐθνικισμὸ καὶ νὰ διατηρεῖ ἀλυτρωτικὰ καὶ ἐθνικιστικὰ κηρύγματα στὰ σχολικὰ βιβλία καὶ τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο εἶναι ὅτι ἐπιχειρεῖ νὰ μπολιάσει μὲ αὐτὲς τὶς ἰδέες καὶ τὰ ἀλβανόφωνα παιδιὰ ποὺ ζοῦν μὲ τὶς οἰκογένειές τους στὴν Ἑλλάδα καὶ φοιτοῦν σὲ ἑλληνικὰ δημόσια σχολεῖα, ἔχοντας ἐνσωματωθεῖ σχεδὸν πλήρως στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Τὰ ἀλβανικὰ σχολικὰ βιβλία, ποὺ ἐπιχειρήθηκε νὰ ἔρθουν  στὴν Ἑλλάδα, δὲν εἶναι τίποτε περισσότερο ἀπὸ αὐτά, ποὺ διδάσκονται ἑκατοντάδες χιλιάδες μαθητὲς στὴ γειτονικὴ χώρα, μὲ τρόπο ποὺ καλλιεργεῖται ὁ ἐθνικισμὸς καὶ ὁ ἀνθελληνισμὸς καὶ μπολιάζονται μὲ αὐτὸ τὸν ἀρρωστημένο ἀλυτρωτισμὸ καὶ οἱ νέες γενιὲς Ἀλβανῶν, ἀφοῦ ἡ Μεγάλη Ἀλβανία  φθάνει μέχρι τὴ Θεσπρωτία. Ἡ Ἑλλάδα ἐδῶ καὶ δώδεκα χρόνια ἔχει ἀφαιρέσει κάθε ἀναφορὰ γιὰ τὴ Βόρειο Ἤπειρο καὶ τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς περιοχῆς, στὸ πλαίσιο τῆς διακρατικῆς συμφωνίας γιὰ ἀφαίρεση κάθε στοιχείου, ποὺ θὰ....
μποροῦσε νὰ τοῦ ἀποδοθεῖ ἀλυτρωτικὸς χαρακτήρας. Οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις τήρησαν ἀπολύτως τὴ συμφωνία γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῶν βιβλίων τῆς Ἱστορίας καὶ ἀφαίρεσαν ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Ἱστορίας τῆς Γ' Λυκείου τὶς ἀναφορὲς στὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἀγώνα τοῦ 1914 καὶ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Κέρκυρας, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀποτελοῦν σημαντικὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ πῶς ἡ Ἑλλάδα στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ού αἰώνα ἔδινε τὴ μάχη τῆς ἐπιβίωσης καὶ τῆς διάσωσης τοῦ Ἑλληνισμοῦ ποὺ εἶχε μείνει ἐκτὸς ἐθνικοῦ κορμοῦ. Ἀντιθέτως, στὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια ποὺ καὶ φέτος μοιράστηκαν στὴν Ἀλβανία, στὰ βιβλία τῆς Γεωγραφίας διατηρεῖται γιὰ μιὰ ἀκόμη φορᾶ τὸ κεφάλαιο μὲ τίτλο «Ἀλβανικὲς περιοχὲς στὴν Ἑλλάδα». Εἶναι χαρακτηριστικά τα ἀκόλουθα παραδείγματα ἀπὸ τὰ βιβλία:
• Στὰ βιβλία τῆς 9ης τάξης ἀναφέρονται ὡς ἀλβανικὲς περιοχὲς στὴν Ἑλλάδα οἱ: «Τσαμουριά», Κόνιτσα, Καστοριά, Φλώρινα, ἐνῶ ἔχει προηγηθεῖ ἡ ἀπαρίθμηση μεγάλων περιοχῶν στὴ Σερβία, στὸ Μαυροβούνιο καὶ φυσικὰ στὴν ΠΓΔΜ (σὲλ 4).
• Στὸ κεφάλαιο ποὺ ἀναφέρεται στὴν Πρεσβευτικὴ Διάσκεψη τοῦ Λονδίνου τοῦ 1913, σὲ μιὰ κλασικὴ ἀναφορὰ ἀλυτρωτισμοῦ, ὑπογραμμίζεται ὅτι ἡ διάσκεψη «διαμοίρασε τὰ ἀλβανικὰ ἐδάφη στὰ γειτονικὰ κράτη» καὶ περιγράφεταί το πῶς ἡ Ἀλβανία, ἐθνικά, γεωγραφικά, πολιτισμικά, ἐπεκτείνεται μέχρι τὴν Πρέβεζα (σέλ. 7).
• Στὸ βιβλίο ὑπάρχουν ἱστορικὲς ἀναφορὲς στὸ πῶς ἀποδόθηκε στὴν Ἑλλάδα ἡ «ἀλβανικὴ» περιοχὴ τῆς «Τσαμουριᾶς» τὸ 1913, ἐνῶ περιλαμβάνεται καὶ χάρτης τῶν ἀλβανικῶν περιοχῶν στὶς ὁποῖες περιλαμβάνεται ὄχι μόνο το μεγαλύτερο μέρος τῆς Ἠπείρου ἀλλὰ καὶ τῆς Φλώρινας καὶ τῆς Καστοριᾶς (σέλ. 8).
Οἱ Ἀλβανοὶ ἐθνικιστὲς προσπαθοῦν νὰ ἐμφανίζουν ἀξιώσεις, πέρα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, καὶ σὲ Σερβία, Μαυροβούνιο καὶ ΠΓΔΜ.
• Ὅμως τὰ ἀλβανικὰ βιβλία κοιτάζουν καὶ στὸ... μέλλον, καθὼς περιλαμβάνουν εἰδικὸ κεφάλαιο-ἀφιέρωμα μὲ τὰ γεωγραφικά, πληθυσμιακὰ καὶ οἰκονομικὰ στοιχεῖα γιὰ τὶς «ἀλβανικὲς περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας». Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξει παρεξήγηση, μάλιστα, τὸ κεφάλαιο αὐτὸ ἐμπλουτίζεται μὲ φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Ἠγουμενίτσα καὶ τὴν Πάργα.
• Ἀλλὰ οἱ ἀναφορὲς συνεχίζονται καὶ στὸ βιβλίο Γεωγραφίας τῆς 12ης τάξης. Ἀφοῦ καταγράφεται μὲ ἱστορικὲς ἀναφορὲς ἡ πορεία τὴ Ἠπείρου ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι τὸ 1913, ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἀναφορὰ στὴ Διάσκεψη τῶν Πρέσβεων ποὺ ἄφησαν τὶς «ἀλβανικὲς περιοχὲς» ἐκτὸς ἀλβανικοῦ κράτους.
• Τὸ βιβλίο Γεωγραφίας τῆς 12ης κλείνει μὲ φωτογραφίες τῆς Ἠγουμενίτσας καὶ τῆς Πάργας, γράφοντας διάφορα στοιχεῖα γιὰ τὴν «Τσαμουριά»... (σέλ. 188-190).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.