2 Σεπ 2016

Κεμαλισμὸς καὶ Ναζισμὸς (βιβλίο γιὰ τὶς ὁμοιότητες τοῦ Κεμαλικοῦ καὶ Χιτλερικοῦ φασισμοῦ)

Τοῦ Θεοφάνη Μαλκίδη
Ὁ Κεμαλισμός, ἀποτελεῖ τὸ ἀνώτατο στάδιο  τοῦ ρατσιστικοῦ καὶ φασιστικοῦ κινήματος τῆς  Ἐπιτροπῆς "Ἕνωση καὶ Πρόοδος" τῶν Νεοτούρκων. Ὁ Κεμαλισμός, ἀνέδειξε, μεταξύ των ἄλλων  τὸ φασισμὸ τῆς ἐξόντωσης μὲ  τὶς ἐθνοκτόνες διαδικασίες ποὺ ὑλοποίησε  ἐναντίων των Ἑλλήνων, τῶν Ἀρμενίων καὶ τῶν ἄλλων λαῶν. Το τουρκικὸ δηλαδὴ  κράτος ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸν φασίστα Μουσταφὰ Κεμάλ, ἔγινε στὴ βάση τῆς ἐξαφάνισης κάθε ἴχνους "ἀνεπιθύμητης" παρουσίας, στὴν κοινωνία, τὴν οἰκονομία, τὸν πολιτισμό. Τὴν ἴδια τακτική, φρασεολογία καὶ πράξη χρησιμοποίησε καὶ τὸ εἴδωλο τοῦ Κεμαλισμοῦ, ὁ Ναζισμός, ὁ ὁποῖος δὲν ἦταν παρὰ ἡ ἀντιγραφὴ καὶ ἡ ἐξέλιξη τοῦ Κεμαλικοῦ μοντέλου.
Τὸ βιβλίο διερευνᾶ τὸ Δάσκαλο καὶ τὸ Μαθητή, τὸ Μουσταφὰ Κεμὰλ καὶ τὸν Ἀδόλφο Χίτλερ, οἱ ὁποῖοι συνιστοῦν τὸν ἴδιο ὁλοκληρωτισμὸ καὶ αὐταρχισμό, ὁ  Κεμαλισμὸς καὶ ὁ Ναζισμὸς ἀποτελοῦν τὴν ἔκφανση τοῦ φασισμοῦ, ποὺ....
ἀπὸ τὶς Γενοκτονίες πέρασε στὰ Ὁλοκαυτώματα. 
Η ανάδειξη των ὁμοιοτήτων τοῦ Κεμαλισμοῦ καὶ τοῦ Ναζισμοῦ, συνιστᾶ ἀνθρώπινο, πολιτικό, ἐρευνητικὸ καὶ κυρίως ἠθικὸ καθῆκον καὶ χρέος, γιὰ τὴν καταδίκη καὶ τὴν ἀποκαθήλωση τῶν πιὸ ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων καὶ ἰδεολογιῶν ποὺ γνώρισε ποτὲ ἡ ἀνθρωπότητα.
Τὸ βιβλίο ἀναλύει καὶ συγκρίνει τὶς δύο ὄψεις τοῦ ἴδιου φασισμοῦ καὶ ὁλοκληρωτισμοῦ: τὸν  Κεμαλισμὸ καὶ τὸν Ναζισμό, καταλήγοντας στὸ συμπέρασμα ὅτι καὶ τὰ δύο αὐτὰ ἐγκληματικὰ κινήματα συνιστοῦν  τὴν ἴδια φασιστική, ἐθνικιστικὴ καὶ ρατσιστικὴ ἰδεολογία, ἡ ὁποία ἐκφρασμένη μὲ τὴν πιὸ ἀκραία βαρβαρότητα, στέρησε τὴ ζωὴ σὲ ἑκατομμύρια ἀνθρώπους. 
Ἐπιπλέον τὸ βιβλίο  προβάλλει τὴν πρόταση τοῦ Μιχ. Χαραλαμπίδη ποὺ ἀφορᾶ τὴ σχέση καὶ τὶς ὁμοιότητες Κεμαλισμοῦ καὶ Ναζισμοῦ καὶ συνδέεται μὲ   τὴν ἀνακήρυξη τῆς 19ης Μαΐου ὡς παγκόσμιας καὶ Εὐρωπαϊκῆς ἡμέρας μνήμης τῶν θυμάτων τοῦ Κεμαλισμοῦ, κὰτ΄ ἀντιστοιχία τῆς διεθνοῦς ἡμέρας μνήμης τοῦ θυμάτων τοῦ Ναζισμοῦ (27 Ἰανουαρίου). 
Είναι μία συμβολικὴ ἀλλὰ καὶ οὐσιαστικὴ πράξη, καταδίκης το Φασισμοῦ καὶ Νίκης τῆς Δημοκρατίας, τῆς Ἐλευθερίας, τοῦ Δικαίου καὶ τῆς Ἱστορίας, εἶναι ἡ Νίκη τῶν λαῶν ποὺ δολοφονήθηκαν. Εἶναι ἡ Νίκη τῆς Ζωῆς ἔναντί των ἰδεολογιῶν τοῦ Θανάτου.

Υ.Γ. Ἡ κυκλοφορία τοῦ βιβλίου γιὰ τὶς ὁμοιότητες τοῦ Κεμαλισμοῦ καὶ τοῦ Ναζισμοῦ, γίνεται συμβολικὰ  σήμερα 2 Σεπτεμβρίου, ἡμέρα ποὺ κορυφώθηκε ἡ καταστροφὴ τῆς Σμύρνης τὸ 1922 καὶ ἡμέρα  τοῦ Ναζιστικοῦ Ὁλοκαυτώματος τοῦ 1944 στὸ Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Το 1922 οἱ Κεμαλικοὶ ἔκαψαν τοὺς Ἕλληνες, τὸ 1944 οι μαθητὲς τῶν Κεμαλικῶν, Γερμανοὶ Ναζί,  ἔκαψαν, πυροβόλησαν ἢ ἔσφαξαν 146 ἀνθρώπους, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 109 ἦταν γυναῖκες. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς δολοφονηθέντες κάηκαν ζωντανοὶ στὸ φοῦρνο τοῦ χωριοῦ.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι τὰ ἐγκλήματα  ποὺ τέλεσαν οἱ Ναζὶ στὴν Ἑλλάδα ( καὶ ὄχι μόνο)  συνιστοῦν  ἀντιγραφὴ τῶν ἀντίστοιχων Κεμαλικῶν (π.χ στρατόπεδα συγκέντρωσης, μαζικὲς σφαγές, ἐγκλεισμὸς γυναικοπαίδων σὲ σχολεῖα καὶ ἐκκλησίες καὶ ἐμπρησμός, σύληση ἱερῶν ναῶν, βιασμοί, περιύβριση νεκρῶν, καταναγκαστικὰ ἔργα ποὺ ὁδηγοῦσαν στὴ δολοφονία ἢ στὸ θάνατο, στρατόπεδα συγκέντρωσης, κάψιμο σὲ φούρνους, ὀστᾶ ποὺ πηγαίνουν γιὰ "βιομηχανικὴ" χρήση, κ.α).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.