8 Ιουλ 2016

Ἐπανέκδοση βιβλίου τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσυνης – Ὅσιος Παϊσιος

Ἐπανέκδοση βιβλίου τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης ἀπὸ τὴ σειρὰ Ὀρθόδοξο Βίωμα.
Στὸ ἐπανεκδοθέν βιβλιό της Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης περιλαμβάνονται κείμενα δημοσιευμένα στὸ 20ό τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ ΕΡΩ, τὸ ὁποῖο ἦταν ἀφιερωμένο στὸν ‘Ὅσιο Παΐσιο, καθὼς καὶ ἄλλα ἄγνωστα στοιχεῖα, ἀδημοσίευτες φωτογραφίες καὶ νεότευκτες ἁγιογραφίες. ‘Όλα αὐτὰ παρέχουν μιὰ συμπληρωματικὴ  εἰκόνα τοῦ σύγχρονού μας καὶ ἀρτικαταταγέντος Ὅσιου Παϊσίου, ὁ ὁποῖος βοήθησε ἀναρίθμητες ψυχὲς μὲ ἕναν ἰδιαίτερο προσωπικὸ τρόπο, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Γένος μας. Ἡ χάρη τοῦ εἶναι ἀδαπάνητη καὶ ἀνεξάντλητη καὶ τὰ μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ  θαύματα ἀμέτρητα. Ὁ Θεὸς τὸν ἀνέδειξε γιὰ νὰ βοηθήσει τὴν πνευματικὰ φτωχὴ καὶ δύσκολη ἐποχή μας μὲ λόγια, μὲ ἔργα, μὲ τὸ παράδειγμά του, τὴν προσευχή του,  « ἐν σημείοις καὶ τέρασι».’Ὅλη του ἡ ζωὴ ἦταν μιὰ θυσία, μιὰ προσφορὰ γιὰ τὸν κόσμο, τὴν Ἐκκλησία, τὸ Γένος, τὴν ἀνθρωπότητα, σὰν τὴν λαμπάδα ποὺ καίγεται καὶ λιώνει γιὰ νὰ φωτίζει καὶ νὰ παρηγορεῖ μὲ τὸ φῶς τῆς τοὺς ἄλλους. Αὐτὸ εἶναι τὸ χαρακτηριστικὸ ὅλων των Ἁγίων, ποὺ....
ἑξαιρέτως κατεῖχε καὶ ὀ ‘Όσιος Παΐσιος.
Οἱ πρεσβεῖες τοῦ Ὅσιου Παϊσίου, ὅλων των Ἁγίων καὶ τῆς Θεοτόκου νὰ βοηθοῦν τὸν κάθε ἄνθρωπο, τὴν δοκιμαζομένη πατρίδα μας καὶ ὅλο τὸν κόσμο. Ἀμήν 
Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ γίνει ἀποδέκτης μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὴν "ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ", στὸ τηλέφωνο:  2310552207  
ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση:  contact@enromiosini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.