3 Μαΐ 2016

Προσφυγικο , οἰκονομικὴ κρίση, ὁμοφυλοφιλία, νέες ταυτότητες

Ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ παρακολουθοῦμε  ὅλοι μας μὲ μεγάλη   στενοχώρια, θλίψη καὶ ἀνησυχία  δυσάρεστες εἰδήσεις, εἰκόνες πόνου καὶ παραβατικότητας  ποὺ μεταδίδονται ἀπὸ τὰ ΜΜΕ σχετικὲς μὲ τοὺς πρόσφυγες καὶ τοὺς οἰκονομικοὺς  μετανάστες ποὺ καταφθάνουν κάθε μέρα στὴ Πατρίδα μας. Βλέπουμε  ἄναυδοι καὶ ἀνήμποροι τὴν δυσκολία,  τὴν  ἀνεπάρκεια,τὴν ἀνικανότητα καὶ τὴν ἀτολμία τοῦ Κράτους νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ πρόβλημα ποὺ προέκυψε. Ἀκούσαμε ἐμβρόντητοι τὶς γελοῖες δηλώσεις τῆς πρώην ἁρμοδίας (!) ὑπουργοῦ μας ὅτι αὐτοὶ λιάζονται στὶς πλατεῖες, καὶ δὲν τὴν ἐνδιαφέρει τί θὰ γίνουν. Παρόμοια ''ἀνθρωπιστικὴ'' φιλοσοφία ἔχει καὶ  ὁ ἀντικαταστάτης τῆς δίδοντας ἔτσι  τὸ σύνθημα στοὺς κάθε εἴδους λαθρομετανάστες ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ξέφραγο ἀμπέλι, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταφθάνουν ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ  Μαρόκο (!) οἰκονομικοὶ μετανάστες, μέσω Τουρκίας καὶ νὰ ἀποβιβάζονται στὰ νησιά μας, τὴ στιγμὴ ποὺ....
χωρίζουν τὴν χώρα τους ἀπὸ τὴν Ἱσπανία, λίγες ἑκατοντάδες μέτρα. 
     Ἡ ὑπερατλαντικὴ ὑπερδύναμη, γιὰ δικά της γεωστρατηγικὰ καὶ οἰκονομικὰ συμφέροντα ἐδῶ καὶ μερικὲς δεκαετίες ἐφαρμόζει,  μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια, μακρόπνοα σχέδια γιὰ τὴν διατήρηση τῆς παγκόσμιας ἡγεμονίας της, τὴν ἐγκατάσταση, ὅπου μπορεῖ, τῆς δικῆς  τς 'δημοκρατίας', τὴν ἐπιβολὴ τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, τὴν Παγκοσμιοποίηση, τὴν Πολυπολιτισμικότητα, τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τὴν Πανθρησκεία. Ἔτσι ἄρχισε νὰ δαιμονοποιεῖ ἡγέτες κρατῶν ποὺ θεωροῦσε ἐμπόδιο στὰ συμφέροντά της ,ὅπως τὸν πρόεδρο τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας Μιλόσεβιτς καθυβρίζοντας τὸν ὡς ''χασάπη τῶν Βαλκανίων'' μὲ ἀποτέλεσμα μέσα σὲ ἕνα χρόνο νὰ  διαλύσει τὴν Γιουγκοσλαβία, μὲ τὴν σύμπραξη τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Μέγ.Βρετανίας, ποὺ ἤθελαν, ἰδίως ἡ πρώτη,νὰ δημιουργήσουν νέα κράτη μὲ σφαῖρες ἐπιρροῆς τους, καὶ νὰ φέρει τὴ φτώχεια καὶ τὴν ἐξαθλίωση σὲ ἕνα εὐρωπα'ἰ'κὸ λαό. Ἄναψε φωτιὲς στὰ Βαλκάνια.. Ἀφύπνισε ἀλυτρωτικὲς ἰδεοληψίες, ἀδιαφορεῖ ἂν δὲν ὑποδαυλίζει τὴν παραχάραξη τῆς ἱστορίας ἀπὸ τὸ κράτος τῶν Σκοπίων ἀναγνωρίζοντάς το μὲ ἐκβιαστικὸ γιὰ τὴ χώρα μας τρόπο, ὡς ''Μακεδονία''. 
       Στὴ συνέχεια ἡ ἴδια ὑπερδύναμη ἐπιτέθηκε στρατιωτικὰ δύο φορὲς κατὰ τοῦ Ἰρὰκ τοῦ Σαντὰμ Χουσε'ἲ'ν ποὺ βάφτισε καὶ ἐκεῖνον ''χασάπη τῆς Βαγδάτης'' γιὰ τὰ ἰδιοτελῆ πετρελα'ἰ'κὰ τῆς συμφέροντα, μὲ τὴν πρόστυχη προπαγάνδα ὅτι αὐτὸ δῆθεν κατασκευάζει χημικὰ ὅπλα. Τὸ κατέστρεψε καὶ προκάλεσε τὴν φυγὴ χιλιάδων προσφύγων ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ ἔρχονται ἀκόμη καὶ σήμερα στὴ Πατρίδα μας..  Μετὰ ἀπὸ χρόνια παραδέχθηκαν οἱ φίλοι τους καὶ συμπολεμιστὲς τοὺς ἐκεῖ Ἄγγλοι, ὅτι δὲν βρῆκαν στὸ Ἰρὰκ οὔτε ἕνα (!) κιλὸ χημικὰ ὅπλα.  Ὅμως τὸ κακὸ εἶχε ἤδη συντελεστεῖ...  
   Τὰ ἑπόμενα χρόνια, στὸ ὄνομα τῆς καταπολέμησης τῆς τρομοκρατίας, μετὰ τὴν κατάρριψη τῶν δίδυμων πύργων στὴ καρδιὰ της , ἐπενέβη στρατιωτικὰ στὸ Ἀφγανιστᾶν, στὸ Πακιστᾶν, στὴ Λιβύη καὶ  στὴ Συρία ὅπου ἐκεῖ προκάλεσε τὸν αἱματηρὸ ἐμφύλιο πόλεμο ποὺ μαίνεται ἀκόμη, γιὰ νὰ ἀνατρέψει τὸν βασιλιὰ Ἄσαντ , μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφή της καὶ τὴν ἀθρόα ἀναχώρηση ἑκατομμυρίων προσφύγων γιὰ τὴν Εὐρώπη, κυρίως μέσω τῆς ταλαίπωρης πατρίδας μας.   Καὶ ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα σὲ μέγιστο βαθμό,ὅπως καὶ ἡ ὑπόλοιπη Εὐρώπη, ὑφίστανται τὶς καταστρεπτικὲς  συνέπειες τῆς ἀνήθικης  πολιτικῆς τοὺς , οἱ ΗΠΑ θεῶνται ἐκ τοῦ μακρόθεν τὰ τεκταινόμενα. Νίπτουν τὰς χείρας των καὶ δίδουν ξενδιάντροπα καὶ  ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς συμβουλὲς πῶς νὰ χειρισθοῦν οἱ εὐρωπαῖοι τὸ προσφυγικὸ καὶ μεταναστευτικὸ πρόβλημα ποὺ αὐτὲς προκάλεσαν, χωρὶς οἱ ἴδιες νὰ ἀναλάβουν τὸ παραμικρὸ κόστος δεχόμενες στοὺς κόλπους τοὺς ἔστω ἕνα μέρος τῶν προσφύγων καὶ παρακολουθώντας ἀδιάφορες νὰ ὑφίστανται τὶς συνέπειες τῶν ἐγκλημάτων τοὺς ἀνεύθυνοι καὶ εἰρηνικοὶ λαοi. Κάτι ἀνάλογο πράττει καὶ ὁ Πάπας ὁ ὁποῖος μετὰ τὴ φιέστα τῆς Λέσβου, μὲ τὶς ἑκατοντάδες τῶν ἐνημερωμένων εἰδικὰ γι'αὐτήν, διεθνῶν ΜΜΕ, περάτωσε τὶς δημόσιες σχέσεις του γιὰ τὸ προσφυγικὸ παίρνοντας μαζί του τρεῖς (3) οἰκογένειες Σύρων προσφύγων, σύνολο 12 ἄτομα!
     Τὸ παράδοξο ἐδῶ εἶναι ὅτι ἀπὸ πουθενὰ δὲν ἀκούγεται καμιὰ φωνὴ διαμαρτυρίας γιὰ τὴν ἐπαίσχυντη αὐτὴ πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ. Ἀκόμη καὶ μεγάλες εὐρωπα'ἰ'κὲς χῶρες παρακολουθοῦν στωικά,ἀμήχανες, ἀνήσυχες  καὶ ἀμίλητες σὰν καλὰ παιδιὰ τὴν εἰσβολή, μέσα σὲ ἕνα χρόνο ἑνὸς ἑκατομμυρίου προσφύγων καὶ λαθρομεταναστῶν καὶ  προσπαθοῦν ἐκ τῶν ἐνόντων νὰ λύσουν  τὸ πρόβλημα ποὺ  ἐνέσκυψε  στὶς χῶρες τους, κατηγορώντας μάλιστα τὴν Ἑλλάδα γιὰ ἀνύπαρκτη (πράγματι) φρούρηση τῶν συνόρων της καὶ ἀπειλώντας τὴν μὲ ἔξοδο ἀπὸ τοὺς εὐρωπα'ἰ'κοὺς θεσμούς.. 
     Παράλληλα ἐνισχύουν τὴν ἀμφιλεγόμενη, ἄπιστη, ἀδίσταχτη καὶ ἄτακτη φίλη τους Τουρκία, τοποτηρητή τους στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο ,ποὺ μὲ τὶς ἐπιθετικὲς καὶ  ἁρπακτικὲς διαθέσεις της ἁλωνίζει στὸ Αἰγαῖο καὶ ξεφορτώνει συστηματικὰ στὰ νησιὰ μας καθημερινά, ἀκόμη καὶ ἐν μέσω χειμῶνος, μὲ τὴν προστασία μάλιστα πολεμικῶν σκαφῶν της, χιλιάδες πρόσφυγες καὶ λαθρομετανάστες..  Μέσα μάλιστα σ'αὐτὴν τὴν ἀναμπουμπούλα ποὺ δημιουργήθηκε, ἡ ἐξ ἀνατολῶν 'σύμμαχος' μας , ἐκμεταλλεύεται μὲ κάθε ἀθέμιτο καὶ ἐκβιαστικὸ τρόπο ,τὴν ἀδυναμία μας γιὰ  φύλαξη τῶν συνόρων μας, νὰ ἐπωφεληθεῖ καὶ νὰ ἐξασφαλίσει  ''δικαιώματα'' καὶ διεκδικήσεις της στὸ Αἰγαῖο καὶ προσπαθεῖ νὰ δημιουργήσει τετελεσμένα μὲ τὶς πλάτες τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῶν ΗΠΑ, ποὺ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἐπιδιώκει. Μετὰ ἀπὸ 100  σχεδὸν χρόνια στὰ ἀνατολικὰ νησιὰ μας πάτησαν τὸ πόδι τοὺς τοῦρκοι ἀξιωματικοὶ ποὺ ''συνεργάζονται'' μὲ ἕλληνες συναδέλφους τους γιὰ τὴν δῆθεν ἐπαναπροώθηση λαθρομεταναστῶν.  Ἃς μὴ ξεχνᾶμε βέβαια ὅτι πολὺ μεγάλη εὐθύνη γιὰ τὴν Συριακὴ κρίση, μὲ τὴν ἐπιθετικὴ πολιτική της  καὶ ἐκεῖ, ἔχει καὶ ἡ ἴδια ἡ Τουρκία.. Στὴν οὐσία  ἀπὸ κοινοῦ καὶ ὄχι μόνοι, προκαλοῦν καὶ ἐνισχύουν ἕνα ὕπουλο καὶ καταχθόνιο σχέδιο οἰκονομικῆς ἐξάντλησης καὶ ἀλλοίωσης τῶν πληθυσμῶν καὶ τῶν κρατῶν  τῆς Εὐρώπης καὶ πρώτ' ἂπ'ὅλα τς Ἑλλάδας. Τὴν διάλυση τοῦ κοινωνικοῦ τους ἱστοῦ καὶ τὴν ἐπώαση τοῦ ἰσλαμικοῦ φιδιοῦ στοὺς κόλπους τους...
     Ἤδη ἐγκλωβίσθηκαν  στὴν Ἑλλάδα πολλὲς χιλιάδες λαθρομετανάστες λόγω τῶν ἐπικινδύνως ἀνοιχτῶν συνόρων μας ἀπὸ ἀνατολᾶς καὶ τῶν κλειστῶν, ἀπὸ βορρᾶ. Κανεὶς δὲν γνωρίζει ποῦ θὰ καταλήξει αὐτὴ ἡ ἀνυπόφορη καὶ ἐπικίνδυνη γιὰ ἐμᾶς κατάσταση καὶ σὲ ποιὸ ἀριθμὸ θὰ φθάσουν τελικῶς αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι. Ἡ Πατρίδα μας πλέον κινδυνεύει ἀπὸ Χώρα νὰ γίνει Χῶρος. Χῶρος ὅπου πλέον κάνουν σουλάτσο, ἀνεγξέλεγκτα χιλιάδες ἀλλοδαποί, κυριολεκτικῶς ἀγνώστου προελεύσεως καὶ ἐπιδιώξεων.  Μὲ τὸ ἀνίκανο καὶ ἀνύπαρκτο Κράτος μας, ἔτσι ποὺ τὰ κατάφερε μὲ τὴν ''φιλάνθρωπη'' πολιτική του, ποὺ τὰ ἔχει πλήρως χαμένα, κινδυνεύει πλέον ἡ ἐθνική μας ἀσφάλεια, ἡ ἐθνική μας  κυριαρχία καὶ ἀκεραιότητα καὶ ἡ κοινωνικὴ εἰρήνη τῶν πολιτῶν μας. Δὲν μᾶς ἔφθαναν δηλαδὴ τὰ χίλια δυὸ προβλήματα ποὺ ἔχουμε, μᾶς προστέθηκαν καὶ τὰ πολλὰ προβλήματα ποὺ δημιουργοῦν οἱ λαθρομετανάστες. Ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι του. Βέβαιά το Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν θὰ μποροῦσε νὰ ἀπευθυνθεῖ στὶς ΗΠΑ γιὰ νὰ ἀναλάβουν αὐτὲς τοὺς ἀφγανούς, πακιστανοὺς, ἰρανούς, ἰρακινοὺς καὶ λίβυους λαθρομετανάστες καὶ νὰ τοὺς φιλοξενήσουν στὴν πολὺ πλούσια καὶ μεγάλη χώρα τους. Γιατί στὴν οὐσία αὐτὲς εἶναι κυριολεκτικὰ οἱ ὑπαίτιες ποὺ μὲ τὶς ἄστοχες καὶ ἄδικες  πολεμικὲς ἐπεμβάσεις τους στὶς χῶρες τους, μᾶς τοὺς 'ἔστειλαν' ἐδῶ καὶ μᾶς ἔμειναν ἀμανάτι. Ἀλλὰ ποιὸς τολμάει νὰ τὰ βάλει μὲ τὸν παγκόσμιο ἡγέτη, εἰδικὰ ἀπὸ ἕνα  χρεωκοπημένο καὶ ξευτελισμένο  Κράτος ποὺ ζητάει ἀπ'αὐτὲς ,μὲ κάθε τρόπο τὴ βοήθειά τους γιὰ τὰ πολλαπλά του προβλήματα, ποὺ ἀντὶ νὰ κοιτάζει πῶς νὰ τὰ θεραπεύσει,προσθέτει συνεχῶς μὲ τὴν ἀνεύθυνη καὶ ἀπροκάλυπτα κομματικὴ πολιτική του, καὶ ἄλλα. Ἡ ἀνθρωπιστικὴ εὐαισθησία ὅμως ἔχει καὶ αὐτὴ τὰ ὅριά της. Δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ μικρὴ καὶ πτωχή, ὅπως τὴν κατάντησαν, Ἑλλάδα νὰ δεχθεῖ τὰ ἑκατομμύρια τῶν λαθρομεταναστῶν τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς. Καὶ ποῦ εἶναι ἀλήθεια ἡ 'ἀνθρωπιστικὴ' εὐαισθησία τοῦ Κράτους μας γιὰ τὰ ἁπλὰ καὶ αὐτονόητα δικαιώματα τῶν χειμαζομένων ἑλλήνων πολιτῶν ποὺ στὸ κάτω κάτω αὐτοὶ πληρώνουν ὅλα τα σπασμένα καὶ φορτώνονται συνεχῶς  δυσβάσταχτους φόρους.
    Ἐδῶ θέτω ἕνα ρητορικὸ ἐρώτημα: Οἱ Σύροι πρόσφυγες  γιατί ἄραγε    δὲν μένουν στὴ πατρίδα τους γιὰ νὰ πολεμήσουν ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ νὰ ὑπερασπιστοῦν τὶς οἰκογένειές τους; Νὰ πολεμήσουν ἐναντίον τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους, τοῦ ISIS  καὶ τῶν ἄλλων φανατικῶν ὁμοθρήσκων τους, ὅπως ἔκαναν κατὰ καιροὺς καὶ ἄλλες χῶρες ὅταν βρέθηκαν σὲ παρόμοιες συνθῆκες, ὅπως ἡ Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἀσμένως καταφεύγουν μαζὶ μὲ γέρους ,παιδιὰ καὶ ἀνάπηρους στὴν Εὐρώπη; Γιατί δὲν πηγαίνουν στὶς ὁμόδοξες καὶ πλούσιες γειτονικές τους Ἀραβικὲς χῶρες ,ἀλλὰ καταφεύγουν στὶς 'ἄπιστες' κὰτ'αὐτοὺς Ἑλλάδα καὶ Εὐρώπη; Οἱ σκοποὶ ἄρα ὅλων τους καὶ τῶν ἐντολοδόχων τοὺς εἶναι φανεροί. 
         Ἀλλὰ ἃς δεχθοῦμε ὅτι οἱ Σύροι ἔχουν χρήματα καὶ διακινδυνεύουν ἀκόμη καὶ τὴ ζωή τους γιὰ τὸ ἐγχείρημά τους αὐτό. Οἱ ἄλλοι λαθρομετανάστες ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστᾶν, τὸ Πακιστᾶν, τὸ Μπαγκλαντές, τὸ Ἰρᾶν, τὸ Ἰράκ, τὴ Σομαλία,τὴν Ὑεμένη, τὴ Νιγηρία,τὴ Λιβύη,τὴν Ἀλγερία,τὸ Μαρόκο κλπ.  ΠΟΥ; βρίσκουν τὰ χιλιάδες δολλάρια προκειμένου νὰ χρυσοπληρώσουν τούρκους δουλέμπορους καὶ ἄλλους παράνομους διακινητὲς γιὰ νὰ ἔλθουν στὴν Εὐρώπη; Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἐὰν εἶχαν δικά τους ,αὐτὰ τὰ λεφτὰ στὴ πατρίδα τους, θὰ ἦταν ἡ ἐλὶτ τῆς κοινωνίας τους. Θὰ ἦταν ἐπιχειρηματίες καὶ βιομήχανοι στὶς   πάμπτωχες ἢ κατεστραμμένες ἀπὸ πολέμους χῶρες τους. Ποιοὶ λοιπὸν ἔχουν ἄνομα συμφέροντα, τοὺς χρηματοδοτοῦν κρυφά,ὑπόγεια καὶ συνωμοτικὰ  γιὰ  νὰ                                                                   ἐξαθλιώσουν οἰκονομικὰ τὴν Ἑλλάδα, νὰ τὴν ἐξισλαμίσουν βίαια, ὅπως καὶ τὶς ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης, νὰ μᾶς ἐπιβάλουν τὰ δικά τους ἤθη καὶ ἔθιμα καὶ νὰ καταστρέψουν τὴν εἰρήνη καὶ τὴν γαλήνη τῶν πολιτῶν μας; 
      Διαβάζω τελευταία ὅτι ἤδη ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία , μία ἀπὸ τὶς πλουσιότερες καὶ  μεγαλύτερες πετρελα'ἰ'κὲς καὶ ἐξαγωγικὲς χῶρες στὸ κόσμο, κινδυνεύει μὲ πτώχευση(!) , ὅπως καὶ ἄλλες μικρότερες ἀραβικὲς  χῶρες τοῦ Περσικοῦ Κόλπου. Τὰ ἱδρύματα Ρότσιλντ καὶ Σόρος  τί ρόλο ἄραγε παίζουν σ' αὐτὸ τὸ βρώμικο παιχνίδι; Ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν ἄραγε ἐν ἀγνοία καὶ παρὰ τὴ θέληση τῆς ''μεγάλης'' μας φίλης; 
 Ἡ λεγόμενη οἰκονομικὴ κρίση ποὺ ἔπληξε τὴ χώρα μας ἦταν συνέπεια τῆς ἀνερμάτιστης, ἄφρονος καὶ ἀνήθικης πολιτικῆς ἀνίκανων καὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων ποὺ κακὴ τὴ μοίρα μας, ἐκλέξαμε γιὰ νὰ μᾶς κυβερνήσουν.. Πολιτικοὶ ποὺ μὲ τὶς ψεύτικες ὑποσχέσεις τους, μοναδικὸ στόχο εἶχαν τὴν κατάληψη καὶ κατάχρηση τῆς ἐξουσίας, τὴν προκλητικὴ ἀπόλαυση τῶν προνομίων ποὺ αὐτὴ τοὺς παρέχει, τὴ νομὴ  καὶ τὴ διανομὴ χωρὶς αἰδῶ,τοῦ ἐγχώριου πλούτου, στοὺς ἴδιους καὶ στοὺς κομματικοὺς φίλους καὶ συγγενεῖς τους..  Ὅμως εἶναι παγκοίνως γνωστὸ ὅτι ἡ κρίση ποὺ ταλαιπωρεῖ τὴ Πατρίδα μας δὲν εἶναι ἁπλὰ οἰκονομική. Εἶναι πρωτίστως πνευματική. Εἶναι ἐθνική, ἠθική, κοινωνική, πολιτική,πολιτιστική. Εἶναι κρίση ποὺ τὴν προκάλεσαν βεβαίως  κυρίως ἀνέντιμοι ἄνθρωποι ποὺ δὲν τοὺς ἐνδιέφερε ἂν οἱ ἐνέργειές τους ζημείωναν τὸ κράτος καὶ προκαλοῦσαν δυστυχία στὸ λαό μας. Διεστραμμένοι ἐγκέφαλοι μὲ ἐμπαθεῖς ἰδεοληψίες καὶ προκαταλήψεις ποὺ ἀλλοίωσαν καὶ  κατέστρεψαν τὶς  ἀξίες τοῦ Γένους μας. Μάχονται ἀνοιχτὰ ἐναντίον τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας, τῆς ἱστορίας  μας, τῆς γλώσσας μας, τῶν  παραδόσεών μας, μαύρισαν τὴ ψυχή μας ,καὶ καταστρέφουν τὴ ζωή μας..
Οἱ ἡγέτες μᾶς ἀποδείχθηκαν ὄχι μόνο πολὺ μικροὶ γιὰ τὶς περιστάσεις, ἀνάξιοι, διεφθαρμένοι, ἀνίκανοι καὶ ἀνεύθυνοι, ἀλλὰ κυρίως ἐπικίνδυνοι. Ὁδήγησαν τὴ χώρα μας, μὲ πράξεις καὶ ἐνέργειές τους, στὴ πτώχευση, στὴν ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ μας καὶ στὴ χλεύη ἀκόμη καὶ ὑποανάπτυκτων κρατῶν. Δίδαξαν μὲ τὴν ἐγκληματικὴ πολιτική τους  στὸ λαὸ τὴν ἀπάτη, τὴ κομπίνα,τὴ ρεμούλα,τὴ κλεψιά, τὴν ἀνηθικότητα. Οἱ νῦν κρατοῦντες ἐδῶ καὶ χρόνια ἔδωσαν τὸ σύνθημα νὰ μὴ πληρώνει κανεὶς τοὺς φόρους καὶ τὶς ὑποχρεώσεις του στὸ Κράτος καὶ ὑποσχέθηκαν καὶ ἀτιμωρησία μαζί. Ἔτσι ἔφθασε τὸ δημόσιο χρέος σὲ δυσθεώρητα ὕψη καὶ τώρα τρέχουμε καὶ δὲ φτάνουμε. Καὶ μᾶς λένε ὅτι φταῖνε μόνο οἱ ἄλλοι. Ὡστόσο κανένας τοὺς τώρα ποὺ εἶναι στὴν ἐξουσία δὲν στρώνεται πραγματικὰ στὴ δουλειὰ ποὺ πρέπει νὰ κάνει γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ ὑπάρχοντα προβλήματα,ἀλλὰ οὐσιαστικὰ μὲ τὴν ὕποπτη ἀπραξία τους καὶ τὶς ἰδεολογικὲς ἀγκυλώσεις τοὺς προσθέτουν καὶ ἄλλα...
Ἀκολούθως ἐλαφρὰ τὴ καρδία καὶ μὲ κάθε σπουδή, ἄθεοι πολιτικοὶ ἢ ἄλλοι μὲ πολὺ  χλιαρὴ  χριστιανικὴ συνείδηση, ψήφισαν προσφάτως  νόμους πέραν κάθε ἠθικῆς. Ἀνεγνώρισαν τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ κάθε ἄλλου εἴδους προσωπικὴ διαστροφὴ καὶ ἀνωμαλία ὡς νόνιμη καὶ καθ' ὅλα ἀνεκτὴ ἐπιλογή, γιὰ  νὰ εὐχαριστήσουν κάποιους κομματικοὺς φίλους τους. Νομιμοποίησαν τὸ γάμο μεταξὺ ὁμοφύλων. Θέσπισαν αὐστηρὲς ποινικὲς διατάξεις σὲ ὅποιον διαφωνεῖ ἢ ἀντιτίθεται στὸν ἀνίερο αὐτὸ νόμο, φορτώνοντας τὸν μάλιστα σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ ὅλα τα δῆθεν προοδευτικὰ  ΜΜΕ ,τὴ ρετσινιὰ τοῦ φασίστα καὶ τοῦ ρατσιστῆ. Μετέφεραν ἔτσι τὴ διάστροφη ἀσθένειά τους καὶ στοὺς πολίτες μας. Τώρα πιὰ νοσεῖ καὶ ὁλόκληρη ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία..
         Στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας ἀποδείχθηκε ὡστόσο ὅτι στὸν κόσμο αὐτό, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς φυσικοὺς καὶ πολιτειακοὺς νόμους , ὑπάρχουν καὶ πνευματικοὶ Νόμοι, τοὺς ὁποίους ὅσοι  τοὺς καταπατοῦν , ἀργὰ ἢ γρήγορα τοὺς πληρώνουν ἀκριβά. Ὁ Ἑλληνισμὸς ,γνώρισε τοὺς πνευματικοὺς αὐτοὺς Νόμους, τὸν Νόμο τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸν βίωσε φρικτά το 1453 καὶ τὸ 1922 ,γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθῶ καὶ σὲ ἄλλες ἐποχές. Πολὺ φοβοῦμαι ὅτι καὶ πάλι βρισκόμαστε στὶς παραμονὲς τέτοιων χρόνων. Βιώνουμε  καὶ ὑφιστάμεθα σήμερα κι ἐμεῖς, εἴτε ὡς ἄτομα, εἴτε ὡς λαός,εἴτε ὡς Ἔθνος τὰ ἐπιχείρα τῶν ἀνομιῶν μας.
       Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς στὸ βιβλίο τοῦ ''400 κεφάλαια περὶ ἀγάπης'' γράφει: '' Ὅταν σου ἔλθει ἀπροσδόκητος πειρασμός, μὴ θεωρήσεις ἐκεῖνον αἴτιο,διὰ τοῦ ὁποίου ἦλθε, ἀλλὰ ἐρεύνησε τὸ γιατί ἐπέτρεψε ὁ Θεός,  καὶ θὰ ἀνακαλύψεις ὅτι σου ἔπρεπε γιὰ διόρθωσή σου. Ὁπωσδήποτε εἴτε δὶ' ἐκείνου τοῦ ἀνθρώπου ,εἴτε δὶ'ἄλλου ,θὰ ἔπινες τὸ πικρὸ ποτήρι πού σου στέλλει ὁ Θεός. (κέφ. 42). Αὐτὸ τὸ ἐδάφιο ἃς τὸ μελετήσουμε καλὰ  γιατί ἰσχύει γιὰ ὅλους μας, καὶ γιὰ τὸ Κράτος μας. 
      Τελευταία, ἀπὸ τὴ  Νέα Τάξη πραγμάτων, στὸ ὄνομα τῆς ἀντιμετώπισης τῆς τρομοκρατίας ,καλλιεργεῖται τὸ ἔδαφος  καὶ προετοιμάζεται ψυχολογικὰ ἡ κοινὴ γνώμη γιὰ τὴν δῆθεν ἀνάγκη ὑποχρεωτικῆς ἔκδοσης νέων ταυτοτήτων στοὺς ἕλληνες πολίτες,μὲ ηὐξημένα βιομετρικὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ ἐνσωματώνουν ὅμως σ'αὐτὲς ἐν εἴδει ὑδατογραφίας ἢ κάτι παρόμοιο, τὸν βδελυρὸ ἀριθμὸ 666. Αὐτὸ εἶναι  γνωστὸ ὅτι ὑποκινεῖται καὶ ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὸν παγκόσμιο Σιωνισμό. Προσπαθοῦν λοιπὸν οἱ ὑπερατλαντικοὶ 'φίλοι' μας νὰ βροῦν μὲ ποιὸν ἐπιτήδειο τρόπο θὰ μᾶς πλασάρουν αὐτὸ τὸ ἐξάμβλωμα, τὸ μίασμα τῆς ἐρημώσεως, ὥστε νὰ μὴν ἀντιδράσει ἔντονα ὁ ἀτυχὴς λαός μας.  Δυστυχῶς ὅμως ,δὲν βλέπω καὶ μεγάλο ἐνδιαφέρον γι' αὐτὰ τὰ θέματα ἀπὸ τὸν πολὺ κόσμο,γιὰ νὰ μὴ πῶ ὅτι ὑπάρχει πλήρης ἀδιαφορία, παρὰ μόνο γιὰ ὅ,τι θίγει τὴ τσέπη του, τὸ δὲ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μας περὶ ἄλλων τυρβάζει. 
       Ἡ κατάσταση πλέον στὴ πατρίδα μας ἔχει ξεφύγει ἀπὸ κάθε ἔλεγχο.  Ἀπὸ δῶ καὶ πέρα τὸν λόγο τὸν ἔχουμε ἐμεῖς.  Ὁ κὰθ΄ἕνας μας προσωπικά. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ παρακολουθοῦμε ἀδιάφοροι καὶ χαλαροί, γεγονότα καὶ πράγματα ποὺ συμβαίνουν γύρω μας, μᾶς ἀφοροῦν ὅλους καὶ ἐπηρεάζουν τὴ ζωή μας, χωρὶς ἐμεῖς νὰ κάνουμε τίποτε. Θὰ πρέπει νὰ ἀφυπνισθοῦμε. Νὰ ξυπνήσουμε ἀπὸ τὸ λήθαργό τς ἀμεριμνησίας καὶ τῆς ραθυμίας. Νὰ ἀντισταθοῦμε στὰ τεκταινόμενα, εἰρηνικά, μὲ ἐπιχειρήματα στὴ παραπλάνιση καὶ παραπληροφόρηση ποὺ ὑφιστάμεθα καθημερινὰ  ἀπὸ τὰ ἀργυρώνυμα παντοειδῆ ΜΜΕ. Αὐτὰ ποὺ μὲ ἐγκάθετους δημοσιογράφους καὶ ἄλλους διαφόρους πολιτικολογοῦντες, γιὰ ἰδιοτελῆ τους συμφέροντα, ἀλλοιώνουν, διαστρέφουν καὶ διαστρεβλώνουν προκλητικὰ αἰώνιες ἀξίες καὶ ἀλήθειες. Τὸ χριστιανικὸ (;) Κράτος μᾶς ἤδη  ἐξόρισε τὸν Θεὸ ἀπὸ τὰ σχολεῖα μας, τὰ ὑπουργεῖα, τὶς ὑπηρεσίες.Τὰ πιὸ πάνω ΜΜΕ, ἐκτελώντας  διατεταγμένη ὑπηρεσία, μᾶς ἀποσυντονίζουν,μᾶς κάνουν μέσω εἰδήσεων ἢ διαφόρων (σαχλῶν) ἐκπομπῶν τους, πλύση ἐγκεφάλου πῶς νὰ ἐξοβελίσουμε καὶ ἐμεῖς ἀπὸ τὰ σπίτια μας καὶ ἀπὸ τὴ ζωή μας, τὸν Θεό..Ἔτσι ὅμως πῶς θὰ προκόψουμε εἴτε σὰν ἄτομα εἴτε σὰν λαός; Τὸ πρῶτο καὶ πιὸ εὔκολο πράγμα ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε σ' αὐτὴ τὴ περίπτωση  εἶναι νὰ σβήσουμε φυσικὰ τὴ τηλεόραση καὶ τὸ ραδιόφωνο. Νὰ πάψουμε νὰ ἀκοῦμε ὅ,τι μᾶς σερβίρουν. Νὰ μείνουμε ἀνεπηρέαστοι ἀπὸ τὴν πραπαγάνδα τους,νὰ μάθουμε νὰ σκεφθόμαστε μόνοι τα διάφορα θέματα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν γιὰ νὰ βρίσκουμε τὶς καλύτερες λύσεις τους, καὶ νὰ ἀρχίσουμε νὰ ἀσχολούμαστε περισσότερο μὲ τὸν ἑαυτό μας, μὲ τὸν ἐσώτερο ἄνθρωπο.
      Νὰ ἀνακαλέσουμε στὴ μνήμη μᾶς τὴν μέχρι τώρα ζωή μας. Νὰ κάνουμε ἕναν λεπτομερῆ ἀπολογισμό. Νὰ φέρουμε στὸ νοῦ μας,ὅσο μποροῦμε, τὶς πράξεις μας, τὶς παραλείψεις μας, τὶς ἐπιλογές μας .Νὰ κάνουμε αὐστηρὴ αὐτοκριτική, ἕναν αὐτοέλεγχο. Νὰ ἀναγνωρίσουμε τὰ πολλὰ λάθη καὶ ἁμαρτίες ποὺ καὶ ἐμεῖς κάναμε, νὰ λυπηθοῦμε εἰλικρινὰ γι' αὐτά, νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ ζητήσουμε ταπεινά το ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Νὰ ἀντιληφθοῦμε ὅτι καὶ ἐμεῖς δὲν εἴμαστε ἀμέτοχοί των συμφορῶν ποὺ μᾶς συμβαίνουν ,εἴτε προσωπικὰ ,εἴτε συλλογικά. Ὁ ἅγιος Πὰ'ἲ'σιος ἔλεγε ὅτι ἡ μελέτη τοῦ ἐαυτοῦ μας εἶναι πιὸ ὠφέλιμη ἀπ'ὅλες τὶς μελέτες. Ἀλλοιῶς ὅσα καὶ ἂν διαβάζουμε πάνε χαμένα.. Ἀντὶ λοιπὸν νὰ ὀργιζόμαστε,νὰ βλασφημοῦμε καὶ νὰ ἀντιδροῦμε μὲ βιαιότητες, νὰ ἀρχίσουμε νὰ προσέχουμε περισσότερο  πῶς ἐνεργοῦμε, πῶς λειτουργοῦμε. Νὰ προσέχουμε καὶ νὰ διερωτώμαστε ἐὰν αὐτὸ ποὺ κάνουμε εἶναι σύμφωνο μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἄραγε ἡ συμπεριφορὰ καὶ ἡ ζωὴ μας εἶναι ἀρεστὴ στὸ Θεὸ ἢ ἀποδοκιμάζεται καὶ ἀποστρέφεται απ' Αὐτόν;
       Στὸν κύκλο τῶν γνωριμιῶν μας, ἐφ' ὅσον γνωρίζουμε κάποια πράγματα ,νὰ ἐνημερώνουμε συνανθρώπους μας ποὺ εἶναι ἀδιάφοροι καὶ δὲν ἀσχολοῦνται μὲ χριστιανικὰ θέματα.. Δυστυχῶς τὴ πολὺ μεγάλη πλειοψηφία τοῦ κόσμου τὴν ἀπασχολοῦν σήμερα ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον  τὰ (ὑπαρκτὰ) οἰκονομικὰ προβλήματά του ἢ ἄλλα ἄσχετα θέματα. Δυσφορεῖ καὶ ἀπορρίπτει συζητήσεις πνευματικὲς , θεολογικὲς ἢ ὑπαρξιακές, Ἀρνεῖται νὰ σκεφθεῖ κάτι, ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν ὕπαρξη καὶ κατάληξη τῆς αἰώνιας ψυχῆς του. . Ἐνδιαφέρεται μόνο γιὰ τὸ τώρα. Γιὰ τὸ σήμερα...Πῶς ἄραγε θὰ πεισθεῖ ἕνας χὸ'ἰ'κὸς ἄνθρωπος (ὅλοι εἴμαστε τέτοιοι) νὰ ἀναθεωρήσει τὴ στάση του καὶ νὰ ἀλλάξει πορεία στὴ ζωή του;  Χρειάζεται συνεπῶς μεγάλος καὶ συνεχὴς  ἀγώνας .Ἀπὸ ὅλους ὅσοι αἰσθάνονται δυνατοὶ νὰ σταθοῦν ὄρθιοι, νὰ πολεμήσουν εἰρηνικὰ Χρειάζεται μετάνοια, θερμὴ προσευχὴ γιὰ νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἀπὸ τὰ πάθη μας, τὶς ἀδυναμίες μας, γιὰ νὰ ἐλπίσουμε στὴ Θεία βοήθεια σ'αὐτὸν τὸν προσωπικό μας ἀγώνα..  Θερμὴ προσευχὴ καὶ γιὰ τὴν ἀγαπημένη μᾶς Πατρίδα.. Νὰ φωτίσει ὁ Θεὸς τοὺς ἄρχοντές μας ,τοὺς πνευματικοὺς καὶ πολιτικοὺς ἡγέτες μας νὰ ἀλλάξουν νοοτροπία, νὰ ἐνεργοῦν σύμφωνα μὲ τὸν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου γιὰ τὸ καλὸ ὅλων μας. 
       Παρὰ τὰ χίλια δυὸ προβλήματα ποὺ ταλανίζουν τὴ χώρα μᾶς ,τὴ φτώχεια,τὴν ἀνεργία, ἀκόμη καὶ τὴ πείνα ποὺ πλήττει πολλοὺς συνανθρώπους μας, τελικῶς πιστεύω ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀπελπιζόμαστε, ἰδίως οἱ νέοι μας ποὺ τοὺς ἔχουμε ἀπογοητεύσει. Βλέπουν ,ὄχι ἄδικα, τὸ μέλλον τοὺς σκοτεινὸ καὶ ἀβέβαιο. Ἐγκαταλείπουν τὴν Πατρίδα μας ,κυρίως  μορφωμένα παιδιά... Ὑπάρχει ὡστόσο ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ  Κύριος ποὺ τὸν ἔχουμε ξεχάσει. Ποῦ εἶναι δίπλα μας καὶ παρακολουθεῖ ὅ,τι μᾶς συμβαίνει. Βλέπει τὸν ἀγώνα μας, τὶς ἀγωνίες μας, καὶ περιμένει ἀπὸ ἐμᾶς , μόνο νὰ ταπεινωθοῦμε καὶ  νὰ ζητήσουμε μὲ συντριβὴ καρδίας τὴ βοήθειά Του, τὸ ἔλεός Του. Καὶ νὰ εἴμαστε ἀπολύτως βέβαιοι ὅτι θὰ μᾶς τὸ δώσει πλουσιοπάροχα... Ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας, μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι θὰ εἶναι πάντοτε μαζί μας:  ''Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἴωνος''. Ματθ.κή,20.  Τὸ ἔχει ἄλλωστε  ἀποδείξει ἡ Ὀρθόδοξη ἱστορία μας 2000 ἐτῶν.
     Ἀπὸ ἐμᾶς συνεπῶς ἐξαρτᾶται οὐσιαστικὰ ἢ  ζωή  μας, ἡ ὕπαρξή μας ,τὸ μέλλον μας, τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μας, τὸ μέλλον τῆς Πατρίδας μας. 

(ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, 1η Μὰ'ἴου) 2016                                 
      Χρῆστος Αϊναλὴς , Ὑποστρ/γος  Ἀστυνομίας ἐ.α.                                          

12 σχόλια:

 1. Το σχέδιο των διεθνών σκληροπυρηνικών Σιωνιστών, είναι να νοθεύσουν τους λαούς της Ευρώπης, με πληθυσμούς από την Αφρική και την Ασία.
  Και αυτό, διότι:
  1) Μισούν τους λαούς της Ευρώπης, διότι αυτοί ανέπτυξαν αξιόλογο πολιτισμό μέσα στους
  τελευταίους αιώνες.
  2) Μισούν τον Χριστιανισμό, και θέλουν να τον αποδυναμώσουν, μεταφέροντας αλλοεθνείς
  πληθυσμούς με διαφορετικές και ψεύτικες θρησκείες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Στην Ευαγγελική παραβολή του Ασώτου υιού, ο μεγαλύτερος (ο φαινομενικά «σώφρων») υιός συμβολίζει μυστικά τον Ισραήλ που αρνήθηκε τον Ιησού Χριστό.
  Ο μικρότερος (ο πρώην άσωτος) υιός, συμβολίζει μυστικά τους εκτός Ισραήλ πρώην ειδωλολατρικούς λαούς, οι οποίοι δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό.
  Είναι χαρακτηριστικά, στην ίδια Ευαγγελική παραβολή, ο φθόνος και το μίσος του μεγαλύτερου υιού προς τον μικρότερο (αλλά μετανοημένο) υιό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. «Η Ευρώπη πρέπει να πάψει να είναι λευκή», είπε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Frans Timmermans (video)
  http://redskywarning.blogspot.gr/2016/04/frans-timmermans-video.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αναγκαστική Φυλετική Επιμειξία, το επόμενο βήμα...
  Δημοσιεύτηκε στις 29 Οκτ 2012
  Ο Νικολά Σαρκοζύ ανακοίνωσε της προθέσεις του, δηλαδή των πατρόνων του γιατί και ο ίδιος είναι (ήταν) μαριονέτα, έτσι ξεκινάνε πάντα, σιγά σιγά για να το χωνεύουμε πριν μας το επιβάλουν γιατί "πρέπει", γιατί "δεν υπάρχει άλλη λύση" κτλ.
  Αν νομίζεται ότι κάτι άλλαξε με την σημερινή μαριονέτα κάνετε ΜΕΓΑΛΟ λάθος, η αριστερά θα τρέξει το πρόγραμμα εξόντωσις των εθνων
  https://www.youtube.com/watch?v=f5L-lytqSZ4

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΑΛΛΟΣ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΘΝΩΝ,Ο ΚΑΜΕΡΟΝ
  'Too many White Christian faces in Britain' says David Cameron
  https://www.youtube.com/watch?v=mHqRtLeI_pE

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Γιώργος Κοντογιώργης, ομ. καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πάντειο
  πανεπιστήμιο:
  Ο "πλανήτης των πιθήκων" του Σύριζα! «Η Συριζαία Αριστερά ως Νέα Δεξιά»

  http://contogeorgis.blogspot.gr/2016/04/blog-post_27.html

  * * *

  ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΕΤΣΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΙ «ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  http://ithesis.gr/slider/apokaliptiki-ereuna-etsi-mpainoun-oi-prosfiges-stin-ellada

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μασονικά νέα.

  Τσιπίδης Απόστολος, ύπατος ταξιάρχης της ηνωμένης μασονικής στοάς

  https://www.youtube.com/watch?v=ixgqEPxgwJM

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ρίτσαρντ Στάλμαν: «Το μη ελεύθερο λογισμικό κατασκοπεύει τους χρήστες του»:

  https://opengov.ellak.gr/2016/04/27/ritsarnt-stalman-to-mi-elefthero-logismiko-kataskopevi-tous-christes-tou

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Μουσουλμάνος Εργατικός το φαβορί για τη δημαρχία του Λονδίνου:

  http://www.naftemporiki.gr/story/1099680/mousoulmanos-ergatikos-to-fabori-gia-ti-dimarxia-tou-londinou

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΣ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ

  https://www.youtube.com/watch?v=xk9LG-krPNc

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ – «ΒΟΜΒΑ» από υψηλό στέλεχος του ΔΝΤ! «Τον Ιούνιο πέφτει ο Τσίπρας, κλείνουν οι τράπεζες και πάμε σε Οικουμενική!»

  http://www.makeleio.gr/?p=607181

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ένας Ρωμηός δάσκαλος8 Μαΐου 2016 - 12:54 π.μ.

  Κύριε Αϊναλή, Χριστός Ανέστη! Οι απόψεις σας με εκφράζουν απόλυτα. Η Ρωμηοσύνη δέχεται ολομέτωπη επίθεση από πολιτικούς αθέους, θεομπαίχτες, αγύρτες, λαοπλάνους (που όλοι τους έχουν κοινό παρονομαστή την μασωνία) και από ΜΜΕ, τα οποία ελέγχονται απ’ αυτούς. Έχω, όμως, μια ένσταση: Δεν είναι δυνατόν, από τη μια πλευρά, να παραπονούμαστε για το πνευματικό κατάντημα της Ελλάδος, το οποίο οφείλεται κυρίως στο σάπιο πολιτικό κατεστημένο αλλά και σε παραλείψεις και ολισθήματα σοβαρά της επίσημης Εκκλησίας μας, και από την άλλη να μην προτείνουμε τη μοναδική διέξοδο που υπάρχει - σε πολιτικό επίπεδο - για όσους πονούν για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Η διέξοδος αυτή είναι η "Κοινωνία", πολιτική παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια. Η «Κοινωνία» δεν είναι κόμμα. Είναι η παράταξη της Ρωμηοσύνης, «η Παράταξη όλων των Ελλήνων, που αγωνίζονται για την Πίστη και την Πατρίδα», όπως σαφέστατα αναφέρεται στο πολιτικό της πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα αυτό, επίσης, τονίζεται πως «η Εκκλησία είναι η ψυχή του Γένους μας και του κράτους μας.» Η «Κοινωνία» είναι η μοναδική παράταξη που έχει επισήμως αποκηρύξει την μασωνία. Δεν υπάρχει άλλη πολιτική κίνηση με τέτοιες προδιαγραφές. Την αποτελούν άνθρωποι, οι οποίοι εμπνέονται από το ήθος, την πίστη, την φιλοπατρία και, κυρίως, το πνεύμα θυσίας του μοναδικού Κυβερνήτη μας Ιωάννου Καποδίστρια, του οποίου τα χνάρια ακολουθούν ταπεινά. Να κάνουμε όλοι -κληρικοί και λαϊκοί- τον καλόν αγώνα, για να εισέλθει η "Κοινωνία" στο Κοινοβούλιο. Θα πολεμήσει, θα ματώσει, θα πει αλήθειες, θα επηρεάσει εξελίξεις. Δεν θα κάνει πίσω, όσο κι αν λυσσάξουν τα κανάλια και οι εντολοδόχοι τους! Να ακουστεί, επιτέλους, μια ρωμαίικη φωνή στη Βουλή! Όποιες κι αν είναι οι εξελίξεις, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καθήκον μας και σε πολιτικό επίπεδο. Μετάνοια και στην ψήφο, πατέρες και αδελφοί! Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.