27 Απρ 2016

"Κύριε Φίλη βιάζεσθε. Ἡ Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ τελεῖται τὴ Μεγάλη Παρασκευή"

 ΠΕΘ πρὸς Φίλη, γιὰ τὴ μείωση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν στὰ Δημοτικὰ Σχολεῖα!
Ἀθήνα, 26 Ἀπριλίου  2016
Ἀριθμ. Πρώτ.:   80
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κύριε Φίλη βιάζεσθε.
Ἡ Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ τελεῖται τὴ Μεγάλη Παρασκευή.
Τὴ Μεγάλη Τρίτη, 26 Ἀπριλίου 2016, τὸ  Ὑπουργεῖο Παιδείας παρουσίασε τὴν Ὑπουργικὴ ἀπόφαση γιὰ τὸ ὁλοήμερο Δημοτικὸ Σχολεῖο, συνοδευόμενη ἀπὸ ἀνακοίνωση ποὺ τιτλοφορεῖται: «Μὲ ὑπογραφὴ Φίλη τό ὁλοήμερο Δημοτικὸ Σχολεῖο - Ἑνιαῖος Τύπος Ὁλοήμερου Δημοτικοῦ Σχολείου - Ἡ συνταγματικὴ ἐπιταγὴ γίνεται πράξη - Ἴσες εὐκαιρίες ἐκπαίδευσης γιὰ ὅλα τά παιδιὰ τοῦ δημοτικοῦ σχολείου». Ἡ ὡς ἄνω Ὑπουργικὴ ἀπόφαση, κατὰ παράβαση κάθε συνταγματικῆς ἐπιταγῆς, ἐντελῶς προκλητικά, μειώνει τὶς ὧρες διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ 2 σὲ 1 στὴν Ε΄ καὶ ΣΤ΄ τάξη τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καὶ οὐσιαστικὰ καταργεῖ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος, ἂν συνυπολογίσει κανεὶς τὸ γεγονός, ὅτι ἤδη σὲ πολλὰ Δημοτικὰ Σχολεῖα γίνεται ἐλλιπὴς διδασκαλία ἢ δὲν πραγματοποιεῖται καθόλου τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. 
Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, ἔρχεται νὰ ἐπιτείνει τὴν ὅλη ζοφερὴ ἀτμόσφαιρα ποὺ καλλιεργεῖται ἀπὸ τὸν κ. Φίλη, ἀναφορικὰ μὲ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὴ....
σχεδιαζόμενη μετατροπή του σὲ θρησκειολογία ἤ, διαμέσου τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν, σὲ ἕνα πολυθρησκειακὸ Σοῦπερ Μάρκετ θρησκειῶν.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν φανερώνει περίτρανα τό μένος καὶ τὴν ἀπαξίωσή του πρὸς τὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἀγωγῆς στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο. Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὡς ἐφόδιο γνώσης καὶ βιώματος τῶν ἑλληνοπαίδων στοὺς δύσκολους καιροὺς ποὺ διάγουμε, πέρα ἀπὸ τὴν συμβολή του στὶς ὑπαρξιακὲς ἀνάγκες τῶν μαθητῶν/τριῶν, ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σπουδαῖα ἀνθρωπιστικὰ καὶ κοινωνικὰ μαθήματα τοῦ σχολείου.

Γι΄ αὐτὸ καὶ ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων ὄχι μόνο ἀπαιτεῖ τὴν ἐπαναφορὰ τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ ἀφαιρέθηκαν ἀπὸ τὸ Ὡρολόγιο Πρόγραμμα τοῦ Ἑνιαίου Τύπου τοῦ Ὁλοήμερου Δημοτικοῦ Σχολείου ἀλλὰ καὶ ζητάει ἐπίμονα τὸν διορισμὸ Θεολόγων καθηγητῶν γιὰ νὰ διδάσκουν τὸ μάθημα στὰ Δημοτικὰ Σχολεῖα.

Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας, ὅμως, δὲν ἐξετάζει παιδαγωγικά τα θέματα αὐτά, διότι, καθὼς φαίνεται γιὰ μιὰ ἀκόμη φορᾶ, εἶναι ἐγκλωβισμένος στὶς κομματικές του ἰδεοληψίες. Ἔτσι «ξανακτυπᾶ πάλι» σὲ ἕνα καθαρὰ ἐθνικὸ θέμα ἀγωγῆς, ἐπιχειρώντας, ἀπερίσκεπτα καὶ ἐπιπόλαια, νὰ μειώσει καὶ νὰ ὑποτιμήσει τὸ μάθημα ἐκεῖνο ποὺ διδάσκει τὶς ἀξίες τῆς ἀγάπης, τῆς ἐλπίδας, τῆς αὐτοθυσίας καὶ τῆς προσφορᾶς πρὸς τὸν «ἄλλον» ὡς  ἀδελφὸ καὶ ὄχι ἁπλὰ ὡς συνάνθρωπο.

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν τῶν ἐξελίξεων, ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων ὀφείλει νὰ ὑπενθυμίσει στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, κ. Νίκο Φίλη, ὅτι ἡ Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ τελεῖται τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ (στοὺς ναοὺς τὴν Μεγάλη Πέμπτη ἑσπέρας). Ὡς ἐκ τούτου ἃς μὴ  βιάζονται κάποιοι στὴν Κυβέρνηση καὶ στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, μὲ τὶς ἀποφάσεις καὶ τὶς ἀνακοινώσεις τους ἐναντίον τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἐκτὸς κι ἂν θεωροῦν ὅτι πρέπει τὰ καρφιὰ στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ νὰ τὰ καρφώσουν πρὶν τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ ἢ ἀκόμη, καὶ μετά, ὄχι ὅμως, ἀνήμερα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, προφανῶς γιὰ νὰ μὴν ὑποσκιαστεῖ καὶ ὑποσκελιστεῖ ἡ πράξη τους ἀπὸ αὐτὴν τοῦ Ἰούδα καὶ τῶν Ἑβραίων καὶ Ρωμαίων σταυρωτῶν το Χριστοῦ.

Νὰ θυμίσουμε ἐπίσης, σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς διῶκτες, ὅτι ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, πολλοὶ προδότες καὶ σταυρωτές το Χριστοῦ, ἦλθον καὶ παρῆλθον, ὁ Χριστός, ὅμως, μένει ὁ Ἴδιος, «χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰώνας» (Ἑβρ. 13, 8).
Τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ

4 σχόλια:

 1. Τῶν μαθητῶν,ἀρκεῖ,δέν χρειάζεται τό /μαθητριῶν !
  Ὅταν λέμε γενικά,μαθητές,ἐνοῦμε ἀρσενικούς καί θηλυκούς,ὅπως ὅταν λέμε ἄνθρωπος !!
  Πῶς ὅλοι τήν πατᾶμε τελικά,ἔτσι,ἄν δέν ἔχουμε τό νοῦ μας,
  θά λέμε καί θά κάνουμε,χωρίς νά τό νοιώθουμε,ὅ,τι λέει ἡ 'παγκόσμια διακυβέρνηση'
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ὅσο γιά τόν κ.Φίλη,ἀποτελειώνει,ὅτι χρόνια ὑπέσκαψαν οἱ ἄλλοι.
  Ὅλα ἄς γκρεμιστοῦν,γιά να κτίσουμε έκ θεμελίων,τό ῥωμαίϊκο.
  Ὁ Χριστός νικᾶ !!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η Εκκλησία άντεξε Νέρωνες, Διοκλητιανούς, Φράγκους, Τούρκους, Στάλιν κλπ κλπ.

  Προφανώς θα αντέξει και έναν - ασήμαντο - Φίλη.

  Άλλωστε σε πολύ λίγο χρόνο ο εν λόγω Φίλης και οι όμοιοί του θα ανήκουν στα αζήτητα της πολιτικής και της Ιστορίας.

  Τα θλιβερά τελευταία απομεινάρια του θνήσκοντος ψευτορωμέ'ι'κου είναι όλοι τους.

  Καλή Ανάσταση !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. TA OΟΡΦΑΝΑ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣΚΑΘΕ ΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ..ΗΛΘΟΝ ΕΙΔΟΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΝ..ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.