27 Απρ 2016

Σχετικὰ μὲ τὸ Ἱερὸ Εὐχέλαιο ποὺ τελεῖ σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας

Ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ἡ ἁμαρτία καὶ στὰ δύο αὐτὰ συστατικά τοῦ ἀνθρώπου ἔφερε ὀλέθρια ἀποτελέσματα. Εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ διὰ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ σωτηρία καὶ βοήθεια παρέχεται καὶ στὰ δύο συστατικά τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐκδηλώνεται κάθε φορᾶ ὅπως ἡ ἄκρα τοῦ Σωτῆρος ἠμῶν Χριστοῦ σοφία καὶ ἀγαθότητα κρίνει. Καὶ γιὰ μὲν τὴν θεραπεία τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴν ἁμαρτία συνέστησε καὶ παρέδωσε στὴν Ἐκκλησία Του τὸ μυστήριο τῆς μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως. Γιὰ δὲ τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ σώματος «ἀπὸ νόσσων καὶ μαστίγων» (Λουκᾶ Ζ΄ 21), οἱ ὁποῖες τὸ ταλαιπωροῦν, ἔδωσε τὸ μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου, διὰ τοῦ ὁποίου ὅταν Ἐκεῖνος κρίνει ὠφέλιμο παρέχει τὴν ἴαση καὶ θεραπεία. «Εἶναι κανεὶς ἀνάμεσά σας ἄρρωστος; Ἂς προσκαλέσει τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας, καὶ αὐτοὶ ἂς προσευχηθοῦν ἐπάνω του καὶ συγχρόνως ἂς τὸν ἀλείψουν μὲ λάδι, ἐπικαλούμενοι τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου. Καὶ ἡ προσευχὴ αὐτὴ ποὺ γίνεται μὲ πίστη θὰ σώσει ἀπὸ τὴν σωματικὴ ἀσθένεια τὸν ἄρρωστο. Ὁ Κύριος θὰ τὸν κάνει καλὰ καὶ θὰ τὸν σηκώσει ἀπὸ τὸ κρεββάτι τῆς ἀρρώστιας του. Κι ἂν ὁ ἀσθενὴς ἔχει διαπράξει ἁμαρτίες ποὺ προκάλεσαν τὴν ἀσθένειά του, ὁ Κύριος θὰ τοῦ τὶς συγχωρέσει» (Ἰακ. Ε΄ 14-15).
Πράγματι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, Αὐτὸς εἶναι ὁ Ἰατρὸς ψυχῶν καὶ...
σωμάτων. «Τὰς ἀσθενείας ἠμῶν ἔλαβε καὶ τὰς νόσους ἐβάστασε» (Μάτθ. Η΄ 17).

Τὸ Εὐχέλαιο τελεῖται ἀπὸ τοὺς κληρικοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅταν θέλει ὁ κάθε πιστὸς μπορεῖ νὰ ζητήσει τοὺς ἱερεῖς νὰ τὸ τελέσουν στὸ σπίτι του ἢ στὸ θάλαμο τῆς κλινικῆς ὅπου νοσηλεύεται.
Ὡς γνωστὸν τελεῖται γιὰ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς πιστούς, ὑγιεῖς καὶ ἀσθενεῖς καὶ τὸ ἀπόγευμα τῆς Μεγάλης Τετάρτης, ὡς προετοιμασία γιὰ τὴ συμμετοχὴ στὴ Θεία Κοινωνία τῆς Μεγάλης Πέμπτης.

Γιατί δὲν θεραπευόμαστε πάντοτε, μετὰ τὴν τέλεση τοῦ Εὐχελαίου;
Μήπως ἀπὸ τὴν ὀλιγοπιστία μας;
Τὸ ὅτι δὲν θεραπεύεται ἀμέσως ὁ ἄρρωστος, δὲν πρέπει νὰ ἀποδίδεται πάντοτε στὴν ὀλιγοπιστία τοῦ χριομένου, ἀλλὰ εἶναι σύμφωνο μὲ τὴν ἐπιθυμία τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἱδρύοντας τὸ μυστήριο αὐτὸ δὲν εἶχε σκοπὸ νὰ ἀπαλλάξει μὲ αὐτὸ τοὺς πιστούς του ἀπὸ κάθε σωματικὴ ἀσθένεια. Ἄλλωστε ἡ παρουσία τῆς σωματικῆς ἀσθένειας ἀποτελεῖ στὰ χέρια τῆς Θείας Πρόνοιας ἄριστο μέσο διαπαιδαγώγησης τοῦ ἀνθρώπου, τὸν ὁποῖο μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ μετάνοια. Ἡ σωματικὴ θεραπεία εἶναι ἐνδεχόμενο ἀποτέλεσμα τοῦ Εὐχελαίου καὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν πανσοφία καὶ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος γνωρίζει πότε ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν ἀσθένεια ἀποβαίνει πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ πιστοῦ.

Μήπως δὲν εἰσακούσθηκαν οἱ προσευχές μας;
Ὄχι, ὅταν μετὰ τὸ Εὐχέλαιο δὲν ἐπέρχεται ἡ σωματικὴ θεραπεία δὲν σημαίνει ὅτι δὲν εἰσακούσθηκαν οἱ Εὐχὲς τοῦ Ἱερέως καὶ οἱ προσευχὲς τῶν πιστῶν. Τὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου χαρακτηρίζεται ὡς Μυστήριο «τῆς παρακλήσεως».
Παρακαλεῖται, παρηγορεῖται δηλαδὴ ὁ ἀσθενής, τονώνεται καὶ ἀποκτᾶ μεγαλύτερη ἐμπιστοσύνη στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἀκόμη περισσότερη ὑπομονή, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίζει καρτερικὰ τὴν ἀσθένειά του. Μαζί του παρηγοροῦνται καὶ οἱ συγγενεῖς του μὲ τὴ Χάρη τοῦ Μυστηρίου, ἡ ὁποία ἐκδιώκει καὶ ἀπὸ αὐτοὺς τὴν ἀποθάρρυνση, τὴν ἀπελπισία, τὸ ἄγχος καὶ τὴν ψυχοσωματικὴ κόπωση.

Ἐξ΄ ἄλλου τὸ ζήτημα δὲν εἶναι νὰ βροῦμε τὴν ὑγεία μας καὶ νὰ ἀπαλλαχτοῦμε ἀπὸ τὶς πρόωρες θλίψεις, ἀλλὰ νὰ λυτρωθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ κάθε πόνο καὶ κάθε ταλαιπωρία καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ θάνατο γιὰ πάντα, στὴν αἰωνιότητα. Καὶ αὐτὸ τὸ θαυμαστὸ θὰ τὸ δώσει ὁ Θεός. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.