10 Απρ 2016

Τί γυρεύει ἡ ἀλεποῦ στὸ παζάρι καὶ ὁ Πάπας στὴ Λέσβο;

Γράφει ὁ Σαββίδης Παῦλος, Θεολόγος – καθηγητὴς
Ὁ θυμόσοφος ἑλληνικὸς λαὸς μὲ τὸν χαριέστατο δημώδη παροιμιακὸ λόγο, ἀποδίδει μὲ θαυμαστὴ ἀκρίβεια, γεγονότα-συμβάντα ποὺ ἀναφέρονται σὲ πρόσωπα ποὺ ἐμπλέκονται στὴν πολιτικὴ καὶ θρησκευτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου μας.
Σύμφωνα μὲ τὴν ἑρμηνεία ποὺ δίνει τὸ lexigram.gr ἡ παροιμία -κατὰ τὸ πρῶτο της μέρος-μεταφράζεται ὡς ἑξῆς: «παρεμβαίνω σὲ ζήτημα ποὺ δὲν μὲ ἀφορᾶ ἄμεσα… δὲν εἶμαι τὸ ἁρμόδιο πρόσωπο ἢ ἀσχολοῦμαι μὲ πράγματα ποὺ δὲν ξέρω ἢ ποὺ δὲν εἶναι στὴν ἁρμοδιότητά μου». Τῶν φρονίμων ὀλίγα…
Σὲ τοῦτες τὶς δίσεχτες ἡμέρες γιὰ τὴν Πατρίδα ἀλλὰ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία μας, ποὺ ἔντονα μυρίζουμε τὰ ἴχνη τοῦ ἀντιχρίστου, ἔρχεται - ὡς μὴ ὤφειλε - ὁ δίκερως γίγας, ὁ ἀρχηγὸς τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ, ὁ αἱρεσιάρχης καὶ πάσης ἱερωσύνης ἐστερημένος Πάπας Φραγκίσκος, στὴν πολλαπλὰ ἁγιασμένη νῆσο τῆς Λέσβου. Ὅμως προηγήθηκαν τῆς ἐπισκέψεώς του διάσημοι χολιγουντιανοὶ ἠθοποιοί! Ἄρα πολὺ ἄργησαν τόσο ὁ Πάπας ὅσο καὶ οἱ δικοί μας…

Πρέπει νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ δύο τραγικὰ λάθη ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων στὴν φιέστα τοῦ Σαββάτου. Τὸ πρῶτο λάθος, ἡ ἐπιλογὴ τῆς ἁγιοτόκου Λέσβου ὡς τόπου ἐπισκέψεως τῶν προσφύγων καὶ μεταναστῶν, ποὺ εἶναι στὴν πλειοψηφία τους μουσουλμάνοι. Ἐκεῖ δηλαδὴ ὅπου ἡ ἐνθρονισμένη ἐφέστια εἰκόνα τῆς Παναγίας Ἁγιάσου ἁγιάζει, ἀλλὰ καὶ προστατεύει ὁλόκληρη τὴν ἁγιοτόκο νῆσο ἀπὸ ὁρατοὺς καὶ ἀοράτους ἐχθρούς. Ἄριστο θὰ ἦταν ἡ ἐπίσκεψη νὰ ἀρχίσει ἀπὸ τὸν φρικτό, μαρτυρικὸ λόφο τῶν Καρυῶν, ὅπου οἱ πρόγονοι τῶν σημερινῶν –κατατρεγμένων!– μουσουλμάνων ἔσφαξαν, ἔκαψαν τοὺς συγκλονιστικοὺς νεοφανεῖς μάρτυρες, Ραφαὴλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη. Εἶναι μάλιστα γνωστό, ὅτι οἱ δύο πρῶτοι ἐγκατέλειψαν τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους μὲ τοὺς παπικοὺς καὶ ἀργότερα ἐδιώχθησαν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, διότι ἀρνήθηκαν τὸ ἑνωτικὸ συλλείτουργο ποὺ ἐπρόκειτο νὰ τελεστεῖ λίγο πρὸ τῆς Ἁλώσεως.

Κάποιος δέ, νὰ ὑπενθυμίσει στὸν κ. Φραγκίσκο τὸν λόγο τοῦ Γέροντος Γαβριὴλ Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Ἁγίου Διονυσίου Ἁγίου Ὅρους γιὰ τὴν «σβέσιν τῶν ἐν Ἀνατολὴ ἑπτὰ χριστιανικῶν λυχνιῶν τῆς Ἀποκαλύψεως ἀπὸ ἀλλοπίστους ὑπὸ τὰ ἐνθουσιώδη χειροκροτήματα τοῦ Καθολικοῦ κόσμου… καὶ τὴν ἔνανγχον ἔνοχον σιγὴν τῆς «Χριστιανικῆς Δύσεως» ἐπὶ τοῖς βανδαλισμοῖς εἰς τὴν ἀτυχῆ βασιλίδα τῶν πόλεων»!

Τὸ δεύτερο λάθος. Ὁ παράκαιρος χρόνος τῆς ἐπίσκεψης. Ἡ συγκυρία τῶν ὡρῶν καὶ τῶν ἡμερῶν δὲν δίνουν περιθώρια γιὰ πολυδάπανα ταξίδια καὶ παραθέσεις πολυτελεστάτων τραπεζῶν ἐν μέσω Μ. Τεσσαρακοστῆς ἐφόσον ὅλο τὸ κλίμα τῶν ἡμερῶν εἶναι βαρύτατα πένθιμο, ἀφοῦ βρισκόμαστε καὶ σὲ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπὸ τὴν Μ. Ἑβδομάδα! Κάτι ἀκόμα πιὸ σημαντικό: πλεῖστοι ὅσοι ἀδελφοί μας, καὶ μάλιστα μικρὰ παιδιά, ὑποσιτίζονται (ἐπίσημος πίνακας διαδικτυακοὺ τόπου δείχνει, χιλιάδες οἰκογένειες σὲ κοινωνικὰ παντοπωλεῖα καὶ συσσίτια… χιλιάδες μαθητὲς εἶναι ἄποροι), καὶ ἐμεῖς προκαλοῦμε μὲ τὴ διασπάθιση δημοσίου χρήματος, γιὰ ξέφρενες καὶ ἀσυλλόγιστες δαπάνες, γιὰ τυχὸν πολιτικὰ ὀφέλη καὶ τέλος τὶς ἀκατανόητες ὅσο καὶ θλιβερὲς ἀντιπαραθέσεις Ἀθηνῶν καὶ Φαναρίου, κατὰ τὰ ἄλλα «λίαν ἀγαπητῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν»!

Φημολογεῖται ἔντονα ὅτι ὁ Ὀρθόδοξος Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος καὶ ὁ αἱρετικὸς Ποντίφηκας θὰ ἀναπέμψουν κοινὴ δέηση - κοινῶς συμπροσευχὴ - ἐπὶ καταφρονήσει καὶ καταπατήσει τῶν ἱερῶν τῆς Ἐκκλησίας μας Κανόνων, γιὰ τὰ θύματα τοῦ Αἰγαίου. Τὸ ἁπλὸ καὶ ἄδολο ἐρώτημα τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανοῦ εἶναι: ποιὰ «ἐκκλησιαστικὴ» γλώσσα θὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῶν «ὑγρῶν» ἀνθρωπίνων θυμάτων γιὰ τὰ ὁποία συμπονεῖ ὁπωσδήποτε κάθε ὀρθόδοξη καρδιά;

Ὁ Πατριάρχης μας γιὰ τὴν ἀνάπαυσή τους - πέραν τῆς σοβαροτάτης δογματικῆς ἀποκλίσεως ἀφοῦ εἶναι ἀλλόθρησκοι ἢ αἱρετικοὶ - θὰ ἐπικαλεσθεῖ τὴν Τριαδικὴ Θεότητα. Ὁ Ποντίφηκας ὅμως σὲ ποιὸν Θεὸ θὰ προσευχηθεῖ ἀφοῦ πρὶν ἀπὸ ὀλίγον καιρὸ ἐνώπιον τοῦ προέδρου Ὀμπάμα ἔκαμε τὴν παρακάτω βλάσφημη δήλωση – τὴν ὁποία οὔτε ὁ ἴδιος ὁ διάβολος θὰ σκεφτόταν – καὶ αὐτόχρημα ἄρνηση τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ; «Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἰεχωβά, ὁ Ἀλλάχ, αὐτὰ ὅλα εἶναι τὰ ὀνόματα γιὰ νὰ περιγράψουν μία ὀντότητα ποὺ εἶναι σαφῶς ἡ ἴδια σὲ ὅλο τὸν κόσμο»! Ἐὰν ὅμως ἀποτραποῦν ὅλες οἱ παραπάνω συμπροσευχές, ἀσφαλῶς μεγίστη ἀνακούφιση θὰ δεχθοῦν οἱ ψυχές μας…

Κλείνουμε μὲ τὸ γνωστὸ νομικὸ ρωμαϊκὸ ἐρώτημα: «τὶς ὠφελεῖται»; Μὲ ἁπλὰ λόγια, ποιὰ ἡ πρακτικὴ ἀνάγκη τῆς παρουσίας πολιτικῶν καὶ θρησκευτικῶν ἀρχηγῶν; Μήπως ἡ ἔστω καὶ προσωρινὴ ἀνακούφιση μὲ γενναία οἰκονομικὰ ποσὰ γιὰ τὶς πολλαπλὲς ἀνάγκες τῶν προσφύγων; Ἀλλὰ οἱ ὀρθόδοξοι ἀδελφοί τῆς Λέσβου, ἄξιοι καὶ αὐτοῦ τοῦ βραβείου  Νόμπελ, ξεπέρασαν τὸν ἑαυτό τους μὲ τὴν  σαμαρειτικὴ τους ἀγάπη σὲ χρῆμα, ροῦχα, τρόφιμα καὶ μάλιστα σὲ καθημερινὴ βάση, ἔστω καὶ ἂν σὲ πολλὲς περιπτώσεις τὸ ἀντίδωρο τῶν προσφύγων ἦταν ἡ ἀχαριστία, μὲ πολλὲς δαιμονικὲς ἐκδηλώσεις: οἱ καθημερινὲς ἐξεγέρσεις ἐναντίων τῶν πιστῶν στὰ πλεῖστα τῶν hotspots, μὲ πρόφαση τὴ θέα τοῦ Σταυροῦ τὸν ὁποῖον μὲ καύχηση (!) φοροῦν, ἐπιβεβαιώνουν τὴν ἀλήθεια τῶν λεγομένων.

Τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητας μὲ ἐκτενεῖς ἀναφορὲς στὶς ἐν πολλαῖς πολυδάπανες φιέστες, θὰ στραφοῦν ἐπάνω τους μὲ ἀβέβαια τὰ ἀποτελέσματα  ὑπὲρ τῶν προσφύγων, διεκδικώντας καὶ πιθανὰ πολιτικὰ ὀφέλη - ὡς μὴ ὤφειλε…
Μὲ τὸ στημένο, ἀνούσιο καὶ προκλητικὸ πανηγύρι, οἱ πολιτικοὶ καὶ θρησκευτικοὶ ἡγέτες θέλουν νὰ ἀποσπάσουν τὰ χειροκροτήματα καὶ τὴν εὔνοια τῶν εὐρωπαίων ἀρχόντων, αὐτῶν δηλαδὴ ποὺ χύνουν κροκοδείλια δάκρυα καὶ ὑπῆρξαν οἱ ἀρχιτέκτονες τοῦ προσφυγικοῦ κινήματος μὲ δισεκατομμύρια κέρδη ἀπὸ τοὺς ἐπιτηδείους.

Θὰ ὑπῆρχε κάποια νότα παρηγοριᾶς καὶ χαρᾶς ἐὰν ὅλοι οἱ παραπάνω ἀνελάμβαναν δυναμικὲς πρωτοβουλίες ἐπαναπροώθησης ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν προσφύγων, ἔστω καὶ μὲ ἐπώδυνες οἰκονομικὲς θυσίες. Ὅμως τὸ πράγμα τὸ βλέπουμε δυστυχῶς πολὺ χλωμό…

Τελικὰ γιὰ νὰ ἐπιτρέψει ἢ ἀνεχθεῖ ὁ Θεὸς τὴν ἐπώδυνη ἔλευση τοῦ κ. Φραγκίσκου στὴν δεύτερη ἁγία Σιῶν, τὴν Λέσβο τοῦ ἁγίου Ραφαὴλ καὶ τοῦ Ἀρχαγγέλου τοῦ Μανταμάδου,  ἀλλὰ καὶ τὴν ἄκριτη συμμετοχὴ Πατριαρχῶν, Ἀρχιεπισκόπων, σημαίνει ὅτι ἔχουμε πολὺ ἀκόμα δρόμο μετανοίας. Ὁ ληστὴς τοῦ Σταυροῦ σηματοδοτεῖ τὴν αἰτία τοῦ  κακοῦ καὶ τῆς συμφορᾶς ποὺ μᾶς περιμένει: «ἄξια ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν».  Καὶ ἐπράξαμε πολλὰ καὶ φοβερά, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν μονιμοποίηση τῶν σοδομικῶν διαστροφῶν, ἀπὸ ὀρθοδόξους ἕλληνες βουλευτές, προπαραμονὴ Χριστουγέννων,  μὲ  τὴν ἔνοχη σιγὴν ἰχθύος ἀπὸ τὴν πλειονότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ἱεραρχίας!

Ἐπειγόντως ζητεῖται ἕνας Ἰωνὰς γιὰ ἕνα ἀφυπνιστικὸ κήρυγμα: «ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ Νινευΐ καταστραφήσεται…», μήπως ἔτσι δεῖ ὁ Θεὸς τὴ μετάνοιά μας καὶ στείλει τὸ ἔλεός του. Ἀναζητᾶμε τρεῖς θαρραλέες ψυχές, ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες, ποὺ θὰ ἀναλάβουν ἐπάνω τους ὅλα τὰ ἁμαρτήματά μας. «Ἠμάρτομεν, ἠνομίσαμεν, ἠδικήσαμεν ἐνώπιόν σου…» γιὰ νὰ ἀποφύγουμε μία νέα ἑλληνικὴ βαβυλώνια αἰχμαλωσία ἀπὸ ἔθνη τῆς Ἄγαρ καὶ ὄχι μόνο…

4 σχόλια:

 1. Στη Συρία που σφάζουν ανθρώπους σαν αρνιά δε τόλμησε να πάει!Στη Λιβύη που οι συμπορευόμενοι του τα έκαναν μπάχαλο δε τόλμησε να πάει!Για τη Τουρκία που οργανωμένα μέσω ΜΚΟ του αγαπημένου τους Σόρος που επισκέφτηκε πρόσφατα τη Τουρκία μεταφέρουν με λεωφορεία από τα τουρκοσυριακά σύνορα πρόσφυγες και αλλοδαπούς με τσάρτερς από χώρες του τρίτου κόσμου μέσω Τουρκίας δε τόλμησε να πει τίποτα!Έχουν και τράπεζα,του αγίου πνέυματος-spirito santo αν δεν απατώμαι,άραγε ποιά η σχέση του Χριστού με το χρήμα και το τοκισμό των δανείων;Είχε τραπεζικά καταστήματα η αρχαία εκκλησία;Το υποδεικνύει πουθενά ο Απόστολος Παύλος ή το ευαγγέλιο ή οι απόστολοι του Χριστού;Ποιά η σχέση της χλιδής που βιώνουν με εκείνα τα λόγια του Χριστού που έλεγε πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη και μαζί σας να μη κουβαλάτε τίποτα;Τι ζητάει στη λέσβο;Να πάει ξυπόλητος μέσα στις λάσπες της Ειδομένης,να πάει στη Τζίζρε της ανατολικής Τουρκίας που την ισοπεδώνουν οι Τούρκοι,να πάει στη Χόμς και στα σοκάκια του Χαλεπίου ξυπόλυτος και με εμφανή το σταυρό στο στήθος του μαρτυρίου του Σωτήρος που επικαλείται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. H ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΕ ΓΚΡΟ ΠΛΑΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ό,τι κι αν κάνετε, όποιες προφάσεις κι αν επικαλεστείτε, για τις κινήσεις που κάνετε, εσείς οι ορθόδοξοι ποιμένες, ακόμη και αυτήν την ειρήνη μεταξύ των λαών και οτιδήποτε άλλο, αφού είναι έξω της αληθείας και της πίστεως, δεν το θέλουμε και δεν το ακολουθούμε. Θέλουμε να μέινουμε στην Αλήθεια. Αλλλιώς ας πάμε στο θάνατο.Αφήστε τα πολιτικάντικα, τουτέστιν τα διαβολικά τερτίπια και πηγαίνετε ίσα, πάνω στο δρόμο της Αλήθειας. Αυτά είναι του κόσμου, που δεν έχει Θεό και πιστεύει πως με το μυαλό του θα σώσει καταστάσεις. Εμείς έχουμε το Θεό μας και τη Θεία του Πρόνοια. Τι ανακατεύεστε με έργα σκοτεινά, μακριά από τους αγίους και την Παράδοσή μας; Να "εντραπείτε" μπροστά στην ομολογία του μικρού παλικαριού, του Αγίου Ευγένιου Ροντιόνωφ, να έλθετε εις εαυτούς και να βάλετε μετάνοια, για να σας ακολουθήσει το ποίμνιο. Αλλιώς τραβήξτε το δρόμο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αυτοί που δεν ακολουθούν τους αγίους πατέρες της εκκλησίας,δεν συμμορφώνονται με το Λόγο του Πατέρα δεν είναι ορθόδοξοι χριστιανοί.Ορθόδοξος το λέει η ίδια η λέξη,ορθή πίστη,ορθή δόξα,ορθοτόμηση της Αλήθειας.Τώρα θα μας διδάξουν νέες ιδέες και θα αντιτίθενται στους πνευματοφόρους πατέρες;Και τί είναι η αλήθεια; Ο ίδιος ο Χριστός,ο Λόγος του Πατέρα,ο αείδιος Λόγος του Πατέρα Θεού.Τι δε καταλαβαίνεις;Θα μας αφήσει έρημους,ιδού αφίεται υμίν ο οίκος υμών έρημος θα μας πει και δε θα αργήσει να το επιτρέψει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.