4 Μαρ 2016

Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος: «Αὐτοὶ ποὺ προπαγάνδισαν τὸν ἀντιρατσιστικὸ νόμο, πνίγονται μέσα στὸν ρατσισμὸ τοῦ ἀντιεκκλησιαστικοῦ τους πάθους»

Προβληματισμένος γιὰ τὴν δραστηριότητα τοῦ ὑπουργείου παιδείας ἐμφανίζεται ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος μετὰ τὰ ὅσα συνέβηκαν στὴν Θεσσαλονίκη ὅταν ἐπρόκειτο νὰ μιλήσει σὲ σχολεῖο τῆς συμπρωτεύουσας μετὰ ἀπὸ πρόσκληση, τοῦ 15μελούς τῶν μαθητῶν.
Ἡ ξαφνικὴ ἀπαγόρευση τῆς εἰσόδου του στὸ σχολεῖο, τὴν ἡμέρα ποὺ εἶχε ὁριστεῖ ἡ συνάντηση μὲ τοὺς μαθητές, ἔφερε τὰ πάνω κάτω γι ἄλλη μία φορὰ στὶς σχέσεις ἐκκλησίας κράτους ἀφοῦ ἡ διαταγὴ ποὺ ἐστάλη στὸ σχολεῖο, ἦταν καθαρὰ ἐμπαθὴς ὅπως λένε οἱ μαθητὲς ποὺ ἐξεπλάγησαν ἀπὸ τὴν ἐμμονὴ τοῦ ὑπουργείου, νὰ μὴν εἰσέλθει τοῦ κτιρίου.
Ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος ποὺ ὡς γνωστὸν μὲ τὸν λόγο του...
ἔχει ἐπικρίνει οὐκ ὀλίγες φορὲς τὴν κυβέρνηση σὲ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἐκκλησία, τὰ ἤθη κι ἔθιμα τῶν Ἑλλήνων ἀλλὰ κυρίως ἐθνικὰ θέματα φαίνεται νὰ ἐνοχλεῖ τοὺς κυβερνόντες οἱ ὁποῖοι ἀποφάσισαν ὅπως φαίνεται νὰ ἐνεργοποιοῦν διατάξεις ποὺ βρισκόταν στὸ χρονοντούλαπο γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἀπαγόρευσή τους στὸν μητροπολίτη.
Μετὰ τὴν ἔκταση ποὺ πῆρε τὸ θέμα, βγῆκε στὴν ἐπιφάνεια καὶ ἠ απαγόρευση τοῦ ὑπουργείου στὸν Μητροπολίτη Νέας Ἰωνίας κ Γαβριὴλ νὰ ὁμιλεῖ σὲ μαθητὲς τῆς περιοχῆς του ὅπως συνήθιζε.

Τὴν ἴδια ὥρα ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος ξεσπᾶ δηλώνοντας στὸ newsbomb.gr τὴν δυσαρέσκειά του στέλνοντας ἕνα μήνυμα ὅλο νόημα στὸ ὑπουργεῖο:
«Δὲν εἶναι δυνατὸν αὐτοὶ ποὺ ὑποστηρίζουν μία παιδεία χωρὶς ἀριστεῖα νὰ μὴν ὀνειρεύονται καὶ μία παιδεία δίχως ἐλευθερία καὶ μία κοινωνία δίχως δημοκρατία; Καὶ δὲν ἐννοῶ ὡς ἐλευθερία τὸ δικαίωμα ἑνὸς Μητροπολίτη νὰ μιλάει στὰ σχολεῖα, ἀλλὰ τὸ δικαίωμα τῶν παιδιῶν νὰ ζητοῦνε λόγο καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Τελικά, φαίνεται ὅτι αὐτοὶ ποὺ προπαγάνδισαν τὸν ἀντιρατσιστικὸ νόμο, πνίγονται μέσα στὸν ρατσισμὸ τοῦ ἀντιεκκλησιαστικοῦ τους πάθους. Γιὰ λίγο ὅμως ἀκόμη...»

Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Νίκος Φίλης ποὺ φαίνεται νὰ προσπαθεῖ νὰ μαζέψει τὰ ἀμάζευτα μὴν περιμένοντας νὰ πάρει τέτοια ἔκταση τὸ θέμα δηλώνει ὅτι:
«Δὲν κάναμε τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ στείλουμε μία παλιὰ διάταξη ποὺ βάζει περιορισμοὺς στὴν ἐπίσκεψη τρίτων προσώπων σὲ σχολεῖο. Δὲν προσπαθήσαμε νὰ δημιουργήσουμε θέμα στὸν συγκεκριμένο ἱεράρχη».
Παράλληλα ὅμως μὲ τὴν δήλωση τοῦ ὑπουργοῦ, ἔχει ἤδη ξεσπάσει πόλεμος στοὺς κόλπους τῆς ἐκκλησίας ποὺ καλεῖται τώρα νὰ πάρει ἀποφάσεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσης αὐτῆς ποὺ δημιουργεῖ τὸ ὑπουργεῖο καὶ φαίνεται νὰ θέλει νὰ πετάξει τὴν ἐκκλησία, ἀπὸ τὴν κοινωνία σὰν «τὴν τρίχα ἀπὸ τὸ ζυμάρι.»

Ἡ κόντρα δὲν σταματᾶ ὅμως στὸν διωγμὸ τοῦ μητροπολίτου Μεσογαίας ἀλλὰ φέρνει στὴν ἐπιφάνεια καὶ τὴν δυσαρέσκεια τοῦ ὑπουργείου γιὰ τὶς ἐπισκέψεις τοῦ Μητροπολίτη Νέας Ἰωνίας Γαβριήλ.
Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας, ζήτησε ἀπὸ τοὺς διευθυντὲς τῶν σχολικῶν μονάδων, νὰ συμπληρώσουν σχετικὸ ἐρωτηματολόγιο καὶ νὰ τὸ ἀποστείλουν στὸν προϊστάμενο τοῦ τμήματος ἐκπαίδευσης τοῦ ὑπουργείου, προκειμένου νὰ ἐξακριβωθεῖ πόσες φορὲς μέχρι σήμερα ὁ μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας Γαβριήλ, ἐπισκέφτηκε νόμιμα γυμνάσια καὶ λύκειά της μητροπόλεως γιὰ νὰ μιλήσει σὲ μαθητές.
Τὰ ἐρωτήματα ποὺ ὑποβάλει τὸ ὑπουργεῖο εἶναι τὰ ἑξῆς:
-Ὁ οἰκεῖος μητροπολίτης ἐνημέρωσε γιὰ τὴν εἴσοδό του στὸ σχολεῖο;
- Ὑπῆρχε συναίνεση ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ καὶ τὸν Σύλλογο Καθηγητῶν τοῦ σχολείου;
- Ὁ μητροπολίτης παραβρέθηκε στὴν ὥρα μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν ἢ πραγματοποίησε ὁμιλία καὶ διάλογο μὲ τοὺς μαθητὲς ἐκτὸς σχολικοῦ προγράμματος;

Ὅλα αὐτὰ τὰ τραγελαφικὰ συμβαίνουν σὲ μία χώρα ποὺ σύμφωνα μὲ τὸ ἰσχῦον Σύνταγμα, ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴ ἀποστολὴ τοῦ Κράτους καὶ μεταξὺ ἄλλων ἔχει σκοπὸ τὴν «ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης» τῶν Ἑλλήνων.
Ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν σὲ μία χώρα ποὺ ἀντὶ νὰ φροντίσει νὰ προφυλάξει τὰ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα ἀπὸ τὰ ναρκωτικὰ καὶ τοὺς παρείσακτους ποὺ κυκλοφοροῦν μέσα κι ἔξω ἀπὸ αὐτὰ τὰ βάζει μὲ ὅποιον πρεσβεύει τὸν λόγο τῆς ἐκκλησίας.

Πάντως ἡ ἐγκύκλιος ποὺ κυκλοφόρησε στὰ σχολεῖα ἀπὸ τὴ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης στὴν Ἀττικὴ ἀναφέρει ὅτι «ἡ εἴσοδος τρίτων στὸ σχολεῖο γιὰ πραγματοποίηση ἐκδηλώσεων, παραστάσεων ἢ ὁμιλιῶν, ὅπως γιὰ διεξαγωγὴ ἐρευνῶν σὲ σχολικὸ πλαίσιο, ἀπαιτεῖ τὴ σχετικὴ ἔγκριση τοῦ ὕπ. Παιδείας.
Γιὰ τὴν ἔγκριση ἀπαιτεῖται:
- αἴτημα τοῦ διευθυντῆ τῆς σχολικῆς μονάδας γιὰ εἴσοδο τρίτων στὸ σχολεῖο,
- ἀντίγραφο τῆς πράξης συλλόγου διδασκόντων,
-βιογραφικὸ σημείωμα τοῦ ὁμιλοῦντος ἢ ἐνημερωτικὸ σημείωμα καί,
- εἰσήγηση τοῦ Διευθυντῆ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης.

Ἡ γραφειοκρατία αὐτὴ δημιουργεῖ ἀμέσως ἐμπόδια στοὺς διευθυντὲς νὰ ἀνοίξουν τὰ σχολεῖα τους στὴν κοινωνία ἐνῶ ἡ ἐγκύκλιος ποὺ ἄνοιξε τὸν ἀσκὸ τοῦ αἰόλου γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Μητροπολίτη Μεσογαίας σὲ σχολεῖο τῆς Θεσσαλονίκης ἐκδόθηκε τὴν ἴδια μέρα τῆς προγραμματισμένης του ἐπίσκεψης. Τυχαῖο;

Ποιὸς λοιπὸν μπορεῖ νὰ ἀρνηθεῖ ὅτι ὅλα ἔγιναν γιατί δὲν θέλουν τὸν ἐκκλησιαστικὸ λόγο στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα;
Τὴν στιγμὴ ποὺ μεγάλες ἐφημερίδες κυκλοφοροῦν μὲ δῶρο τὸ κοράνι, τὴν στιγμὴ ποὺ χιλιάδες πρόσφυγες θὰ ἐγκατασταθοῦν στὴν χώρα μας προερχόμενοι ἀπὸ μουσουλμανικὲς χῶρες, τὴν στιγμὴ ποὺ τὰ παιδιὰ μας ἐπισκέπτονται μὲ ἄδεια τοῦ ὑπουργείου μουσεῖα ἰσλαμικῆς τέχνης καὶ ποὺ ἡ πνευματικὴ κρίση ἔχει γονατίσει τὴν χώρα, τὴν ἴδια στιγμὴ ἀπαγορεύει τὸ ἴδιο τὸ κράτος τὸ δικαίωμα στὸ ἑλληνόπουλο νὰ ἀκούσει τὸν λόγο τῆς ἐκκλησίας. Πρόκειται ἢ ὄχι γιὰ μία προσπάθεια ἀλλοίωσης τοῦ ὀρθόδοξου χαρακτήρα αὐτῆς τῆς χώρας ὅσο κι ἂν δὲν τὸ θέλουν κάποιοι;

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐγκύκλιος ποὺ ἀκολούθησε μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ ὑπουργείου ὅτι ἀπαγορεύει τὴν εἴσοδο στὸν μητροπολίτης Μεσογαίας τὴν ὁποία χρησιμοποίησαν γιὰ νὰ ἐκδώσουν τὴν ἀνακοίνωση:
Εἴσοδος τρίτων στὸ Σχολικὸ χῶρο
Γ2/49181/18-05-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Ἄδεια εἰσόδου σὲ Σχολεῖα
Μὲ ἀφορμὴ ἐρωτήματα ποὺ ἐτέθησαν στὶς ὑπηρεσίες μας ἀναφορικὰ μὲ τὴν πραγματοποίηση προγραμμάτων ἐπιμόρφωσης ἐκπαιδευτικῶν, ἐκδηλώσεων, δραστηριοτήτων, διεξαγωγὴ ἐρευνῶν στὰ σχολεῖα καθὼς καὶ τὴ διανομὴ ἐκπαιδευτικοῦ ἢ ἄλλου ἐντύπου καὶ ἠλεκτρονικοῦ ὑλικοῦ, σας γνωρίζουμε τὰ ἑξῆς:
Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἱκανοποίηση τέτοιων αἰτημάτων χωρὶς τὴν ἔγκριση τῶν ἁρμοδίων Δ/νσεων τοῦ ΥΠΕΠΘ ποὺ ἔχουν, σύμφωνα μὲ τὶς κείμενες διατάξεις, τὴ σχετικὴ ἁρμοδιότητα.
Παρακαλοῦνται οἱ Διευθυντὲς τῶν Διευθύνσεων καὶ οἱ Προϊστάμενοι τῶν Γραφείων Π/θμιας Ἒκπ/σῆς καὶ Δ/θμιας Ἒκπ/σὴς νὰ φροντίσουν γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἐγκυκλίου αὐτῆς
Γ7/37593/13-04-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Ἐκπαιδευτικὲς Παρεμβάσεις στὰ Σχολεῖα Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης ὅλης της χώρας
Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι, γιὰ ὁποιαδήποτε ἐκπαιδευτικὴ παρέμβαση ἀπὸ συνεργαζόμενους μὲ τὸ ΥΠ.Ε.Π.Θ. ἐπιστημονικοὺς φορεῖς ἢ ἐπιστήμονες, σὲ μαθητὲς καὶ ἐκπαιδευτικούς, θὰ πρέπει ἐκ τῶν προτέρων νὰ ὑπάρχει ἔγκριση ἀπὸ τὴν ἁρμόδια Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ τοῦ ΥΠ.Ε.Π.Θ. καὶ νὰ πραγματοποιεῖται μὲ τὴν ἐποπτεία τῶν Ὑπευθύνων Ἀγωγῆς Ὑγείας καὶ Ὑπευθύνων Συμβουλευτικῶν Σταθμῶν Νέων (ΣΣΝ).
Ὑπεύθυνοι νιὰ τὴν τήρηση τῶν παραπάνω εἶναι οἱ Διευθυντὲς τῶν Σχολικῶν Μονάδων.
Φ3/180/Γ1/145/14-02-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Παρουσία εἰδικῶν ἐπιστημόνων στὰ σχολεῖα

Μὲ ἀφορμὴ ἐρωτήματα ποὺ ὑποβάλλονται στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ ἀναφέρονται στὴ δυνατότητα παρουσίας στὰ σχολεῖα εἰδικῶν ἐπιστημόνων ποὺ διατίθενται ἀπὸ διάφορους φορεῖς (π.χ. Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση) σᾶς κάνουμε γνωστὰ τὰ ἀκόλουθα:
1. Στο σχολεῖο παρευρίσκονται μόνο οἱ ἐκπαιδευτικοὶ ποὺ ἀνήκουν σ' αὐτὸ καὶ κατὰ συνέπεια ἡ παραμονὴ στὸ σχολικὸ χῶρο εἰδικῶν ἐπιστημόνων ( π.χ. ψυχολόγων, κοινωνικῶν λειτουργῶν) ποὺ διατίθενται ἀπὸ διάφορους φορεῖς δὲν εἶναι δυνατή.
2. Για εἰδικὲς περιπτώσεις, οἱ ἐκπαιδευτικοὶ θὰ πρέπει νὰ συνεργάζονται μὲ τὰ ἀναγνωρισμένα Ψυχοπαιδαγωγικὰ Κέντρα ( Ψυχοπαιδαγωγικὲς Ὑπηρεσίες) καὶ νὰ καλοῦν στὰ σχολεῖα εἰδικοὺς ἐπιστήμονες - συνεργάτες τους, σύμφωνα μὲ τὸ ἐδάφιο ζ τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Π.Δ. 201/98, ὅταν αὐτὸ χρειαστεῖ, ὕστερα βεβαίως ἀπὸ συνεννόηση μὲ τοὺς σχολικοὺς συμβούλους δημοτικῆς ἐκπαίδευσης καὶ εἰδικῆς ἀγωγῆς.

3. Είναι γεγονὸς ὅτι σὲ πολλὰ δημοτικὰ σχολεῖα ὑπηρετοῦν ἐκπαιδευτικοὶ ποὺ ἔχουν εἰδικὲς σπουδὲς ἢ μετεκπαίδευση στὴν εἰδικὴ ἀγωγή. Ἡ σχολικὴ μονάδα θὰ πρέπει νὰ ἀξιοποιεῖ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς αὐτούς, ἀνεξάρτητα ἂν ὑπηρετοῦν σὲ εἰδικὲς ἢ ἄλλες τάξεις καὶ θὰ εἶναι οἱ πρῶτοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους θὰ ζητεῖται ἡ συνδρομὴ ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους ἐκπαιδευτικοὺς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση εἰδικῶν περιπτώσεων. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἡ συνεργασία αὐτὴ δὲν θὰ πρέπει νὰ λειτουργεῖ σὲ βάρος τῶν διδακτικῶν καθηκόντων τῶν παραπάνω ἐκπαιδευτικῶν.

4. Στις περιπτώσεις ποὺ λειτουργοῦν ἀπὸ δήμους Κέντρα Ὑποστήριξης, εἶναι αὐτονόητο ὅτι αὐτὰ δὲν μποροῦν νὰ στεγασθοῦν σὲ σχολικὸ χῶρο οὔτε εἶναι διαπιστωμένα ὅπως εἶναι οἱ ἀναγνωρισμένες Ψυχοπαιδαγωγικὲς Ὑπηρεσίες μὲ τὶς ὁποῖες ὅπως ἀναφέρουμε στὴν παραπάνω παράγραφο 2 πρωτίστως θὰ συνεργάζονται οἱ σχολικὲς μονάδες. Ὡστόσο οἱ ἁρμόδιοι τῶν παραπάνω Κέντρων Ὑποστήριξης (τὰ ὁποία ἐμφανίζονται μὲ διάφορες ὀνομασίες) μποροῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τοὺς διευθυντὲς τῶν σχολείων, νὰ τοὺς ἐνημερώνουν γιὰ τὸ ἔργο ποὺ προτίθενται νὰ προσφέρουν καὶ νὰ ρυθμίζουν τὸ θέμα τῆς ἐπικοινωνίας τοὺς (γνωστοποίηση διεύθυνσης τοῦ κέντρου, τηλεφώνων, ὑπευθύνων κ.λ.π), ὥστε, ὅταν θεωρηθεῖ ἀπαραίτητο, νὰ καλοῦνται ἀπὸ τὴ σχολικὴ μονάδα γιὰ συνεργασία ἢ νὰ γίνεται γνωστὴ ἡ λειτουργία τους στοὺς γονεῖς.

Ἐπισημαίνεται ὅτι στὸ σχολικὸ χῶρο οἱ ὑπεύθυνοι τῶν κέντρων αὐτῶν συνεργάζονται μὲ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς καὶ ὄχι καὶ μὲ τοὺς μαθητές, τοὺς ὁποίους μόνο οἱ γονεῖς μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν σὲ παρόμοιες ὑπηρεσίες ἢ νὰ φέρουν σὲ ἐπικοινωνία τὰ παιδιά τους μὲ τοὺς ὑπεύθυνους αὐτῶν τῶν κέντρων.
240/5/Γ2/1519/1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Παρακαλοῦμε νὰ γνωρίσετε στοὺς διευθυντὲς τῶν σχολείων τῆς ἁρμοδιότητάς σας ὅτι ἀπαγορεύεται κάθε ὁμιλία πολιτικοῦ περιεχομένου πρὸς μαθητὲς ἢ ἐκπαιδευτικοὺς μέσα στὸ χῶρο τοῦ σχολείου ἀπὸ ἐκπροσώπους κομμάτων, φορεῖς συλλογικῶν ὀργάνων ἢ ἄλλα πρόσωπα.
Γ2/2368/09-01-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Οἱ Διευθυντὲς τῶν Σχολικῶν Μονάδων Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης ὑποχρεοῦνται νὰ φροντίζουν, ὥστε οἱ θύρες εἰσόδου - ἐξόδου στὸ χῶρο τοῦ Σχολείου νὰ παραμένουν κλειστὲς καθ' ὅλη τὴ διάρκεια λειτουργίας τοῦ Σχολείου.
Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο διαφυλάσσεται ἡ ἀσφάλεια τῶν μαθητῶν καὶ ἀποτρέπεται ἡ ἀναίτια εἴσοδος καὶ ἔξοδος αὐτῶν ἀπὸ τὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Σχολείου καθὼς καὶ ἡ εἴσοδος ἀτόμων ποὺ οὐδεμία σχέση ἔχουν μὲ τὴ λειτουργία τοῦ Σχολείου.
newsbomb.gr

6 σχόλια:

 1. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΕ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΝΕ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΦΙΣΕΣ ΤΩΝ ΚΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΥΣΧΙΣΗΣ.
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ...ΚΑΠΟΤΕ ΗΤΑΝ Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΚΑΛΙΕΣ(ΔΕΙΤΕ ΕΝΘΡΟΝΗΣΗ κ ΓΑΒΡΙΗΛ ΩΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ)ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η «ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ»

  τοῦ Μοναχοῦ Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη,
  Δρ Θεολογίας - Πτ. Φιλοσοφικῆς

  http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro={478790FB-5626-4B58-9828-9D279B01846A}

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Στρατηγός ε.α. Γεώργιος Αϋφαντής: ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

  https://www.youtube.com/watch?v=ow0RVluBmvc

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Φτώχια, φτώχια, φτώχια. Φτώχια στα πάντα, αγκαλιά με τη δειλία. Πουλάνε νταηλίκι και παριστάνουν τους δυνατούς. Βέβαια, στον ορθόδοξο επίσκοπο, ο οποίος θα δείξει ευγένεια, ανοχή, αγάπη. Αλλά αυτοί είναι οι χοντρόπετσοι και άκαρδοι απαξιωτικοί τύποι. Κόμπλεξ και τύφλα πνευματική. Δεν κρύβεται όμως η δειλία τους, που τη βαφτίζουν με διάφορους καινοφανείς ορισμούς, μόνο και μόνο να μην στραφούν εναντίον τους αυτοί που θα παρεξηγηθούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μήπως γνωρίζετε τι υποστήριζε στο παρελθόν τουλάχιστον ο μητροπολίτης Μεσογαίας για τις μεταμοσχεύσεις και τους κλινικά νεκρούς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ΟΛΟΚΛΗΡΗ η Ιερά Σύνοδος, ΔΕΝ έχει αποφανθεί ακόμα ΕΠΙΣΗΜΑ, για τις μεταμοσχεύσεις και τους κλινικά νεκρούς.
  Συνεπώς: μιλώντας με ακρίβεια και δογματικά, το θέμα είναι ΑΚΟΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟ.

  Ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος, που είναι Δρ. Θεολογίας, έχει πει πολλές φορές δημόσια, ότι λόγω της μεγάλης σοβαρότητας του θέματος (μεταμοσχεύσεις, κλινικά νεκροί), ΠΡΕΠΕΙ να αποφασίσει σχετικά μια ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.