31 Δεκ 2015

Μητρ. Αἰτωλίας Κοσμᾶς: «Τό νέο ἔτος νά τό ζήσουμε μέ συνειδητή ὑπακοή στό Εὐαγγέλιο καί μέ θερμή ἀγάπη πρός τόν Χριστό μας»

Ἀγαπητοί, Νέο ἔτος ἀνέτειλε σήμερα. Ἀφήσαμε τό παλαιό καί εἰσήλθαμε στό νέο. Ἕνας ἀκόμη χρόνος προστέθηκε στήν ἠλικία μας καί εἴμαστε ἕνα ἔτος μεγαλύτεροι.
Καί σήμερα, μέ πρόσωπα πού ἀκτινοβολοῦν, μέ καρδιές πού σκιρτοῦν, εὐχόμαστε νά εἶναι εὐτυχισμένο τό νέο ἔτος.
Ὁμολογουμένως δέν θά μποροῦσε νά ὑπάρξη πιό ἐπιτυχημένη εὐχή. Ἡ ἀνθρώπινη ψυχή διψάει τήν εὐδαιμονία, ζητάει νά εἶναι τό μέλλον μακάριο, εὐτυχισμένο… Καί κανείς δέν μπορεῖ νά ἀμφισβητήση τήν εἰλικρίνεια τῶν εὐχομένων συνανθρώπων μας.
Ὅμως, ὀφείλουμε νά ὁμολογήσουμε καί νά βεβαιώσουμε ὅτι ἡ ἀληθινή εὐτυχία θά ἔλθη στίς καρδιές μας καί στήν ζωή μας, ὅταν τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, ἡ εὐλογία τοῦ Χριστοῦ μας καί ἡ θεία Χάρι Του ἔλθουν μέ τήν ὁλοπρόθυμη θέλησί μας στήν ὕπαρξι καί στή ζωή μας.
Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἀστείρευτη πηγή τῆς εὐτυχίας τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ἀκένωτος, τῆς ἀληθινῆς σοφίας καί τῆς χάριτος, θησαυρός. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ πλούσιος τῶν ἀγαθῶν χορηγός. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀλάθητος ὁδηγός καί παιδαγωγός τῶν νέων, τό ἀληθινό, τό ἀδιάσειστο θεμέλιο τῆς ἑνότητος καί τῆς εὐτυχίας τῆς οἰκογενείας ὁ αἰώνιος ἀναμορφωτής τῆς κοινωνίας μας.
Μόνο ὁ Χριστός μπορεῖ νά ἀπαλλάξη τόν ἄνθρωπο ἀπό τά πάθη του, ἀπό τίς ῥίζες τῶν ἀδυναμιῶν του πού φέρουν πικρία στή ζωή του, νά φέρη τήν καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν, νά ἑδραιώση τήν ἀληθινή καί τήν ἀναφαίρετη εἰρήνη στίς καρδιές, στήν οἰκογένεια, στά ἔθνη.
Ὅλοι μας ζοῦμε σήμερα τήν ἀποστασία τῆς ἐποχῆς μας καί παρακολουθοῦμε τόν...
πόλεμο κατά τοῦ Χριστοῦ μας.

Ναί, ἀρνοῦνται, διώχνουν τόν Χριστό ἀπό τόν κόσμο μας, μέ ὀργανωμένο μῖσος μάλιστα. Ποιά κοινωνία; Τί κοινωνική ζωή μᾶς προσφέρουν; Γεμάτη σύγχυσι, ἀνασφάλεια, ταραχή, ἄγχος, φόβο, ἀβεβαιότητα, ἐγκληματικότητα. Μᾶς τάζουν τήν εὐτυχία χωρίς Χριστό καί μᾶς βύθισαν μέσα στήν δοκιμασία, στήν κρίσι - πνευματική καί οἰκονομική - στή φθορά, στή θλίψι, στή δυστυχία.
Ἄν ὅλοι ἐκεῖνοι πού ταράσσουν, πού ἀπειλοῦν, πού τυραννοῦν καί βασανίζουν σήμερα τήν κοινωνία μας, ζοῦσαν τό Ἱερό Εὐαγγέλιο καί φωτίζονταν ἀπό τό μήνυμα τοῦ Χριστοῦ μας δέ θά ἦταν «ὠφέλιμοι πρός πάντας;»

Ὁ Χριστός μας ἀναδεικνύει ἁγίους καί οἱ ἅγιοι μόνο τήν ἀγάπη, τήν εἰρήνη, τή χαρά, τήν εὐτυχία φέρουν καί ἀπλώνουν παντοῦ.
Ἀγαπητοί, ὅσοι θέλουμε τήν ἀληθινή εὐτυχία, σήμερα ἀρχή τοῦ νέου ἔτους, ἄς ἔλθουμε σέ αὐτογνωσία καί σωτήριες ἀποφάσεις.
Τά ἔτη ἔρχονται καί παρέρχονται. Ὁ χρόνος ῥέει. Ἡ ζωή μας, φθίνει. Δέν πρέπει νά τή χάσουμε. Πρέπει νά τήν κάνουμε εὐτυχισμένη καί ἄξια νά γίνη αἰώνια.
Τό νέο ἔτος νά τό ζήσουμε μέ συνειδητή ὑπακοή στό Εὐαγγέλιο καί μέ θερμή ἀγάπη πρός τόν Χριστό μας.

Σήμερα, πρώτη τοῦ νέου ἔτους μέ ὑπευθυνότητα ἄς ἀποφασίσουμε: Ἄν ἔχουμε γνωρίσει τό Χριστό, ἄν ζοῦμε τό θέλημά Του, ἄς Τόν γνωρίσουμε καλύτερα, ἄς ἀγωνιστοῦμε γιά νά γίνουμε «τέλειοι ὁλόκληροι ἐν μηδενί λειπόμενοι» (Ἰακ. α΄, 4). Ἀν ζοῦμε μακράν τοῦ Χριστοῦ, ἄς ἐπιστρέψουμε μέ εἰλικρινῆ μετάνοια. Ὁ Χριστός μας, μᾶς ἀγαπᾶ, μᾶς περιμένει γιά νά μᾶς χαρίσει τήν εὐτυχία.
Αὐτό τό νέο ἔτος μέ τήν υἱική ἐπιμονή μας ἄς Τόν φέρουμε στίς καρδιές μας, στήν οἰκογένειά μας, στήν κοινωνία, στήν πατρίδα μας. Ἔτσι θά γίνη τό  νέο ἔτος ἀληθινά εὐτυχισμένο.
            
Καλή, εὐτυχισμένη καί ἁγία νέα χρονιά ἀγαπητοί,

 Μέ πατρική ἀγάπη
 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 † Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

3 σχόλια:

 1. Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ: Μήνυμα για το νέο έτος.

  http://siatistaagiosnikolaos.gr/2015/12/31/ένα-κάθε-μήνα-28/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εγκύκλιος επί τω Νέω Έτι 2016 του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ. κ. Παύλου.

  http://siatistaagiosnikolaos.gr/2015/12/31/εγκύκλιος-επί-τω-νέω-έτι-2016-του-σεβασμιω/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σιατίστης Παύλος να μετανοήσει για όσα έγραψε για τον ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ! Και να ζητήσει συγγνώμη!

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.