24 Σεπ 2015

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: «Μασωνικὴ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ εὐρὼ ἢ Ἐλεύθερη Ἑλλάδα;»

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος

Τοῦ πατρός Κωνσταντίνου Στρατηγοπούλου, 
Δρ. Θεολογίας καὶ Οἰκονομικῶν
Ὁ πατήρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος κάνει μία μνημειώδη ἀναφορὰ στὴν εὐρωζώνη, τὸ εὐρώ, τὶς ἀδηφάγες τράπεζες ὡς μασωνο - δαιμονικὲς δομὲς καὶ στὴν ἀντίδρασή μας ἔναντί τους.
Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα: 
Γιὰ χίλιους λόγους, διάφοροι φορεῖς ὅλο αὐτὸν τὸν καιρὸ τρομοκρατοῦν τὸ λαό μας, μὲ διάφορους ἐκφοβισμούς. Καὶ αὐτὸς ὁ ἐκφοβισμὸς εἶναι διπλός. 
Ὁ ἕνας ἐκφοβισμὸς εἶναι τί θὰ γίνει ἂν θὰ φύγουμε ἀπὸ τὴν ΕΟΚ καὶ ὁ ἄλλος εἶναι τί θὰ γίνει ἂν δὲν θὰ φύγουμε. 
Θέλω νὰ σᾶς τονίσω τὰ ἑξῆς. Πρῶτα-πρῶτα, ἡ θέση μου γιὰ τὰ μνημονιακὰ εἶναι σαφέστατη, τὴν ἔχω πεῖ χίλιες φορές. Τὸ εἶπα πρὶν ἀπὸ λίγο, τὸ θεωρῶ βαθύτατη προδοσία τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ τόπου. Αὐτὸ εἶναι δεδομένο. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μοῦ ἀρκεῖ. Αὐτὴ εἶναι ἡ βασική μου ἀντίδραση. Τί παρακάτω ἔχω νὰ προσθέσω, γιὰ νὰ προσέξει ὁ λαός. 
Κοιτάξτε, τὸ δαιμονομασωνικὸ κίνημα τὸ ὁποῖο διοικεῖ τὴν Εὐρώπη, ὅπως τὸ λέω εἶναι -καθαρὰ ἔτσι- δὲν εἶναι μία γενικὴ ἱστορία. 
Ἡ Εὐρώπη διοικεῖται ἀπὸ κατεξοχὴν κέντρα μασωνικά, πρόσωπα μασωνικά· ἀπόδειξη ὅλοι ὅσοι προβάλλονται μέσα ἀπὸ τὴν ταραχή, τὴ βαβούρα, ὡς ὑπουργοὶ καὶ πρωθυπουργοὶ τῶν διαφόρων χωρῶν τῆς Εὐρώπης ἀνήκουν σὲ μασονικὲς λέσχες.... 
Κοιτάξτε, κι ἂν ἀκόμη γιὰ μία στιγμὴ ξεφύγω ἀπὸ τὴ δουλεία τοῦ μνημονίου - ποὺ δὲν...
μπορῶ νὰ ξεφύγω, μὲ κυνηγάει συνέχεια γιατί εἶναι ἡ δουλεία τοῦ ἐργάτη, ὅπως εἶπα πρὶν ἀπὸ λίγο, καὶ δὲν μπορῶ νὰ δεχτῶ νοήμονα Ἕλληνα ποὺ δέχεται τὴν ὑποδούλωση τῆς Ἑλλάδος σὲ συστήματα, προσέξτε, τὰ ὁποῖα οὔτε τὰ σκέφτηκε, σὲ συστήματα ποὺ δὲν τὰ σκέφτηκε ποτέ. 
Δὲν θὰ ἐπικαλεστῶ τὸ ἄρθρο 120 τοῦ σημερινοῦ Συντάγματος. Δὲν θὰ τὸ ἐπικαλεστῶ. Ἐγὼ τὸ Χριστὸ ἐπικαλοῦμαι, ἀλλὰ ἁπλῶς θυμίζω ὅτι αὐτὸ τὸ ἄρθρο λέει ὅτι ἡ τήρηση τοῦ Συντάγματος αὐτοῦ ἐπαφίεται στὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων. 
Δὲν τὸ ἐπικαλοῦμαι, ἀλλὰ τὸ λέει τὸ Σύνταγμα, ἁπλῶς τὸ θυμίζω, ἦταν τὸ παλιὸ 114, εἶναι στὸ ἄρθρο 20, ὄχι ὡς ἀκροτελεύτιο. Ἄρα ἐδῶ ὑπάρχει μία ἐπίκληση γιὰ τὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων. 
Πρέπει νὰ ἀναλογιστεῖ ὁ καθένας πόσο ἔχει πατριωτισμό.

Ἂν αὐτὸς ὁ τόπος προετοιμάζεται νὰ ἐνταχθεῖ σὲ ἕνα γενικότερο σύστημα δαιμονομασωνικό, ὅπως τὸ ἀποκάλεσα ὑπεύθυνα -γιατί αὐτὰ εἶναι τὰ κέντρα σήμερα, εἶναι αὐτὰ τὰ κέντρα ποὺ λειτουργοῦν τὸ σήμερα, τὰ ὁποῖα ἔχουν ὡς καίριο, προσέξτε δὲν εἶναι τυχαῖο, ἄξονά τους τὸ τραπεζικὸ σύστημα. 
Μὴν ξεχνᾶτε τὴν Ἀποκάλυψη ὅτι θὰ ἔρθει ἕνα σύστημα τὸ ὁποῖο θὰ εἶναι τελείως ἐγκλωβιστικὸ γιὰ τὸν ἄνθρωπο, δὲν θὰ μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ σηκώσει κεφάλι καὶ δὲν θὰ μπορεῖ νὰ ψωνίσει ἢ νὰ ἀγοράσει. 
Ὅλα τὰ χρήματα σήμερα λειτουργοῦν μέσα ἀπὸ τὶς τράπεζες. Γι' αὐτὸ οἱ τράπεζες εἶναι τὰ καλὰ παιδιὰ τῆς ἱστορίας. 
Ἐν μέσω κρίσεως δὲν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια πῆραν αὐτὸ τὸν καιρὸ οἱ τράπεζες στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ εἶναι τὰ καλὰ παιδιὰ αὐτοῦ τοῦ συστήματος. 

Εὐχαριστῶ, δὲν θὰ πάρω.
Σημαίνει πὼς αὐτὴ ἡ Εὐρώπη, μὲ αὐτὸ τὸ εὐρώ, εἶναι πουλημένη ἐκ προοιμίου. 
Κι ἐγὼ συντασσόμενος μαζί τους, παίρνω τὴν εὐθύνη, ἡ Ἑλλάδα νὰ ἔρθει σὲ αὐτὸ τὸ σύστημα τὸ ὁποῖο ἑτοιμάζει τὴν κόλαση καὶ τὴν πολιτεία τοῦ Ἀντιχρίστου. 
Ἐγὼ ἔτσι νιώθω. Καὶ νιώθω ὅτι πρέπει νὰ τὸ πῶ στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. 
Ὅποιος ἀντιδράσει, θὰ πονέσει. Ἀλλὰ ἐγὼ ξέρω ὅτι σὲ αὐτὸν τὸν τόπο ὑπάρχει μία ἱστορία ἀντιδράσεως καὶ δὲν ζητῶ νὰ ἀντιδράσετε σὲ ὁτιδήποτε.
Νὰ ἀντιδράσετε σὲ αὐτὸ ποὺ σᾶς εἶπα. Τί σᾶς εἶπα; 
Δαιμονο-μασωνοκρατία σᾶς εἶπα καὶ τὸ λέω ὑπεύθυνα. 
Ὅλοι οἱ κεντρικοὶ φορεῖς αὐτοῦ τοῦ τόπου καὶ τῆς Εὐρώπης εἶναι αὐτοὶ καὶ ἀπεργάζονται αὐτὸ τὸ σχέδιο γιὰ τὴν Εὐρώπη. Ἡ Εὐρώπη, ἐγκλωβισμένη σὲ ἕνα παγκόσμιο δῆθεν κράτος τὸ ὁποῖο ἐξυπηρετεῖ ἄλλα συμφέροντα μὲ ἄξονα τὸ τραπεζικὸ σύστημα, τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὴν Ἁγία Γραφή, στὴν Ἀποκάλυψη. 

Ἐγὼ δὲν θὰ πάρω, εὐχαριστῶ. 
Ὑπ' αὐτὴ τὴν ἔννοια, φυσικὰ δὲν δέχομαι τὰ κόμματα τὰ μνημονιακά, δὲν δέχομαι ὁποιονδήποτε θέλει ἡ Ἑλλάδα νὰ συνεχίζει μὲς στὴν Εὐρώπη καὶ στὸ εὐρώ.
Τὸ φωνάζω ἐπίσημα. Εἶναι κι αὐτὸ πούλημα τῆς Ἑλλάδας.

Δὲν μπορῶ ἐγὼ προσωπικὰ νὰ συνεργήσω καὶ νὰ μὴν τὸ πῶ στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ ὅτι ἔχετε εὐθύνη. Γιὰ τὸ αὔριο, τὸ ὁποιοδήποτε τραγικό, δὲν μὲ φοβίζει ἡ φτώχεια. Σᾶς τρομοκρατοῦν μὲ τὴ φτώχεια. Ὄχι, αὐτὸς ὁ λαὸς ἔζησε καὶ φτωχός.
Ἀλλὰ ἐγὼ κινοῦμαι μέσα ἀπ΄ τὴν Ὀρθοδοξία μας. Σᾶς τρομοκρατοῦν μὲ τὴ φτώχεια κάθε μέρα. Αὐτὸ σας λένε: τί θὰ πάθει ἡ Ἑλλάδα. 
Ἡ Ἑλλάδα θὰ ΄ναί ἐλεύθερη, ἀλλὰ θὰ ΄ναι πιὸ φτωχιά. Ἂν δέχεστε αὐτὴ τὴ σύμβαση, μὴν πουλήσετε τὴν Ἑλλάδα πιὰ στὶς καρδιές σας, ἔχετε εὐθύνη. 
Δὲν μπορεῖτε νὰ κρυφτεῖτε πιά. Δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ κάνετε αὐτὸ τὸ πράγμα πιά. 

Ἔχετε εὐθύνη γιὰ τὸ αὔριο τῆς Ἑλλάδας ἂν παιχθεῖ αὐτὴ ἡ ἱστορία τοῦ ὁποιουδήποτε Ἀντιχρίστου μέσα καὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. 
Ἐμεῖς ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι πρέπει νὰ ποῦμε ὄχι. Δὲν ξέρω τί θὰ ποῦν οἱ ἄλλοι. 
Ἄρα ἀντιδρῶ καὶ στὰ μνημονιακὰ καὶ σὲ ὅσους χαϊδεύοντας καὶ τὰ αὐτιὰ τῶν ψηφοφόρων, λένε εἴμαστε ἀντιμνημονιακοί, ἀλλὰ ἐμεῖς θὰ μείνουμε ἐκεῖ.
Μᾶς κοροϊδεύουν καὶ αὐτοί. Συγχωρέστε με.

Ἐγὼ δὲν ἔχω νὰ πῶ κάτι ἄλλο, ἀλλὰ ἒνιωσα σ' αὐτὴ τὴν τελευταία συνάντηση σήμερα -δὲν ξέρω πὼς θὰ εἴμαστε τὸν Ὀκτώβριο- ἒνιωσα ὅτι πρέπει αὐτὸ νὰ τὸ πῶ. 
Ἄλλο τίποτε δὲν θὰ πῶ, δὲν ἔχω νὰ κάνω ἄλλο κήρυγμα, ἐγὼ σωπαίνω, εἶπα ὅ,τι εἶπα, πεῖτε με ἠλίθιο, πεῖτε με βλάκα, ἀλλὰ μπρὸς στὴν τρομοκρατία ποὺ σᾶς κάνουν κάθε μέρα, ἐγὼ δὲν σᾶς τρομοκρατῶ, σᾶς ἐλευθερώνω.
Καὶ θέλω ἕνα λαὸ ποὺ εἶναι στὴν Ἐκκλησία καὶ εἶναι ἐλεύθερος καὶ δὲν τρέμει τὸ φυλλοκάρδι του γιατί φοβᾶται τὶς καταθέσεις του, ποὺ θὰ κρύψει τὰ δικά του, ποὺ θὰ κρύψει ὅ,τι ἔχει. Ἐδῶ δὲν μπορεῖς νὰ κρυφτεῖς πιά.... 
Τὸ σύστημα εἶναι δαιμονιῶδες. Τί θὰ ψηφίσετε θὰ πάρετε τὴν εὐθύνη του!

Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου ποὺ ἔγινε στὰ πλαίσια τῶν κατηχητικῶν ἀναλύσεων τῆς πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, στὸ χωρίο Κεφάλαιο 1, στίχοι 6-11, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου, Δικηγορικῶν Γλυφάδας, τὴν Πέμπτη 24-05-2012. (floga.gr)

3 σχόλια:

 1. Ωραία τα λέει ο πατήρ Κωνσταντίνος, η Ευρώπη είναι μασωνική. Όσοι συντάσσονται μαζί της υπακούουν στα θελήματα της. Ο Θεός να σας ανταποδίδει πάτερ Κωνσταντίνε για όσα καλά μας έχετε πει και κάνει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πατερ ΕΥΓΕ..!Τετοια λογια τ'ακουω μονο απο Ιερεις του Πατριου κ μου'κανε μεγαλη εντυπωση.Μαλιστα μου'κανε μεγαλυτερη εντυπωση που ειστε Ιερεας σε Ναο της Γλυφαδας..!Οι λογοι ευνοητοι φανταζομαι.Αλλο να τα λες απο κανενα χωριουδακι κι αλλο απο μια περιοχη οπου σιγουρα οι μασωνοι εκει θα εχουν δυναμη.Ευχομαι πατερ Ο Θεος να σ'εχει καλα γιατι ειναι βαριες αληθειες αυτες που λες κ να'σαι σιγουρος πως εχεις ενοχλησει κ πολλους ρασοφορους- μελη στοων με τα πιστευω σου κ αυτο ενδεχομενως να σου δημιουργησει προβλημα.Εσυ βεβαια ευλογημενε μην πτοεισαι.Εσενα να σ'ενδιαφερει παντοτε η γνωμη Ενος κ Μονου ρασοφορου..!!χεχε Την ευχη σου γεροντα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ζητώ ταπεινά και ειλικρινά συγγνώμη πατέρα Κωνσταντίνε για αυτά που γραφω
  Παραθέτω αποσπάσματα απο το κείμενο που διάβασα παραπάνω :
  Δὲν μπορῶ ἐγὼ προσωπικὰ νὰ συνεργήσω ........... Θεοῦ ὅτι ἔχετε εὐθύνη.
  Νὰ ἀντιδράσετε σὲ αὐτὸ ποὺ σᾶς εἶπα......
  Ἔχετε εὐθύνη γιὰ τὸ αὔριο τῆς Ἑλλάδας ἂν .........
  Η ενστασή μου ειναι στο οτι πρέπει στις παραπάνω σκέψεις να μπει το ΕΜΕΙΣ .
  ....ΕΧΟΥΜΕ ευθύνη και οχι .... εχετε ευθύνη
  ....να ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ σε αυτο....
  ...ΕΧΟΥΜΕ ευθυνη για το αύριο.....
  ΕΧΟΥΜΕ λοιπόν ολοι μας ευθυνη για αυτά που λέτε. Αλλοι μικρή και αλλοι μεγάλη. Ο κλήρος πρωτα απο ολα. Δεν αναφέρομαι σε σας συγχωρέστε με. Πως λοιπόν ΔΕΧΤΗΚΑΤΕ (να χρησιμοποιήσω και εγώ το πρωτο πρόσωπο πληθυντικού) και συνεχίζετε να ΔΕΧΕΣΤΕ την απώλεια του κηρου Χριστόδουλου ? ΕΣΕΙΣ δεν έπρεπε να επαναστατήσετε πρώτοι ; ΣΑΣ κατηγορούν ως ΒΟΛΕΜΕΝΟΥΣ ενός συστήματος με αυτοκίνητα , γραφεία και τίτλους.ΟΧΙ ΟΛΟΙ ΒΕΒΑΙΑ . Θα ηταν μεγάλη αδικία .Tα έχει οικονομήσει ο Θεός και υπάρχουν φωνές σαν τη δική σας για να ΑΦΥΠΝΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ (ο εχων οτα ακούειν ακουετω) . Οσο για τις τράπεζες που λετε ακομα και αν φυγουμε απο την ευρώπη (και εγω ειμαι συμφωνος γιατι τετοια ευρωπη δεν την εχουμε αναγκη...) το τραπεζικό συστημα αυτοματα θα στηριξει τις τραπεζες ή θα τις αγοράσει ωστε να μπορεί να υποστηρίξει τους ελληνες (!!!!) μασόνους που θα παρουν πρωτοι τα δάνεια (δανεικα και αγύριστα ) για την αναπτυξη και ανακαμψη απο τη φτωχεια.... με ίδιο αποτελεσμα : την υποδούλωση των Ελλήνων. Αυτοι εχουν τροπους και εκμεταλεύονται καταστασεις για τον σκοπό τους.ΕΜΕΙΣ το μόνο που οφείλουμε είναι να αντιστεκόμαστε , να προσευχόμαστε και να εχουμε εμπιστοσύνη στο ΘΕΟ και να αφηνόμαστε στο θέλημά του .
  Ζητώ και πάλι ταπεινα συγγνώμη απο τον π.Κωνσταντίνο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.