27 Αυγ 2015

Ὁ «πόλεμος» αὐτὸς ποὺ ἔφτασε στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ αὐτοκτονία τῆς Εὐρώπης

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τελειώνει ἡ Μεταπολίτευση;
Καὶ ἔγω πρέπει νὰ ¨ξεσκονίσω¨ τὰ ἀρχεῖα τῆς καρδιᾶς μου καὶ νὰ ἀποδώσω στὸ ἀγαπητὸ καὶ Χριστεπώνυμο κοινὸ λόγους ὠφέλιμους ἀπὸ στόμα Ὀρθόδοξου Ἀσκητῆ ποὺ βρίσκεται πολὺ μακριά μας καὶ μάλιστα σὲ ἐμπόλεμη ζώνη ὅπου δὲν πετάει οὔτε ταχυδρομικὸ περιστέρι.
Μᾶς πῶς τὰ ξέρει αὐτά;
Σηκώνει τὰ χέρια του ψηλὰ τὴν ὥρα ποὺ σφυρίζουν οἱ σφαῖρες γύρω του καὶ κατεβάζει ¨τὸν Οὐρανὸ¨.
Αὐτὴ ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι ἐξ αἰτίας τοῦ Ἑλληνικοῦ αἵματος ποὺ κυλάει στὶς φλέβες του καὶ τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθόδοξης Πίστης - Σχέσης ποὺ ἑνώνει σήμερα ἐν Χριστῷ τοὺς ἀνθρώπους.
Οἱ  λόγοι του ¨καμπάνες¨ γιὰ τοὺς πολιτικούς, τοὺς Εὐρωπαίους γιὰ ἐμᾶς καὶ τὴν Ἑλλάδα.
Προσπάθησα νὰ τοὺς ταξινομήσω ἀλλὰ δὲν μπόρεσα… ἀξιολογῆστε τους ἐσεῖς καὶ ταξινομῆστε τους μέσα στὴν καρδιά σας.
Ἀκολουθοῦν οἱ πνευματικὲς ἀποστάξεις αὐτοῦ τοῦ τίμιου Γέροντα ποὺ ἀποκορυφώνουν τὴν συγκίνηση καὶ μᾶς τροχοδρομοῦν πρὸς ἄλλες καταστάσεις ποὺ πρόκειται νὰ...
βιώσουμε.
¨Κανείς δὲν θὰ πνίξει τὴν Ἑλλάδα ἂν ἡ Ἑλλάδα δὲν πνιγεῖ μόνη της.¨
¨Ποιος τοὺς ἔδωσε τὴν δυνατότητα καὶ ποιὸς τοὺς ἄνοιξε τὴν πόρτα νὰ περάσουν καὶ νὰ ἐρημοποιήσουν ὅλη τὴν δυναμικὴ αὐτοῦ τοῦ Ἔθνους;¨
¨Όσο ἦταν στὴν ἐξουσία προκαλοῦσε ὀργή… τώρα προκαλεῖ θλίψη… ἐννοεῖ πρωθυπουργό.¨
¨Ανεβήκατε σὲ ἄσπρο ἄλογο καὶ τὰ βάλατε μὲ τοὺς ἀνεμόμυλους τῶν Ἑλλαδικῶν προβλημάτων.¨
¨Ἀπό τὴν θέση καὶ τὸν ρόλο σας ἔχετε καταστεῖ δημόσιος κίνδυνος γιατί ἔχετε ἀλαζονεία καὶ ἄλλα πολλά σᾶς διακατέχουν.¨
¨Εἶστε μία ὑποβαθμισμένη ἀφόρητη διολίσθηση.¨
¨Ἡ κοινωνία σᾶς κρίνει ἐπειδὴ σᾶς διακρίνει.¨
¨Ἡ κρίση ὀφείλεται σὲ βαθειὰ ριζωμένη νοοτροπία μας.¨
¨Τά σπίτια μας εἶναι ὄρθια καὶ τὰ ἐρείπια μέσα σὲ αὐτὰ εἴμαστε ἐμεῖς.¨
¨Όχι διαλυτικὴ κατάσταση στὴν πατρίδα, αὐτὸ εἰκονογραφεῖ πλήρως τὴν κατάσταση.¨
¨Πολλοί Ἕλληνες ὅμως μὲ τὶς πράξεις τους δίνουν ἔπαινο στὴν προδοσία τοῦ Ἰούδα.¨
¨Οἱ Ἕλληνες προδίδονται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τοὺς ἀγαποῦν πιὸ πολὺ καὶ μᾶς λέγουν ὅτι εἶστε τυχεροὶ ποὺ κερδίζετε ὅσα δὲν ἀξίζουν.¨
¨Ἡ πατρίδα ἔχει ἀπίθανους τύπους.¨
 ¨Δέν γνωρίζετε ὅτι ἡ πατρίδα σας δὲν εἶναι κάποιος ἄλλος ἀλλὰ ἐσεῖς.¨

¨Έχετε ἀνθρωπαρέσκεια καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ χορὸς τῶν ὑποκριτῶν.¨
¨Οἱ τεκτονικὲς πλάκες τῆς πολιτικῆς στὴν Ἑλλάδα εἶναι σὲ σύγκρουση καὶ κίνδυνοι μεγάλοι παραμονεύουν.¨
¨Τό μᾶς λένε οἱ φίλοι μας οἱ Εὐρωπαῖοι;
¨Κάποιες διαφορὲς μᾶς χωρίζουν καὶ κάποιες μᾶς ἑνώνουν, μὲ αὐτὰ  ταΐζουν τὴν ψυχὴ καὶ τὸ μυαλό μας καὶ ἐμεῖς ἀπαντᾶμε… θέλουμε νὰ κολλήσουμε αὐτὴ τὴν ¨καλοσύνη¨ σας . Δὲν βλέπετε ποὺ ἡ γλώσσα τους εἶναι γεμάτη ψέματα ὑπονοούμενα κυριαρχικά…¨
¨Ἀπό κάθε συνεδρίαση τῶν μεγάλων γιὰ τὸ καλό μας χάνω κάθε πίστη γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος¨
¨Ἡ ἐνοχὴ πρὶν δράσουν λέγεται ἠθική.¨
¨Καμιά κυβέρνηση δὲν πρέπει νὰ εἶναι εἰδικοῦ σκοποῦ… ἂς μὴν ὑποβιβάζουμε τὴν νοημοσύνη μας.¨
¨Φίλοι Εὐρωπαῖοι καὶ γείτονες, τὸ ἔχουμε καταλάβει, τὸ θήραμα δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ποτὲ κυνηγὸς καὶ ἡ ζωὴ κοντὰ σᾶς εἶναι μία ἐμπειρία ¨μάθησης¨
¨Ἀκούστε καὶ  κάτι ἀπὸ ἐμᾶς καὶ μὴν τὸ ξεχάσετε ποτέ.¨
¨Οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι εἶναι δαυλὸς ἀναμμένος στὸν βωμὸ τῆς πατρίδας¨.
¨Φῶς ὑπάρχει ἂν τὸ διεκδικήσεις.¨
¨Λαός ποὺ γνωρίζει ἱστορία μπορεῖ εὔκολα νὰ ἀμυνθεῖ.¨
¨Ἡ  Ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια καὶ ἡ ἀξιοπρέπεια εἶναι ἄυλα ἀγαθὰ καὶ θεϊκὲς ἀξίες.¨
¨ΕΓΕΡΘΕΙΤΕ¨ μαζέψτε μία ὁμάδα ἀπὸ ἡρωικὲς καρδιές.¨
¨Τό χρωστᾶτε στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πατρίδα νὰ μείνετε ζωντανοί¨.
¨Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΚΟΜΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.¨
¨Εἴμαστε οἱ σπίθες καὶ πρέπει νὰ γίνουμε μία φωτιά.¨
¨Εἴμαστε οἱ φωνὲς καὶ πρέπει νὰ γίνουμε μία κραυγή.¨
¨Όταν ἡ ἀγάπη καὶ τὸ καθῆκον εἶναι ἕνα τότε εἶναι εὐλογημένα.¨
¨Οἱ παρεξηγήσεις καὶ οἱ τσακωμοὶ δὲν ὠφελοῦν κανένα.¨
¨Δέν θὰ ἀπαρνηθῶ τὸ ἀξιακό μου φορτίο, τὴν Πατρίδα.¨
¨Ὁ Ἕλληνας δὲν εἶναι ὁ ἡττημένος τῆς ζωῆς.¨
¨Τό νὰ κάνεις ἕνα λάθος ἔχει καὶ τὰ καλά του.¨
¨Πιστέψτε με κάθε ἡμέρα ποὺ ξημερώνει ἔχει πολλὲς ἐλπίδες γιὰ ζωή.¨
¨Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.¨
¨Μπορεί νὰ τῆς ἔδωσε ὁ ΘΕΟΣ πολλὰ βουνὰ ὅταν τὴν ἔφτιαξε ἀλλὰ τῆς ἔριξε μία χούφτα ἁλάτι καὶ τὴν ἔκανε πιὸ νόστιμη καὶ ἀξιαγάπητη.¨
¨Γιά αὐτὸ μὴν ἐπιτρέπετε σὲ ἄλλους ἀνθρώπους νὰ παίρνουν τὶς δικές σας ἀποφάσεις¨
¨Σέ ὅποιον πέσει πάνω ἡ φωτιὰ τὸν καίει, ὅποιος καεῖ ὡριμάζει.¨
¨Κάθε τέλος εἶναι μία νέα ἀρχή.¨
¨ΚΑΜΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ δὲν τελειώνει ἂν δὲν τελειώσει ἡ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.¨
¨Τώρα εἴσαστε στὸ χεῖλος ἑνὸς ἱστορικοῦ ρήγματος.¨
¨Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.¨
¨Πῶς θὰ ἀντέξει ἡ ἀνθρωπότητα αὐτὸ τὸ ταξίδι πρὸς τὴν καρδιὰ τοῦ σκότους;¨
¨Τό νὰ ἀναπνέω δὲν ἐξαρτᾶται μόνο ἀπὸ ἐμένα ἀλλὰ ἀπὸ τὸν ΘΕΟ.¨
¨Εἴμαστε Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.¨
¨Τά πουλιὰ ὅταν πεθαίνουν πετοῦν πρὸς τὴν Ἐλευθερία.¨
¨Ἀπό ὅπου καὶ νὰ δοῦμε τὸν χάρτη τῆς Ἑλλάδος εἶναι γεμάτος ΑΓΙΟΥΣ ποὺ τὴν περιφρουροῦν, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τὰ δύο παλληκάρια τῆς Χριστιανοσύνης καὶ τόσοι ἄλλοι.¨
¨Ὁ Χριστιανισμὸς δὲν εἶναι ἀπάνθρωπος, μετὰ τὴν Ὀρθόδοξη Σερβία ποὺ διαλύσανε σειρὰ ἔχουμε ἐμεῖς.¨
¨Γιά αὐτὸ ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ πρέπει νὰ εἶναι ἑνωμένοι μὲ ὅλους τούς ἄλλους καὶ τὸν ΧΡΙΣΤΟ.¨
¨Όταν ὁ θρύλος λαμβάνει σάρκα καὶ ὀστᾶ, ἐμεῖς ἐπιμένουμε στὸν θρύλο, ἀκόμα ὅσοι δὲν πάρουν τὴν κάρτα εἴμαστε οἱ πολύτιμοι ἐπιζήσαντες.¨
¨Ποιό ποτὸ μπορεῖ νὰ σὲ μεθύσει ὅσο σὲ μεθάει ἡ ζωὴ γιὰ ΕΛΛΑΔΑ.¨
¨Όποιος λησμονεῖ τὸ παρελθὸν του εἶναι καταδικασμένος νὰ τὸ ξαναζήσει.¨
¨ΚΥΡΙΕ ΕΥΛΟΓΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ μας, εὐλόγησέ την γιὰ πάντα.¨
¨Ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ θέλει ἀγάπη ποὺ νὰ σοὺ κόβετε ἡ ὄρεξη καὶ ἡ ἀνάσα, τὸ ὀξυγόνο καὶ ἡ τροφή.¨
¨Ζούμε σὲ μία φιλοκατήγορη τυρρανικὴ κοινωνία.¨
¨Η ὁμοψυχία δὲν εἶναι μόνο μία λέξη, εἶναι τὸ ὅπλο ποὺ δὲν νικιέται ποτέ.¨
¨ΕΛΛΑΔΑ Ο ΛΑΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ¨
¨Εύχομαι σὲ ὅλους καλὴ καὶ Ἐθνωφελῆ θητεία.¨
¨Να σᾶς ἐνδιαφέρει τί κάνουν οἱ ΑΓΙΟΙ καὶ ὄχι ἡ καθημερινότητα.¨
¨Μέσα στοὺς ΑΓΙΟΥΣ ὑπάρχει μεγάλη ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Διαβάστε τοὺς τρεῖς Ἱεράρχες.¨
Εἶστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ αὐτὸ νὰ λέτε ¨θέλω νὰ ἐπωφεληθῶ ἀπὸ τὰ θηρία ποὺ μᾶς ἑτοιμάσανε οἱ φίλοι οἱ Εὐρωπαῖοι.
Μὲ πνευματικὴ εὐθύνη καὶ συνείδηση…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.