25 Αυγ 2015

Ἡ ΟΜΟΝΟΙΑ γιὰ τὴν κατεδάφιση τοῦ Ι.Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου στοὺς Δρυμάδες Χειμάρρας

Ἡ Δημοκρατικὴ Ἕνωση Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας «Ὁμόνοια» καταγγέλλει τὴν κατάπτυστη ἐπιχείρηση τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Δήμου Χειμάρρας γιὰ τὴν κατεδάφιση τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὸ χωριὸ Δρυμάδες. Ὁ ναὸς αὐτὸς εἶχε κατεδαφιστεῖ ἀπὸ τὸ κομουνιστικὸ καθεστὼς καὶ ἀνακατασκευάστηκε τὸ 1992 ἀπὸ τοὺς πιστούς τοῦ χωριοῦ οἱ ὁποῖοι θεωροῦσαν ἀδιανόητο πὼς θὰ βίωναν ξανὰ τὸ ἴδιο μαρτύριο, σὲ  χρόνους «δημοκρατίας».
Εἴμαστε βέβαιοι πὼς δὲν πρόκειται γιὰ ἀφέλεια καὶ ἀνευθυνότητα κάποιων ὑπαλλήλων ἀλλὰ γιὰ ὀργανωμένο σχέδιο ποὺ θέλει νὰ προσβάλει τὸ ὀρθόδοξο συναίσθημα τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ ἔρχεται νὰ προστεθεῖ σὲ μία σειρὰ περιοδικῶν ἐπιθέσεων κατὰ ὀρθόδοξων ναῶν καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου. Ὅπως καὶ πρὶν ἀπὸ 43 χρόνια, οἱ ἐντολεῖς τῆς κατεδάφισης χρησιμοποίησαν δυστυχῶς «δικούς» μας ἀνθρώπους ὅπως τὸν (κυβερνητικὸ) δήμαρχο Γκόρο, τὸν δημογέροντα τοῦ χωριοῦ καὶ τὸν προϊστάμενο τῆς πολεοδομίας τοῦ Δήμου Χειμάρρας οἱ ὁποῖοι γίνονται τυφλοὶ ὑπηρέτες  τῶν προϊσταμένων τους  γιὰ νὰ μὴν χάσουν τὴν εὔνοια τῆς ἐξουσίας
Δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε κανέναν νὰ θίξει τὰ ἱερὰ καὶ τὴν ἱστορία τοῦ τόπου μας. Καλοῦμε τὰ ἁρμόδια κρατικὰ ὄργανα νὰ ἀναλάβουν ἐπιτέλους τὶς εὐθύνες  γιὰ νὰ προστατέψουν τὸ κύρος τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους  ποὺ θέλει νὰ πρεσβεύει τὴν ἁρμονικὴ συνύπαρξη τῶν...
ἐθνικῶν καὶ θρησκευτικῶν κοινοτήτων ἀπὸ τοὺς σκοτεινοὺς κύκλους ποὺ θέλουν νὰ σύρουν τὴ χώρα στὴν ἀντίθετη κατεύθυνση.        
Χειμάρρα  20/08/2015
Γραφεῖο Τύπου καὶ Ἐπικοινωνίας
ΟΜΟΝΟΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.