3 Ιουλ 2015

Ξενομανίας τὸ ἀνάγνωσμα: Δυτικολατρία


Ἠλιάδης Σάββας, Δάσκαλος Κιλκίς
Ξενομανίας τὸ ἀνάγνωσμα. 
Γίναμε δυτικολάτρες. (Φώτης Κόντογλου) 
Ὁ Φώτης Κόντογλου (+ 1965), τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν τῆς ἐποχῆς ποὺ περιγράφει μὲ τὴ σημερινή, εἶναι πολὺ ἐπίκαιρος. Ἀξίζει νὰ πάρουμε μία γεύση ἀπὸ τὴ δική του ματιά, ἀπὸ τὴ ματιὰ τοῦ γνήσιου φορέα τῆς ρωμαίικης παράδοσης, μιᾶς καὶ οἱ μέρες ποὺ περνᾶμε κινοῦνται στὸ ρυθμό: «Ναὶ στὴν Εὐρώπη». «Ὄχι στὴν Εὐρώπη». Παραθέτουμε ὅλο τὸ κείμενο, ὅπως εἶναι γραμμένο στὸ βιβλίο «Μυστικὰ Ἄνθη», ἐκδόσεις «Ἀστέρος». 
«Ξενομανία δὲν θὰ πεῖ τίποτα. Μία φορὰ κι ἕναν καιρὸ εἴχαμε ξενομανία, δηλαδὴ κάποια λαφριὰ ψυχικὴ ἀρρώστια, ἕνα συνάχι. Τώρα πάθαμε μία πολὺ βαριὰ ἀρρώστια, θὲς πανούκλα, θὲς γρίπη κακοηθέστατη, μὰ ὄχι ἀσιατική, ἀλλὰ εὐρωπαϊκή. Πῶς νὰ τὴν ποῦμε; Ξενολατρία; Ξενοπροσκύνημα; Ἐγὼ τουλάχιστο, μ΄ ὅλο ποὺ λένε πὼς εἶμαι καλὸς λογομάστορας, δὲν μπορῶ νὰ βρῶ κάποια ὀνομασία, ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ δώσει μία μικρὴ ἰδέα γι΄ αὐτὴ τὴ θανατηφόρα ἀρρώστια ποὺ μᾶς δέρνει καὶ ποὺ ὅλο καὶ χειροτερεύει. 
Καὶ δὲν εἶναι σωστὴ ἡ ὀνομασία ξενολατρία. Σωστὴ θὰ ἤτανε, ἂν τὴ λέγαμε Δυτικολατρία. Γιατί μονάχα τὰ εὐρωπαϊκὰ πράγματα ἢ καλύτερα τὰ δυτικὰ εἶναι γιὰ μᾶς οὐρανοκατέβατα, ὅλα ὅσα ἔρχουνται ἀπὸ κεῖνες τὶς χῶρες, ποὺ βρίσκουνται κατὰ τὸ βασίλεμα τοῦ ἥλιου, ἐνῶ δὲν ἔχουμε τὴν παραμικρὴ ἐκτίμηση σὲ ὅ,τι ἔρχεται ἀπὸ τὴν Ἀνατολή. Εἴμαστε γυρισμένοι κατὰ τὸ βασίλεμα τοῦ...
ἥλιου, σὰν νὰ περιμένουμε νὰ βγεῖ ἀπὸ κεῖ ὁ ἥλιος.

Καὶ βέβαια ἀπὸ κεῖ βγαίνει, γιατί ἀπὸ κεῖ ἔρχουνται ὅσα βγάζουνε λεφτά, οἱ μηχανές, οἱ διάφορες καλλιτεχνίες, τὰ σκάνδαλα, τὰ ἐγκλήματα. Οἱ δυτικοὶ ἄνθρωποι εἶναι οἱ πιὸ πρακτικοὶ ἀπ΄ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα καὶ γιὰ τοῦτο τὰ καταφέρανε νὰ βγαίνει παρὰς ἀπ΄ ὅλα τὰ πράγματα κι ἀπὸ τὰ πιὸ ἄκερδα. Ἔτσι κερδίζουνε πολλὰ χρήματα κάποια ἐπαγγέλματα ποὺ σὲ ἄλλες χῶρες καὶ σὲ ἄλλα χρόνια τὰ θεωρούσανε χασομέρικα, ὅπως εἶναι τὸ νὰ τραγουδᾶ κανένας, τὸ νὰ χορεύει, τὸ νὰ μιλᾶ καὶ ἂν λέγει ὅ,τι κατέβει στὸ κεφάλι του, τὸ νὰ κουτσομπολεύει, τὸ νὰ κάνει τὸν ἀθλητή, τὸ νὰ μουντζουρώνει ἕνα σανίδι ἢ ἕνα πανί, τὸ νὰ φωτογραφίζει ὅ,τι βρεῖ μπροστά του, τὸ νὰ κάνει τὸν τρελό, τὸ νὰ γράφει βιβλία γεμάτα ἀνοησίες κι ἀκαταλαβίστικα λόγια κι ἄλλα τέτοια ἀμέτρητα κι ἀπίστευτα πράγματα.

Σὲ κεῖνες τὶς βλογημένες χῶρες ὅλα ἔχουνε γίνει μεγάλες καὶ βαθιὲς ἐπιστῆμες. Τὸ κούρεμα τῶν μαλλιῶν, τὸ βάψιμο τῶν γυναικῶν, ποὺ τὶς βάφουνε καὶ τὶς ξεβάφουνε δύο καὶ τρεῖς φορὲς τὴ βδομάδα οἱ «σπουδάσαντες» ἐν Εὐρώπη καλλιτέχναι – ἐπιστήμονες, τὸ κόψιμο τῶν νυχιῶν, τὸ τρίψιμο τῶν ποδιῶν, τὸ «αἰσθητικὸ» ἀναμάλλιασμα, τὸ «αἰσθητικὸ» στόλισμα τῆς βιτρίνας, τὸ «αἰσθητικὸ» μεταχείρισμα τοῦ πελάτη, οἱ «αἰσθητικοὶ» γάμοι, τὰ «αἰσθητικὰ» μνημόσυνα, οἱ «αἰσθητικὲς» νεκροφόρες, οἱ «αἰσθητικὲς» κηδεῖες κλπ., ὅλα, ἐπαγγέλματα ἂπ΄ὅπου κερδίζει πολὺς κόσμος κι ὄχι μοναχὰ κερδίζει, μὰ καὶ κερδίζει πολλά, περισσότερα ἀπὸ τὰ ντεμοντὲ ἐπαγγέλματα τοῦ ἐπιπλοποιοῦ, τοῦ ράφτη, τοῦ τσαγκάρη κλπ.

Μ΄ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ Εὐρώπη πῆρε μὲ τὸ μέρος της ὅλον τὸν κόσμο καὶ περισσότερο ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, ποὺ φαίνεται πὼς εἴχαμε κι ἀνέκαθεν τὴν ἀρρώστια τῆς ξενομανίας, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τοῦτα τὰ λόγια ποὺ ἔχει γράψει ὁ Παυσανίας ὁ Περιηγητής: «Ἕλληνες ἀεὶ ἐν θαύματι τιθέασι τ΄ ἀλλότρια ἢ τὰ οἰκεία», δηλαδή: «Οἱ Ἕλληνες πάντα νομίζουνε πὼς εἶναι πιὸ θαυμαστὰ τὰ ξένα πράγματα, παρὰ τὰ δικά τους».

Ἡ Δύση καταγίνεται μὲ τὶς ἐπιστῆμες κι οἱ μηχανὲς ποὺ φτιάνει, θαμπώνουνε τοὺς λαοὺς σὰν κάποια μαγικὰ πράγματα. Κοντὰ στὴ λάμψη ποὺ ἔχουνε οἱ μηχανές, εἶναι καὶ τὸ κέρδος ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸ κάθε πράγμα ποὺ γίνεται στὴν Εὐρώπη κι ἔτσι ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἔχει πνευματικὴ ἀνεξαρτησία, ὑποδουλώνεται σὰν ὑπνωτισμένος σ΄αὐτὴ τὴ μάγισσα Κίρκη κι ὅ,τι τοῦ δίνει αὐτή, τὸ θεωρεῖ οὐρανοκατέβατο. Μ΄ αὐτὸν τὸν τρόπο, ὅλα τὰ ἰδεώδη ποὺ ἔχουνε οἱ ἄνθρωποι ποὺ ζοῦνε στὶς χῶρες ποὺ δὲν ἔχουνε μηχανικὸ πολιτισμό, βρίσκουνται στὴ Δύση.

Ἀπὸ τὴ Δύση ἐβγῆκε ἡ Μόδα, αὐτὸ τὸ ἀνεξήγητο κι ἀκατανόητο τέρας, ποὺ δὲν ἀντιστέκεται στὶς προσταγὲς του κανένας ἄνθρωπος. Ἕνα φόρεμα ἢ ἕνα ὁποιοδήποτε πράγμα ποὺ ἤτανε ἔμορφο τὴν περασμένη ἑβδομάδα, σήμερα δὲν εἶναι πιὰ ἔμορφο, γιατί τέτοια διαταγὴ ἦρθε ἀπὸ τὸ Παρίσι, ἀπὸ τὴ Λόντρα ἢ ἀπὸ τὴν Ἀμερική. Αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ δίνει μεγάλη κίνηση στὸ ἐμπόριο, στὸ ἀλισβερίσι.

Στὴ Δύση λοιπὸν ὅλα γίνουνται λεφτά. Πῶς νὰ μὴν ἔχουμε σὲ μεγάλη ὑπόληψη ὅ,τι κάνει κι ὅ,τι μᾶς στέλνει, ἀκόμα καὶ τὰ πιὸ τρελὰ πράγματα; Πλῆθος ἐργοστάσια δουλεύουνε καὶ γεμίζουνε τὸν κόσμο γυαλιά, στυλό, ἀναπτῆρες (ὅλο πιὸ τέλεια κι ὅλο πιὸ τελειοποιημένα), μηχανὲς φωτογραφικές, ραδιόφωνα τῆς τσέπης, ρολόγια ἴσαμε ἕνα κουμπί, ποὺ γιὰ νὰ δεῖς τὴν ὥρα πρέπει νὰ ΄χεῖς φακὸ κι ἄλλα κι ἄλλα. Δὲν ἔμεινε ἄνθρωπος ποὺ νὰ μὴν ἔχει ἕνα καὶ δύο στυλό, δύο τρία ζευγάρια γυαλιά, μία μηχανή, ἕνα ραδιόφωνο σὰν ταμπακέρα. Ἡ μάγισσα Κίρκη πίνει τὸ αἷμα τους, ρουφᾶ τὸν παρά τους κι αὐτοὶ ὁρκίζουνται στ΄ ὄνομά της. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς τοὺς δίνει ἕνα σωρὸ χρειαζούμενα πράγματα, τοὺς φορτώνει ὅμως κι ἕνα σωρὸ ἀδιαφόρετα κι ἀλίμονο σ΄ ὅποιον δὲν συμμορφωθεῖ μὲ τὶς προσταγὲς τις νὰ τὰ φορτωθεῖ!

Οἱ Ἕλληνες εἶναι οἱ πιὸ πιστοὶ προσκυνητές της. Μόλις μαθευτεῖ πὼς ἡ Μάγισσα ἔβγαλε κάτι «καινούριο» ἢ στὴ μόδα τῆς φορεσιᾶς ἢ στὴν τέχνη καμιὰ καινούρια «τεχνοτροπία» ἢ κάποια νέα θεωρία ἢ κανέναν καινούριο ἀναπτήρα ἢ κάποιο ἄλλο θαῦμα τέλος πάντων, τρέχουνε ποιὸς νὰ τὸ πρωτοφτάξει νὰ τὸ πάρει ἢ νὰ τὸ μιμηθεῖ. «Εἶναι εὐρωπαϊκό!», ποὺ θὰ πεῖ: «Βασιλικιὰ διαταγὴ καὶ τὰ σκυλιὰ δεμένα».
Ἐξ ἄλλου, ὅπως εἴπαμε, εὐρωπαϊκὸ θὰ πεῖ πάντα «τὸ τερπνὸν μετὰ τοῦ ὠφελίμου». Τζίρος!

Μία Κυριακὴ μετὰ τὴ λειτουργία, εἶχε δύο τρία μνημόσυνα στὴν ἐκκλησία ποὺ πῆγα. Κι ἐπειδὴ βιαζόντανε παπάδες καὶ ψαλτάδες νὰ τελειώσουνε γρήγορα μὲ τὸ Θεό, γιὰ νὰ δοῦνε τὴν πελατεία, τόλμησα νὰ πῶ δύο λόγια γιὰ τὰ θεατρικὰ αὐτὰ μνημόσυνα μὲ τὰ φρικτὰ μὼβ κρέπια, μὲ τὶς γλάστρες, μὲ τὶς κορδέλες, μὲ τὰ χρυσὰ γράμματα καὶ μὲ τοὺς διάφορους χαροεργολάβους. Τί ἤθελα νὰ μιλήσω; Μὲ περιλάβανε ὅλοι οἱ «ἐνδιαφερόμενοι» τῆς ἐπιχειρήσεως καὶ πιὸ λυσσασμένα οἱ ἐργολάβοι μὲ τὰ φοινικοειδή, μὲ τὰ κρέπια, μὲ τὰ «ἰκριώματα», μὲ τοὺς δίσκους τὰ κόλλυβα. «Ποιὸς θὰ δούλευε, μοῦ λέγανε, ἂν δὲν γινόντανε ἔτσι ἐπίσημα τὰ μνημόσυνα καὶ οἱ κηδεῖες; Ποῦ βρισκόμαστε; Στὰ βλαχοχώρια;».

Καὶ καλὰ ἡ πιάτσα! Μὰ κάποιοι ποῦ θὰ ΄πρεπε νὰ εἶναι λιγότερο δυτικόπληκτοι, ὅπως εἶναι οἱ ἱερωμένοι; Ἄχ! Ἴσια ἴσια, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ρασοφόρους ἔχουνε κολλήσει πολὺ βαριὰ τὴν ἀρρώστια τῆς ξενολατρίας. Τί λέγω; Βαστοῦνε τὸ μπαϊράκι της καὶ πᾶνε μπροστὰ ἀπὸ μᾶς τοὺς κοσμικούς.
Γιὰ νὰ δεῖτε πὼς μιλῶ ἀληθινὰ καὶ γιὰ νὰ θαυμάσετε ὡς ποιὸ σημεῖο μπορεῖ νὰ γελοιοποιηθεῖ ἕνας ἄνθρωπος καὶ μάλιστα κληρικὸς ἀπὸ τὴν ξενομανία, γράφω παρακάτω ἕνα περιστατικό, ἀπὸ τὰ πολλὰ ποὺ γίνουνται γύρω στὴν τέχνη μου:

Τὰ τελευταία χρόνια ἄρχισε ὁ κόσμος νὰ ἐκτιμᾶ τὴ δυσφημισμένη βυζαντινὴ τέχνη κι ἤρθανε σὲ μένα πολλοὶ νέοι νὰ τοὺς μάθω τὴ βυζαντινὴ ἁγιογραφία, δικοί μας καὶ ξένοι.

Ἕνας δεσπότης μὴ ἔχοντας ἰδέα ἀπ΄ ὅ,τι γίνεται σ΄ αὐτὸ τὸ κεφάλαιο καὶ πιστεύοντας πὼς ὅλα βρίσκουνται στὴν Εὐρώπη, ἔστειλε ἕνα νέο θεολόγο, ποὺ εἶχε κλίση στὴ ζωγραφική, νὰ σπουδάσει ἁγιογραφία σὲ μία σχολὴ τῆς Γερμανίας. Ἐκεῖ τοῦ εἴπανε πὼς δὲν διδάσκεται ἐκεῖ ἡ ἁγιογραφία καὶ τοῦ συστήσανε νὰ ρθεῖ σὲ μένα. Ἀπὸ κεῖ πῆγε στὸ Παρίσι καὶ τοῦ εἴπανε καὶ κεῖ νὰ γυρίσει στὴν Ἑλλάδα. Τέλος πῆγε καὶ στὸ Βέλγιο καὶ τὸν στείλανε πάλι σὲ μένα, λέγοντάς του πὼς σκοπεύουνε νὰ μοῦ στείλουνε δύο σπουδαστές, γιὰ νὰ μάθουνε τὴν ἁγιογραφία.
Ἀφοῦ λοιπὸν βρίσκουνται σὲ τέτοια πνευματικὴ κατάσταση οἱ ἱεράρχες τῆς ἑλληνικῆς Ὀρθοδοξίας, τί νὰ κάνουνε οἱ ἐργολάβοι κηδειῶν;».
2-7-2015

4 σχόλια:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ3 Ιουλίου 2015 - 1:50 π.μ.

  Δεν μπορεί κανείς να προσθέσει κάτι στον Φώτη Κόντογλου.

  Τα είπε όλα.

  ΥΓ - Το γελοιωδέστατο των θεαμάτων που έχω παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια είναι όλοι αυτοί οι ευρωλιγούρηδες με το ΝΑΙ κολλημένο στο πέτο του σακακιού τους, που παρελαύνουν στα βρωμοκάναλα για να μας πουν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την "Ευρώπη"....

  Ούτε ο Καρλομάγνος δεν θα φανταζόταν ποτέ ότι θα ερχόταν εποχή που οι Ορθόδοξοι Γραικοί θα προσκυνούσαν με τόση δουλικότητα το δημιούργημά του....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Την ελευθερία μας τη χάσαμε το 1204.Από τότε αναζητούμε την ελευθερία μας.Από τότε γυρνάμε σαν τα έρμαια,τρώμε κλωτσιές,γροθιές και απορρίμματα.Συρρικνώσεις και εξανδραποδισμούς,εξευτελισμούς και ραπίσματα.Πού πήγε το ρωμαίικο,πώς κατέληξε?Απολειφάδια γίναμε,το μισό ρωμαίικο και παραπάνω εξοθωμανοποιήθηκε πρώτα,μουσουλμανοποιήθηκε στη συνέχεια και εκτουρκίστηκε τελικά.Το άλλο ρωμαίικο,το απολειφάδι παλεύει να επιζήσει μεταξύ των νεκρών-κατά τη ρήση του Χριστού που είχε πει άσε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτών νεκρούς-και του εκτουρκισμένου ρωμαίικου που κι αυτό αναζητεί τις ρίζες του σε ένα λανθασμένο δρόμο που ακολούθησαν προπάτορες τους λόγω φόβου των επίληδων.

   Διαγραφή
 2. Φρόντισαν οι "φίλοι" μας, συνεργούντων των γραικύλων, να ετοιμάσουν το έδαφος από την Απελευθέρωση και μετά, ώστε να φτάσει στην κατάσταση αυτή ο Ρωμιός. Δηλαδή να μην ξέρει ή να αμφιβάλει γι΄αυτό που είναι. Να αμφιβάλει για το αίμα του, για τους πατέρες του, για την ιστορία του. Αυτό λέγεται σχιζοφρένεια. Όχι κατά την ιατρική ορολογία αλλά κατά την οντολογική. Να θέλει να πιστέψει ο Έλληνας, σώνει και καλά, πως δεν είναι αυτός του όρισε η ιστορία του, αλλά αυτό που του υπαγορεύουν οι δυνάστες. ΟΧΙ. Ένα μεγάλο ΟΧΙ, χωρίς να μας ενδιαφέρουν τα "ποσοστά". Τα ποσοστά θα τα αναλάβει ο Θεός, διότι ακολουθούμε την Αλήθεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σάββα, ἀγαπητὲ, χαίρομαι γιὰ τὸ ἄρθρο σου. Τί θὰ λέγατε νὰ ἀγωνισθοῦμε νὰ ἱδρυθοῦν ἰδιωτικὰ σχολεῖα μὲ χριστιανικὲς ἀρχὲς, μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος (τὰ ἤδη ὑπάρχοντα ἀπευθύνονται οὐσιαστικῶς σὲ εὔπορες οἰκογένειες), ποὺ θὰ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὶς Ἐπισκοπές, ἀπὸ εὐσεβεῖς χριστιανοὺς, ἀπὸ χριστιανικοὺς συλλόγους καὶ ὀργανώσεις;
  Πρὶν σπεύσετε νὰ θεωρήσετε ὡς ἄσχετο τὸ σχόλιό μου, ὑπενθυμίζω στὴν ἀγάπη σας ὅτι ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς πίστευε καὶ ἐκήρυττε ὅτι τὰ σχολεῖα "ἀνοίγουν" τὶς Ἐκκλησίες καὶ τὰ Μοναστήρια. Τώρα; Τὰ σημερινὰ ἄθεα καὶ κοσμικὰ "γράμματα" καὶ ὅλη ἡ περιρρέουσα ἄθεη καὶ κοσμικὴ ἀτμόσφαιρα, "κλείνουν" τὶς Ἐκκλησίες, "κλείνουν" τὰ Μοναστήρια, πληγώνουν δηλαδὴ καιρίως τὸ Γένος καὶ ἀκριβῶς διὰ τοῦτο, καὶ διὰ ἄλλους βεβαίως παράγοντες, ὡδηγηθήκαμε στὴν κατάστασι ποὺ περιγράφεις σὺ, ὁ ἀείμνηστος Φώτιος καὶ οἱ σχολιάζοντες. Σάββα καὶ λοιποὶ ἀδελφοὶ, μπορεῖτε νὰ τεθῆτε ἐπὶ κεφαλῆς τέτοιων σχολείων ἢ καὶ νὰ ἀγωνισθοῦμε νὰ ψηφισθῇ καὶ ἐν Ἑλλάδι ἡ κατ' οἶκον ἐκπαίδευσι, ὅπως ἐπεχείρησαν νὰ κάνουν οἱ "Ἑνωμένοι Γονεῖς" στὸ διαδίκτυο; Τὰ παιδιά μας γίνονται "γενίτσαροι"... Βοηθῆστε... Θέλει θυσία, ὄχι λόγια, θέλει αὐταπάρνησι, θέλει ξεβόλεμα...
  Καὶ ὅσον ἀφορᾶ τὸ "Ναὶ" ὴ τὸ "Ὄχι", ἔχω τὴν ἑξῆς ἄποψι: http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2015/07/blog-post.html
  Νεόφυτος Βάτος

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.