18 Ιουλ 2015

Ἡ μόνη τράπεζα ποὺ δὲν ἔκλεισε καὶ δὲν θὰ κλείσει Ἕλληνες!

Ἡ μόνη τράπεζα ποὺ δὲν κλείνει ποτέ.
Ἡ μόνη τράπεζα ποὺ σὲ περιμένει στὸ μεγαλύτερο θαῦμα τοῦ σύμπαντος κόσμου.
Ἡ μόνη τράπεζα ποὺ σὲ περιμένει σὲ ἕνα συμπόσιο ἄφεσης ἁμαρτιῶν καὶ ζωῆς αἰώνιας.
Ἡ μόνη τράπεζα ποὺ δὲν ζητᾶ καταθέσεις ὑλικὲς καὶ δεσμέυσεις, ἀλλὰ μιὰ καρδιὰ ἀγαπητική.
Ἡ μόνη τράπεζα ποὺ ἐκεῖ ἐπάνω προσφέρεται ὁ Θεὸς ὁ ἴδιος προσωπικὰ σὲ μιὰ θυσία πραγματική.
Ἡ μόνη τράπεζα ὅπου ὁ Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος γιὰ νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος Θεὸς κατὰ χάριν.
Ἡ μόνη τράπεζα ποὺ ἡ ἀγκαλιὰ τῆς εἶναι ἀνοιχτὴ γιὰ τὸν μετανοοῦντα ἄνθρωπο.
Ἡ μόνη τράπεζα ποὺ εἶναι εὐχαριστιακή, ἀγαπητική, θυσιαστική.
Ἡ μόνη τράπεζα ὅπου δὲν περιμένεις ἐσύ, ἀλλὰ σὲ περιμένει ἐκείνη.
Ἡ μόνη τράπεζα... Ἡ Ἁγία Τράπεζα!
Εἶναι ἡ μόνη Ἐλπίδα μας, τώρα Ἕλληνες!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.