23 Ιουν 2015

Μένουμε Εὐρώπη; Μένουμε σὲ ἑλληνικὴ τραγωδία;

Γράφει  Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Μήπως ἄνοιξαν τὰ καταχθόνια καὶ βγῆκαν τὰ δαιμόνια; Ἂν καὶ δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἀπὸ ποιὸ σημεῖο τοῦ σώματος τοὺς οἱ τοκογλύφοι δορυφοροῦν τὰ κέρατά τους. Ἀντίθετα γνωρίζουμε πολὺ καλὰ ὅτι ὁ Τίμιος καὶ Ζωοποιὸς ΣΤΑΥΡΟΣ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ περικοσμεῖ τὸ στῆθος τῶν βαπτισμένων Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Ρωμηῶν Χριστιανῶν ὡς φυλακτήριον, κραταίωμα καὶ ἀνάχωμα στὶς ἐπιθέσεις τῶν καταχθονίων.
Τὸ προκείμενο δὲν εἶναι οἱ διαπραγματεύσεις νὰ καταλήξουν σὲ συμφωνία, οὔτε νὰ διασωθοῦν οἱ ὑψηλοὶ μισθοὶ καὶ συντάξεις μαζὶ μὲ τὶς εἰκονικὲς ἀνέσεις καὶ τὰ πάθη τοῦ ξενοκίνητου τρόπου ζωῆς ποὺ ἐπεκράτησε κυρίως στὰ χρόνια της ἐπονείδιστης Μεταπολίτευσης. Ἀλλὰ νὰ κατανοήσει ὁ Ἕλληνας  τῶν μνημονίων ὅτι κάποιοι μεθοδευμένα ἀπὸ δοῦλο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστο τὸν μετατρέπουν σὲ δοῦλο....
τοκογλύφων.
23 Ἀπριλίου τοῦ 1959, ἡμέρα μνήμης τῆς ἀνεύρεσης τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸν λόφο τῶν Καρυῶν στὴν Θερμή της νήσου Λέσβου καὶ στὰ αὐτιὰ μᾶς ἀντηχεῖ ἡ φράση τοῦ Νεοφανοὺς Ἁγίου στοὺς βασανιστὲς του Τούρκους καὶ Τουρκαλβανοὺς τὴν στιγμὴ ποὺ κρατάει στὰ χέρια τοῦ τὸν ἐπιστήθιο Σταυρὸ του ἐμεῖς γιὰ  ΑΥΤΟΝ ἀγωνιζόμαστε καὶ σὲ ἄλλο σημεῖο μέσα ἀπὸ τὴν μνημειώδη πρώτη ἔκδοση τοῦ συναξαρίου τους ἀπὸ τὸν κυρ-Φώτη Κόντογλου ἐμεῖς ἐδῶ θυσιασθήκαμε γιὰ ΧΡΙΣΤΟ καὶ Ἑλλάδα.
Τί θὰ κάνουμε Ἑλληνίδες-Ἕλληνες  ὅταν ὅπως πᾶμε σήμερα νά μᾶς ζητήσουν οἱ δανειστές μας νὰ μεταρρυθμίσουμε τὰ ΙΕΡΑ καὶ τὰ ΟΣΙΑ μᾶς γιὰ νὰ ἐπιχορηγοῦν τὸ περιφερόμενο ἀπὸ τὰ κοινοβούλια τους "πινάκιο φακής" ποῦ μᾶς ἑτοιμάζουν;
"Οποιαδήποτε νέα ἀλληλεγγύη πρὸς τὴν Ἑλλάδα θὰ πρέπει νὰ δοθεῖ σὲ ἀντάλλαγμα μὲ ἀλλαγὲς καὶ μεταρρυθμίσεις, δήλωσε ὁ πρόεδρος τῶν Ἐλεύθερων Δημοκρατῶν (FDP) Κρίστιαν Λίντνερ. «Νέα βοήθεια καὶ νέα ἀλληλεγγύη μπορεῖ νὰ δοθεῖ στὴν Ἑλλάδα μὲ ἀντάλλαγμα ἀλλαγὲς καὶ μεταρρυθμίσεις», πρόσθεσε. «Οἱ Ἕλληνες δὲν μποροῦν νὰ τραβοῦν πλέον τοὺς Εὐρωπαίους ἀπὸ τὴ μύτη», δήλωσε ὁ πρόεδρος τοῦ FDP. Ἡ παραμονὴ τῆς Ἑλλάδας στὸ εὐρὼ μὲ τὶς λάθος προϋποθέσεις θὰ ἦταν, σύμφωνα μὲ τὸν Λίντνερ, πιὸ ἐπικίνδυνη ἀπὸ μιὰ συντεταγμένη ἀποχώρηση. (23/06/2015 defencenet.gr)
RBS: Βαθιὰ ὑφεσιακὲς οἱ προτάσεις τῆς Ἑλληνικῆς κυβέρνησης, θὰ πλήξουν τὴν ἀνταγωνιστικότητα τῆς χώρας. Τὸ πρόγραμμα τῶν μεταρρυθμίσεων ποὺ ἔχει προτείνει ἡ Ἑλλάδα, στὸ πλαίσιο τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τοὺς εὐρωπαίους πιστωτές, θὰ πλήξει τὴν οἰκονομία τῆς χώρας, ἐκτιμᾶ ἡ Royal Bank of Scotland.
Εἰδικότερα, ὅπως ἐπισημαίνει ἡ βρετανικὴ τράπεζα, οἱ προτάσεις ποὺ κατέθεσε ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση εἶναι «βαθιὰ ὑφεσιακὲς» καὶ ἀναμένεται νὰ ἐπιφέρουν πλῆγμα στὴν ἀνταγωνιστικότητα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.
Παράλληλα, διατυπώνει τὴν ἄποψη ὅτι «ὁ στόχος γιὰ αὔξηση τοῦ ἑλληνικοῦ ΑΕΠ κατὰ 0,5% μέσα στὸ 2015 ἐνδέχεται νὰ ἀποδειχθεῖ «ὑπεραισιόδοξος», δεδομένου ὅτι τὰ μέτρα ποὺ ἀναμένεται νὰ ἐφαρμοστοῦν στὸ β’ ἑξάμηνό του 2015, ἀγγίζουν τὸ 1,5% ἐπὶ τοῦ ΑΕΠ. (bankingnews.gr 23/06/2015)

Ἄραγε θὰ συμβιβαστοῦμε καὶ θὰ  πονέσουμε δῆθεν γιὰ ἔχουμε πρόσβαση στὴν ψηφιακὴ-εἰκονικὴ χαρτούρα; 
"Ο ἔντιμος συμβιβασμὸς ἔγινε ἐπώδυνος συμβιβασμὸς καὶ ἀποδοχὴ τοῦ μνημονίου ἀπὸ τὴν Ἀριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεῖ νὰ ἔχει ἀριστερὲς καταβολὲς ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ λησμονεῖ ὅτι τὸν πλοῦτο δὲν τὸ παράγει ὁ ἐργάτης καὶ ὁ φτωχὸς ἀλλὰ ὁ ἐπιχειρηματίας ποὺ δημιουργεῖ θέσεις ἐργασίας καὶ συμμετέχει στὴν αὔξηση τοῦ ἐθνικοῦ προϊόντος. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεῖ νὰ ἀναφέρει ὅτι δὲν μείωσε τὶς χαμηλὲς συντάξεις καὶ προστάτεψε τοὺς ἀδύναμους – καὶ ὀρθὰ – ἀλλὰ ἂν ἀποφασίσει νὰ χτυπήσει τὸν ἐπιχειρηματικὸ κόσμο….ἁπλὰ ἡ οἰκονομία θὰ μπεῖ στὴν βαθειὰ κατάψυξη τῆς ὕφεσης καὶ τὸ ἀριστερὸ πρόγραμμα θὰ ἀποτύχει. (23/06/2015, bankingnews.gr)
Ὅσο δὲν ξεκαθαρίζει τὸ τοπίο ἡ Ἑλληνικὴ Τραγωδία ἑτοιμάζεται νὰ ἀνοίξει τὴν αὐλαία της.
"Η κυβέρνηση δὲν ἐξελέγη γιὰ νὰ παίξει μὲ τὰ ποσοστὰ τοῦ ΦΠΑ, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐξοντώσει αὐτοὺς ποὺ καταλήστευσαν τὴν Ἑλλάδα. Ὅποια «συμφωνία» καὶ ἂν ὑπογραφεῖ, ἐὰν τὸ σάπιο σύστημα τῆς διαπλοκῆς ἐπιζήσει, σὲ πέντε χρόνια θὰ μιλᾶμε πάλι γιὰ χρεοκοπία". (Posted by olympiada  23 Ἰουνίου 2015)

Καὶ ὄχι μόνο θὰ ἀνοίξει ἡ αὐλαία τῆς Τραγωδίας, ἀλλὰ θὰ ἔχουμε καὶ γέννα μὲ ἐμβρυουλκό.
"Το χαμόγελο στὰ χείλη μετὰ ἀπὸ μῆνες διαπραγματεύσεων προκάλεσε τὸ tweet τοῦ Μάρτιν Ζελμάιερ, διευθυντῆ τοῦ πολιτικοῦ γραφείου τοῦ προέδρου τῆς Κομισιόν. Τὸ δεξὶ χέρι τοῦ Ζάν Κλὸντ Γιοῦνκερ λίγο μετὰ τὰ μεσάνυχτα ἐξήγγειλε ὅτι οἱ νέες ἑλληνικὲς προτάσεις ἀποτελοῦν καλὴ βάση γιὰ διαπραγματεύσεις, στὰ γερμανικὰ ὅμως πρόσθεσε τὸ ἑξῆς: «γέννα μὲ ἐμβρυουλκό». (Posted by Cassandra στο Ἰουνίου 23, olympia.gr)

Μεγάλο λάθος κάνουν οἱ δανειστὲς-τοκογλύφοι τῶν ἐπονείδιστων ἡμερῶν μας, ἡ ΕΛΛΑΔΑ ἔχει πρὶν πολλὰ χρόνια ἤδη γεννηθεῖ καὶ συνέχεια ἀναγεννᾶτε καὶ ἔχει διαχρονικὴ ὑπογεγραμμένη συμφωνία μὲ τὸν Ἀρχηγὸ καὶ Τελειωτὴ τῆς Ἀνθρώπινης Ἱστορίας, τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Ἡ Ἑλλάδα δὲν πέφτει στὴν μέγγενη ποὺ τῆς ἄνοιξαν.
Διότι ἂν πέσει ἡ Ἑλλάδα τῆς Πατερικῆς Ὀρθοδοξίας πέφτει ἡ Ὀρθοδοξία στὴν Οἰκουμένη  καὶ ἐπειδὴ  "καί πυλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αυτης" (Ματθ. 16, 18) τὸ δείλαιο σκότος θὰ καλύψει τοὺς ἐχθρούς της ἀνθρωπότητας καὶ τῶν ἀναγκεμένων λαῶν καὶ θὰ τοὺς εἰσαγάγει σύντομα στὴν δική τους Τραγωδία πρὸς γνώση καὶ συμμόρφωση καὶ γιὰ νὰ καυχηθοῦμε ἐμεῖς οἱ ἀδύναμοι πρὸς ΔΟΞΑ τοῦ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ.

7 σχόλια:

 1. Ο λαός μας έχει το σαράκι της διχόνοιας από παλαιά. Αθηναίοι εναντίον Σπαρτιατών, φιλομακεδόνες-αντιμακεδόνες, φιλορωμαίοι-αντιρωμαίοι, χριστιανοί-παγανιστές, εικονολάτρες-εικονοκλάστες, ενωτικοί-ανθενωτικοί, βενιζελικοί-αντιβενιζελικοί, αμερικανόφιλοι-αντιαμερικανοί, δεξιοί-αριστεροί και εσχάτως(μακάρι να κάνω λάθος) εωρωπαϊστές εναντίον αντιευρωπαϊστών. 2500 χρόνια το σαράκι της διχόνοιας. Πότε θα μονιάσουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. MΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΤΕ .ΠΟΙΑ ΔΙΧΟΝΟΙΑ ;Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ ΞΕΝΗ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΛΩΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ,ΚΑΙ ΟΡΘΩΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΣΑΝ ΔΟΣΙΛΟΓΟΥΣ,
   ΕΠΙΠΛΕΟΝ 98%ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΦΣΤΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ.
   ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΕΝ ΜΑΣΑΕΙ.ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΥΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ.
   ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75%ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΧΘΡΟΣ.

   Διαγραφή
 2. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ24 Ιουνίου 2015 - 8:49 μ.μ.

  Πάντως εγώ ένιωσα θλίψη και αηδία βλέποντας τους ευρωλιγούρηδες στο Σύνταγμα να βεβηλώνουν το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη με το μασωνικό κουρελόπανο "σημαία" της Ευρωπα'ι'κής Ένωσης...

  Τόσο φραγκοπροσκυνημένοι είναι τέλος πάντων ;;;

  Σε ποια "Ευρώπη" θέλουν να "μένουν" δηλαδή ;;;

  Στην Ευρώπη της ομοφυλοφιλίας, της ισλαμοποιήσεως και των κομμάτων παιδεραστών και κτηνοβατών ;;;

  Δεν βλέπουν ότι η Εθνική παραγωγή και η Εθνική οικονομία καταστράφηκαν από τότε που μπήκαμε στην περιβόητη ΕΟΚ ;;;

  Πόσο τυφλωμένοι και φραγκόδουλοι είναι πια ;;;

  Εγώ νιώθω θλίψη κάθε φορά που βλέπω την Γαλανόλευκη δίπλα στην σημαία με τα μασωνικά αστεράκια της ΕΕ.

  Βέβαια εγώ είμαι ένας "ακραίος" και "σκοταδιστής αντι-ευρωπα'ι'στής" που δεν μπορώ να εκτιμήσω και να καταλάβω την "πρόοδο" και τα οφέλη του "ανήκομεν εις την Δύσιν", οπότε η γνώμη μου δεν μετράει και πολύ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ὅποιοι κατέβηκαν στό Σύνταγμα μέ σύνθημα ''ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΥΡΩΠΗ'''
  μόνο γιατί ἔχουν συμφέρον τό κάνουν......προσωπικό φυσικά,ὄχι ἐθνικό....

  Θά ἤθελαν 6:37 νά φέρουν διχόνοια,ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ,ἔχουν καί ἕτοιμους τούς προβοκάτορες
  μά ὅπως λέει καί ὁ 6:25 ὁλαός γνωρίζει τόν ἐχθρό του,ἔχουμε ΜΙΑ εκκλησια παρόλες τίς θολότητες καί τίς ἄγνοιές μας
  καί θά ἐπιστρέψουμε εἰς ἐαυτον......
  Τήν Εὐρώπη ποτέ δέν τήν θέλαμε κατά πλειοψηφίαν ὡς λαός......
  Εἴμαστε μόνοι ἀπό ἀνθρώπους ἀλλά ὁ Θεός μας ἀγαπᾶ...Θά πληρώσουμε τά λάθη μας -ἐκτρώσεις καί ἐπιπολαιότητες καί ξιπασιές-καί θά καθαρθοῦμε....
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η καθαρση θα ειναι επωδυνη....αλλα θα γινει τελικα. Απ οτι φαινεται ερχονται γεγονοτα γι αυτο και η εικονα της Παναγιας δεν θελει να εγκαταλειψει την Ελλαδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Παρόμοια σχόλια θυμάμαι και προ εκλογών, π.χ., να φύγουν οι κατάπτυστοι για να έρθει η εξιλέωση....Τώρα πάλι να φύγει η κατάπτυστη Ευρώπη και δεν πειράζει που η δική μας κυβέρνηση να είναι ανοιχτά "αντι-ομοφοβική" (sic), αλλά προέχει το να μη μας μολύνουν οι κακοί ευρωπαίοι. Μόνο τον εαυτούλη μας να μην αλλάξουμε... Το ξαναγράφω: μόνο τον εαυτούλη μας να μην αλλάξουμε, εμείς έχουμε το φως, εμείς είμαστε οι τέλειοι. Α, ξέχασα, και ξαφνικά, όταν είναι να χαρακτηρίσουμε αδερφούς που διαφωνούν, ξεχνάμε όλη τη θεωρία περί αγάπης και βάζουμε χίλιους χαρακτηρισμούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ26 Ιουνίου 2015 - 11:59 π.μ.

   Είσαι τελείως εκτός θέματος.

   Σε ποια ακριβώς σχόλια είδες να υποστηρίζουμε την παρούσα κυβέρνηση ή να λέμε ότι εμείς είμαστε οι τέλειοι ;;;

   Αλλά πώς να το κάνουμε, ΝΑΙ μας μολύνουν με βρωμιές οι δήθεν "πολιτισμένοι" Ευρωπαίοι .

   Μάλλον ζεις σε άλλο πλανήτη και δεν έχεις αντιληφθεί την ηθική σήψη και την ισοπέδωση των Αξιών που πρεσβεύει η Νέα Τάξη της "πολιτισμένης" Δύσης και την εισάγουμε αχώνευτη ως γνήσιοι ευρωλιγούρηδες...

   Φυσικά κι εμείς δεν είμαστε τέλειοι, αλλά πώς να το κάνουμε, η Ελληνορθοδοξία μας στέκεται ως ανεκτίμητος Ήλιος μπροστά στα σκοτάδια της Δύσης.

   Συγχώρεσέ μας εάν αυτό σου φαίνεται "εγωιστικό" και προσπάθησε να γράφεις εποικοδομητικά σχόλια αντί για τετριμμένες γενικότητες.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.