8 Μαΐ 2015

Ἄστραψε καὶ βρόντηξε ὁ Στρατηγὸς Γεωργιάδης ἀπὸ τὴν Ξάνθη γιὰ τὶς ἀνακρίβειες τοῦ Θεοδωράκη στὸ «Ἑνικός»!

Οἱ Κεραυνοὶ τοῦ Στρατηγοῦ Γεωργιάδη 
ἀπὸ τὴ Ξάνθη
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ(ΕΑΑΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ 
Ξάνθη 6, Μαϊ.2015. 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΘΕΜΑ: Ἀπάντηση στην Ἐκπομπὴ TV, ‘’στὸν ἑνικὸ’’ τῆς 4 Μαΐ. 2015 
ΣΧΕΤ: Ἐκκλησιασμοὶ σὲ ι.ν. στὰ Πομακοχώρια τῆς Ξάνθης 2015 
Τὸ Παράρτημα τῆς ΕΑΑΣ στὸ Ν. Ξάνθης, μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους ἑπτὰ (7) ‘’ἀναδόχους’’ Συλλόγους τῶν Ἱερῶν Παρεκκλησίων τῆς παραμεθόριας περιοχῆς, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου, ποὺ ἀπὸ 4-ἐτίας καὶ πλέον, σταδιακὰ ἀνακαίνισαν καὶ πραγματοποιοῦν, σποραδικοὺς ἐκκλησιασμοὺς στοὺς Ι.Ν. στὰ Πομακοχώρια τοῦ Ν. Ξάνθης, θεωροῦν ἀπαραίτητο, νὰ: 
Α. Πληροφορήσουν τὸ κοινό, γιὰ τὰ ὅσα ἀναληθῆ διατυπώθηκαν, ἀπὸ τὸν Ἀξιότιμο κ. Σταῦρο Θεοδωράκη, Πρόεδρο τοῦ Πολιτικοῦ Κόμματος ‘’Τὸ Ποτάμι’’, στὴν ἐκπομπὴ τοῦ Δημοσιογράφου κ Νικολάου Χατζηνικολάου, μὲ τίτλο ‘’στὸν ἑνικὸ’’ τὴν 4η Μαϊ.2015, εἰδικότερα ὅταν ἀναφέρθηκε στὴν δραστηριότητα ‘’Περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου στὸν Ἐχίνο Ξάνθης’’, ποὺ τελέστηκε τὴν...
10η Ἀπρ.2015 ( Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ). 

Β. Διαμαρτυρηθοῦν γιὰ τὴ μὴ τήρηση τῆς ὀφειλόμενης δημοσιογραφικῆς δεοντολογίας, ποὺ δυστυχῶς δὲν ἐφαρμόστηκε, οὔτε ἀπὸ τὸν κ. Πρόεδρο, οὔτε ἀπὸ τὸν παρουσιαστὴ τῆς ἐκπομπῆς, ἀφοῦ δὲν μᾶς δόθηκε ὁ λόγος, παρὰ τὶς πολλαπλὲς τηλεφωνικές μας συνομιλίες μὲ τὸν ἁρμόδιο συνεργάτη σας, στὴ διαρκεια τῆς ἐκπομπῆς, γιὰ τὴν παρουσίαση καὶ τῆς δικῆς μας ἄποψης. 

Γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας παραθέτουμε, τὰ πραγματικὰ περιστατικὰ καὶ διευκρινίζουμε, τὰ παρακάτω: 

• «Δὲν μαζεύτηκαν κάποιοι ἀπόστρατοι ἀπὸ τὶς γύρω περιοχές, Ξάνθη, Καβάλα, Ἀλεξανδρούπολη, κλπ», ἀλλὰ τὸ ἐκκλησίασμα ἦταν μέλη ἀπὸ τοὺς 8 ἀναδόχους συλλόγους τῆς Ξάνθης, οἱ ὁποῖοι μετέβησαν μὲ τὶς οἰκογένειές τους, αὐτοβούλως καὶ μὲ δικά τους ἔξοδα. 

• Ἡ Περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου, ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ, «οὔτε γιὰ 1η φορά», οὔτε «ἔγινε παρέλαση τῶν ἀποστράτων γιὰ ἐπίδειξη, στὸ κέντρο τοῦ χωριοῦ, κλπ», ἁπλὰ ἔγινε γιὰ νὰ συνεκκλησιαστοῦμε καὶ ταυτόχρονα νὰ συμπαρασταθοῦμε σὲ αὐτοὺς ποὺ ‘’Φυλᾶνε Θερμοπύλες’’ στὴν Περιοχή μας. 

• Ἡ διαδρομὴ τοῦ Ἐπιταφίου, ΔΕΝ ΗΤΑΝ «στὸ κέντρο καὶ σὲ ὅλους τούς δρόμους τοῦ ἀμιγῶς Μουσουλμανικοῦ χωριοῦ», ἀλλὰ ἀκολούθησε τὴν πορεία, ἔξω ἀπὸ τὸν Ι.Ν, μπροστὰ ἀπὸ τὸ Ἀστ. Τμῆμα, τὸ Κέντρο Ὑγείας καὶ τὴ Στρ. Μονάδα, μέχρι καὶ τὸ Μνημεῖο Πεσόντων (6-10 Ἀπρ.1941), τοῦ Ὀχυροῦ Ἐχίνος. 

• ΔΕΝ ὑπῆρξε « κανένα ἔνοπλο Στρ. Τμῆμα οὔτε Στρ. Μπάντα», ἁπλὰ ὅπως συνηθίζεται, κατόπιν αἴτησής μας, διατέθηκαν καὶ φέτος ἀπὸ τὸ Δ’ Σ. Στρατοῦ, γιὰ τὴ μεταφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου, ἀπὸ τὴν Τοπικὴ Στρ, Μονάδα, τέσσερις (4) Στρατιῶτες καὶ 2 ἐφεδρικοί. 

• ΔΕΝ μᾶς «ἔστειλε κανείς, οὔτε ὁ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἄμυνας κ. Παν. Καμένος», ποὺ μνημονεύτηκε πολλάκις, οὔτε εἶναι ἀπερίσκεπτη ἐνέργεια, κλπ» καὶ προπαντὸς ΔΕΝ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΣΕ, στὴν «ἀλλαγὴ Θρησκευτικῶν πεποιθήσεων, τῶν συμπατριωτῶν μας Μουσουλμάνων», ὅπως αὐθαίρετα καταγράφηκε στὴν ἐκπομπή. 

• Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀναφέρθηκαν ἀπὸ τὸν κ. Πρόεδρο στὴν ἐκπομπή, ἀναφορικὰ μὲ τὴν Περιφορὰ Ἐπιταφίου στὸν ΕΧΙΝΟ, δυστυχῶς, δὲν ὑπῆρξαν προϊὸν ἀντικειμενικῆς πληροφόρησης. (παραπλήσιες αὐθαίρετες καὶ ἀναληθεῖς ἀναφορές, κυκλοφόρησαν σὲ κατευθυνόμενα ΜΜΕ καὶ sites,ποὺ προσπαθοῦν νὰ δώσουν ἄλλη διάσταση στὸ θέμα). 

Ἐπισημαίνεται ὅτι ὅλες οἱ δραστηριότητες καὶ τῶν 8 ἀναδόχων Συλλόγων /Ἑνώσεων, εἶναι μακριὰ ἀπὸ Πολιτικὰ Κόμματα, ΔΕΝ ἔχουν καμία πολιτικὴ χροιά, οὔτε εἶναι ἐπικοινωνιακὰ παιχνίδια γιὰ ‘’ψηφαλάκια’’, οὔτε ‘’ἐθνικιστικὲς ἀντιλήψεις’’, οὔτε ‘’δυναμιτίζουν τὸ κλίμα’’, καθότι Χριστιανοὶ καὶ Μουσουλμάνοι, στὴν Ἑλληνικὴ Θράκη διαβιοῦν ἁρμονικά, σεβόμενοι τὴ Θρησκευτική μας διαφορετικότητα καὶ πολὺ περισσότερο δὲν ἀποδεχόμαστε τὶς αὐθαίρετες εἰκασίες-ἀπόψεις καὶ ὑποδείξεις, ποὺ διατυπώθηκαν στὴν ἐκπομπή σας. 

Εὐελπιστοῦμε ὅτι θὰ λάβουμε τὴν ἀπάντηση ‘’ἐπὶ τῆς οὐσίας’’ ὅπως ἐκφράστηκε ἀπὸ τὸν καλεσμένο σας κ. Σταῦρο Θεοδωράκη στὸ Β’ Μέρος τῆς ἐκπομπῆς σας.( 44:27). 

Ὅλα τὰ ἀναγκαῖα ἔγγραφα, φωτογραφικὸ ὑλικό, VIDEO, κλπ, ποὺ μᾶς ἐπιβεβαιώνουν, ὑπάρχουν στὴν ἰστοσελίδα :www.eaasxanthis.gr. (Ἐπισυνάπτονται γιὰ διευκόλυνσή σας). 

Σᾶς παρακαλοῦμε, ὕστερα ἀπὸ τὰ παραπάνω, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας καὶ ταυτόχρονα τὴν προβολὴ ἀπὸ τὰ δικά σας ΜΜΕ, τῆς συνεχιζόμενης δραστηριότητάς μας: «Ἐκκλησιασμοὶ σὲ Ι.Ν στὰ Πομακοχώρια τῆς Ξάνθης 2015 » 

Οἱ Πρόεδροι τῶν ‘’ἀναδόχων’’ Συλλόγων τοῦ Ν. Ξάνθης 

Παράρτημα ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης, Ὑπτγος ε.α Γεώργιος Γεωργιάδης. 

Ἕνωση Ἀποστράτων Ἀστυνομικῶν Ξάνθης, Θεοφάνης Καραμπιπέρης. 

Σύλλογος ΠΟΝΤΙΩΝ Ν. Ξάνθης, Θεόδωρος Ρωμανίδης. 

Σύλλογος ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ, ‘’Ἀλησμόνητες Πατρίδες’’, Ἀνδρέας Ἐφραιμίδης. 

Σύλλογος ΕΒΡΙΤΩΝ, Ἀπόστολος Πολυμένης. 

Λύκειο Ἑλληνίδων. Εὐτέρπη Στάντσιου. 

Σύλλογος Συνταξιούχων Δημοσίων Ὑπαλλήλων, Ἄννα Μπαλτζοπούλου. 

Σύλλογος ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ, ‘’ὁ Ἅγιος Στυλιανός’’, Παρασκευὴ Μαυρίδου. 

Ἄτυπος Σύλλογος ’’Φίλοι Ἄγ. Γεωργίου ΜΕΔΟΥΣΑΣ. 

Μὲ ἐκτίμηση 

Ὑποστράτηγος ἐ.α. Γεώργιος Γεωργιάδης 

Πρόεδρος ΤΣ / ΕΑΑΣ Ξάνθης 

( κίν: 6937100910) 

Βενιζέλου 60, ΞΑΝΘΗ, 67100.Τηλέφωνο/FAX:25410-25425 

e-mail: eaasxanthis@gmail.com. Ἰστοσελίδα :eaasxanthis.gr

Κάποιες εἰκόνες ἀπὸ τὸ ἔργο τῶν ἀναδόχων τς Ξάνθης ….Τὰ συμπεράσματα δικά σας!


4 σχόλια:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ8 Μαΐου 2015 - 1:21 μ.μ.

  ΠΟΤΑΜΙ = νεοταξικό και νεοφιλελεύθερο ανθελληνικό συνονθύλευμα με ολίγη "αριστερίζουσα" ψευτοπροοδευτική γαρνιτούρα για τους αφελείς.

  Ας το χαίρονται οι ψηφοφόροι του...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο αξιότιμος Πρόεδρος κάνει φιλότιμες προσπάθειες για να καλύψει (ευχόμεθα αναξίως) το δυσαναπλήρωτο κενό που άφησε (ευτυχώς) η κα Ρεπούση στο Έθνος μας. Ευχόμεθα ολοψύχως να μην έχει την ίδια τύχη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο αγώνας του στρατηγού Γεωργιάδη και των συνεργατών του είναι αγώνας για τα ωραία και τα αληθινά. Είναι αγώνας Εθνικής επιβίωσης.
  Διότι οι λαοί δεν χάνονται σαν χάσουνε την κρατική τους οντότητα, αλλά όταν φτάσουν στην ευτέλεια να απωλέσουν την πολιτισμική τους ταυτότητα: Την Πίστη τους, την γλώσσα τους, τα τραγούδια και τους χορούς τους, τις μνήμες των προγόνων τους, τα ήθη και τα έθιμά τους.

  Λουκάς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μπράβο στον δραστήριο Έλληνα Στρατηγό και Πρόεδρο (με Ελληνική συνείδηση) του Συνδέσμου της Ξάνθης αλλά και όλων των συνεργατών μετά των υπολοίπων φίλων και συλλόγων της Ξάνθης που λειτουργούν ΕΛΛΗΝΙΚΑ και όχι ξενοκίνητα σε μια καθαρά Ελληνική περιοχή, τη στιγμή μάλιστα που οι αρμόδιοι του ξενόδουλου Ελληνικού Κράτους των Αθηνών απουσιάζουν.
  Δημήτρης ΜΜ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.