4 Απρ 2015

Ἑλλάδα δ(ΕΥΡΩ) ἔξω

Τοῦ Κωνσταντίνου Βαρδάκα
Ο ΚΥΡΙΟΣ δὲν εἶναι μὲ τὸ λόμπυ τοῦ Εὐρὼ, οὔτε μὲ τὸ λόμπυ τῆς δραχμῆς, ἀλλὰ εἶναι μὲ τὸ λόμπυ αὐτῶν ποὺ ἀγαπᾶνε ἀληθινὰ τὴν Ἑλλάδα. Η ΕΛΛΑΔΑ εἶναι ὁ φίλος του ΛΑΖΑΡΟΣ.
¨Αν εἶναι μὲ τὸ θέλημα καὶ μὲ τὸν ὁρισμὸ σας 
Λαζάρου τὴν Ἀνάσταση νὰ πῶ στ' ἀρχοντικὸ σας 
Σήμερον ἔρχεται ὁ Χριστός, 
ὁ ἐπουράνιος Θεός 
ἐν τὴ πόλει Βιθανία 
Μάρθα κλαίει καὶ ἡ Μαρία 
Λάζαρο τὸν ἀδερφὸ του 
τὸν γλυκὸ καὶ καρδιακὸ τους 
                  ****
Τὸν μοιρολογοῦν καὶ λέουν 
τὸν μοιρολογοῦν καὶ κλαίουν 
τρεῖς ἡμέρες τὸν θρηνούσαν 
καὶ τὸν ἐμοιρολογούσαν 
                  ****
Τὴν ἡμέρα τὴν τετάρτη 
κίνησε ὁ Χριστὸς γιὰ νὰ `ρθει 
καὶ ἐβγῆκεν ἡ Μαρία 
ἔξω ἀπὸ τὴ Βιθανία 
καὶ ἐμπρὸς τὸ γόνυ κλεὶ 
καὶ τοὺς πόδας Του...
φιλεῖ.¨ 
Παραδοσιακὸ Περιοχή:  Κρήτη

Ποῦ εἶναι ἡ Μαρία καὶ ἡ Μάρθα μας, οἱ ἀδελφές μας;
Ποῦ εἶναι ἡ οἰκειότητα καὶ ἡ φιλία μας μὲ τὸν Λυτρωτὴ Σωτήρα μας, τὸν Ἀρχηγὸ καὶ δωρεοδότη τῆς ΖΩΗΣ;
Τέσσερες ὁλάκερες μέρες ὁ Φίλος το ΧΡΙΣΤΟΥ Λάζαρος μέσα στὸ λαξευμένο μνῆμα προσμένει τὸν ΦΙΛΟ, προσμένει τὸ γεγονὸς τῆς Θείας Οἰκονομίας ποὺ μὲ αὐτὸ θὰ σηματοδοτήσει τὴν ἀρχὴ τῶν Μεγάλων Γεγονότων τῆς ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΔΟΜΑΔΑΣ.
Σαράντα σχεδὸν χρόνους τὸ Ὀρθόδοξο Ἑλληνικὸ Ἔθνος μέσα στὸ Τάφο τῆς μεταπολίτευσης ποὺ τοῦ ἄνοιξαν οἱ δόλιοι ὀχθροί του καὶ ἀφοῦ τὸ ἔβαλαν ἐκεῖ μέσα ὁλοζώντανο καὶ σφύζοντα ἀπὸ ζωή, θέλησαν νὰ τὸ θανατώσουν μὲ τὸ ποιὸ ἀπάνθρωπο τρόπο, ρίχνοντας τοῦ τὰ χώματα τῶν μνημονίων γιὰ νὰ τὸ ἀποτελειώσουν μὲ τὸν φρικτὸ θάνατο τῆς ἀσφυξίας. ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΝΑΠΝΟΗ γιατί φρόντισαν οἱ παγκόσμιοι κηδευτὲς τῶν λαῶν νὰ μᾶς θάψουν ζωντανούς!!
Καὶ τί μᾶς λέει σήμερα ἡ ἐπικαιρότητα γιὰ τὴν ΕΛΛΑΔΑ;
UBS 
Ἡ ἀπόλυτη στιγμὴ τῆς κρίσης θὰ ἔλθει στὸ μέσον του 2015
Στὸ 50-60% αὐξάνει τὶς πιθανότητες χρεοκοπίας τῆς Ἑλλάδος ἡ UBS, ἐντάσσοντας τὸ ἐνδεχόμενο πλέον αὐτὸ στὸ βασικό της σενάριο. 
Οἰκονομολόγοι τῆς UBS προειδοποιοῦν ὅτι οἱ ἑλληνικοὶ κίνδυνοι θὰ αὐξηθοῦν τὸν Ἀπρίλιο, καθὼς οἱ διαπραγματεύσεις μεταξύ της χώρας καὶ τῶν διεθνῶν ἑταίρων γιὰ τὸ μέλλον τοῦ προγράμματος διάσωσης, δείχνουν ἔλλειψη προόδου.
Spiegel:
Τὴν θέση ὅτι ὁ χρόνος γιὰ τὴν Ἑλλάδα τελειώνει καὶ ὅτι στὴν χώρα ἡ χρεοκοπία ἔχει ἤδη ἀρχίσει διατυπώνει σὲ σημερινό του δημοσίευμα τὸ γερμανικὸ περιοδικὸ Spiegel.
Ὅπως μεταδίδει ἡ Deutsche Welle, τὸ δημοσίευμα τοῦ γερμανικοῦ περιοδικοῦ ὑπογραμμίζει: «Ὁ χρόνος τελειώνει γιὰ τὴν Ἑλλάδα. 
Μέχρι τὰ μέσα Μαΐου ἡ χώρα πρέπει νὰ ἀποπληρώσει δάνεια ὕψους ἔξι δὶς εὐρώ. 
Ἐντούτοις οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς δανειστὲς δὲν προχωροῦν. 
Στὴν ἴδια τὴ χώρα ἡ χρεοκοπία ἔχει ἤδη ξεκινήσει». bankingnews.gr  
  
Μὴν χάνεται τὰ κουράγια σᾶς ἀδέλφια, ἔχουμε καὶ ἐμεῖς ΜΑΡΘΑ καὶ ΜΑΡΙΑ, ἔχουμε ἀδέλφια καὶ ἀδελφὲς πραγματικοὺς ἐκεῖ ψηλὰ κοντὰ στὸν Θρόνο τοῦ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ, εἶναι οἱ Ἅγιοι, οἱ Μάρτυρες, οἱ Ὁμολογητές, οἱ Νεομάρτυρες καὶ οἱ Ὅσιοι Πατέρες μας.
Εἶναι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ κλαίοντες γιὰ τὰ χάλια μας θὰ προστρέξουν στὸ ΚΥΡΙΟ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ νὰ προκάμει ταχέως νὰ σώσει τὴν ΦΙΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ, ποὺ μπορεῖ νὰ ΤΟΝ στενοχώρησε μὲ τὶς κουταμάρες της, παρόλο αὐτὰ παραμένει ΦΙΛΗ ΤΟΥ γιατί ἀπὸ τὴν Ἁγιοτόκο μήτρα τῆς ἀνέτειλαν μεγάλα Ἁγιοπνευματικὰ Παραστήματα ποὺ TON ὁμολόγησαν στὴν Οἰκουμένη. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟΣΟ ΑΓΙΟΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΑΙΜΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ;
Κανεὶς δὲν πρόκειται νὰ μᾶς βοηθήσει.. εἰ μὴ μόνο ἂν τὰ γεωπολιτικὰ συμφέροντα τοῦ συναντηθοῦν μὲ τὴν πορεία μας.
Κρεμλίνο:
Ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχει ζητήσει χρηματοδοτικὴ βοήθεια ἀπὸ τὴ Ρωσία, ξεκαθάρισε σήμερα ὁ Dmitry Peskov, ἐκπρόσωπος τοῦ προέδρου τῆς Ρωσίας, Vladimir Putin. 
Ἐν ὄψει τῆς ἐπίσκεψης τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στὴ Μόσχα στὶς 8 Ἀπριλίου, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Κρεμλίνου ἀνέφερε ὅτι Putin καὶ Τσίπρας θὰ συζητήσουν γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ζήτημα τῶν κυρώσεων τῆς Ε.Ε. σὲ βάρος τῆς Ρωσίας bankingnews.gr. 03/04/2015 - 13:21

Συνεχίζει ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ ὁ φίλος το ΛΑΖΑΡΟΥ καὶ τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ νὰ λέει μέσα στὸ παραπάνω παραδοσιακό τς Κρήτης.
¨Τον τάφο νὰ μοῦ δείξετε 
καὶ `γῶ τὸν ἀνασταίνω 
Τραπέζι νὰ `τοιμάσετε 
κι ἐγὼ θὲ νὰ πηγαίνω 

Καὶ παρευθὺς ἐπήγαν 
καὶ τὸν τάφο τοῦ ἐδεῖξαν. 
Ἐπῆγαν καὶ τοῦ ἔδειξαν 
τὸν τάφο τοῦ Λαζάρου 
τοὺς εἶπε καὶ ἐκύλησαν 
τὸν λίθο ποὺ `χὲ ἀπάνου 

Τότε ὁ Χριστὸς δακρύζει 
καὶ τὸν Ἅδη φοβερίζει: 
Ἅδη, Τάρταρε καὶ Χάρο, 
Λάζαρο θὰ σοὺ τὸν πάρω 
Δεύρω ἔξω Λάζαρε μοὺ 
φίλε καὶ ἀγαπητὲ μοὺ¨

Τώρα ποὺ χάσαμε τὰ κουράγια μας, ἀσφυκτιώντας ἀπὸ τὰ χώματα τῶν μνημονίων μέσα στοὺς τάφους ποὺ μᾶς ἄνοιξαν οἱ διεθνεῖς τοκογλύφοι θάβοντάς μας μὲ τὰ μπάζα τῶν ἀποφάσεών τους... ΑΥΤΟΝ προσμένουμε στὰ ἀδιέξοδά μας, νὰ φοβερίσει τὸν Ἅδη  τῶν δουλεμπόρων καὶ νὰ μᾶς πάρει ἔξω ἀπὸ αὐτοὺς παραγγέλοντάς μας. 

"ΦΙΛΗ καὶ ΑΓΑΠΗΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΥΡΩ ΕΞΩ.
Αὐτὸς ὁ Θάνατος δὲν σου πρέπει καὶ αὐτὸς ὁ τάφος ποὺ θέλησαν νὰ σὲ θάψουν ζωντανὴ ἀνήκει στοὺς ἐχθρούς μου...
ΚΑΙ ΗΔΗ τοὺς ἀνήκει τώρα ποὺ φανέρωσαν ὅλοι τους τὰ στρατηγικὰ πυρηνικὰ  καὶ ἀνθρωποκτόνα ὄπλα "
Καλὴ ΟΡΘΟΔΟΞΗ καὶ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΑΣΧΑΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.