2 Μαρ 2015

Οἱ Τοῦρκοι θέλουν τὸ μισὸ Αἰγαῖο γιὰ Πεδίο Βολῆς!

Πρωτοφανὴς τουρκικὴ πρόκληση στὸ Αἰγαῖο ἀπὸ τὴν Τουρκία ποὺ κλιμακώνει τὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις.
Τὴν περασμένη Παρασκευὴ οἱ Τοῦρκοι ἐξέδωσαν ἀγγελία (NOTAM) μὲ τὴν ὁποία ἐνημερώνουν ὅτι δεσμεύουν ἀπὸ τὶς 2 Μαρτίου ἕως τὶς 31 Δεκεμβρίου τοῦ 2015, μία τεράστια περιοχὴ τοῦ Αἰγαίου, ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὴν Σκύρο ἕως τὴ Λῆμνο, καθώς, ὅπως ἀναφέρουν, θὰ διεξαχθοῦν τουρκικὲς στρατιωτικὲς ἀσκήσεις μὲ πραγματικὰ πυρά.
Ἡ συγκεκριμένη περιοχή, στὸ μεγαλύτερο μέρος της περικλύει τμῆμα τοῦ ἐθνικοῦ ἐναέριου χώρου, ἀλλὰ καὶ τμῆμα ἑλληνικοῦ ἐδάφους, στὴ Λῆμνο.
Ἡ περιοχὴ αὐτὴ βρίσκεται ἐξ’ ὁλοκλήρου στὸ FIR Ἀθηνῶν, ὅπου, βάσει τῶν διεθνῶν κανονισμῶν, ἁρμόδια ἀρχὴ γιὰ τὴν ἔκδοση τέτοιου εἴδους ἀνακοινώσεων, ὅπως τὴν τουρκική, εἶναι μόνο ἡ Ἑλληνικὴ Ὑπηρεσία Πολιτικῆς Ἀεροπορίας.
Ἐπισημαίνεται ἐπίσης, ὅτι μὲ τὴν δεκαμήνη αὐτὴ δέσμευση τοῦ συγκεκριμένου χώρου, οἱ Τοῦρκοι ἐπιχειροῦν νὰ ἀποκόψουν οὐσιαστικὰ ὁλόκληρο τὸ Αἰγαῖο, καθὼς ἐγκαθιστοῦν ἕνα μόνιμο πεδίο βολή, τὸ ὁποῖο ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ἐπηρεάζει διεθνεῖς ἀεροδιαδρόμους καὶ τὴν τερματικὴ...
περιοχὴ τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Λήμνου.
Ἡ ἀντίδραση τοῦ ἑλληνικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἦταν ἄμεση καὶ μετὰ τὴν ἐπικοινωνία ποὺ εἶχε ὁ ὑπουργὸς Νίκος Κοτζιᾶς μὲ τὸν πρωθυπουργὸ Ἀλέξη Τσίπρα, ἡ Ἀθήνα καταθέτει ἐντονότατο διάβημα στοὺς διεθνεῖς ὀργανισμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.