5 Ιαν 2015

Διέγραψαν Καστελόριζο καὶ Στρογγύλη ἀπὸ τὸ βιβλίο Γεωγραφίας τῆς Ἐ' Δημοτικοῦ - Ποιοὶ παίζουν τὰ παιχνίδια τῆς Τουρκίας;

«Διέγραψαν» ἀπὸ τὸ ἐπικαιροποιημένο βιβλίο Γεωγραφίας τῆς E’ Δημοτικοῦ τὸ Καστελόριζο καὶ τὴ Στρογγύλη καὶ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ἀπαντᾶ σὰν νὰ μὴν τρέχει τίποτα πὼς θὰ ὑπάρξει διόρθωση ἀπὸ τό… νέο ἔτος. Ἀπίστευτο. Παίζουν μὲ τὰ γεωγραφικὰ σύνορα τς Ἑλλάδας ἂν κάποιοι δὲν παίζουν καὶ τὰ παιχνίδια τῆς Τουρκίας ποὺ θέλει νὰ ἐξαφανίσει τὸ Καστελόριζο ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο γιὰ νὰ βάλει «πόδι» στὰ κοιτάσματα ὑδρογονανθράκων.
Τὸ θέμα αὐτὸ γίνεται γνωστὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Τουρκία γιὰ ἀκόμη μία φορὰ ἑτοιμάζεται νὰ κυκλώσει μὲ ὑποβρύχια τὸ Καστελόριζο γιὰ νὰ ἀμφισβητήσει τὸ status quo καὶ βέβαια τὴν ΑΟΖ τῆς Ἑλλάδας. Χάριν τοῦ Καστελόριζου καὶ τῆς Στρογγύλης ἡ δυνητικὴ ἑλληνικὴ ΑΟΖ ἐφάπτεται μὲ τὴν κυπριακὴ καὶ ἀποκλείουν τὴν Τουρκία ἀπὸ τὰ κοιτάσματα ὑδρογονανθράκων τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου.
Αὐτὸ εἶναι γιὰ τὸ ὁποῖο ἔχουν λυσσάξει οἱ Τοῦρκοι καὶ θέλουν νὰ ἐξαφανίσουν τὰ δύο ἑλληνικὰ νησιὰ ἀπὸ τὸ χάρτη. Ἔφτασαν μάλιστα μέχρι τοῦ σημείου νὰ ποῦν πῶς τὸ Καστελόριζο ἀνήκει στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ ὄχι στὸ Αἰγαῖο καὶ πρόσφατα μίλησαν ἀνοιχτὰ γιὰ στήσιμο ἐξέδρας ἄντλησης πετρελαίου στὴν περιοχὴ τοῦ ἑλληνικοῦ νησιωτικοῦ συμπλέγματος θεωρώντας τὴν «κτῆμα» τους.
Ε, αὐτὸ ποὺ θέλουν οἱ Τοῦρκοι τὸ κάνει τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας διαγράφοντας...
ἀπὸ τὸ χάρτη τὸ Καστελόριζο καὶ τὴ Στρογγύλη. Τὸ θέμα ἔφερε στὴ δημοσιότητα μὲ ἐρώτηση τοῦ ὁ βουλευτὴς Νίκος Νικολόπουλος καὶ στὴν ἐρώτηση αὐτὴ ἀπάντησε τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας τοῦ Ἀνδρέα Λοβέρδου. Θέλετε νὰ μάθετε πότε; Ἐν μέσω τῶν ψηφοφοριῶν γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας.
Ἡ ἀπάντηση ὡστόσο ἀντὶ νὰ καθησυχάζει ἐξοργίζει. Διαγράφηκαν τὸ Καστελόριζο καὶ ἡ Στρογγύλη λέει τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας γιατί ἦταν τεχνικὰ δύσκολη ἡ ἀπεικόνιση τῶν δύο αὐτῶν μικρῶν νησιῶν στὸ χάρτη τοῦ βιβλίου Γεωγραφίας τῆς Ἐ’ Δημοτικοῦ.

Διαβάστε ὁλόκληρη τὴν ἀπάντηση τοῦ ὑπουργείου Παιδείας:    
«Πρόκειται γιὰ ἕνα βιβλίο ποὺ ἔχει ἐκδοθεῖ ἀρχικὰ τὸ 2006. Στὴ μεγάλη πλειονότητα τῶν χαρτῶν, 18 στὸν ἀριθμό, ποὺ περιέχονται στὸ ἐν λόγω βιβλίο, τόσο τὸ Καστελόριζο ὅσο καὶ τὸ μικρότερης ἔκτασης, νησὶ Στρογγύλη, ἐμφανίζονται ὡς προσθῆκες (ὑπὸ μεγέθυνση).
Ὡστόσο, ὑπάρχουν ὀκτὼ (8) κυρίως θεματικοὶ χάρτες, ὅπου λόγω τῆς τεχνικῆς δυσκολίας τῆς ἀπεικόνισης ἑνὸς πολὺ μικρῆς ἔκτασης στοιχείου, σὲ χάρτες χαμηλῆς ἀνάλυσης καὶ συχνὰ περιορισμένων διαστάσεων, δὲν ἀπεικονίζεται τὸ Καστελόριζο.

Τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς ἔχει ἤδη δημιουργήσει καὶ προτείνει νέα γραφικά, τὰ ὁποῖα θὰ συμπληρώσουν τὸ σύνολο τῶν χαρτῶν, ὥστε νὰ ἀπεικονίζονται τὰ δύο αὐτὰ μικρὰ νησιά, τόσο στὰ ἔντυπα ὅσο καὶ στὰ ψηφιακὰ σχολικὰ βιβλία.
Τέλος, τὸ Υ.ΠΑΙ.Θ. θὰ προχωρήσει στὴ διόρθωση καὶ ἐπικαιροποίηση τῆς ἔκδοσης τοῦ βιβλίου γιὰ τὴν ἑπόμενη σχολικὴ χρονιά».
Αὐτὸ ποὺ ἔπρεπε νὰ γίνει χωρὶς δεύτερη λέξη ἦταν ἄμεση ἐπανέκδοση τοῦ βιβλίου μὲ τὰ δύο ἑλληνικὰ νησιὰ εὐδιάκριτα στὸν χάρτη τῆς Ἑλλάδας καὶ ἀποπομπὴ ὅσων εὐθύνονται γιὰ τό… λάθος αὐτό.
Τὸ γεγονὸς ὅμως ὅτι αὐτὸ δὲν συμβαίνει ὅταν οἱ μαθητὲς τῆς Ἐ’ Δημοτικοῦ διδάσκονται πῶς τὸ Καστελόριζο καὶ ἡ Στρογγύλη δὲν ἀνήκουν στὴν Ἑλλάδα τότε εὔλογα δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωση πῶς κάποιοι στὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ἢ στὴν κυβέρνηση παίζουν τὰ παιχνίδια τῆς Τουρκίας.
defencenet.gr

1 σχόλιο:

  1. Αν είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια επι κυβερνήσεως ΣΑΜΑΡΑ ! Μήπως εἰναι δάκτυλος του ΤΣΙΠΡΑ ;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.