5 Ιαν 2015

Ἡ Παναγία τοῦ 2015

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
¨Πάει ὁ κακὸς ὁ χρόνος ἂς διαλέξουμε σωστὰ καὶ τῆς μνημονιακῆς σκλαβιᾶς ὁ πόνος, ἂς μᾶς φωτίζει τὴν καρδιὰ¨
Τὰ παρακάτω λόγο τὸν  πῆρε τὸ ποτάμι τῶν προηγούμενων χρόνων τῆς ζωῆς μας καὶ τὸν ἔριξε μὲ πάταγο δυστυχίας στοὺς καταρράκτες τῶν μνημονίων.
Συμπληρώθηκε μία δεκαετία (8/2/2005) ὅταν ἡ τότε πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς προσφώνησε τὸν ἀπερχόμενο σήμερα Πρόεδρο μὲ λόγια παράξενα, οὐσιαστικὰ  γρίφους.
¨ναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, τὴν Προεδρία τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας γιὰ μία πενταετία ὅπου θὰ σημειωθοῦν σημαντικὰ γεγονότα καὶ ἐξελίξεις: Ἡ Εὐρωπαϊκὴ ἐνοποίηση θὰ...
προωθηθεῖ μὲ τὴν ψήφιση ἐνδεχομένως καὶ τῆς Συνταγματικῆς Συνθήκης, τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕνα μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θὰ περιορισθοῦν χάριν τῆς εἰρήνης, τῆς εὐημερίας καὶ τῆς ἀσφάλειας στὴ διευρυμένη Εὐρώπη, τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη θὰ ὑποστοῦν μεταβολὲς καθὼς θὰ μποροῦν νὰ προστατεύονται, ἀλλὰ καὶ νὰ παραβιάζονται ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων καὶ πάντως ἡ Δημοκρατία θὰ συναντήσει προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμασθεῖ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφὲς διακυβέρνησης.¨     http://youtu.be/ZWrH28EpfMc
Στεκόμαστε μόνο στὸ τελευταῖο ¨ἡ Δημοκρατία θὰ συναντήσει προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμασθεῖ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφὲς διακυβέρνησης.¨ 
Μήπως δίχως νὰ τὸ ἀντιληφθεῖ ὁμιλοῦσε γιὰ μνημόνια καὶ τρόικες;

Τέλος δεκαετίας καὶ τὸν καθημαγμένο Ἑλληνικὸ Λαὸ δὲν τὸν ἐνδιαφέρουν ἂν θὰ τὰ βροῦν μεταξύ τους οἱ ¨τρύπιοι τενεκέδες¨ ποὺ ὑπαιτιότητα τοὺς ἀδείασαν τὶς ζωὲς ἀπὸ ὄνειρα, δημιουργία καὶ ἀνθρώπινη πραγματικὴ δημοκρατία.
Τὰ διαφημιστικὰ πολιτικὰ spot ποὺ ἐμφανίζονται μοιάζουν μᾶλλον  μὲ θρίλερ πτώχευσης καὶ καταστροφῆς.
Τὰ ἁπανταχοῦ λαμόγια ἐπενδύουν μόνο στὸ ΦΟΒΟ καὶ στὴν ΠΛΑΝΗ.
Αὐτὰ μόνο τοὺς ἔμειναν σὰν ἐπιχειρήματα  καὶ γιὰ αὐτὸ δὲν θὰ κάνουν χωριὸ μεταξύ τους ἔστω καὶ ἂν τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐπιδιώκεται ἀπὸ τοὺς διεθνεῖς πάτρωνες.
                                    ΟΜΩΣ
   Ἡ Ἑλλάδα προορίζεται νὰ ζήσει καὶ θὰ ζήσει!

                 Η ΕΛΛΑΔΑ χρειάζεται ΕΛΠΙΔΑ
 Μὲ τὸ ποὺ μπῆκε τὸ νέο Ἐνιαυτὸ τοῦ 2015  ἄρχισε νὰ ψέλνει ἀπὸ μόνο τοῦ σιωπηλὰ τὸ γνωστὸ σὲ ὅλους μας…
¨ τὴν πάσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατίθημι Μήτηρ τοῦ Θεοῦ φύλαξον μὲ ὑπὸ τὴν σκέπη σοὺ¨
Καὶ ἐπειδὴ ¨Τὰ πάντα ρεῖ, μηδέποτε κατὰ τ' αὐτο μένειν.¨ Ἠράκλειτος καὶ αὐτὸ διαφαίνεται ἀπὸ τὴν ἀνεξέλεγκτη πορεία τῶν γεωπολιτικῶν-γεωστρατηγικῶν καὶ γεωοικονομικῶν ἀνακατατάξεων…
Βεβαιώνεται μὲ ἀκρίβεια ὁ Πατερικὸς λόγος τῶν ρήσεων τῶν ἀείμνηστων Ἁγίων Γερόντων ἀφενὸς γιὰ τὰ τεκταινόμενα  καὶ ἀφετέρου μᾶς προετοιμάζει νὰ ὑποδεχτοῦμε τὴν ἀόρατη¨ ὀρκωμοσία¨ κέλευσμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους στὶς μέρες τοῦ 2015 ἀπὸ τὰ ἴδια πνευματικὰ χείλη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ὡς ἑξῆς…
¨Αναλαμβάνετε, Ἕλληνες, τὴν πορεία καὶ τὴν ἐξέλιξη τῆς Ἑλληνικῆς-Κοινωνικῆς –Ἀνθρώπινης  καὶ Ἄμεσης Δημοκρατίας γιὰ ὅσο χρόνο χρειαστεῖ ὅπου θὰ σημειωθοῦν σημαντικὰ γεγονότα καὶ ἐξελίξεις: Ἡ Εὐρωπαϊκὴ ἐνοποίηση  ὅπως φαίνεται δὲν θὰ προωθηθεῖ καθότι ἀπέτυχε ἡ ψήφιση τῆς Συνταγματικῆς Συνθήκης, τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕνα μέρος τῆς κυριαρχίας τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ πνεύματος  θὰ  ἐπεκταθοῦν χάριν τῆς εἰρήνης, τῆς εὐημερίας καὶ τῆς ἀσφάλειας στὴ χειμαζόμενη  ἀπὸ γεωπολιτικὰ προβλήματα Εὐρώπης, τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη θὰ ἀναβαπτιστοῦν καθὼς θὰ μποροῦν νὰ προστατεύονται, δίχως νὰ παραβιάζονται ἀπὸ  τὶς σκοτεινὲς ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες  ἀκόμα καὶ ἀπὸ αὐτὲς τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων καὶ πάντως ἡ Δημοκρατία θὰ συναντήσει ἀναγέννηση καὶ θὰ  τελειωθεῖ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφὲς ἀνθρώπινης διακυβέρνησης¨
Η ΠΑΝΑΓΙΑ εἶναι ¨ἡ πάσα ἐλπίδα  τῆς Ἑλλάδος¨ μέσα στὸ 2015 καὶ οὐδεὶς ἄλλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.