8 Νοε 2014

Τί ἀκριβῶς εἶναι τὸ HALLOWEEN πού ἑορτάζουν οἱ ΗΠΑ;


HALLOWEEN1

Πρὶν ξεκινήσω νὰ σᾶς πῶ, θὰ ἤθελα νὰ δοῦμε πῶς προωθεῖται ὅλο αὐτὸ τὸ πράγμα στὴν Ἑλλάδα σήμερα.  Τὰ γνωστὰ σὲ ὅλους Γερμανικὰ καταστήματα τροφίμων στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν ἐπωνυμία Lidl, δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ λείπουν ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ πανηγυράκι τῶν ἀμερικανῶν, ὅπου μὲ τὴν προπαγάνδα τοὺς προσπαθοῦν νὰ καθιερώσουν τὴν σατανικὴ ἐορτή Halloween πρὸς τιμὴν το ΜΑΤΣ (Σαμαὲλ) καὶ το Βάαλ στην Ἑλλάδα. 
Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἑβδομάδας ἔχουν ἀρχίσει νὰ πουλᾶνε διάφορα πράγματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ Χάλογουιν.
HALLOWEEN2
Τὸ cabaret voltaire στὸ Μεταξουργεῖο στὴν Ἀθήνα, διοργανώνει γιὰ τὴν παρασκευὴ 31 Ὀκτωβρίου ἕνα πάρτυ Χάλογουιν τὸ ὁποῖο μάλιστα εἶναι καὶ μὲ ἐλεύθερη εἴσοδο.....
HALLOWEEN3

Halloween Party στὸ Nouvelle Vague cafe-theater τὴν Παρασκευὴ 31 Ὀκτωβρίου στὴν Καβάλα.

HALLOWEEN4

Ἀφοῦ εἴδαμε ὁρισμένα τυχαῖα παραδείγματα ἀπὸ τὰ πολλὰ πάρτυ ποὺ διοργανώνονται στὴν Ἑλλάδα αὔριο, ἂς δοῦμε καὶ τὴν προέλευση αὐτοῦ του ἐθίμου – σὲ ἕνα ἄρθρο ποὺ ἑτοίμασε γιὰ ἐσᾶς ἡ Ἀθέατη γνώση. 


H εκκλησία τοῦ Σατανά αναφερει σχετικὰ μὲ τὸ Halloween ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα της: Βλέπουμε αὐτὲς τὶς γιορτὲς ὅπως ἡ νύχτα ὅταν προσπαθεῖ νὰ φθάσει κάτω ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ καὶ νὰ ἀγγίξει ὁ ἐγκόσμιος λαὸς τὸ «σκοτάδι» ποὺ γιὰ τοὺς Σατανιστὲς εἶναι ἕνας καθημερινὸς τρόπος ὕπαρξης. 
Ἰδιαίτερα στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, οἱ ἀποκριὲς εἶναι μία στιγμὴ ἑορτασμοῦ γιὰ τὶς ταινίες τεράτων, φορώντας κοστούμια μακαβριας φύσης, προσπαθώντας νὰ προκαλέσουν τὴν συγκίνηση τοῦ «φόβου μέσα ἀπὸ τὴν διασκέδαση.» Τα παιδιὰ (ὅλων τῶν ἡλικιῶν) μποροῦν νὰ φορέσουν τὰ κοστούμια ποὺ ἐπιτρέπουν τὸν ἔντονο ρόλο στὸ παιχνίδι καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν «δαιμονικῶν πυρήνων τους,» τὰ μέρη τῶν προσωπικοτήτων τους ποὺ κρύβονται συχνὰ ἀπὸ τοὺς φίλους, τοὺς συναδέλφους καὶ τὶς οἰκογένειές τους. 
Το Samhain, γνωστὸ καὶ ὡς Halloween, εἶναι τρία φεστιβὰλ πυρκαγιᾶς στὰ ὁποία δοθηκαν θυσιες στὶς πυρκαγιὲς γιὰ τὸν θεὸ ἥλιο (ΜΑΤΣ Ὁ μέγας ἀρχιτέκτων τοῦ σύμπαντος Σαμαέλ). Το Samhain εἶναι ἕνα φεστιβὰλ γιὰ τοὺς νεκρούς, ὅπως τὸ Beltaine ποὺ εἶναι μία γιορτὴ γιὰ τοὺς ζωντανούς. Υπάρχει μία πληθώρα παραδόσεων ποὺ συμβαίνουν κατὰ τὴ διάρκεια αὐτοῦ του φεστιβὰλ Samhain ἀπὸ 29 ἕως 31 Ὀκτ., μὲ ἀποκορύφωμα τὸ βράδυ τῆς Ἀποκριᾶς. 
Ο Samhain εἶναι ὁ κελτικὸς ἄρχοντας τῶν νεκρῶν καὶ θεωρεῖται ἕνα ἀρσενικὸ ἐλάφι θεός. Ένας θεὸς ἐλάφι στὸν ἀποκρυφισμὸ εἶναι πάντα μία ἀναφορὰ στὸν ἀρχαῖο ἀρσενικὸ θεὸ Nimrod. Απεικονίζεται μὲ ἕνα κέρατο, ἢ πολλαπλὰ κέρατα ποὺ ἐμφανίζονται ὡς κέρατα ὅπως τοῦ Μολώχ: 
Γιὰ νὰ κατανοήσουμε περισσότερα γιὰ αὐτὲς τὶς γιορτές, θὰ πρέπει νὰ ἐπανεξετάσουμε τὶς πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὸν ἀποκρυφισμὸ καὶ τοὺς εἰδωλολάτρες. Εξήγησα ἤδη τὴ βάση γιὰ τὶς ἀπόκρυφες γιορτὲς στὸν πρόλογό μου, ἀλλὰ πρέπει νὰ ὑπάρξουν περισσότερες ἐξηγήσεις στὴν ἱεροσύνη τῶν Δρυίδων. 

Οἰ κελτικοί ανθρωποι ηρθαν στα βρετανικὰ νησιὰ καὶ εἶχαν ἕνα ἱερατεῖο γνωστὸ ὡς Δρυῖδες κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐποχῆς τοῦ σιδήρου. Αυτό ποὺ εἶναι γνωστὸ εἶναι ὅτι οἱ Δρυίδες ασκησαν την ανθρωπινη θυσια (ἐξ οὗ καὶ ὁ λόγος που βλέπουμε τοσες πολλές θυσιες κατα τὴ διαρκεια αυτῶν των εορτῶν). 
Ἡ διάσημη περιοχὴ Stonehenge εἶναι ὅπου οἱ Δρυῖδες πήγαιναν νὰ λατρέψουν τὸν Θεὸ ἐλάφι στὶς ὀκτὼ ἀπόκρυφες γιορτὲς ἐτησίως (ὑπάρχουν πολλὲς Stonehenges ὅλο τὸν κόσμο. Θα ἐκτελέσουν θυσίες σὲ τόπους ὅπως αὐτούς, μέσα ἀπὸ βάρβαρες τελετές, ὅπως ἡ «βρύση τοῦ αἵματος», στὴν ὁποία θὰ κρεμάσουν ἕνα ἄτομο μὲ ἕνα σχοινὶ δεμένο σφιχτὰ γύρω ἀπὸ τὸ λαιμό του καὶ θὰ ἔσκιζαν τὸ λαιμὸ γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα τεράστιο κύμα αἵματος. 
Οἱ Δρυῖδες θὰ συγκεντρωθοῦν στὸ Στόουνχεντζ στὸ Samhain μὲ κολοκύθες, καὶ τὶς κολοκύθες (ἀρχικὰ ὀνομαζόταν «Κεριὰ πτωμάτων» ἢ πλέον κοινῶς γνωστὸ ὠς jack-o’-lantern) τὶς γέμιζαν μὲ τὸ ἀνθρώπινο λίπος, ποὺ εἶχαν ἀπὸ τὶς προηγούμενες θυσίες ποὺ δίνονται στοὺς θεούς. 
Ἐφερναν ἐπίσης καζάνια καὶ τὰ ἀναβαν στὴ φωτιὰ γιὰ τὴ θυσιαστικὴ τελετὴ ποὺ περιγράφεται ἀργότερα ὡς (spoiler alert). Οι Δρυῖδες κτυποῦσαν τὶς πόρτες τῶν τοπικῶν ἀρχόντων καὶ φώναζαν “τέχνασμα-η-θεραπεία” γιὰ νὰ δοῦν ἂν ὁ ἀφέντης τοῦ φέουδου ἦρθε νὰ προσφέρει μία «θεραπεία». Μια θεραπεία θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ὑπηρέτες ἢ ἀκόμα καὶ τὰ μέλη τοῦ νοικοκυριοῦ ποὺ θὰ δοθοῦν γιὰ θυσία ἐκείνη τὴ νύχτα. 
Ἡ ἀνταμοιβὴ γιὰ τὴν «θεραπεία» θὰ εἶναι μία ἀπὸ τὶς κολοκύθες γεμάτη μὲ ἀνθρώπινο λίπος καὶ θὰ τὴν ἀναβαν, ἔτσι ὥστε ὁ καθένας μέσα στὸ σπίτι νὰ ἦταν προστατευμένος ἀπὸ τοὺς δαίμονες ποὺ κλήθηκαν στὸ Samhain. 
Ἂν δὲν ἔδινε μία προσφορά θα ἔπαιρνε ενα ἑξάκτινο αστερι στὸ ἐσωτερικὸ ἑνὸς κύκλου (ἕνα ἑξάγραμμο) βαμμένο μὲ αἷμα στὴν μπροστινὴ πόρτα. Αυτό θὰ ἦταν μία ἑλκυστικὴ δύναμη γιὰ τοὺς δαίμονες καὶ οἱ ἄνθρωποι μέσα θὰ μολύνοταν ἀπὸ τὴ δαιμονικὴ κατάρα κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Samhain. 
Αὐτή, καὶ κάποιες ἄλλες θεωρίες σχετίζονται μὲ το Halloween που γίνονται πρὸς τιμὴν τοῦ ἀρσενικού Θεου ελαφι ποὺ παίρνει δύναμη πάνω στὸν κόσμο, καὶ παραμένει στὴν ἐξουσία μέσω τῆς πορείας μέχρι τὴ γυναικεία θεότητα ἄνοιξη ποὺ θὰ ἀναλάβει καὶ πάλι (Semiramis) στὶς 21 Μαρτίου . Την 1η Μαΐου αυτη βρίσκεται σὲ πλήρη δόξα, ἡ Μητέρα Γῆ Beltaine, καθώς φευγει ως ηλικιωμενη κυρία στις Ἀπόκριες γιὰ νὰ ξεκινήσει πάλι ἀπὸ τὴν ἀρχή. 
Την 1η Μαίου ἐντελῶς τυχαία εἶναι καὶ ἡ ἡμερομηνία ἵδρυσης τῶν illuminati τὸ 1776. Ο ιδρυτής τους Βάισχαουπτ γνωριζε καλὰ τὶς παγανιστικὲς γιορτὲς ποὺ εἶχαν τελεστεῖ πρὸς τιμὴν τοῦ Νεφελὶμ Βάαλ.
romnios.gr

1 σχόλιο:

 1. Αποκάλυψη κεφ. 13: ..και εθαύμασεν όλη η γη οπίσω του θηρίου, και προσεκύνησαν τω δράκοντι
  τω δεδωκότι την εξουσίαν τω θηρίω..
  Η μεγάλη αποστασία είναι εδώ.Αγγίζει πλέον τα πάντα. Είναι θέμα χρόνου να τα δούμε όλα..
  Θα γίνουμε γραφικοί και λούμπεν περιθωριακοί τύποι...
  Ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.