7 Σεπ 2014

Μὴν ἀνησυχεῖτε! Tὴν Τρίτη ἐπιτέλους ἡ ὀνομαστικὴ ψηφοφορία γιὰ τὸ ἀντιρατσιστικό!

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τὰ νέα ἀπὸ τὴν Ἀθήνα.
Ξανὰ στὴ Βουλὴ τὴν Τρίτη το Ἀντιρατσιστικὸ – Θὰ γίνει ὀνομαστικὴ ψηφοφορία γιὰ τὶς Γενοκτονίες
Ψηφίστηκε κατὰ πλειοψηφία τὸ Ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο στὸ σύνολό του, διαφωνίες ὅμως ἐπέφεραν ἀναβολὴ τῆς ψηφοφορίας γιὰ τρία ἄρθρα, ἡ ὁποία θὰ γίνει τὴν ἐρχόμενη Τρίτη.
Μὲ τὴν διαφωνία τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἄρθρο 2 τοῦ Ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου, ὅπου ἔχουν ἐνταχθεῖ καὶ οἱ γενοκτονίες κατὰ τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας (Πόντιοι, Ἀρμένιοι καὶ Μικρασιάτες), ἀλλὰ καὶ τὴν διαφοροποίηση  βουλευτοὺ τῆς ΔΗΜΑΡ, ἀπὸ τὸ κόμμα της, τὸ ὁποῖο ὑπερψηφίζει ἐπὶ τῶν ἄρθρων τὸ νομοσχέδιο, ὁλοκληρώθηκε ἡ συζήτηση στὴν Βουλή. 
Τὰ νέα ἀπὸ τὴν Ρώμη.
Συνάντηση μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο εἶχε τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης ὁ πρώην πρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ, Σίμον Πέρες στὸ Βατικανό. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἡ συνάντηση τῶν δύο ἀνδρῶν διήρκησε περίπου 45 λεπτά, κατὰ τὴν ὁποία συζητήθηκαν θέματα ὅπως οἱ παραβιάσεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀπὸ τὴν παλαιστινιακὴ ὀργάνωση Χαμάς καὶ τὸ πρόβλημα τοῦ....
ἀντισημιτισμοῦ στὴν Εὐρώπη. Ἐπίσης ὁ κ. Πέρες ἀναφέρθηκε καὶ στὴν πρωτοβουλία μὲ τὴν δημιουργία ὀργάνωσης μὲ τὴν ὀνομασία "Ἡνωμένες Θρησκεῖες", ἡ ὁποία θὰ εἶναι σύμφωνα μὲ τὰ πρότυπά των Ἡνωμένων Ἐθνῶν. 

Τὰ νέα ἀπὸ τὸν Πειραιά.
Τοῦ Σέβ. Μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ 
Η ψήφιση ἐπὶ τῆς ἀρχῆς καὶ κατ’ ἄρθρον τοῦ Σχεδίου Νόμου «Τροποποίηση τοῦ ν.927/1979 (Α΄139) καὶ προσαρμογή του στὴν ἀπόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ τῆς 28ης Νοεμβρίου 2008, γιὰ τὴν καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν καὶ ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καὶ ξενοφοβίας μέσω τοῦ ποινικοῦ δικαίου» πού εὐρέως ἀποκαλεῖτο ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο καὶ πού ἤδη ἀποτελεῖ νόμο τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας μεταβάλλει τὸν νομικό μας πολιτισμὸ καὶ ἀλλάζει τὸν ἠθικὸ ἀξιακὸ κώδικα τῆς Πατρίδος μας. Γιά πρώτη φορὰ στὸ ἱστορικὸ γίγνεσθαι τοῦ νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ ψηφίστηκε ἡ ποινικοποίηση τοῦ ἐλεγκτικοῦ λόγου, δομικοῦ στοιχείου τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιμαντικῆς… Μέ αὐτὸν τὸν "ἀντιθεο" Νόμο θεμελιώνεται ἡ ἀνατροπὴ τοῦ ἠθικοῦ ἀξιακοῦ κώδικα τοῦ δικαιϊκοῦ μας συστήματος, ἀσφαλῶς μὲ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ διεθνιστικοῦ συστήματος καὶ τῶν ἰνστρουχτόρων τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Παρέλκει βέβαια νὰ τονίσω ὅτι μετὰ ἀπὸ αὐτὸ … ἡ Νέα Δημοκρατία καὶ τὸ Πασὸκ ποῦ πρωτοστάτησαν στὴν ψήφισή του ἀποτελοῦν γιὰ κάθε συνειδητό, φιλόθεο, φιλάνθρωπο καὶ πιστὸ Ὀρθόδοξο Χριστιανὸ δύο «ἐξαίσια πτώματα»."
Δὲν ἀντέχουν  ἄλλο τὰ μάτια  μας νὰ βλέπουν  οὔτε "ἑξαίσια" οὔτε "ἀπαίσια" πτώματα. Ἡ ἐπικαιρότητα τῶν ἡμερῶν ταυτίστηκε μὲ τὴν διεθνῆ ΦΡΙΚΗ καὶ ὁ ἀέρας μᾶς μυρίζει πτωμαΐνη. Νὰ ἦταν μόνο τα πτώματα... Τὴν μέγιστη δυστυχία καὶ ἐξαθλίωση τὴν προκαλοῦν  τὰ  διεθνῆ πολιτικὰ  ζόμπι .
Θὰ περιμένουμε νὰ πιοὺν καὶ τὴν τελευταία σταγόνα αἵματος αὐτῆς τῆς δύσμοιρης χώρας πού λέγεται  Ἑλλάδα; Ἄλλωστε πλησιάζουν… Αὐτὴ  ἡ σταγόνα πρέπει νὰ   διατεθεῖ γιὰ  νὰ αἱμοδοτήσει ἀποκλειστικὰ τὴν ΠΙΣΤΗ καὶ τὴν  Πατρίδα.  Αὐτὴ ἡ τελευταία σταγόνα εἶναι τὸ διαχρονικό, ἀξιακὸ καὶ πολιτισμικὸ DNA μᾶς.
Τὸ ἀντιρατσιστικὸ  ἦρθε στὸ   timing  τῆς  ἐξέλιξης καὶ ἐφαρμογῆς τῶν μνημονίων  μαζὶ μὲ γεωπολιτικὲς ἀνατροπές, ἀποκαλύψεις προσωπείων, ἑκατόμβες ἀθώων θυμάτων, παγκόσμια ἀγωνία γιὰ τὰ τεκταινόμενα… πιθανὲς "Ἐθνικὲς περιπέτειες".
Ἃς  γνωρίζουν οἱ νομοθετοῦντες ὅτι ο Ἕλληνας εἶναι μόνο ρατσιστὴς μὲ τοὺς πάσης φύσεως  φασιστο-νάζι-τύραννους καὶ μόνο μὲ αὐτούς.
ΤΟ ΓΡΑΨΑΝΕ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΥΤΟ;
Στὸ Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο ὁ Ἕλληνας χρειαζόταν ἕνα ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο γιὰ νὰ διασώσει τὸ πλάσμα τοῦ Θεοῦ , τὸν συνάνθρωπό του, Ἑβραῖο, Γύφτο ἢ Ὁμοφυλόφιλο  ἀπὸ τοὺς ναζὶ;  Τὸ ἔκανε  ἀπὸ μόνος του  γιατί τὸ "ἀντιρατσιστικὸ" ἦταν γραμμένο στὴν καρδιά του καὶ ἦταν ὁ ἴδιος πονεμένος.
Ἤγγικεν ἡ ὥρα  ποὺ θὰ ξεκαθαρίσουν τὰ πράγματα…

"ὁ Κύριος ὅταν θὰ πρέπει θὰ παρουσιάσει τοὺς Μάρκους τοὺς Εὐγενικοὺς καὶ τοὺς Γρηγορίους τοὺς Παλαμάδες διὰ νὰ συγκεντρώσουν τὰ κατασκανδαλισμένα ἀδέλφια μᾶς διὰ νὰ ὁμολογήσουν τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν, νὰ στερεώσουν τὴν Παράδοσιν καὶ νὰ δώσουν χαρὰν μεγάλη εἰς τὴν μητέρα μας…" 
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ   . 

3 σχόλια:

 1. Το έγκλημα συνετελέσθη! Το άνομο νομοσχέδιο περιεβλήθη, επί τέλους, για κάποιους, αγωνιωδώς αναμένοντες, παράγοντες της αποσύνθεσης και της ανωμαλίας, της συμφοράς και της παρακμής,, την ισχύ νόμου! Το έκτρωμα και τερατούργημα που στραγγαλίζει την ελευθερία της εκφράσεως και ποινικοποιεί την εκφορά και κατάθεση του γνήσιου, αγιογραφικού και αγιοπατερικού, εκκλησιαστικού λόγου κατέστη νόμος του κράτους προς αιώνια καταισχύνη των όσων συνετέλεσαν, καθ οιονδήποτε τρόπο, στη δρομολόγηση της απευκταίας αυτής εξελίξεως!
  Το επαίσχυντο δήθεν "αντιρατσιστικό" νομοσχέδιο έγινε νόμος του κράτους με τη σκανδαλώδη ενοχή της "διοικούσας" Εκκλησίας! Εκτός ολίγων επαινετέων εξαιρέσεων που διέσωσαν την αξιοπρέπεια και το κύρος του αρχιερατικού αξιώματος οι πλείστοι των ιεραρχών διακρίθηκαν για την εκκωφαντική τους σιωπή, τη βοώσα και κράζουσα απραξία, αφωνία και ατολμία τους! Με επικεφαλής τον, κρίμασιν οις οίδε Κύριος, κατέχοντα την αρχιεπισκοπική καθέδρα της κατ Ελλάδα Εκκλησίας και ακολουθούσης της πλειοψηφίας των μελών του αρχιερατικού σώματος οι ποιμένες μας αποδείχθηκαν επιεικώς κατώτεροι των περιστάσεων καθιστώντας την Εκκλησία θεραπαινίδα του αντίχριστου Καίσαρα στον οποίο ούτε μια ντουφεκιά δεν είναι ικανοί να δώσουν!
  Και σαν να μην έφθανε η σιωπή και ο συμβιβασμός είδαν το φως της δημοσιότητος και κάποιες επιεικώς ατυχείς, μολονότι βαρύτερη έκφραση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, επισκοπικές δηλώσεις γνωστής σκέψεως και κατευθύνσεως ιεραρχών, σφόδρα αρεστών στο πολιτικο-δημοσιογραφικό(καφρικό) κατεστημένο που διαφενετεύει τη δημόσια ζωή και "εκλεκτών" των συστημικών μέσων μαζικής εξαχρειώσεως (ΜΜΕ), που επεχείρησαν να απαξιώσουν στα μάτια της , ανηλεούς πλύσεως εγκεφάλου υφισταμένης, κοινής γνώμης εκείνους τους ποιμένες που δεν ταύτισαν την αρχιερατική τους τιμή και αξιοπρέπεια με την απαθή θέαση των όσων σατανικών τεκταίνονται στο ερεβώδες παρασκήνιο αλλά, υπείκοντες στη φωνή της αρχιερατικής τους συνειδήσεως και κατά ποιμαντικό χρεός ενεργούντες, καυτηρίασαν και στηλίτευσαν το ελεεινό προιόν του περιεχομένου της εγκεφαλικής κάψας ενίων πολιτικών "φωστήρων", υπηρετών της νέας θεότητας του αιώνα μας, της περιβόητης και διαβόητης και δυσώνυμης "θεότητας" του "αιώνος τούτου του απατεώνος και καταργουμένου", της "πολιτικής ορθότητας" δηλονότι!
  Λ.Ν. (συνεχίζεται)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Παρά τον ένοχο συμβιβασμό, όμως, της "διοικούσας" Εκκλησίας τα πιστά της μέλη, κληρικοί και λαικοί, δεν πρόκειται να υποστείλουν τη σημαία του αγώνα αναντίον της νομοθετικής κατοχυρώσεως του στραγγαλισμού της ελευθερίας της εκφράσεως που απεργάζεται, χρησιομοποιώντας ποικίλες και γελοίες σοφιστείες, το επαίσχυντο αυτό νομοθέτημα.
  "Νυν κρίσις εστί"! Όχι μόνο των συμβιβασμένων ποιμένων αλλά και των πιστών τέκνων της Εκκλησίας, κληρικών και λαικών, και, ειδικά, των επιφορτισμένων με την απονομή της δικαιοσύνης! "Πειθαρχείν δει Θεώ μάλλον ή ανθρώποις" εντέλλεται ο απολύτου κύρους και αιωνίας ισχύος νόμος του Θεού προς τα μέλη της Εκκλησίας, μεταξύ των οποίων και προς τους επιφορτισμένους με την απονομή της δικαιοσύνης!! Νόμος με Ν κεφαλαίο και όχι νόμος με ν μικρό,άνομος και άθεσμος, που "αντινομοθετεί τω αιωνίω νομοθέτη Χριστώ" κατά τον άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο!
  Η νέα τάξη και οι υπηρέτες της έχουν "λυσσάξει" να μας απο-ορθοδοξοποιήσουν, να μας αφελληνίσουν, να μας εκμαυλίσουν, να παραλύσουν τις αντιστάσεις μας. Και στοχεύουν στην αλλοίωση του φρονήματός μας! Χτυπάνε με μένος την Ορθοδοξία, την Πατρίδα, την Οικογένεια, το γάμο, την πολυτεκνία. Προάγουν τον οικουμενισμό και την εκκοσμίκευση στην Εκκλησία, απαξιώνουν τον πατριωτισμό και εθνισμό "βαφτίζοντάς" τον "εθνικισμό", καλλιεργούν το διεθνισμό και την κατάργηση των συνόρων, λανσάρουν τη σεξουαλική ανωμαλία και διαστροφή σαν "εναλλακτικό τρόπο σεξουαλικής συμπεριφοράς" ανατρέποντας την ανθρώπινη οντολογία και φυσιολογία, φορολογούν αγρίως τους πολυτέκνους, εξοβελίζουν τους ιερείς-εξομολόγους απ τα σχολεία, απο-ορθοδοξοποιούν το μάθημα των Θρησκευτικών, μας έχουν ζεύξει στο άρμα της "πολυπολιτισμικότητας" και του "πολυθρησκειασμού". Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, (ψευδο) πνευματικοί άνθρωποι, κανάλια, ιστολόγια όλα υπηρετούν το δαιμονικό αυτό σκοπό. Κι από κοντά, με τον τρόπο τους, κάποιοι εξ αυτών ίσως και ανεπιγνώστως, "αβαντάρουν" την όλη κατάσταση και κάποιοι εκκλησιαστικοί καθώς και κάποιοι εκπρόσωποι των, κατ όνομα και κατ ευφημισμόν, θεολογικών σχολών!
  Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αγώνες! Για ύβρεις, απαξιώσεις, λοιδορίες, χλεύη, καγχασμούς, απαξίωση, επαγγελματική και κοινωνική εξουθένωση και για μαρτύριο ακόμη! Οι πιστοί όμως δεν είναι φορείς συστολής της αγωνιστικότητας και υποστολής της σημαίας του αγώνα αλλά φορείς ηρωικού και αγωνιστικού πνεύματος!
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Θα παρακαλέσω για μία διόρθωση σε ένα τυπογραφικό λάθος που έγινε υπαιτιότητι του υποφαινομένου. Αντί για "σκανδαλώδη ενοχή" θα παρακαλέσω να γραφεί "σκανδαλώδη ανοχή". Σας ευχαριστώ πολύ!
  Λ.Ν

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.