9 Σεπ 2014

Τὸ Moskva βγῆκε ἀπὸ τὰ ΣΤΕΝΑ γιατί πρόκειται νὰ κλείσουν;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ὅταν ἔχεις ἕνα τέτοιο ΟΠΛΟ δὲν τὸ ἀφήνεις μέσα σὲ μία κλειστή θάλασσα ὅταν κάποιοι ἀνὰ πάσα στιγμὴ μπορεῖ νὰ τὴν κάνουν λίμνη. Ὅπως μετέδωσε στὶς 8 Σεπτεμβρίου τὸ πρακτορεῖο «interfax» ἡ ναυαρχίδα τοῦ στόλου τῆς Μαύρης Θάλασσας πέρασε τὰ Στενὰ καὶ κατευθύνθηκε πρὸς τὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Γιατί οἱ Ρῶσοι βγάζουν γιὰ δεύτερη φορά, σὲ σχετικὸ μικρὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τὰ Στενὰ τὴν ναυαρχίδα τῆς Μαύρης Θάλασσας τὸ Καταδρομικὸ κατευθυνόμενων πυραύλων Moskva;
Πέρσι εἴχαμε πάλι τὰ ἴδια δὴλ. πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο, καὶ στὴν περίοδο τῆς ὀξύτατης πολιτικὸ-στρατιωτικῆς κρίσης γιὰ τὸ θέμα τῆς Συρίας, τὸ πλοῖο εἶχε ἀναλάβει ἐποπτεία στὴ Μεσόγειο. Ὅμως φέτος τὰ πράγματα εἶναι διαφορετικὰ γιατί μεσολάβησαν τὰ γεωπολιτικὰ δρώμενα τῆς Οὐκρανίας.
Μόλις ἐπικυρώθηκε τύποις μιὰ....

παραξενη συμφωνία κατάπαυσης πυρὸς στὴν ἀνατολική Οὐκρανία καὶ μία μέρα πρὶν ξεκινήσει ἡ διεθνὴς ἄσκηση "Sea Breeze 2014» Οὐκρανίας-ΝΑΤΟ μὲ 11 πολεμικὰ πλοῖα στὴν περιοχὴ τῆς Ὀδησσοῦ ποὺ ὁ σκοπὸς της φέρεται νὰ εἶναι ἐκτέλεση διεθνοῦς ἐπιχείρησης γιὰ τὴν διασφάλιση τῆς ἀσφαλοῦς ναυσιπλοΐας στὴν περιοχὴ τῆς ζώνης κρίσης, ἡ ὁποία μὲ τὴν σειρὰ της ἐνεργοποίησε σήμερα ἐκ μέρους τῶν Ρώσων τὶς μονάδες Στρατηγικῶν πυραύλων στὴν περιοχὴ Νοβοσιμπὶρσκ ποὺ τάχθηκαν ἐκτάκτως σὲ ὕψιστο συναγερμὸ καὶ θὰ πραγματοποιήσουν ἀσκήσεις σὲ συνθῆκες πυρηνικοῦ πολέμου σύμφωνα μὲ τὴν Διεύθυνση Στρατηγικῶν Πυραύλων καὶ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ ἐκπροσώπου συνταγματάρχη Ἰγκὸρ Yegorov.
Οὐσιαστικὰ ἡ παραπάνω Ρωσικὴ ἀντίδραση ἀποτελεῖ ἀπάντηση στὶς ἀσκήσεις τοῦ ΝΑΤΟ ποὺ διεξάγονται στὴν Οὐκρανία ἀλλὰ πιθανῶς νὰ σχετίζεται μὲ τὶς νέες κυρώσεις τῆς Δύσης. Ποῦ νὰ ἄφηναν οἱ Ρῶσοι τέτοιο ΟΠΛΟ μέσα στὴν Μαύρη Θάλασσα πού κάποιοι θέλουν σὲ μελλοντικὸ χρόνο νὰ τὴν μετονομάσουν σὲ "θάλασσα φωτιάς"; Τί θέλει τέτοιο πλοῖο στοὺς Ναυτικοὺς ἄξονες ποὺ συνδέουν τὴν νατοική Μεσόγειο μὲ τὸ Αἰγαῖο, τὸ Κρητικὸ Πέλαγος, τὴν Αἴγυπτο, τὴν Βόρειο Συρία καὶ τὰ ἐνεργειακὰ οἰκόπεδα τῆς Κύπρου πού ἑτοιμάζονται γρήγορα νὰ δώσουν Φυσικὸ Ἀέριο ἐν ὄψει χειμώνα;
Ὅταν κουβαλᾶς 64 βλήματα τῆς θαλάσσιας ἔκδοσης τῶν S-300PMU1 καὶ μπορεῖς νὰ δημιουργήσεις μιὰ κινητὴ ἀντιαεροπορικὴ "ὀμπρέλα" ἀκτίνας δράσης 150 χλμ. στὴν νατολική Μεσόγειο! Εἶναι σίγουρο ὅτι ξέρει τὶς δυνάμεις του τὸ Moskva .
Αρχικά στοὺς Ναυτικοὺς κύκλους τοῦ δυτικοῦ κόσμου ἦταν γνωστὸ ὡς ΒLACKCOM 1 (συντομογραφία τοῦ “BLACK Sea COMbtant1) τὰ καταδρομικὰ πλοῖα κατευθυνόμενων πυραύλων Slava (Δόξα) εἶναι ἰσχυρὰ ὁπλισμένα πλοῖα ποὺ ἔχουν ὡς κύρια ἀποστολὴ τὶς ἐπιχειρήσεις κατὰ στόχων ἐπιφανείας. Εἶχε ἀρχικὰ σχεδιαστεῖ κυρίως γιὰ ἐπιχειρήσεις ἐναντίον στόχων ἐπιφανείας, τὸ Σοβιετικὸ δόγμα μάχης εἶχε ἐπικεντρωθεῖ στὴν ἀναμέτρηση τῶν πλοίων συνοδείας τῶν Ἀμερικάνικων ἀεροπλανοφόρων, ἔτσι τὰ πλοῖα κλάσης Slava ἦταν μέρος αὐτῆς τῆς λύσης. Τὰ μοναδικὰ πυροβόλα τῶν δεκαέξι πυραύλων ἐπιφανείας-ἐπιφανείας SS-N-12 Sandbox εἶναι τοποθετημένα σὲ δύο σειρὲς κατὰ μῆκος καὶ ὧν δύο πλευρῶν τῆς ὑπερκατασκευῆς, δίνοντας ἔτσι μιὰ τρομερὴ δύναμη πυρὸς καὶ κάνοντας ἐπίσης αὐτὴ τὴν κλάση εὔκολη στὴν ἀναγνώρισή της.
Στὸν ὁπλισμὸ συμπεριλαμβάνονται ὀχτὼ σιλὸ ἀντιαεροπορικῶν πυραύλων ἐπιφανείας – ἀέρος Α-N-6 (ὀχτῶ πύραυλοι σὲ κάθε σιλὸ) τὰ ὁποῖα εἶναι τοποθετημένα μεταξύ το φουγάρου καὶ τοῦ ὑποστέγου τοῦ ἑλικοπτέρου. Βρίσκονται ἐντὸς κάθετων σωλήνων ἐκτόξευσης, αὐτοὶ οἱ πύραυλοι προορίζονται γιὰ τὴν δημιουργία καὶ ὕπαρξη μίας ὁμάδας μάχης ἱκανὴ νὰ ἀμυνθεῖ ἐναντίον τῶν ἀεροπλανοφόρων ἢ ἀεροσκαφῶν ποὺ θὰ ἐπιχειροῦν ἀπὸ ἐπίγεια ἀεροδρόμια μὲ πυραύλους ἀέρος – ἐπιφανείας. Διαθέτει ἐπίσης καὶ τὰ δίδυμα σιλὸ Α-N-4 ποὺ εἶναι τοποθετημένα σὲ κάθε πλευρὰ στὶς πόρτες τοῦ ὑποστέγου.
Ἡ κλάση Slava δὲν ἔχει ἐντυπωσιακὸ ἢ μεγάλο ἐξοπλισμὸ ὅπως τὸ σύγχρονο Σοβιετικὸ καταδρομικὸ κλάσης Kirov – Project 1144, ἀλλὰ παραμένει ἕνα τρομερὸ πλοῖο. Τὸ καταδρομικὸ κατευθυνόμενων πυραύλων Moskva (πρωη Slava), τοῦ ναυτικοῦ τς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας καθελκύστηκε τὸ 1979 καὶ μπῆκε σὲ ὑπηρεσία τὸ 1983. Τὸ 2000 δέχθηκε ἐκτεταμένη ἐπισκευὴ ἐκσυγχρονισμοῦ καὶ μετονομάστηκε Moskva, μὲ ἀριθμὸ σκάφους 121. Εἶναι ἡ ναυαρχίδα τοῦ Ρωσικοῦ Στόλου τῆς Μαύρης Θάλασσας. 
Τί γνωρίζει λοιπὸν ἡ Ἀρκούδα καὶ θέλει νὰ ξεχειμωνιάσει στὰ ζεστὰ νερὰ τῆς Μεσογείου; Ἡ πρόσφατη ἀνάληψη δράσεων τῶν Ἀμερικανῶν μὲ κτυπήματα ἀπὸ ἀέρος θέσεων τῆς ISIS στὸ Ἰρὰκ καὶ ἡ προμήθεια τοῦ Ἰρακινοῦ στρατοῦ μὲ πολεμικὲς προμήθειες καθὼς καὶ τοῦ Κουρδιστάν μποροῦν ἀπὸ μόνες τους νὰ δικαιολογήσουν τὴν κάθοδο τοῦ Moskva γιὰ τὸν φόβο νέας ἐπέμβασης τῶν Δυτικῶν στὰ πράγματα τῆς Συρίας ἢ παίζεται κάτι πιὸ σημαντικὸ σὲ ὅλη τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς νατολικῆς Μεσογείου;
Ὅταν ἔχεις τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τς Τουρκίας, Μελβοὺτ Τσαβούσογλου (Mevlut Cavusoglu) νὰ ἐκφράζει τὶς  ἐπιφυλάξεις του γιὰ τὴν κατάληξη τῶν ὅπλων ποὺ θὰ ἀποστείλουν οἱ δυτικὲς χῶρες στὸ Ἰρὰκ γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους καὶ νὰ λέει «Ἔχουμε ἐκφράσει τὴν εὐαισθησία μας στὸ ζήτημα αὐτό, ὅτι ὑπάρχει περίπτωση τὰ ὅπλα αὐτὰ νὰ πέσουν στὰ χέρια τῆς τρομοκρατικῆς ὀργάνωσης τοῦ Κουρδικοῦ Ἐργατικοῦ Κόμματος- PKK”.
Ὅταν ἡ ἐπικαιρότητα ἔχει ἄρθρα ποὺ σχετίζουν τὴν  δημιουργία καὶ τὶς δράσεις τῆς ISIS μὲ τὶς ΗΠΑ καὶ τὴν Τουρκία. Ὅταν ἡ ISIS γιὰ λογαριασμὸ κάποιων κόβει τὰ νερὰ τοῦ Τίγρη καὶ τοῦ Εὐφράτη μὲ κατάληψη φραγμάτων προσπαθώντας νὰ ἐλέγξει τοὺς ζωτικοὺς ὑδάτινους πόρους τῆς Μεσοποταμίας, φυσικὰ μὲ τὸ ἀζημίωτο γιατί ταυτόχρονα βγάζει χρήματα μὲ τὸ λαθρεμπόριο πετρελαίου. Τότε ὁ Ρῶσος προγνωρίζει ὅτι κυοφοροῦνται νέες γεωπολιτικὲς ἐξελίξεις καὶ μάλιστα σύντομα.
Ἀφοῦ ἡ Ρωσικὴ Πολεμικὴ Ἀεροπορία καλύπτει σὰν ὀμπρέλα τὸν ζωτικὸ χῶρο τῆς Μαύρης Θάλασσας μέχρι καὶ τὰ Στενά, τὸ Moskva φαίνεται νὰ γίνεται πλέον ἀπαραίτητο σὲ μιὰ ἄλλη περιοχὴ ἄμεσων γεωπολιτικῶν ἐξελίξεων ὅπως εἶναι ἡ Ἂν Μεσόγειος .
Γιὰ αὐτὸ δὲν θὰ ἤθελαν οἱ Ρῶσοι  τὸ πλοῖο αὐτὸ νὰ μπλοκαρισθεῖ μὲ τὴν ἀπονενοημένη πράξη κάποιων νὰ κλείσουν τὰ ΣΤΕΝΑ. Τὰ "ἀπονερα" τοῦ Moskva κατεβάζουν τὰ προβλήματα τῆς Οὐκρανίας στὴν Αν. Μεσόγειο;
Ἄραγε ἀκοῦμε τὶς καμπάνες πού κτυποῦν ἢ ἔχουμε ἠθελημένη βαρηκοΐα;

7 σχόλια:

 1. Δεν ξέρω εάν οι Τούρκοι θα φανούν τόσο ΑΝΟΗΤΟΙ ώστε να κλείσουν τα Στενά...

  Αλλά τίποτα δεν αποκλείεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΟΤΙ ΘΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΕΙ (ΘΑ ΤΗΣ ΤΑΞΟΥΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ), ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑ ΘΑ ΚΑΕΙ.

   Διαγραφή
 2. Κάθε ἡμέρα ποὺ θὰ περνᾶ, θὰ γίνεται ὅλο καὶ πιὸ δύσκολο τὸ γεωπολιτικὸ παιγνίδι γιὰ τοὺς συμμετέχοντες σ' αὐτό. Αὐτοὶ προσπαθοῦν νὰ διατηρήσουν τὴν ἰσχύν τους στὸ εὐρύτερο πεδίο τὴς περιοχῆς καὶ ἐμεῖς προσπαθοῦμε νὰ ἀφουγκραστοῦμε τὸν ἀπόηχο τῶν ἐνεργειῶν τους καὶ μ' αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ φυλαχθοῦμε καὶ νὰ προετοιμαστοῦμε γιὰ τὶς πιθανὲς ἐξελίξεις. Ἐλπίζω καὶ πιστεύω στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα καὶ αἰσθάνομαι τὴν σιγουριὰ ὅτι ὅλα θὰ πᾶνε κατ' εὐχήν γιὰ τὴν πατρίδα μας, ἀσχέτως τῶν ἀστόχων ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν μας καὶ τῆς καταστάσεως στὴν ὁποῖα ἔχει περιέλθει τὸ ἔθνος μας. Ὑπομονὴ στὶς δυσκολίες καὶ ἐπιμονὴ στὴν προσευχή, τὸν νοῦ μας ἐπικεντρωμένο στὴν μετάνοιά μας καὶ μὴν φοβηθοῦμε τὰ ἐπερχόμενα γεγονότα... ὁ Θεὸς μαζί μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πιο δυσκολο και πιο πολυπλοκο! Μολις θα πιασει ο χειμωνας,θ αλλαξουν συμμαχιες, θα στριμωχτον οικονομιες, θα γινουν κρυφες συνεννοησεις....Το θεμα ειναι εμεις τι σταση θα τηρησουμε και αν θα εχουμε σοβαρους πολιτικους στη κυβερνηση να διαχειριστουν τα γεγονοτα. Ο Ελληνας δεν ειναι ανθεκτικος στις κακουχιες και κλεινεται ενω πρεπει σαν κοινωνια να σταθουμε αλληλεγγυοι στα δυσκολα και να μην ξεσυνεριζομαστε ο ενας τον αλλον γιατι ολων τα παιδια θα κινδυνευουν. Ισως αυτο να μας ενωσει σαν λαο τελικα. Πραγματικα ο Θεος μαζι μας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ...ΣΤΑ ΕΥΚΟΛΑ ΜΑΛΘΑΚΕΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΣ ΚΑΙ ΧΑΖΟΣ.....Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΩΡΑ ΤΟΥΣ !!!! ΛΙΓΑ ΤΑ ΨΩΜΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ !!!!! Ο ΘΕΟΣ,ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΡΓΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ !!!!! ΟΠΩΣ ΕΛΕΓΕ ΚΑΙ Ο π.ΠΑΊ΄ΣΙΟΣ,ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΑ ΚΟΛΛΥΒΑ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΖΩΝΑΡΙ ΤΟΥΣ !!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.