18 Σεπ 2014

Τὴν πρώτη μέρα τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο τῶν Ἁγίων Σαράντα τῆς Βορείου Ἠπείρου

Στὶς 15 Σεπτεμβρίου ἄνοιξαν οἱ πύλες τῶν σχολείων  ὅλων τῶν βαθμίδων στὴν ἀλβανικὴ ἐπικράτεια. Μαζί τους καὶ οἱ πύλες τῶν σχολείων ποὺ φοιτοῦν τὰ Βορειοηπειροτόπουλα.
Μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια προσπαθοῦν νὰ κρατηθοῦν στὴ ζωὴ τὰ ὑπάρχοντα σχολεῖα. Ὑπάρχει ἀκόμα ἕνας ἀριθμὸς μαθητῶν ποὺ ἀποδεικνύει πὼς ἡ Ἑλληνική μας Κοινότητα εἶναι δύσκολα νὰ σβήσει, πὼς οἱ Βορειοηπειρῶτες εἶναι δύσκολα νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ ἅγια χώματά τους καὶ δίνουν μάχη μὲ τὶς ἀντίξοες συνθῆκες, μὲ τὶς πιέσεις καὶ τὶς φοβέρες, μὲ τὴν ἀμέλεια καὶ τὴν ἀνευθυνότητα μερικῶν, τὶς μέθοδες συρρίκνωσης καὶ ἀφομοίωσης ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ κατεστημένο καὶ πὼς ἡ μάχη γιὰ ἐπιβίωση καὶ γιὰ πρόοδο εἶναι τεράστια. Εἶναι γιγαντιαία.
Βρεθήκαμε στὸ ἐννιάχρονο σχολεῖο τῶν Ἁγίων Σαράντα. Ένα σχολεῖο ποὺ ἐδῶ καὶ εἴκοσι χρόνια ἔχει βγάλει μία πλειάδα μαθητῶν, ἕνα σχολεῖο ποὺ βουίζει ἀπὸ Βορειοηπειροτόπουλα μαθητὲς καὶ μαθήτριες, ἕνα σχολεῖο, ὅμως, ποὺ ἔμεινε στὴν ἀφάνεια.
Τονίσαμε πὼς ἔχει βγάλει μία πλειάδα μαθητῶν καὶ τὸ ἐννοοῦμε. Κάθε χρόνο ἄνω τῶν εἴκοσι μαθητῶν καὶ μαθητριῶν συνέχισαν στὰ ἑλληνικὰ καὶ ἀλβανικὰ πανεπιστήμια, λέγοντας μὲ ὑπερηφάνεια πὼς προέρχονται ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ...
σχολειὸ τῶν Ἁγίων Σαράντα.
Λέμε πὼς βουίζει ἀπὸ μαθητές, γιατί, ξανά, καμία χρονιὰ ὁ ἀριθμὸς δὲν ἔπεσε κάτω τῶν διακοσίων. Αὐτὸ εἶναι σημαντικό. Αὐτὸ εἶναι ἐνθαρρυντικό. Γιὰ φέτος εἶναι ἐγγεγραμμένοι ἀπὸ τὴν πρώτη μέχρι τὴν ἔνατη 245 μαθητές. Καλὰ τὸ διαβάσατε. Προσθέστε κι ἄλλους τριάντα ποὺ ἦρθαν τὶς τελευταῖες μέρες, μᾶς λέει ἡ διευθύντρια τοῦ σχολείου, ὁ ἀριθμὸς εἶναι σημαντικός.
Λέμε καὶ ὅτι ἔμεινε στὴν ἀφάνεια, γιατί τὰ παιδιὰ μας συνεχίζουν νὰ μὴ μαθαίνουν, σωστὰ τὴν Ἱστορία καὶ τὴ Γεωγραφία τοῦ ἔθνους τους, γιατί οἱ ἀλβανικὲς ἀρχὲς ζητοῦν οἱ μαθητές μας νὰ μάθουν τὴν ἱστορία αὐτὴ σύμφωνα τὰ μέτρα τους, δηλαδὴ διαστρεβλωμένη.
Διδάσκονται ἀκόμα κείμενα ποὺ μυρίζουν σοβινισμὸ καὶ ἐθνικισμό, κείμενα ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀλλοίωση τῆς ἱστορίας  καὶ τῆς ἀλήθειας, προσπαθοῦν νὰ ἀποπροσανατολίσουν τὴ νέα γενιὰ καὶ νὰ τὴ δηλητηριάσουν μὲ τὸν μεγαλοαλβανισμό, τὴν ἀπιστία τῶν γειτόνων, ἀκριβῶς ὅπως διατυμπάνιζε ὁ ἀλήστου μνήμης Ἐνβὲρ γιὰ πενήντα χρόνια. Εἶναι ἀπαράδεκτο νὰ γινόμαστε κι ἐμεῖς συνένοχοι τῶν ἀνιστόρητων γεγονότων κι αὐτὸ ὅταν δεχόμαστε νὰ κάνουμε τὶς μεταφράσεις σὲ τέτοιου εἴδους κείμενα, ὅταν δεχόμαστε οἱ δικοί μας μαθητὲς νὰ ἐφοδιάζονται μὲ τέτοιου εἴδους βιβλία.
Τὰ περισσότερα μαθήματα διδάσκονται στὴν ἀλβανικὴ γλώσσα, χωρὶς νὰ σεβαστεῖ ἡ ἀναλογία τοῦ προγράμματος. Κι ἐκεῖνα ποὺ διδάσκονται ἑλληνικά, διδάσκονται ἀπὸ δασκάλους μὴ γνῶστες τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας.
Τὸ θετικὸ ἐφέτος εἶναι τὸ γεγονὸς ποὺ ἦρθαν τὰ βιβλία, ἐκτὸς ἀπὸ τρία εἴδη, τὰ ὁποῖα θὰ ’ρθούν αὐτὲς τὶς μέρες, πάντα σύμφωνα τὴν διευθύντρια.
Πέρασαν εἴκοσι χρόνια καὶ καμία προσπάθεια γιὰ τὴν συγκρότηση ἑνὸς σχολικοῦ κτιρίου ὅπου νὰ φοιτοῦν οἱ μαθητὲς αὐτοί, μὲ διεύθυνση, προσωπικὸ καὶ ὄνομα ἑλληνικό. Εἴκοσι χρόνια ποὺ τὰ παιδιὰ μας «κουλουριάζονται» στὰ πόδια τῶν ἄλλων ὑποβαθμισμένα καὶ τρομοκρατημένα.
Εἶναι ξεκάθαρο πὼς ὅλα αὐτὰ γίνονται μὲ τὴ βούληση τῶν ἀλβανικῶν ἀρχῶν. Ὅταν ὅμως αὐτοὶ σιωποῦν καὶ συνεχίζουν τὸ ἀδιάφορο καὶ νὰ κοροϊδεύουν τόσα χρόνια, ὑπάρχουν κι ἄλλοι τρόποι.
Ἂς θυμηθοῦμε μὲ ποιὸν τρόπο ἀνοίξαμε τὶς πρῶτες ἑλληνικὲς τάξεις στὶς τρεῖς πόλεις κι ἀλλοῦ. Ἂς θυμηθοῦμε πὼς ἀντιμετωπίσαμε τὴν ἐγκύκλιο 17 τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.
Μὲ συλλαλητήρια, μὲ διαμαρτυρίες, μὲ ἀποχὴ ἀπὸ τὰ μαθήματα, ἀλλὰ τὸ κυριότερο μὲ ἑνότητα καὶ ἀποφασιστικότητα
Ἡ νέα σχολικὴ ἄρχισε. Ποιὸς θὰ μεριμνήσει γιὰ τὶς ἐλλείψεις τῶν δικῶν μας σχολείων καὶ τῶν δικῶν μας μαθητῶν;
(ἀπὸ συνεργάτη τῆς ΣΦΕΒΑ στὴ Β. Ἤπειρο)

4 σχόλια:

 1. Εσείς όλοι που κόπτεστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Παλαιστίνη και όπου αλλού νομίζετε, ενδιαφερθείτε και για τα Ελληνόπουλα της Βορείου Ηπείρου, την αναγνωρισμένη Ελληνική μειόνοτητα που την έχετε γραμμένη κανονικά και με το νόμο.Πότε επιτέλους θα διοργανωθεί και ένα συλλαλητήριο και για την ΒΌΡΕΙΟ ΉΠΕΙΡΟ; τρείς φορές την Ελευθέρωσε ο Ελληνικός στρατός τον αιώνα που μας πέρασε, το 1912-13 στους βαλκανικούς πολέμους, το 1914 με την ανακύρηξη της Αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου με το πρωτόκολλο της Κέρκυρας και φυσικά το 1940 με το έπος του Μεταξά, αλλά παρόλο αυτά , κλείνουμε τα μάτια μας στους αδερφούς μας Βορειοηπειρώτες που στενάζουνε κάτω από τον αλβανικό ζυγό.tamystikatoubaltou.blogspot.gr.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έτσι είναι αδελφέ....

   Σε αυτή τη χώρα ενδιαφερόμαστε για τα δικαιώματα παντός άλλου ΠΛΗΝ των Ελλήνων.

   Και όποιος μιλήσει για δικαιώματα Ελλήνων είναι "εθνικιστής", "φασίστας" και "ρατσιστής"...

   Διαγραφή
 2. Ὅ,τι ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὀνομάζεται "ἐθνικισμὸς" κι ἑπομένως δὲν πρέπει ἐπουδενὶ λόγο ν' ἀναφέρεται στὸν λαὸ καὶ νὰ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ κράτος, διότι ἀποτελεῖ ἐμπόδιο στὴν "Εὐρωπαϊκὴ ὁλοκλήρωση", τὴν ἑνοποίηση τῶν λαῶν σ' ἕνα κράμα ὁμοιογενές, δίχως ἐθνικὴ ταυτότητα γιὰ τοὺς λαοὺς καὶ τὰ ἔθνη ποὺ τὴν ἀποτελοῦν. Ἡ Ἑλλὰς γέμισε ἀπὸ διανοούμενους τῆς δεκάρας καὶ τῆς παρακμῆς, δίχως ἐθνικές, πατριωτικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἀξίες. Δίχως ἀγάπη γιὰ τὴν παράδοση τοῦ λαοῦ μας μέσα στὸ διάβα τῶν αἰώνων, λιγουρεύονται τὴν ἄθεη καὶ αἱρετικὴ δύση μὲ τὸν ψευτοδιαφωτισμὸ της καὶ ἀν μὴ τὶ ἄλλο τὰ "κάλλη" της ποὺ εἶναι τί ἄλλο παρὰ τὸ χρῆμα, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευση τῶν ἀδυνάμων λαῶν, μέσα ἀπὸ πολέμους καὶ ἀποικιοκρατικὴ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες πολιτική ποὺ ἔχει χρησιμοποιήσει. Ἀμήν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΩΣ ΠΟΤΕ......
  Ὅσο γιά τά βιβλία τά ''ἑλληνικά'''τῆς ἀνθελληνικῆς παιδείας,μόνο ἑλληνικά δέν εἶναι....
  στά κρυφά σχολειά ξανά,γιά γράμματα ἑλληνικά !
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.