6 Σεπ 2014

Ξεπούλημα τῆς πατρίδας δίχως ἱερὸ καὶ ὅσιο! Τὸ ΤΑΙΠΕΔ ἔβαλε στὸ πωλητήριο τὶς Θερμοπύλες!

Θέση ἀπέναντι στὸ ξεπούλημα τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου τῆς πατρίδας καὶ συγκεκριμένα στὸ πωλητήριο ποῦ ἔχει μπεῖ ἀπὸ καιρὸ μέσω ΤΑΙΠΕΔ στὶς Θερμοπύλες, καλοῦνται νὰ πάρουν ὅλοι ὅσοι ἐμπλέκονται σὲ αὐτό, ἔμμεσα ἢ ἄμεσα καὶ κυρίως ὁ νέος δήμαρχος Λαμιέων, Νίκος Σταυρογιάννης, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τὰ καθήκοντά του τὴν 1η Σεπτέμβρη.
Ἐδῶ καὶ ἕνα χρόνο, τὸ Ταμεῖο Ἀξιοποίησης Ἰδιωτικῆς Περιουσίας τοῦ Δημοσίου ἔχει ἀνακοινώσει τὴν ἔναρξη τῆς διαδικασίας προκειμένου νὰ παραδοθοῦν σὲ ἰδιωτικὰ συμφέροντα καὶ οἱ Ἰαματικὲς Πηγὲς τῶν Θερμοπυλῶν –μεταξὺ ἄλλων πηγῶν στὸ νομὸ Φθιώτιδας, ἀφοῦ ἡ ἀπόφαση γιὰ τὸ ἀπόλυτο ξεπούλημα βρίσκεται στὸ στάδιο τῆς πλήρους ἐξέλιξης, μὲ τὸ ἑλληνικὸ κράτος νὰ ἐκτελεῖ πιστὰ τὶς «διαταγὲς» τῶν ξένων συμφερόντων πού ἐκπροσωποῦνται ἀπὸ τοὺς δανειστές…
Στὴν πρόσκληση ἐνδιαφέροντος τοῦ ΤΑΙΠΕΔ, τὸ συγκεκριμένο πρὸς πώληση ἀκίνητο περιγράφεται ὡς ἑξῆς: «Τὸ Ἀκίνητο Β΄ διαχωρίζεται ἀπὸ τὴν παλαιὰ Ἐθνικὴ ὁδὸ σὲ δύο τμήματα. Ἡ ἰαματικὴ πηγὴ μὲ τὰ πέντε κτίρια βρίσκονται στὸ μεγαλύτερο τμῆμα. Τὸ Ἀκίνητο Β΄ ἀπέχει ἀπὸ τὴ Λαμία, τὴν πρωτεύουσα τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας, στὴν ὁποία ἀνήκει, 16 χλμ. ἐνῶ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ἀπέχει 200 χλμ. καὶ τὴ Θεσσαλονίκη 305 χλμ».
Τὸ ἀκίνητο περιλαμβάνει, σύμφωνα μὲ....
τὴν ἰστοσελίδα τοῦ ΤΑΙΠΕΔ, «κέντρο ὑδροθεραπείας, δύο παλαιὰ καὶ ξεπερασμένα ξενοδοχεῖα, ἕνα κτήριο πού στεγάζεται ἡ διοίκηση καὶ ἕνα ἐκκλησάκι, σὲ ἔκταση γῆς 785.398 μ²».
Ὅμως, ὅπως καταγγέλλουν φορεῖς τῆς περιοχῆς, δὲν ἔχει δοθεῖ στὴ δημοσιότητα τοπογραφικό το ἀκινήτου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐκφράζονται φόβοι ὅτι στὴν πρὸς πώληση ἔκταση περιλαμβάνεται καὶ τὸ πεδίο ἢ μέρος τοῦ πεδίου τῆς μάχης τῶν Θερμοπυλῶν, ὅπου ἔπεσαν ἡρωικὰ ὁ βασιλιὰς τῆς Σπάρτης Λεωνίδας μὲ τοὺς 300 Σπαρτιάτες, τοὺς 700 Θεσπιεῖς καὶ τοὺς 80 Μηκυναίους, ἀποκρούοντας τὰ στρατεύματα τοῦ Πέρση βασιλιὰ Ξέρξη, τὸ 480 π.Χ.
Τὸ ΤΑΙΠΕΔ μάλιστα, ἀντὶ νὰ ξεκαθαρίζει τὰ πράγματα, αὐξάνει περισσότερο τὴν ἀνησυχία, καθὼς στὴν περιγραφὴ τῆς τοποθεσίας του πρὸς πώληση ἀκινήτου ἀναφέρει: «Περιοχὴ μὲ μεγάλο ἱστορικὸ ἐνδιαφέρον, ὅπου διεξήχθη ἡ γνωστὴ μάχη τῶν Θερμοπυλῶν μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Περσῶν τὸ 480 π.Χ».
Ἀντιλαμβάνεστε τὸ σημεῖο της κατάπτωσης για τοὺς φορεῖς τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου; Διαφημίζουν τὴν ἱστορικότητα τῶν μνημείων μας, γιὰ νὰ τὰ… πουλήσουν καὶ νὰ τὰ προσφέρουν γιὰ ἐμπορικὴ ἐκμετάλλευση. Καὶ οἱ ἔχοντες ἐθνικὸ συμφέρον νὰ ἀντισταθοῦν, οἱ τοπικοὶ «ἄρχοντες» τῆς Λαμίας (κυρίως) καὶ τῆς Σπάρτης (γιὰ ἠθικοὺς καὶ ἱστορικοὺς λόγους) κωφεύουν… Ἃς εἶναι καλὰ οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς πού ἔχουν ξεκινήσει ἀγώνα διαρκείας κατὰ τοῦ ξεπουλήματος τῶν Θερμοπυλῶν.
Εἶναι χαρακτηριστικὴ καὶ ἡ ἐρώτηση πρὸς τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν στὴ Βουλή, πού κατέθεσε στὶς 28 Αὐγούστου ὁ ἀνεξάρτητος βουλευτὴς καὶ πρόεδρος τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ Κόμματος Ἀνατροπῆς, Νίκος Νικολόπουλος. Μεταξὺ ἄλλων, ὁ κ. Νικολόπουλος ἀναφέρει: «Στὸ σφυρὶ φαίνεται ὅτι βγαίνουν καὶ ὁ Μιλτιάδης καὶ ὁ Θεμιστοκλῆς καὶ ὁ Λεωνίδας, δηλαδὴ τὰ μνημεῖα μας, ἡ ἱστορία μας, ἡ ἐθνική μας ταυτότητα, ἡ ψυχή μας (...) εἶναι ἐνδεικτικό το πωλητήριό το ΤΑΙΠΕΔ γιὰ τὶς Θερμοπύλες, πού συμπεριλαμβάνει στὰ “πρὸς πώληση” τὶς Ἰαματικὲς πηγὲς σὺν 790 στρέμματα, ἐνῶ ἀφήνουν μόνο το ἄγαλμα τοῦ Λεωνίδα ἀπ' ἔξω».
Οἱ ἀντιδράσεις ἐνάντια στὸ ξεπούλημα μιᾶς ἱστορικῆς τοποθεσίας, παγκόσμιας ἐμβέλειας, ξεκίνησαν ἀπὸ νωρίς. Κάτοικοι τῆς περιοχῆς συλλέγουν ἠλεκτρονικὰ ὑπογραφές, ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς μεταβίβασης τῆς κυριότητας τῶν Ἰαματικῶν Πηγῶν στὸ ΤΑΙΠΕΔ.
«Ἐμεῖς πού ὑπογράφουμε, θεωροῦμε ὅτι ἡ πώληση τῶν Ἰαματικῶν Πηγῶν εἶναι παράνομη, δεδομένου ὅτι ὁ νόμος 3498/2006 (ΦΕΚ 230 Α), ἐκτελεστικός το ἄρθρου 18 παρ1 τοῦ Συντάγματος, προβλέπει πῶς ἡ κυριότητα τῶν Ἰαματικῶν Πηγῶν ἀνήκει στὸν ΕΟΤ, ὁ ὁποῖος μπορεῖ μόνο νὰ τὶς ἐνοικιάζει γιὰ περιορισμένο χρονικὸ διάστημα καὶ ὄχι νὰ τὶς πουλήσει καὶ ζητᾶμε ἀπὸ τὴν Πολιτεία καὶ τὴν κυβέρνηση
- νὰ ἀνακληθεῖ ἡ ἀπόφαση μεταβίβασης τῆς κυριότητας τῶν Ἰαματικῶν Πηγῶν τῆς περιοχῆς μας στὸ ΤΑΙΠΕΔ,
- νὰ δημιουργηθοῦν ἄμεσα Διαχειριστικὰ Σχέδια γιὰ κάθε ἰαματικὴ πηγή, τὰ ὁποῖα νὰ ἀπαντοῦν στὴν ἀξιοποίηση, ἐκμετάλλευση καὶ ἀνάδειξή τους μὲ ὅρους κοινωνικούς, οἰκονομικούς, περιβαλλοντικοὺς μέσα ἀπὸ κοινωνικές, συνεταιριστικές, δημοτικὲς ἐπιχειρήσεις καὶ μὲ δημόσιες ἐπενδύσεις, μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν καὶ σὲ ὄφελος τῆς τοπικῆς οἰκονομίας καὶ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.
Ἐμεῖς πού ὑπογράφουμε τονίζουμε ὅτι ἡ ὑπεράσπιση τῶν δημόσιων ἀγαθῶν εἶναι ὑπόθεση ὅλων μας. Τὰ ὀνόματα ἐπίσης παγκόσμιας ἐμβέλειας καὶ ἀναγνωρισιμότητας, ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ καὶ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, δὲν μποροῦν νὰ παραχωρηθοῦν σὲ πολυεθνικὲς γιὰ ἐμπορικὴ ἐκμετάλλευση» ἀναφέρεται στὸ κάλεσμα συλλογῆς ὑπογραφῶν.
Στὶς διαμαρτυρίες κατοίκων καὶ φορέων -οἱ ὁποῖοι κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου καὶ πρὸς τὴν UNESCO, γιὰ τὴν ἐκποίηση καὶ ἱστορικῶν χώρων, πολιτιστικῶν μνημείων, ἀρχαιολογικῶν σημάτων ἀπὸ τὴ συγκυβέρνηση μέσω ΤΑΙΠΕΔ- ὁ προηγούμενος δήμαρχος Λαμίας κώφευε. Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι σὲ πρόσφατη συνέντευξη Τύπου τὸν Αὔγουστο καὶ πρὶν παραδώσει στὴ νέα δημοτικὴ ἀρχή, ὁ κ. Γιῶργος Κοτρωνιᾶς δὲν εἶπε λέξη γιὰ τὴν ἐκποίηση ἀπὸ τὸ ΤΑΙΠΕΔ σὲ ἰδιῶτες τῶν Ἰαματικῶν Πηγῶν, παρόλο πού τὸ θέμα ἦταν σχετικὸ (ἡ ὑπογραφὴ σύμβασης παραχώρησης στὸ Δῆμο Λαμίας ἀπὸ τὴν ΕΤΑΔ γιὰ τὰ ἑπόμενα 25 χρόνια των Ἰαματικῶν πηγῶν Καλλιδρόμου).
Ὁ νέος δήμαρχος κ. Σταυρογιάννης οφείλει νὰ πάρει θέση γιὰ τὸ ζήτημα καὶ νὰ σταθεῖ στὸ πλευρὸ τῶν πολιτῶν πο΄θ ἀγωνίζονται γιὰ νὰ μὴν περάσει στὰ χέρια ἰδιωτῶν ὁ ἱστορικὸς πλοῦτος τῆς χώρας. Το ἴδιο θὰ πρέπει νὰ κάνει καὶ ὁ νέος δήμαρχος Σπάρτης, Εὐάγγελος Βαλιώτης. Παρόλο πού δὲν ἔχει διοικητικὴ ἁρμοδιότητα στὸ θέμα, ἔχει ἠθικὴ καὶ ἱστορικὴ ὑποχρέωση ως αἱρετὸς ἄρχοντας τῆς πόλης τοῦ Λεωνίδα, νὰ συμβάλει ὥστε νὰ μὴν περάσει σὲ χέρια ἰδιωτῶν ἡ γῆ ὅπου ἔπεσαν οἱ ἀρχαῖοι Σπαρτιάτες.
Κάθε ἄλλη κίνηση ἢ ἀκόμα καὶ ἡ ἀδράνειά τους, θὰ σημαίνει ὅτι συντάσσονται μὲ τὰ συμφέροντα τῶν δανειστῶν, πού θέλουν τὸ ξεπούλημα ἔναντι πινακίου φακῆς τοῦ δημοσίου πλούτου τῆς Ἑλλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.