6 Σεπ 2014

Ἐπιστολὴ Πατέρων Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Γατζέας Βόλου καὶ πιστῶν πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸ γιὰ τὸ "ἀντιρατσιστικὸ"

Εξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,
Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας διαμαρτυρομαστε ἐντόνως εξ ἀφορμῆς τῆς αἰφνιδιαστικῆς ἀντικατάστασης ἢ τροποποίησης τοῦ πρώτου ἀντιρατσιστικοῦ νόμου (ν.927/1979) ἀπὸ νεότερο νόμο σχετικὰ μὲ «τὴν καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν καὶ ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καὶ ξενοφοβίας μέσω τοῦ Ποινικοῦ Δικαίου».
Ἡ ψήφιση τοῦ κατ’ εὐφημισμὸν «ἀντιρατσιστικοῦ νόμου» ἀποτελεῖ ἀναμφισβήτητα κορυφαια προκληση εις βάρος ὅλων τν συνειδητῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, κι αὐτὸ διότι γιὰ πρώτη φορὰ ποινικοποιείται  τὸ –συνταγματικὰ κατοχυρωμένο- δικαίωμα στην  ἐλεύθερη ἔκφραση καὶ ἄποψη, δικαίωμα δομικὸ γιὰ τὸ ὁποῖο τὸ Ὀρθόδοξο Γένος τῶν Ἑλλήνων ἔχυσε ποταμοὺς αἱμάτων γιὰ νὰ τὸ κατακτήσει.
Ἐνῶ δηλαδὴ ὁ παλαιότερος νόμος ποινικοποιοῦσε τὴν πράξη καὶ τὴν –ὄντως- ρατσιστικὴ πρόθεση, μὲ τὸ νέο νόμο ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ποὺ θὰ διακηρύσσουν urbiet orbi τις αἰώνιες ἀλήθειες τοῦ ὑπέρτατου νόμου τοῦ Εὐαγγελίου (π.χ. τὶς πνευματικὲς ἐπιπτώσεις ποὺ....
ἔχουν οἱ ἄνθρωποι, ὅταν διαπράττουν τὸ θανάσιμο –μὲ βάση τὴν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς- ἁμάρτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας), θὰ κινδυνεύουν ἀνὰ πάσα στιγμὴ νὰ βρεθοῦν κατηγορούμενοι γιὰ δῆθεν «ρητορικὴ μίσους» ἢ ὡς δῆθεν «ὑποκινητὲς σὲ πράξεις μίσους», ἀπὸ ὁμάδες μειοψηφικές, μὲ ἤθη ξένα ὡς πρὸς τὰ ἤθη τῶν Ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖες, συνεπικουρούμενες  ἀπὸ Μ.Κ.Ο. καὶ διάφορα ἐξωθεσμικὰ Κέντρα ποὺ πριμοδοτοῦν τὴν πνευματικὴ ἰσοπέδωση τοῦ λαοῦ μας, θὰ ἐπιβάλλουν στο κοινωνικὸ σύνολο μὲ τὸ «ἔτσι θέλω» (καὶ ἑπομένως μὲ τρόπο κατ’ οὐσίαν φασιστικό), τὴ δική τους «ἰδιαιτερότητα»!
Σὲ ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο, ὁ νέος νόμος θὰ καταστεῖ, ὄχι «ἀντιρατσιστικός», ἀλλὰ  ὁ πλέον ρατσιστικὸς νόμος εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἕνας ξεκάθαρα ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ νόμος, ποὺ θὰ καταλύει κάθε ἔννοια δικαίου.
Ἐξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,
Σᾶς θυμίζουμε πώς, παρὰ τὴν ἐπιδοτούμενη ἀντιρατσιστικὴ ὑστερία τῶν τελευταίων ἐτῶν, ἡ ὁποία εἰρήσθω ἐν παρόδω ἐνισχύει μὲ δόλιο τρόπο τὴ θεωρία τῶν «δύο ἄκρων», τὸ Ὀρθόδοξο Γένος τῶν Ἑλλήνων ποτε δὲν ὑπῆρξε ρατσιστικὸ καὶ οὐδέποτε υἱοθέτησε ἐθνοφυλετικὲς-σοβινιστικὲς ἰδεολογίες ὑπεροχῆς σὲ βάρος ἄλλων λαῶν καὶ ἀνθρώπων,ἀντιθέτως, ὅπως ἔχει καταγράψει διαχρονικὰ ἡ παγκόσμια ἱστοριογραφία, οἱ Ἕλληνες στὶς δύσκολες στιγμές, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς Ὀρθοδόξου κουλτούρας ποὺ τοὺς διέπει, περιθάλπουν καὶ βοηθοῦν ἀκόμη καὶ τοὺς ἐχθρούς τους.
Σὲ ἀμιγῶς δὲ πνευματικὰ ζητήματα ἡ Ὀρθοδοξία στηλιτεύει μόνο τὴν ἁμαρτία, χωρὶς φοβικὰ σύνδρομα καὶ χωρὶς νὰ προσβάλει ἢ νὰ περιθωριοποιεῖ τὸν ἑκάστοτε ἁμαρτωλὸ-ἀσθενῆ πνευματικὰ συνάνθρωπο, ἀφοῦ τὸν προσεγγίζει μὲ συμπόνια ὡς πάσχοντα δοῦλο τῶν παθῶν του, καθότι καὶ ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία ἀποτελεῖ «κοινωνία ἁμαρτωλῶν ἐν μετανοία».
Ἑπομένως, ὁρισμένοι νεοφανεῖς ὄροι, ὅπως ὁ ὅρος «ὁμοφοβία», μόνο θυμηδία μποροῦν νὰ προκαλέσουν στὸ εὐσεβὲς Ὀρθόδοξο πλήρωμα, ἀφοῦ ἐξυπηρετοῦν ξεκάθαρά το φασιστικὸ καὶ διεστραμμένο τρόπο σκέψης κάποιων ψευτοπροοδευτικῶν, στὴν ἀγωνιώδη προσπάθεια ποὺ καταβάλλουν νὰ ἀνατρέψουν τὴν ἀνθρώπινη φυσιολογία, καὶ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴ δική τους συμπλεγματικὴ φοβία, ἡ ὁποία κατ’ ἀναλογίαν μπορεῖ νὰ ὁριστεῖ ὡς «ἐτεροφοβία»!  
Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ κύριε Πρωθυπουργέ, σᾶς παρακαλοῦμε θερμώς να μὴν ἐπιτρέψετε τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ μεγαλύτερου νομοθετικοῦ ἐγκλήματος ἀπὸ τὴ μεταπολίτευση καὶ ἐντεῦθεν, ἑνὸς ἀνοσιουργήματος ποὺ οὔτε τὰ μεγαλύτερα δικτατορικὰ καθεστῶτα δὲν τόλμησαν νὰ θεσμοθετήσουν. 
Ζητοῦμε τὴν ἄμεση ἀπόσυρση αὐτοῦ τοῦ ἐκτρωματικοῦ νομοσχεδίου, λέγοντας ἀπὸ μέρους σας ἕνα ἡρωικὸ ὄχι καὶ μὴ ὑποκύπτοντας σὲ ἐνδεχόμενες πιέσεις τοῦ παρασκηνίου.
Τὸ διακύβευμα κύριε Πρωθυπουργὲ εἶναι ἡ ἴδια ἡ Δημοκρατία!
Εὐχόμαστε ὅπως σταθεῖτε καλῶς, στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.