4 Σεπ 2014

Πτυχὲς ἀπὸ τὴ “νέα ἐπισκεψη” τῶν “Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβὰ” στὴν Κόνιτσα καὶ ἡ τακτική τῆς ἀτάκτου ὀπισθοχωρήσεως

Γράφει ὁ πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
ΕΑΝ ΤΟ ΔΙΣ ΕΞΑΜΑΡΤΕΙΝ ΟΥΚ ΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦΟΥ, ΑΡΑ ΤΟ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΤΙ ΕΣΤΙ;
Ἐδῶ Κόνιτσα.
Προκεχωρημένον φυλάκιον Ὀρθοδοξίας καὶ Ἑλληνισμοῦ.
Γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἀπεδείχθη τὸ ὕπουλoν τς τακτικῆς τς “Σκοπιάς”, τὸ θρασύδειλον τῶν ὀπαδῶν τῆς πολυεθνικῆς ἑταιρείας ποῦ τὴν ἕδρα της ἔχει στὴν Ἀμερικὴ (τυχαῖο;) καὶ κυρίως ἀπεδείχθη τὸ ἑδραῖον καὶ ἀμετακίνητον τῶν πιστῶν στὴν Ὀρθόδοξη πίστη μας.
λλ΄ ἂς πάρουμε τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Κυριακὴ 31 Αὐγούστου 2014. Ὁ Μητροπολίτης καὶ οἱ ἱεροκήρυκες ἀπουσίαζαν ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Κονίτσης γιὰ Θεία Λειτουργία καὶ μνημόσυνο στὸ χωριὸ Βούρμπιανη.
Ὁ ὑπεύθυνος ἐπὶ τῶν αἱρέσεων ἔπρεπε νὰ ἐπιστρέψει ἐκτάκτως στὴν Κόνιτσα, ἀμέσως μετὰ τὴν τέλεση τοῦ μνημοσύνου. Στὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, ὁ ἱεροκῆρυξ δέχθηκε τηλεφωνήματα ἀπὸ πιστούς τς Κονίτσης.
Τί εἶχε συμβεῖ; Μετὰ ἀπὸ ἀρκετὸ καιρὸ ἔκαναν καὶ πάλι τὴν ἐμφάνισή τους τὰ...
“κοράκια” ἐκ τοῦ πύργου τοῦ Brooklyn, δηλ. οἱ “μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά”.
Δὲν γνωρίζω ἐὰν εἶχαν ἐπισημάνει ὅτι θὰ ἀπουσίαζε ὁ Μητροπολίτης μὲ τὸ ἐπιτελεῖο του τὴν ἡμέρα αὐτή, καθότι ἡ τελετὴ τῆς Βουρμπιάνης εἶχε δημοσιευθεῖ στὸν τύπο, ἢ ἂν τὸ εἶχαν ἀπὸ πρὶν προγραμματίσει νὰ ἔλθουν. Δὲν ἔχει ἄλλωστε καμμία σημασία αὐτό. Ἐκεῖνο ποὺ πρέπει στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ ἐπισημάνουμε εἶναι ὅτι οἱ “σοφὲς κεφαλὲς τῶν μαρτύρων” τῶν Ἰωαννίνων, ὅταν ἀποφασίζουν νὰ πραγματοποιήσουν τὶς “ἐπισκέψείς” τους, βρίσκουν τὶς πλέον κατάλληλες εὐκαιρίες. Χτυποῦν διάνα. Ἔρχονται δηλ. ὅταν οἱ κάτοικοι εἶναι γεμάτοι ἀπὸ τὶς εὐλογίες τῶν Ἁγίων, μὲ ἀποτέλεσμα τὰ φυλλάδια τῆς ἑταιρείας ποὺ ἀφήνουν μπροστὰ στὶς πόρτες, δίκην διαφημιστικῶν φυλλαδίων ἀπορρυπαντικῶν καὶ tuboflo... πραγματικὰ νὰ φέρουν ναυτία καὶ ἀναγούλα.
Αὐτὴ τὴ φορὰ βλέπετε, εἶχε προηγηθεῖ τὸ τριήμερον το Γέροντος Παϊσίου, ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μὲ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις, ἀλλὰ καὶ τόσα ἄλλα τὰ ὁποία δένουν τοὺς πιστοὺς μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Ἐπίσης στὶς 23 Σεπτεμβρίου ἔχουμε τὴν ἑορτὴ τοῦ τοπικοῦ Νεομάρτυρος, Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ἐκ Κονίτσης καὶ ἤδη ἔχουν ἀρχίσει οἱ σχετικὲς προετοιμασίες.   Δηλαδὴ ὅ,τι πιὸ πρόσφορο καὶ πιὸ κατάλληλο γιὰ “ὄμορφες καὶ πνευματικὲς συζητήσεις”, ἀπὸ “θεολόγους” καὶ “διδασκάλους” μὲ “θεολογία, λογικὴ καὶ ἱστορία”, πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ...
Ἦρθαν λοιπὸν οἱ μεγάλοι “ἱεραπόστολοι” τῆς ἑταιρείας καὶ ἀφοῦ χωρίστηκαν σὲ συνεργεῖα, σκορπίστηκαν γιὰ τὸ “ἔργο” τῆς διαδόσεως τοῦ “Λόγου τοῦ Θεού”. Βλέπετε, ὅπως μὲ στόμφο κηρύττουν, “οἱ ἡμέρες εἶναι χαλεπὲς καὶ ὅπου νὰ ΄ναι ἔρχεται ἡ μεγάλη παγκόσμια καταστροφή”.
Ἀκούσατε λοιπόν, ἀκούσατε: “Δὲν θὰ μείνει τίποτε ὄρθιο καὶ τὸ πῦρ θὰ κατακαύσει ὅσους ἀρνοῦνται τὰ “φῶτα τῆς ἐταιρείας”, τὰ “λαμπιόνια τῆς Σκοπιάς” καὶ τὰ “κόκκινα φανάρια”... πού ἐξ Ἀμερικῆς ἐπισημαίνουν τὸν κίνδυνο.
Τὸ κινητὸ τηλέφωνο καθ' ὅλην τὴν διαδρομὴ τῆς ἐπιστροφῆς, δὲν ἔλεγε νὰ σταματήσει, καὶ αὐτὸ πρὸς τιμὴν τοῦ Ὀρθοδόξου ποιμνίου τῆς Κονίτσης ποὺ δείχνει εὐαισθησία σὲ θέματα Πίστεως, Πατρίδος καὶ Ἰδανικῶν.
Βεβαίως, ὅπως σὲ ὅλους εἶναι γνωστὸ (ἀκόμα καὶ στὸ παράρτημα τῆς ἑταιρείας ἐν Ἰωαννίνοις, ἄλλο ἐὰν δὲν θέλουν νὰ τὸ χωνέψουν), οἱ Κονιτσιῶτες εἶναι πάλιν καὶ πολλάκις ἐνημερωμένοι γιὰ τὸ τί ἐστὶ “μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά”, τί “ἐταιρεία” κλπ. Γι΄ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τῆς οὐσίας ὄχι μόνο ἔληξε καὶ αὐτὴ ἡ ἀποστολὴ γιὰ τοὺς “μάρτυρες”, ἀδόξως (ποιήσαντες ὀπὴ ἐν τῷ ὕδατι), ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν ὑπεύθυνο ἀρχηγό τους ποὺ δὲν θέλησε τὶς προηγούμενες φορὲς νὰ πάρει τὸ μάθημά του, φέροντας τώρα νέα πρόσωπα, ἔληξε ἔτι ἅπαξ ἐξευτελιστικὰ καὶ μάλιστα στὸν ὑπερθετικὸ βαθμό.
Θὰ μάθετε τὸ γιατί.

Ὅταν ὁ ἱεροκῆρυξ ἔφθασε στὴν Κόνιτσα, σὲ ἕνα σημεῖο τῆς ἄνω Κονίτσης, συνάντησε δύο πρόσωπα. Τὸ ἕνα ἐξ αὐτῶν μάλιστα ἦταν ὁ υἱὸς τοῦ “ἀρχηγοὺ” τῆς ἀποστολῆς. Ἡ συζήτησις ξεκίνησε, προσπαθώντας νὰ μεταπηδᾶ τὸ καημένο τὸ παιδὶ ἀπὸ θέμα σὲ θέμα... Κατὰ συγκυρία δέ, ἐν μέσω διαλόγου, χτύπησε τὸ τηλέφωνό τους (ἄντε πάλι αὐτὸ τὸ ἀναθεματισμένο τηλέφωνο, ὅπως ἀκριβῶς καὶ τὴν προηγούμενη φορᾶ, ποὺ τοὺς ἔκανε τόση χαλάστρα). Ἦταν ὁ chief (ὁ ἀρχηγός). Ὅταν τοῦ εἶπαν μὲ ποιὸν ὁμιλοῦσαν, ἐν τῷ ἅμα κατέφθασεν ἐποχούμενος γιὰ νὰ ἀνακοινώσει “πανηγυρικώς” ὅτι ἡ ἀποστολὴ ἔληξε καὶ ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιστρέψουν “οἴκαδε”, τουτέστιν, ἀπὸ 'δώ καὶ πέρα “ὁ σώζων ἑαυτὸν σωθήτω”.
Στὴν ἐρώτηση τώρα τοῦ ἱεροκήρυκος “μὰ καλὰ βρὲ Δημήτρη, ποῦ χαθήκατε; Ζεῖτε; Ποῦ εἶστε; Χαθήκατε ἐνῶ εἴχαμε ξεκινήσει ὅπως καλὰ θυμᾶσαι ἕνα διάλογο... κλπ”. Ὁ ὑπεύθυνος μπροστὰ στοὺς δύο ἄλλους ἀπάντησε ὅτι “δὲν χρειάζεται διάλογος καὶ ὅτι δῆθεν τὰ ἐρωτήματα ποὺ τοὺς εἶχαν τεθεῖ, ἔχουν ἀπαντηθεί”.
Σὲ αὐτὰ ὁ ἱεροκῆρυξ τοῦ ἐτόνισε: “Γνωρίζεις ὅτι τὰ πράγματα δὲν ἔχουν ἔτσι καὶ ὅτι συνειδητὰ ψεύδεσαι. Ἐὰν ὅμως ἐπιμένεις, δὲν ἔχουμε παρὰ νὰ πραγματοποιήσουμε ἕνα δημόσιο διάλογο. Εἴτε στὴν Κόνιτσα, εἴτε στὰ Ἰωάννινα, εἴτε μέσω internet, εἴτε μέσω κάποιου τοπικοῦ τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἠπείρου ποὺ καλύπτει καὶ ὁλόκληρη τὴ Δυτικὴ Ἑλλάδα καὶ τὸ Ἰόνιο, εἴτε τέλος πάντων ὅπου ἐσεῖς θέλετε.
Μπορεῖτε τώρα φίλοι μου νὰ φανταστεῖτε τί ἀπάντησε ὁ “λαλίστατος” ὑπεύθυνος τῶν group;
- “Ὄχι, διότι οἱ Ἀπόστολοι δὲν ὁμιλοῦσαν ποτὲ δημοσίως, ἀλλὰ μόνο μέσα σὲ σπίτια”.
- “Ωραία λοιπόν, πᾶμε σὲ ἕνα σπίτι καὶ νὰ ἔλθει ἐκεῖ κόσμος νὰ μᾶς ἀκούσει” πρόσθεσε ὁ ἱεροκῆρυξ.
Καὶ τώρα τὸ κερασάκι στὴν πολυόροφη τούρτα τῆς “Σκοπιάς”.
- “Ὄχι, διότι οὔτε αὐτὸ ἔκαναν οἱ Ἀποστολοι”.
Τώρα φίλοι μου διαλέξτε ἐσεῖς οἱ ἴδιοι εἴτε νὰ γελάσετε, εἴτε νὰ κλαύσετε, εἴτε νὰ ξεκαρδιστεῖτε ἕως δακρύων.
Παρὰ τὴν φαιδρότητα τῆς ὅλης καταστάσεως, μπορεῖ νὰ διακρίνει κανεὶς τὸ marketing τῆς ἑταιρείας. “Όχι ὅλοι, ὄχι  πολλοί, ἀλλὰ ἕνας ἔνας” πρέπει νὰ δέχεται τὸν προσηλυτισμό.
Ἐδῶ, γιὰ ὅσους γνωρίζουν, θυμίζει τακτικὴ ἀνθρώπων πολυεθνικῆς ἀσφαλιστικῆς ἑταιρείας ποὺ λαμβάνουν ἐντολὲς νὰ μὴν ὁμιλοῦν γι΄ αὐτὸ ποὺ πλασάρουν μπροστὰ σὲ πολλούς, ἀλλὰ μεμονωμένα. Καὶ πάλι γιὰ ὅσους γνωρίζουν ἀπὸ ψυχολογικὲς τεχνικές, καὶ γενικῶς ἀπὸ προπαγάνδα, τὸ μεμονωμένο βοηθᾶ στὸ νὰ ἑδραιώνεται καλύτερα αὐτὸ τὸ ψεύτικο ποὺ θέλει κανεὶς νὰ περάσει καμουφλαρισμένα, ὡς δῆθεν ἀληθινό. Ἡ δὲ κατάστασις ἡ ψυχολογικὴ γιὰ τὰ ἄτομα ποὺ εἶναι ἀναγκασμένα νὰ ἐφαρμόζουν αὐτοῦ το εἴδους τὶς ἐντολὲς ποὺ λαμβάνουν ἄνωθεν, εἶναι ὄντως δραματική, ἀφοῦ κάθε φορᾶ ἀναγκάζονται νὰ ἔχουν μαζί τους διαφορετικὰ πρόσωπα ὡς “βοηθοὺς καὶ συνεργάτες”, εἴτε γιὰ νὰ τὰ “βγάζουν στὸ κλαρί”, εἴτε γιὰ νὰ αὐξηθοῦν οἱ ὧρες “ἐργασίας καὶ προσφοράς” στὴν ἑταιρεία, ἐνῶ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι συνεχῶς βρίσκονται ἐκτεθειμένοι. Δηλαδὴ δράμα ἀνέκφραστον. Εἶναι δὲ τόσο ὕπουλοι ἀλλὰ καὶ θρασεῖς, σωστοὶ “λύκοι ἐν δορὰ προβάτου”, ὥστε στὰ σπίτια ποὺ χτυποῦσαν δὲν ἔλεγαν ἐξ ἀρχῆς τὴν ἰδιότητά τους, ἁπλῶς στὰ ρυπαρά τους φυλλάδια καὶ μὲ ψιλὰ γράμματα ἀναφερόταν ἡ ἑταιρεία Σκοπιά. Ἔλεγαν δὲ μὲ τὸ γνωστό τους γλυκανάλατο τρόπο ὅτι μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἀπαντήσεις σὲ σπουδαία θέματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὸν ἄνθρωπο, καὶ ἄλλα φληναφήματα.
(Τὰ σχετικὰ μὲ τὸν διάλογο ποὺ εἶχε ξεκινήσει πρὶν ἀπὸ ἀρκετὸ καιρὸ καὶ πῶς οἱ ὀπαδοὶ τῆς Σκοπιᾶς ὑπέστησαν πανωλεθρία στὴν Κόνιτσα, αὐτὰ μπορεῖ νὰ τὰ βρεῖ κανεὶς καὶ νὰ τὰ μελετήσει στὸ διαδίκτυο, ὅπου ἔχουν δημοσιευθεῖ σὲ διάφορα sites ).
Ἀλλὰ ἂς ἐπανέλθουμε ἐκεῖ ποὺ εἴχαμε σταματήσει. Δηλαδὴ ἔξω ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἄνω Κονίτσης. (Ἕνα ἄλλο φαιδρὸ στὴ συνάντηση εἶναι καὶ τὸ ἑξῆς: Ὅταν ρωτήθηκαν ἀπὸ τὸ τηλέφωνο ποῦ ἀκριβῶς βρίσκονται γιὰ νὰ ἔλθουν νὰ τοὺς πάρουν, δὲν μποροῦσαν νὰ δώσουν τὸ “στίγμα”, διότι πάθαιναν γλωσσοδέτη καὶ τοὺς ἦταν ἀδύνατον νὰ ἀπαντήσουν ὅτι βρισκόμαστε ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε δίκιο εἶχαν οἱ ἄνθρωποι ἀφοῦ ὁ “προπάππος” τους ὁ Ἄρειος δεινοπάθησε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Νικόλαο, τόσο ἐκτός, ὅσο κυρίως ἐντός τς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου).
Μετὰ λοιπὸν ἀπὸ αὐτὰ καὶ ἀφοῦ ὅπως εἶπαν “εἶχε συμπληρωθεῖ ἡ ὤρα” καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀρχίσει ἡ ἐπιστροφὴ πρὸς “τὴν Βαβυλώνα”, δηλ. τὰ κεντρικὰ τῶν Ἰωαννίνων, μπῆκαν στὰ αὐτοκίνητα.
Ὁ ἱεροκῆρυξ μὲ ἄλλο ὄχημα τοὺς ἀκολούθησε καὶ ἔφθασε στὸ σημεῖο συγκεντρώσεως τῶν “σκαπανέων” τῆς Σκοπιᾶς. Ὅταν ὅμως ὁ chief εἶδε τὸν ἱεροκήρυκα νὰ βγαίνει ἐκ τοῦ ὀχήματος, τὰ ἔχασε καὶ ἄρχισε ἐν ταραχὴ νὰ ρωτᾶ: “Πάλι ἐδῶ;”. Γιὰ νὰ πάρει ἀμέσως τὴν ἀπάντηση: “Πάλιν καὶ πολλάκις καὶ διαπαντός. Γιατί θὰ μοῦ τὸ ἀπαγορεύσεις; Δὲν μπορῶ νὰ πηγαίνω ὅπου θέλω καὶ ὅποτε θέλω;”.
- “Όχι, μπορεῖς...”
- “Τότε τί πρόβλημα ἔχεις;”
Προσέξτε τώρα τὴ συνέχεια.
Ὁ ἱεροκῆρυξ χαιρέτησε τοὺς ἀνθρώπους δηλ. τὰ θύματα τῆς ἑταιρείας οἱ ὁποῖοι ἔδειξαν νὰ αἰφνιδιάζονται. Τοὺς καλημέρισε καὶ τοὺς εἶπε μὲ τρόπο,  ὥστε νὰ ἀκούουν ὅλοι, τί ἀκριβῶς εἶχε συμβεῖ μὲ τὸν ὑπεύθυνό τους. Τὰ σχετικὰ δηλ. μὲ τὸν διάλογο ποὺ διέκοψε, γιὰ τὴν προηγούμενη ἐπίσκεψη ποὺ ἔφυγαν πανικόβλητοι καὶ ὅλη τὴν σχετικὴ ἱστορία ἐπὶ τοῦ θέματος, καὶ ὅτι ἐπιτέλους πρέπει νὰ γίνει ἕνας δημόσιος διάλογος ὥστε πλὴν τῶν ἄλλων νὰ δοθοῦν καὶ οἱ ἀναμενόμενες ἀπαντήσεις σὲ καίριες ἐρωτήσεις ποὺ ἔχουν τεθεῖ στὴν ἑταιρεία ἀπὸ Ὀρθοδόξου πλευρᾶς.
Ὁ ὑπεύθυνος, βλέποντας καὶ ἀκούοντας αὐτά, τὰ ἔχασε στὴν κυριολεξία καὶ ἐν ταραχὴ καὶ σπουδὴ ἄρχισε νὰ δίνει “δημοκρατικῶ τῷ τρόπω” τὶς νέες του διαταγές: “Ὅλοι στὰ αὐτοκίνητα καὶ φεύγουμε”, ἐπαναλαμβάνοντας συνεχῶς τὴν ἴδια φράση.
- Μὰ τώρα θὰ φύγετε ποῦ ἦρθα ἐγώ; Αὐτὴ εἶναι ἡ δημοκρατία καὶ ἡ ἐλευθερία ποῦ ἀπολαμβάνουν τὰ μέλη σας; Νὰ μὴ μποροῦν νὰ ἀκούσουν κάτι τὸ διαφορετικό;
Οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν, φοβισμένοι ἀπὸ τὸν chief μπῆκαν στὰ αὐτοκίνητα καὶ ἔφυγαν πρὸς Ἰωάννινα. Φυσικὰ ὑπῆρξαν καὶ αὐτοὶ ποὺ ἔδειχναν νὰ προβληματίζονται... Εἴθε...

Θὰ προσθέσω τώρα τοῦτο, φίλοι μου.
Ἐὰν ὁ ὑπεύθυνος, κατὰ τὴν “Σκοπιανὴ” τακτικὴ θελήσει νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι τὰ ὅσα ἀναφέρω δὲν ἀνταποκρίνονται στὴν πραγματικότητα (ἐὰν εἶναι δυνατόν), καὶ μάλιστα μπροστὰ σὲ τόσους ἀνθρώπους, δὲν ἔχει παρὰ νὰ ἔρθει σὲ ἀνοιχτὸ διάλογο καὶ νὰ ἀποδείξει ἐκεῖνα ποὺ πιστεύει ὡς δῆθεν ἀλήθεια. Ὁ ἴδιος, ὅπως καὶ ἄλλη φορᾶ ἔχουμε ἐπισημάνει “καυχᾶται καύχησιν μεγάλην” ὅτι δὲν γνωρίζει τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα, καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν μπορεῖ νὰ διαβάσει καὶ νὰ συνδιαλεχθεῖ ἐπὶ τοῦ κειμένου. (Χρησιμοποιεῖ κάποιο βιβλίο, ποὺ οἱ ἀνώτεροί του τὸν βεβαιώνουν ὅτι πρόκειται περὶ μεταφράσεως τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Τὴν γνωστὴ δηλ. Μ.Ν.Κ. στὸ ὁποῖο διαφαίνεται ἡ συνειδητὴ κακοποίηση τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ τῶν κανόνων αὐτῆς, καὶ φυσικὰ ἡ τρικυμία ἐν τοῖς κρανίοις τῶν μεταφραστῶν). Ἐπιτέλους, ἐὰν αὐτοὶ οἱ “Μάρτυρες” τῶν Ἰωαννίνων, εἶναι τόσο ἀγράμματοι καὶ ἀγνοοῦν ἀκόμα καὶ τὴν κοινὴ Ἑλληνική το Εὐαγγελίου, ἂς φέρουν ἕνα δικό τους ἄνθρωπο ἀπὸ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, ποὺ θὰ μπορεῖ νὰ κάνει διάλογο Βιβλικό. Τὸ νὰ ὑπάρχει φιλόλογος “Μάρτυρας”, τοῦτο εἶναι μᾶλλον ἀπίθανο, καθ΄ ὅτι φιλόλογος καὶ “μάρτυρας”, ἀποτελεῖ σχῆμα ὀξύμωρον. Ἐὰν ὅμως ὑπάρχει, ἂς τὸν φέρουν ἔτσι “γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὄπλων”, ἢ μᾶλλον πρὸς καταισχύνην τῶν κεντρικῶν τς Ἑταιρείας.
Τὸ ἐπαναλαμβάνουμε καὶ ἂς τὸ ἀκούσουν γιὰ ἀκόμα μία φορά. Δὲν δείχνουμε κακία. Ὄχι, οὐδέποτε αὐτό. Ἐπιζητοῦμε διάλογο ἀληθείας καὶ ἐν ἀγάπη. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ γίνονται προκλητικοί, πραγματοποιώντας τὴν τακτικὴ τῶν Ἑβραίων καὶ ἐφαρμόζουν αὐτὸ ποὺ τοὺς κατηγορεῖ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός: “Οὐαὶ ὑμίν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγεται τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεένης διπλότερον ὑμών”, εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ δώσουν ἀπολογία γιὰ τὴν πίστη τους. Ἄλλωστε, ἐὰν ὅπως λένε ἐφαρμόζουν τὰ προστάγματα τῆς Βίβλου, δὲν μποροῦν παρὰ νὰ ἐφαρμόσουν καὶ τὸν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου (Α΄ Πέτρ. γ΄15) ὅπου ἐκεῖ ἐπιβάλλει τὴν “ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτούντι λόγον”.
Ἐπίσης στὰ φυλλάδια ποὺ μοίρασαν, μεταξὺ τῶν ἄλλων γράφουν : “Οἱ Μ.τ.Ι. θὰ χαροῦν νὰ ἐξετάσουν τὴν Ἁγία Γραφὴ μαζὶ σας”. Ἰδοὺ λοιπὸν στάδιον δόξης λαμπρὸν γιὰ τοὺς φωστῆρες τῆς Σκοπιᾶς. Τοὺς προσκαλοῦμε ἐπίσημα νὰ ἔρθουν καὶ νὰ συνεξετάσουμε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. “Εκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σὲ πονηρὲ δοῦλε”.
Περὶ τοῦ τόπου τώρα τῆς συναντήσεως, ὡς ἤδη ἐτονίσθη δὲν ὑφίσταται οὐδένα πρόβλημα. Σὲ ὅποιον τόπο θέλουν οἱ κύριοι τῶν ¨κεντρικῶν γραφείων¨ τῶν Ἀθηνῶν, π΄ ὅπου ἐκπορεύονται καὶ ὅλες οἱ ἀποφάσεις, ἐκεῖ θὰ λάβει χώρα ὁ δημόσιος διάλογος. “Τν φρονίμων ὀλίγα” καὶ ἐλπίζω ὅτι στὸ θέμα αὐτὸ συνεννοούμεθα.
Ἂς κλείσουμε ὅμως τὸ θέμα μας καὶ αὐτὰ ποὺ παρουσιάσαμε.
Μέσα σὲ αὐτὴ τὴν ταραχή, διότι ὁ ὑπεύθυνος οὐδέποτε φανταζόταν ὅτι καὶ αὐτὴ τὴ φορὰ θὰ πάθαινε αὐτὰ ποὺ ἔπαθε, ἐπέστρεψαν πρὸς Ἰωάννινα γιὰ νὰ καταγράψουν στὸ ἐνεργητικό τους τὶς ὧρες ποὺ ἐδαπάνησαν, καὶ πόσα προπαγανδιστικὰ φυλλάδια σκόρπισαν (σπουδαῖα δουλειά).
Θὰ ἐρωτήσετε τώρα τί ἔγινε μὲ τοὺς κατοίκους τῆς Κονίτσης.
 Ἁπλῶς γιὰ ἄλλη μία φορὰ διασκέδασαν μὲ τοὺς ἀπρόσκλητους “μάρτυρες” ποὺ τοὺς χτυποῦσαν τὶς πόρτες, καὶ ἀφοῦ συγκέντρωσαν τὰ φυλλάδια ποὺ βρῆκαν στὰ πεζούλια καὶ στὶς σκάλες, (ὄχι, αὐτὴ τὴ φορὰ δὲν τὰ ἔκαψαν, καλοκαιρία γάρ, οὔτε φυσικὰ τὰ ἔριξαν στὸν Ἀῶο ποταμὸ “ἐδῶ ὑφίσταται μέγιστος κίνδυνος μολύνσεως...”), τὰ ἔριξαν μὲ τάξη καὶ τὴν δέουσα προσοχὴ στὴν ἀνακύκλωση. Μάλιστα φίλοι μου στὴν ἀνακύκλωση, ἀφοῦ ἐπιτέλους – ἐπιτέλους, ὁ Δῆμος φρόντισε μετὰ ἀπὸ τόσον καιρὸ νὰ ἔλθουν καὶ στὴν Κόνιτσα οἱ μπλὲ κάδοι ἀπορριμμάτων, ποὺ ἐφεξῆς θὰ χρησιμοποιοῦνται καὶ γιὰ τέτοιου εἴδους “πολυτιμα” φυλλάδια.
Ὅμως, οἱ φίλοι μας “μάρτυρες” εἴτε ἑκουσίως εἴτε ἀκουσίως, ἔβαλαν ἐπιπρόσθετο κόπο στὶς νοικοκυρές, στὶς ὁποῖες, μία Κυριακή τούς μένει νὰ ξεκουραστοῦν, καὶ τώρα αὐτὲς μάζευαν τὰ πολύχρωμα σκουπίδια τῶν ἐπισκεπτῶν.
Τί νὰ κάνουμε φίλοι μου, μπροστὰ στὰ τόσα βάσανα ἐξ Εὐρώπης καὶ ἐξ Ἀμερικῆς ποὺ μᾶς ἔχουν κυκλώσει, λίγη νότα Ἀμερικανικοῦ χιοῦμορ καὶ λίγος χαρτοπόλεμος εἰσαγόμενος ἀπὸ τὰ κελάρια τοῦ πύργου τῆς Σκοπιᾶς, καὶ μάλιστα δωρεάν, ὁπωσδήποτε φαιδρύνει τὴν ἀτμόσφαιρα. Τώρα μάλιστα ποὺ πλησιάζει καὶ τὸ “τέλος τοῦ κόσμου”, ε λοιπόν, καλὸ εἶναι νὰ γελᾶμε καὶ λίγο.
Τώρα ποὺ ὁ “Ἀρμαγεδών” βρίσκεται πρὸ τῶν πυλῶν. Τώρα ποὺ θὰ γίνει ἡ κρίση, ἡ Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καὶ ἡ Δευτέρα Παρουσία, ὅπως ἀκριβῶς συνέβη τὸ 1914 καὶ σὲ τόσους ἄλλους χρονολογικοὺς σταθμοὺς ποὺ μὲ ἀπόλυτη ἀκρίβεια προσδιόρισε καὶ καθόρισε ὁ “ἀγωγός το Θεο” τουτέστιν ἡ “Βιβλικὴ Ἑταιρεία Σκοπιὰ” .
Δὲν συμφωνεῖτε λοιπὸν ὅτι ἐὰν δὲν ὑπῆρχαν καὶ αὐτά, τὸ μονότονό τς ζωῆς, πράγματι θὰ κούραζε;

Καὶ τώρα ἡ κατάληξις.
Καθὼς ὁ ἱεροκῆρυξ ἐπέστρεφε γιὰ τὴν οἰκία του, κάποιοι ποὺ ἀναγνώρισαν τὸ πρόσωπο τοῦ chief ἀλλὰ καὶ γνωρίζουν ὅλα ὅσα εἶχαν προηγηθεῖ, τοῦ σχολίασαν: “Καλὰ ε, πιὸ τυχερὸς ἄνθρωπος ἀπὸ αὐτὸν τὸν τύπο (chief) εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑπάρξει. Πῶς τὰ καταφέρνει ρὲ παιδί μου καὶ κάθε φορᾶ πέφτει ἐπάνω σου. Τί τύχη εἶναι αὐτή; Τί ἔχει ἐπάνω του; Σίγουρα Σταυρὸ δὲν φοράει, διότι τὸ σύμβολό του τὸν καίει. Τί στὴν εὐχὴ συμβαίνει; Καὶ κάποιος γνωστὸς γιὰ τὸ χιοῦμορ του καὶ τὰ ¨καρφιὰ¨ πού ρίχνει ἀπάντησε: ¨Δὲν ξέρετε ρὲ παιδιὰ τί ἔχει; Πρὶν ἔρθει στὴν Κόνιτσα, φοράει τὸ κοκκαλάκι τῆς νυχτερίδας. Μὰ γιὰ ποιὰ νυχτερίδα μιλᾶς; Αὐτὴ ρὲ παιδιά, ἀπὸ τὸν ἀραχνιασμένο καὶ βρικολακιασμένο πύργο τῆς Σκοπιάς¨...
Καὶ τὰ γέλια δὲν λένε νὰ σταματήσουν...”.
  
ΥΓ: Ἂς μὴ γίνονται προκλητικοὶ οἱ “Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβὰ” διότι ὑπάρχει καὶ ὁ φάκελος μὲ τὴν σχετικὴ ἀλληλογραφία...
Φίλοι τς Σκοπιᾶς, μὴ ψάχνετε νὰ βρεῖτε ὀπαδοὺς καὶ θύματα, ὅπως ὁ ἄλλος ἔψαχνε νὰ βρεῖ τὰ ἴχνη τοῦ λέοντος (σύμφωνα μὲ τὸν μύθο τοῦ Αἰσώπου). Ἐλᾶτε νὰ σᾶς δείξουμε τὸν ἴδιο τὸν Λέοντα. Ἢ μᾶλλον “Ἰδοὺ ἡ Ρόδος, ἰδοὺ καὶ τὸ πήδημα”.
(Λέων = Διάλογος).

 Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος    
Email: ioil.konitsa@gmail.com
    Κόνιτσα

3 σχόλια:

 1. Τι είπε ρε παιδιά ο μάρτυρας του Ιεχωβά ;;

  "Οι Απόστολοι δεν ομιλούσαν δημοσίως, αλλά μόνο σε σπίτια..." ( !!!! )

  Κι εγώ που ήξερα ότι ο Απόστολος Παύλος ομίλησε στην Πνύκα ενώπιον των Αθηναίων, μάλλον έκανα λάθος...

  Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός που είπε ευθαρσώς στον Κα'ι'άφα ότι δίδαξε δημοσίως για να τον ακούν όλοι, μάλλον έκανε λάθος...

  Φαίνεται ότι οι Ιεχωβάδες έχουν μπερδέψει το κήρυγμα και τον διάλογο με τις παρουσιάσεις τάπερ, που γίνονται μόνο σε σπίτια...

  Εάν αυτή είναι η "θεολογική κατάρτιση" του επικεφαλής τους, φαντάζομαι τι θα είναι οι υπόλοιποι...

  Ας τους φωτίσει ο Θεός να ξυπνήσουν και να επιστρέψουν στην Ελληνορθοδοξία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γέμισε η Θεσσαλονίκη Γιεχωβάδες..
  και δεν αντιδρά κανείς (ή μάλλον αντιδρούν: μόνον για την εκδήλωση της Εσφιγμένου!)

  Σε κάτι παλιές εποχές, ενημερωνόταν η νεολαία για τις πλάνες τους (να ναι καλά και ο κ.Σωτηρόπουλος, ο γνωστός θεολόγος που κοιμήθηκε πρόσφατα, και μερικοί ακόμη που έγραψαν αντιαιρετικά εγχειρίδια πχ ο κ.Παναγιωτίδης στην Θεσσαλονίκη) και βγαίνανε κάθε Κυριακή στο δρόμο και ερχόταν σε διάλογο μαζί τους και αποκαλυπτόταν η πλάνη των Ιεχωβάδων.

  Τώρα ... η εκκλησία αφόρισε τον θεολόγο κ.Σωτηρόπουλο .. και περιορίζεται σε αρχιερατικά συλλείτουργα σε ονομαστικές εορτές
  μητροπολιτών όπως χαρακτηριστικά στο:
  http://opaidagogos.blogspot.gr/2014/08/blog-post_29.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εύγε στον π. Ιωήλ. Θα ακούνε το όνομά του και θα τρέχουν να ξεφύγουν. 'Οπως παλαιότερα είχαν εκδώσει οδηγία και σχετική φωτογραφία στους περιπλανώμενους αφελείς υπηρέτες τους ώστε άν τύχει ω μη γένοιτο και συναντήσουν πουθενά τον Σωτηρόπουλο να βάλλουν φτερά στα πόδια γιατί αυτός ο θεολόγος ''είχε παρασύρει πολλούς στην Ορθοδοξία''.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.