22 Μαΐ 2014

Θά τούς ποῦμε ὡς Ρωμηοί καί Ὀρθόδοξοι: «Ὄχι στό κόλπο σας. Ἐμεῖς δέν μετέχουμε στήν δαιμονική-μασωνική Εὐρώπη σας»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ παλαιότερη ἀλλὰ ἐξαιρετικὰ ἐπίκαιρη ὁμιλία τοῦ π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου
Ἔχω καὶ μία παρατήρηση. Γιὰ χίλιους λόγους, διάφοροι φορεῖς -ὁποιοιδήποτε- ὅλο αὐτὸν τὸν καιρὸ τρομοκρατοῦν τὸν λαό μας, μὲ διάφορους ἐκφοβισμούς. Καὶ αὐτὸς ὁ ἐκφοβισμὸς εἶναι διπλός. Ὁ ἕνας ἐκφοβισμὸς εἶναι τί θὰ γίνει ἂν θὰ φύγουμε ἀπὸ τὴν ΕΟΚ καὶ ὁ ἄλλος εἶναι τί θὰ γίνει ἂν δὲν θὰ φύγουμε. Προσέξτε, κανένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ μεγέθη δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει στοιχεῖο ἐκφοβισμοῦ. Θὰ τὸ ἀναλύσω τώρα. Γιατί καλῶ τὸ λαὸ νὰ εἶναι ἐλεύθερος. Καὶ ἐπειδὴ βρισκόμαστε σὲ μιὰ καίρια καμπὴ τῆς ἱστορίας, πού τώρα θὰ τὴ δηλώσω κατὰ τὴ γνώμη μου, καὶ καλὸ εἶναι νὰ πάρετε θέση, θέλετε δὲν θέλετε, ὄχι μπροστά μου, στὸ νοῦ σας. Θέλω νὰ σᾶς τονίσω τὰ ἑξῆς:
Πρῶτα-πρῶτα, ἡ θέση μου γιὰ τὰ μνημονιακὰ εἶναι σαφέστατη, τὴν ἔχω πεῖ χίλιες φορές. Τὸ εἶπα πρὶν ἀπὸ λίγο, τὸ θεωρῶ βαθύτατη προδοσία τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ τόπου. Αὐτὸ εἶναι δεδομένο. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μοῦ ἀρκεῖ. Αὐτὴ εἶναι ἡ βασική μου ἀντίδραση. Τί παρακάτω ἔχω νὰ προσθέσω, γιὰ νὰ προσέξει ὁ λαός. Κοιτάξτε, τὸ δαιμονομασονικὸ κίνημα τὸ ὁποῖο διοικεῖ τὴν Εὐρώπη, ὅπως τὸ λέω εἶναι -καθαρὰ ἔτσι- δὲν εἶναι μιὰ γενικὴ ἱστορία. Ἡ Εὐρώπη διοικεῖται ἀπὸ κατεξοχὴν κέντρα μασονικά, πρόσωπα μασονικά. Aπόδειξη ὅλοι ὅσοι προβάλλονται μέσα ἀπὸ τὴν ταραχή, τὴ βαβούρα, ὡς ὑπουργοὶ καὶ πρωθυπουργοὶ τῶν διαφόρων χωρῶν τῆς Εὐρώπης ἀνήκουν σὲ μασονικὲς λέσχες. Ἀπόδειξη οἱ δύο τελευταῖοι πρωθυπουργοί μας, δηλωμένοι ἐπίσημα, μπασμένοι στὸ πράγμα. Εἶναι ἡ ἱστορία δηλαδὴ ὅτι μᾶς διοικεῖ ἕνα σύστημα τὸ ὁποῖο θέλει τὴν ὑποδούλωση τοῦ....
λαοῦ βαθύτατα, σὲ συστήματα δαιμονικά. Τί σημαίνει αὐτὸ τώρα; Τί εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο νοιάζει τὸ λαό;
Κοιτάξτε, κι ἂν ἀκόμη γιὰ μιὰ στιγμὴ ξεφύγω ἀπὸ τὴ δουλεία τοῦ μνημονίου -πού δὲν μπορῶ νὰ ξεφύγω, μὲ κυνηγάει συνέχεια γιατί εἶναι ἡ δουλεία τοῦ ἐργάτη, ὅπως εἶπα πρὶν ἀπὸ λίγο, καὶ δὲν μπορῶ νὰ δεχτῶ νοήμονα Ἕλληνα πού δέχεται τὴν ὑποδούλωση τῆς Ἑλλάδος σὲ συστήματα, προσέξτε, τὰ ὁποῖα οὔτε τὰ σκέφτηκε, σὲ συστήματα πού δὲν τὰ σκέφτηκε ποτέ. Δὲν θὰ ἐπικαλεστῶ τὸ ἄρθρο 120 τοῦ σημερινοῦ Συντάγματος. Δὲν θὰ τὸ ἐπικαλεστῶ. Ἐγὼ τὸ Χριστὸ ἐπικαλοῦμαι, ἀλλὰ ἁπλῶς θυμίζω ὅτι αὐτὸ τὸ ἄρθρο λέει ὅτι ἡ τήρηση τοῦ Συντάγματος αὐτοῦ ἐπαφίεται στὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων. Δὲν τὸ ἐπικαλοῦμαι, ἀλλὰ τὸ λέει τὸ Σύνταγμα, ἁπλῶς τὸ θυμίζω, ἦταν τὸ παλιὸ 114, εἶναι στὸ ἄρθρο 120, ὄχι ὡς ἀκροτελεύτιο. Ἄρα ἐδῶ ὑπάρχει μιὰ ἐπίκληση γιὰ τὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων. Πρέπει νὰ ἀναλογιστεῖ ὁ καθένας πόσο ἔχει πατριωτισμό.
Τί θέλει γιὰ τὴ συνέχεια αὐτοῦ το τόπου. Αν αὐτὸς ὁ τόπος προετοιμάζεται νὰ ἐνταχθεῖ σὲ ἕνα γενικότερο σύστημα δαιμονομασονικό, ὅπως τὸ ἀποκάλεσα ὑπεύθυνα -γιατί αὐτὰ εἶναι τὰ κέντρα σήμερα, εἶναι αὐτὰ τὰ κέντρα ποῦ λειτουργοῦν τὸ σήμερα, τὰ ὁποῖα ἔχουν ὡς καίριο, προσέξτε δὲν εἶναι τυχαῖο, ἄξονά τους τὸ τραπεζικὸ σύστημα. Μὴν ξεχνᾶτε τὴν Ἀποκάλυψη ὅτι θὰ ἔρθει ἕνα σύστημα τὸ ὁποῖο θὰ εἶναι τελείως ἐγκλωβιστικὸ γιὰ τὸν ἄνθρωπο, δὲν θὰ μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ σηκώσει κεφάλι καὶ δὲν θὰ μπορεῖ νὰ ψωνίσει ἢ νὰ ἀγοράσει. Ὅλα τὰ χρήματα σήμερα λειτουργοῦν μέσα ἀπὸ τὶς τράπεζες. Γι' αὐτὸ οἱ τράπεζες εἶναι τὰ καλὰ παιδιὰ τῆς ἱστορίας. Ἐν μέσω κρίσεως δὲν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια πῆραν αὐτὸ τὸν καιρὸ οἱ τράπεζες στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ εἶναι τὰ καλὰ παιδιὰ αὐτοῦ το συστήματος. Εὐχαριστῶ, δὲν θὰ πάρω. Σημαίνει πώς αὐτὴ ἡ Εὐρώπη, μὲ αὐτὸ τὸ εὐρώ, εἶναι πουλημένη ἐκ προοιμίου. 
Κι ἐγὼ συντασσόμενος μαζί τους, παίρνω τὴν εὐθύνη, ἔτσι νομίζω, ἡ Ἑλλάδα νὰ ἔρθει σὲ αὐτὸ τὸ σύστημα τὸ ὁποῖο ἑτοιμάζει τὴν κόλαση καὶ τὴν πολιτεία τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἐγὼ ἔτσι νιώθω. Καὶ νιώθω ὅτι πρέπει νὰ τὸ πῶ στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος ἀντιδράσει, θὰ πονέσει. Ἀλλὰ ἐγὼ ξέρω ὅτι σὲ αὐτὸν τὸν τόπο ὑπάρχει μιὰ ἱστορία ἀντιδράσεως καὶ δὲν ζητῶ νὰ ἀντιδράσετε σὲ ὁτιδήποτε. Νὰ ἀντιδράσετε σὲ αὐτὸ πού σᾶς εἶπα. Τί σᾶς εἶπα; Δαιμονομασονοκρατία σᾶς εἶπα καὶ τὸ λέω ὑπεύθυνα. Ὅλοι οἱ κεντρικοὶ φορεῖς αὐτοῦ το τόπου καὶ τῆς Εὐρώπης εἶναι αὐτοὶ καὶ ἀπεργάζονται αὐτὸ τὸ σχέδιο γιὰ τὴν Εὐρώπη. Ἡ Εὐρώπη, ἐγκλωβισμένη σὲ ἕνα παγκόσμιο δῆθεν κράτος τὸ ὁποῖο ἐξυπηρετεῖ ἄλλα συμφέροντα μὲ ἄξονα τὸ τραπεζικὸ σύστημα, τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὴν Ἁγία Γραφή, στὴν Ἀποκάλυψη. Ἐγὼ δὲν θὰ πάρω, εὐχαριστῶ.
Ὑπ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια, φυσικὰ δὲν δέχομαι τὰ κόμματα τὰ μνημονιακά, δὲν δέχομαι ὁποιονδήποτε θέλει ἡ Ἑλλάδα νὰ συνεχίζει μὲς στὴν Εὐρώπη καὶ στὸ εὐρώ. Τὸ φωνάζω ἐπίσημα. Εἶναι κι αὐτὸ πούλημα τῆς Ἑλλάδας. Δὲν μπορῶ ἐγὼ προσωπικὰ νὰ συνεργήσω καὶ νὰ μὴν τὸ πῶ στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ ὅτι ἔχετε εὐθύνη. Γιὰ τὸ αὔριο, τὸ ὁποιοδήποτε τραγικό, δὲν μὲ φοβίζει ἡ φτώχεια. Σᾶς τρομοκρατοῦν μὲ τὴ φτώχεια. Ὄχι, αὐτὸς ὁ λαὸς ἔζησε καὶ φτωχός. Ἀλλὰ ἐγὼ κινοῦμαι μέσα απ' τὴν Ὀρθοδοξία μας. Σᾶς τρομοκρατοῦν μὲ τὴ φτώχεια κάθε μέρα. Αὐτὸ σας λένε: τί θὰ πάθει ἡ Ἑλλάδα. 
Ἡ Ἑλλάδα θὰ ’ναι ἐλεύθερη, ἀλλὰ θὰ ’ναι πιὸ φτωχιά. Αν δέχεστε αὐτὴ τὴ σύμβαση, μὴν πουλήσετε τὴν Ἑλλάδα πιὰ στὶς καρδιές σας, ἔχετε εὐθύνη. Δὲν μπορεῖτε νὰ κρυφτεῖτε πιά. Δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ κάνετε αὐτὸ τὸ πράγμα πιά. Ἔχετε εὐθύνη γιὰ τὸ αὔριο τῆς Ἑλλάδας ἂν παιχθεῖ αὐτὴ ἡ ἱστορία τοῦ ὁποιουδήποτε Ἀντιχρίστου μέσα καὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Ἐμεῖς ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι πρέπει νὰ ποῦμε ὄχι. Δὲν ξέρω τί θὰ ποῦν οἱ ἄλλοι. Ἄρα ἀντιδρῶ καὶ στὰ μνημονιακὰ καὶ σὲ ὅσους χαϊδεύοντας καὶ τὰ αὐτιὰ τῶν ψηφοφόρων, λένε ειμαστε ἀντιμνημονιακοί, ἀλλὰ ἐμεῖς θὰ μείνουμε ἐκεῖ. Μᾶς κοροϊδεύουν καὶ αὐτοί. Συγχωρέστε μέ. Ἐγὼ δὲν ἔχω νὰ πῶ κάτι ἄλλο, ἀλλὰ ἐνίωσα σ’ αὐτὴ τὴν τελευταία συνάντηση σήμερα -δὲν ξέρω πῶς θὰ εἴμαστε τὸν Ὀκτώβριο- ἐνίωσα ὅτι πρέπει αὐτὸ νὰ τὸ πῶ. Ἄλλο τίποτε δὲν θὰ πῶ, δὲν ἔχω νὰ κάνω ἄλλο κήρυγμα, ἐγὼ σωπαίνω, εἶπα ὅ,τι εἶπα, πεῖτε μὲ ἠλίθιο, πεῖτε μὲ βλάκα, ἀλλὰ μπρὸς στὴν τρομοκρατία πού σᾶς κάνουν κάθε μέρα, ἐγὼ δὲν σᾶς τρομοκρατῶ, σᾶς ἐλευθερώνω. Καὶ θέλω ἕνα λαὸ πού εἶναι στὴν Ἐκκλησία καὶ εἶναι ἐλεύθερος καὶ δὲν τρέμει τὸ φυλλοκάρδι του γιατί φοβᾶται τὶς καταθέσεις του, πού θὰ κρύψει τὰ δικά του, πού θὰ κρύψει ὅ,τι ἔχει. Ἐδῶ δὲν μπορεῖς νὰ κρυφτεῖς πιά. Τό σύστημα εἶναι δαιμονιῶδες. Τί θὰ ψηφίσετε θὰ πάρετε τὴν εὐθύνη του!

6 σχόλια:

 1. Παρακαλείται ο κ. Κωνσταντίνος Χολέβας να αναγνώσει τουλάχιστον 3 φορές το ανωτέρω κείμενο. Του το συστήνω ανεπιφύλακτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Παρακαλουνται κ οι παπαδες κ οι εν γενει ρασοφοροι να αναγνωσουν τουλαχιστον 1013 φορες το ανωτερω κειμενο.Τους το συστηνω ανεπιφυλακτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ποιοι είναι εναντίον της Ευρώπης; ποιούς να ψηφίσουμε;
  μας έφεραν σε σύγχυση. .Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ψηφίστε ευρωσκεπτικιστικά κόμματα: ΑΝ.ΕΛ, ΧΑ, ΕΠΑΜ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ κτλ.
   Σκεφτείτε βέβαια ότι πρέπει το κόμμα να πιάσει τουλάχιστον 4.25% για να έχει νόημα η ψήφος.
   Άρα ή ΑΝΕΛ ή ΧΑ.

   Διαγραφή
 4. μ'αυτή την ελπίδα και λογική ψήφισα παλιότερα ΛΑΟΣ. και μετά ........
  τώρα ότι και να λέει δεν τον πιστευω.
  ελπίζω οι ΑΝΕΛ μην λειτουργήσουν σαν το ΛΑΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. kanenas apo tous yparxontes sxymatismous den leitourgei ellinika kai orthodoxa...is xr nika

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.