27 Απρ 2014

«Τούρκους» ὑποψήφιους τῆς ΝΔ καὶ τοῦ ΠΑΣΟΚ «εὐλόγησε» ὁ ψευτομουφτὴς Ξάνθης

Μὲ περισσὴ ὑπερηφάνεια (σὰν «γύφτικο σκεπάρνι»), ὁ ψευτομουφτὴς Ξάνθης Ἀμὲτ Μετέ, γνωστὸς γιὰ τὴν τουρκολατρεία του καὶ ἐλεγχόμενος γιὰ ποικιλότροπες δράσεις κατὰ τῆς ἐσωτερικῆς ἀσφάλειας τῆς Ἑλλάδας, δημοσίευσε φωτογραφίες του μὲ ὑποψήφιους περιφερειακοὺς συμβούλους τόσο τοῦ ὑποψήφιου περιφερειάρχη (τῆς Νέας Δημοκρατίας) κ. Παυλίδη, ὅσο καὶ μὲ τὸν συνδυασμὸ τοῦ ἕτερου ὑποψήφιου περιφερειάρχη (τοῦ ΠΑΣΟΚ) κ. Γιαννακίδη, οἱ ὁποῖοι τὸν ἐπισκέφθηκαν γιὰ νὰ τοῦ «φιλήσουν τὸ χέρι», νὰ δηλώσουν δηλαδὴ τὴν ὑποταγή τους στὴν γνώμη καὶ ταυτόχρονα νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν «χειροτόνησή» τους ὡς ἐκτελεστικὰ ὄργανα τοῦ ψευτομουφτῆ Ἀμὲτ Μετέ, δηλαδὴ τοῦ τουρκικοῦ προξενείου τῆς Κομοτηνῆς, τοῦ ὁποίου "θρησκευτικὸς ἐκπρόσωπος", ἄριστος συνεργάτης καὶ "ἐκτελεστικὸ ὄργανο" εἶναι ὁ συγκεκριμένος ψευτομουφτής.
Ἀπὸ τὴν πλευρά του, ὁ ψευτομουφτής, ὡς πειστήριο τῆς πίστης τῶν ὑποψηφίων στὸ πρόσωπό του, ἀλλὰ κυρίως στὰ μεγάλα ἰδεώδη της «μητέρας πατρίδας» Τουρκίας, φωτογραφήθηκε μαζί τους, γιὰ λόγους κάθε ἄλλο παρὰ ἐθιμοτυπικούς, ἀφοῦ οἱ φωτογραφίες αὐτὲς ἀποτελοῦν πειστήρια τουρκοφροσύνης τῶν....
συγκεκριμένων ὑποψηφίων.
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὁ Ἀμὲτ Μετὲ εἶναι παράνομος μουφτὴς (δηλ. ψευτομουφτής, καὶ τελεῖ σὲ συνεχῆ παρανομία μὲ τὴν ἐμμονικὴ τοῦ στάση στὴν ἀντιποίηση ἀρχῆς) σύμφωνα μὲ τὸ Ἑλληνικὸ κράτος, ἀλλὰ τὸν ἀναγνωρίζουν ὡς νόμιμο ἐκεῖνοι ποὺ τὸν ἐπισκέφθηκαν καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ μετέχουν τῶν ἐκτελεστικῶν διαδικασιῶν τῆς περιφέρειας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης, δηλαδὴ θέλουν νὰ γίνουν ὄργανα (2ου βαθμοῦ) τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους. Τὸ ὅτι ὑπάρχει "σύγκρουση συμφερόντων" πὼς ἐξασφαλίζει, ἄραγε, τὴν μελλοντικὴ - αὐριανὴ πιθανὴ ἐργασία τῶν συγκεκριμένων ὑποψηφίων ὑπὲρ τῆς Ἑλληνικῆς Θράκης καὶ ὄχι ὑπὲρ κάποιας "ἀνεξάρτητης" ἢ ἄλλου εἴδους ἰδιόμορφης Θράκης;
Ἀξιοσημείωτα εἶναι τὰ σχόλια ἐπὶ τῶν φωτογραφιῶν, ἀπὸ τὸν ψευτομουφτὴ Ἀμὲτ Μετέ, ὁ ὁποῖος ἀποκαλεῖ «τούρκους» τοὺς ὑποψηφίους περιφερειακοὺς συμβούλους, ὡς ἀπόδειξη τῆς τουρκοφροσύνης τῶν συγκεκριμένων, ἀλλὰ βάζοντας ταυτόχρονα «φωτιὰ» στοὺς συνδυασμοὺς ΝΔ καὶ ΠΑΣΟΚ τῆς περιφέρειας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης.
Μὲ ἐπισκέφτηκαν οἱ Τοῦρκοι ὑποψήφιοί του συνδυασμοῦ Περιφερειακὴ Ἀναγέννηση τοῦ Παυλίδη, εὐχήθηκα ἐπιτυχίες


Μὲ ἐπισκέφτηκαν οἱ Τοῦρκοι ὑποψήφιοί του συνδυασμοῦ Κοινωνικὴ Συμμαχία τοῦ Γιαννακίδη, εὐχήθηκα ἐπιτυχίες.

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον θὰ ἔχουν οἱ δηλώσεις (θὰ γίνουν ἄραγε;) τῶν ὑποψηφίων περιφερειαρχῶν κ.κ. Παυλίδη καὶ Γιαννακίδη (τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἀντίστοιχα), οἱ ὁποῖοι μετὰ τὰ ὅσα συνέβησαν τὴν τελευταία ἑβδομάδα ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἡ στάση τοῦ ὁποίου δείχνει πὼς ἡ Κουμουνδούρου συναινεῖ στὶς στοχεύσεις τοῦ τουρκικοῦ προξενείου τῆς Κομοτηνῆς καὶ τάσσεται ἀλληλέγγυα ὑπὲρ τῆς ἐκκίνησης τῶν διαδικασιῶν ποὺ θὰ ὁδηγήσουν στὴν κατάργηση τῆς Συνθήκης τῆς Λοζάνης, ἐπιθυμία ποὺ ἐξέφρασαν πολλὲς φορὲς τὸν τελευταῖο χρόνο πολιτικοὶ καὶ κυβερνητικὰ στελέχη τῆς Τουρκίας, σὲ δηλώσεις τοὺς τόσο στὴν Τουρκία ὅσο καὶ μέσα στὴν Ἑλλάδα.
Θὰ τολμήσουν, ἄραγε, οἱ ἐκλεκτοί της Νέας Δημοκρατίας καὶ τοῦ ΠΑΣΟΚ νὰ προχωρήσουν σὲ δηλώσεις γιὰ τὶς σχετικὲς φωτογραφίες καὶ τὰ σχόλια τοῦ ψευτομουφτῆ Ἀμὲτ Μετέ;
Θὰ τολμήσουν, ἄραγε, οἱ τοπικοὶ «ἡγέτες» τῶν συγκυβερνώντων κομμάτων, νὰ καταδικάσουν τόσο τὸν κ. Μετέ, ὅσο καὶ τὶς μεθοδεύσεις τοῦ τουρκικοῦ προξενείου τῆς Κομοτηνῆς, προχωρώντας ἀκόμη καὶ σὲ διαγραφὴ ἀπὸ τὶς λίστες τῶν ὑποψηφίων τους ἐκείνους ποῦ «εὐλόγησε» ὁ ψευτομουφτής;

Ὅπως καὶ νὰ ἐξελιχθοῦν τὰ πράγματα, ἐμεῖς δίνουμε μία εὐχὴ πρὸς τοὺς κ.κ. Παυλίδη καὶ Γιαννακίδη, περίπου ὅπως αὐτὴ ποὺ τοὺς ἔδωσε ὁ ψευτομουφτὴς Κομοτηνὴς Ἰμπρὰμ Σερίφ, στὴν πρόσφατη ἐπίσκεψη τῶν συγκεκριμένων ὑποψηφίων περιφερειαρχῶν (στὴν ὁποία μετεῖχε καὶ ὁ ὑποψήφιος ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Μορφίδης), στὸ χωριὸ Δοκὸς τοῦ ν. Ροδόπης: «εὐλογημένο νὰ εἶναι, ἃς τὸ δεχτεῖ κι αὐτὸ ὁ Ἀλλάχ».

ΥΓ: Καὶ μία ἀκόμη ἐνδιαφέρουσα φωτογραφία (πρὶν τὴν ἀποπομπὴ τοῦ κ. Κούρτ), μὲ τὸν ψευτομουφτὴ Ξάνθης Ἀμὲτ Μετέ, νὰ συντρώγει μὲ τὸν βουλευτὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Χουεΐν Ζεϊμπὲκ καὶ τὸ "ἀνερχόμενο ἀστέρι" (ποὺ τελικὰ ἔγινε διατοντας κομήτης") κ. Ἀχμὲτ Κούρτ. Στὸ λεζάντα ὁ κ. Μετὲ ἔγραψε: "Τὸ σημαντικὸ εἶναι νὰ ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο". Ἐννοεῖ προφανῶς τοὺς παριστάμενους, γιὰ ἕναν ἐκ τῶν ὁποίων ἔχουν ἀρχίσει ἤδη νὰ ψιθυρίζονται διάφορα (ἀπὸ τὶς κακὲς γλῶσσες) γιὰ τὴν ἀγάπη του μὲ τὸν Μετέ...
Μήπως ὅμως ὁ κ. Μετὲ ἀναφέρεται στὴν "ἀγάπη" τῶν Γκρίζων Λύκων, ἔτσι ὅπως ἱστορικὰ αὐτὴ ἔχει καταγραφεῖ κατὰ τῶν "ἄπιστων"; Εἴδομεν... ἀφοῦ εἶναι βέβαιο πὼς ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία εἶναι θεατὴς καὶ δὲν ἔχει καμία ἀπολύτως διάθεση νὰ παρέμβει στὶς δραστηριότητες ποὺ ἀναπτύσσουν οἱ χορηγούμενοι ἐκ τοῦ τουρκικοῦ προξενείου τῆς Κομοτηνῆς

5 σχόλια:

 1. Αυτά τα βλέπει άραγε ο κ. Χολέβας ή ποιεί τήν νήσσαν;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τον έχει τυφλώσει μάλλον ο....Αλλάχ !!

   Διαγραφή
 2. ΑΥΤΟΙ ΠΟΥΛΑΝΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΟΥΣ,ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ!Α!ΡΕ!ΤΙ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ Η ΜΑΣΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αξίζει να προσέξουν άπαντες οι έχοντες παρωπίδες τι συμβαίνει στη Γερμανία με το μουσουλμανισμό να
  αυξάνει ραγδαία και τι πρόκειται να συμβεί και εδώ αν δε λάβουμε μέτρα.
  Ελπίζω ο Θεός να μην αφήσει , να μη ζήσουμε και εμείς τέτοιες μέρες!
  Και τέλος να μαυρίσει ο Έλληνας πατριώτης στην κάλπη τους απάτριδες και τους τουρκο-προσκηνημένους!!Έχει την τελευταία του ευκαιρία το Μάιο.

  -Στο Αμβούργο νεαροί μουσουλμάνοι αναγκάζουν με την βία συμμαθήτριές τους να ζήσουν «σύμφωνα με το Ισλάμ» (video)

  http://lithosfotos.blogspot.gr/2014/04/video_27.html

  ΔΙΓΕΝΗΣ -ΑΚΡΙΤΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ντροπή !Δεν υπάρχει άλλη λέξη.
  Υπάρχει και ποιό χαμηλά για τα δύο κόμματα εξουσίας;
  Δυστυχώς κάποιοι δεν κάνουν ούτε για φιλέλληνες....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.