27 Φεβ 2014

Οἱ τέσσερις ὀλυμπιακοὶ κύκλοι καὶ τὸ 2014

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Οἱ τέσσερις  (4)  μόνο Ὀλυμπιακοὶ κύκλοι ποὺ ἄναψαν στὸ Σότσι, "ναψαν" καὶ αὐτὸ πού συμβαίνει τὸ  2014; Σύμπτωση, σημειολογία ἢ δρομολόγηση παγκόσμιων γεγονότων; Ἃς τὰ ἀφήσουμε ὅλα αὐτὰ στὸν ἱστορικό του μέλλοντος ὅταν καὶ οἱ προσωπικές μας ζωὲς θὰ εἶναι κομμάτι αὐτῆς τῆς Ἱστορίας.
Μπαίνω κατευθείαν στὸ θέμα γιατί τώρα καὶ ὄχι τὸ 2015 ἢ μετά; Ποιοὶ βιάζονται καὶ σὲ τί στοχεύουν; Ποιὸς ἔκανε τὴν ζημιά, ποιὸς θέλει νὰ ἀνατρέψει γεω-οἰκονομικo-στρατηγικὲς ἰσορροπίες; Ἡ Γαλλία ποὺ ναυπηγεῖ πολεμικὰ σκάφη γιὰ τὴν Ρωσία. Ἢ ἡ Γερμανία ποὺ "ζεσταίνεται"χάρη στὸ ρωσικὸ φυσικὸ ἀέριο. Ἢ οἱ ΗΠΑ ποὺ εἶναι στὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ πλανήτη καὶ εἶναι οἰκονομικὰ ἐπώδυνο γιὰ αὐτὲς νὰ ὑποστηρίξουν πλέον ἕνα πόλεμο στὸ  Ἰρὰκ καὶ τὸ Ἀφγανιστάν ἡ ἀλλαχοῦ; Σὲ μία προέκταση τοῦ χρόνου  μέσα στὸ 2015 καὶ ἐντεῦθεν πιθανῶς νὰ ἀποκτοῦσε ἡ Δυτικὴ Εὐρωπαικὴ ἐνδοχώρα κάποια ἐνεργειακὴ αὐτονομία ἀπὸ....
τὰ κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου τῆς Ἑλληνικῆς καὶ Κυπριακῆς Ὑφαλοκρηπίδας. Φυσικὰ οἱ ἤδη δρομολογημένες συμφωνίες μεταξὺ Ἑλλάδος- Τουρκίας- Κύπρου θὰ ὑπογράφοντο  καὶ "οὔτε γάτα, οὔτε ζημιά".
Τότε μὲ ἄνεση οἱ Δυτικο-Εὐρωπαῖοι θὰ ἔλεγαν στὸν κ. Πούτιν  ζεσταινόμαστε ἀπὸ τα¨χρέη¨της Ἑλλάδας. Καὶ μάλιστα καὶ ἐμεῖς σὰν Εὐρώπη  πλέον θὰ καθορίζουμε τὴν διακύμανση τῶν ἐνεργειακῶν τιμῶν καὶ  θὰ μποροῦμε ἀκόμη νὰ χρηματοδοτήσουμε ἱκανοποιητικὰ καὶ τὴν Οὐκρανία ὥστε νὰ ἀπεξαρτοποιηθεῖ ἀπὸ τὸ Ρωσικὸ ἅρμα. Νὰ γιατί ἀγαπημένοι συμπολίτες μου ἡ Πατρίδα μᾶς στοχοποιήθηκε καὶ στὸ Παγκόσμιο ἐκκρεμές των γεωπολιτικῶν σχεδιασμῶν ἔγινε τὸ κέντρο ἰσορροπίας του. Καὶ τώρα τί γίνεται; Ποιὸς πρόκαμε τὰ πράγματα καὶ τὰ ἔκανε νὰ τρέξουν πρὶν τὴν ὥρα τους; Μὲ τὶς παρακάτω ἁπλουστεύσεις χάριν τῆς ἀνάγνωσης  προσεγγίζονται ὑποθέσεις οἱ ὁποῖες μὲ τὴν σειρὰ τοὺς διαμορφώνουν πιθανὲς μελλοντικὲς καταστάσεις διαχειρίσιμες ἢ μή. Τώρα ποὺ τὰ ἐνεργειακὰ πηγάδια τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου εἶναι κλειστά!!!
Ποιὸς ἄραγε ἔχει ὄφελος ὅταν μία Εὐρώπη καὶ συγκεκριμένα ἡ ΕΕ ἐξ αἰτίας τῶν γεγονότων στὴν Οὐκρανία θὰ εἰσέλθει θέλοντας καὶ μὴ σὲ μία διπλωματικὴ φθορὰ μὲ τὸν κατεξοχὴ  τώρα ἐνεργειακὸ πάροχό της ποῦ λέγεται Ρωσία; Ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς Εὐρωπαικῆς ἀνάπτυξης εἶναι ἄμεσα συνδεμένο μὲ τοὺς ἀγωγοὺς ποὺ διατρέχουν τὴν γῆ τῆς Οὐκρανίας Ἂν ἡ Ρωσία ἀνοίγει καὶ κλείνει τὴν ἐνεργειακὴ στρόφιγγα αὐτὸ δὲν θὰ σημαίνει ὅτι θὰ ἀνοιγοκλείνουν καὶ ὅλοι οἱ οἰκονομικοὶ δεῖκτες τῆς ΕΕ;
Παράλληλα καὶ ἡ ὑπὸ κατάρρευση οἰκονομία τῆς Οὐκρανίας θέλει ἰσχυρὲς καὶ ἄμεσες χρηματικὲς ροὲς γιατί πίστεψε στὴν Εὐρώπη καὶ ὁ χειμαζόμενος λαὸς τῆς θέλει ἐδῶ καὶ τώρα ἀποτελέσματα πρὶν λειτουργήσουν μνημόνια καὶ ἄλλες συνθῆκες. Μὲ λίγα λόγια οἱ ἄνθρωποι βιάζονται γιατί σὲ λίγο θὰ πεινᾶνε καὶ θὰ κρυώνουν. Τί σημαίνουν ὅλα αὐτά;
Μία κόπωση καὶ πολλὰ "ἐγκεφαλικά" στις Βρυξέλλες ποὺ θὰ γίνονται ἀποδέκτες καὶ περιφερειακῶν προβλημάτων τὰ ὁποῖα θὰ ἀναδεικνύονται καὶ θὰ ἀποδυναμώνουν  πρότερους οἰκονομικοὺς σχεδιασμούς. Ὁ Ἀγγλοσαξωνικὸς ἄξονας σὰν ἐνεργειακὰ αὐτάρκης θὰ ¨καμαρώνει¨για τὴν οἰκονομία του! Συγκρίνοντας μὲ αὐτὴν τῆς Εὐρώπης καὶ ὁ νοῶν νοείτω.
Οἱ Κινέζοι πρὸς τὸ παρὸν θὰ ἐφησυχάζουν γιατί διασώθηκαν τὰ ἀμερικανικὰ ὁμόλογα καὶ οἱ Σαουδάραβες θὰ τρίβουν τὰ χέρια τους γιὰ νέες παραγγελίες! Αὐτὸ εἶναι τὸ  ἐνδιάμεσο σενάριο γιατί καλὸ σενάριο δὲν ὑπάρχει γιὰ τὸ 2014. Τὸ κακὸ σενάριο τοῦ 2014 θὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ τὴν ἰδιομορφία τῆς Ρωσικῆς ἰδιοσυγκρασίας ποὺ τώρα εἶναι πλέον ἐνισχυμένη μὲ Ἐθνικὰ καὶ Θρησκευτικὰ  χαρακτηριστικά.
Ἁπλῶς στὸ κακὸ σενάριο  ἡ ὁποιαδήποτε τοπικὴ ἢ γενικὴ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση τῆς Ρωσίας στὴν Οὐκρανία  θὰ ἐπιταχύνει ὅλα τα παραπάνω καὶ θὰ ὁδηγήσει πιθανῶς τὴν ΕΕ σὲ "ἀπογνωση". Νὰ μὴν μείνουν καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι παραπονεμένοι ὅτι δὲν γνώρισαν καὶ αὐτοὶ ἀπόγνωση  ὅπως τὴν ¨σέρβιραν¨στους Ἕλληνες "τεμπέληδες". Θὰ μοῦ πεῖτε φίλοι μου σχεδὸν ὅλους τους ἀνέφερες καὶ ξέχασες τὸν Τοῦρκο; Ὄχι δὲν τὸν ξέχασα γιατί αὐτὸς θὰ εἶναι καὶ ὁ ¨πρωταγωνιστής¨του ἔργου ποὺ λέγεται 2014. Ἤδη ἄρχισε τὶς πρόβες…
“Σε περίπτωση διχοτόμησης τῆς Οὐκρανίας, ἡ Κριμαία δὲν θὰ πάει στὴν Ρωσία ἀλλὰ στὴν Τουρκία!” Γράφει ξεκάθαρα ὁ Nerdun Khadzhyoglu, στὴν Χουριέτ, δίνοντας χείρα βοηθείας στοὺς ναζιστὲς τοῦ Κιέβου. Τὴν ἴδια στιγμή, χιλιάδες Ταταροι κατευθύνονται στὴν Κριμαία γιὰ νὰ πνίξουν στὸ αἷμα τὶς εἰρηνικὲς διαδηλώσεις τῶν Ρωσόφωνων ποὺ ζοῦν ἐκεῖ καὶ ἀπαιτοῦν την ασφάλεια καὶ τὴν βοήθεια τῆς Ρωσίας.
“Η Τουρκία δὲν εἶναι πλέον ἀδύναμη ὅπως τὸ 1944, γιὰ νὰ παρακολουθεῖ ἀπαθὴς τὸν Στάλιν νὰ ἐκτοπίζει τοὺς Τούρκους ἀπὸ τὴν Κριμαία. Τὸ παιχνίδι ἔχει ἀλλάξει. Σήμερα ἡ Ρωσία δὲν διαθέτει τὴν στρατιωτικὴ ἰσχὺ γιὰ νὰ ἀποτρέψει ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο” (olympiada στο Φεβρουαρίου 26, 2014).
Ὅταν ἡ Τουρκία ἐκφράζει τέτοια ψυχοπαθολογικὴ αὐθάδεια στὴν Ρωσικὴ στρατιωτικὴ μηχανὴ σκεφτεῖτε ἁπλὰ τί ἔχει στὸ μυαλό της γιὰ ἐμᾶς.Τὸ ἔξυπνο πουλὶ ἀπὸ τὴν μύτη πιάνεται καὶ ἡ ἀλεποῦ ἀπὸ τὰ πόδια γιατί ὅλα τα σχέδια τῶν μεγάλων καὶ ἰσχυρῶν καταλήγουν στὸ σχέδιο τοῦ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ.
ΤΕΛΙΚΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ ὁ πέμπτος "ὀλυμπιακός" κύκλος ποὺ δὲν ἄναψε στὸ Σότσι θὰ ἄναψει σὰν ΦΩΤΟΣΤΕΦΑΝΟ πάνω ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἁγία Σοφία.
Σᾶς εὐχαριστῶ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.