31 Δεκ 2013

Χριστουγεννιάτικο τουρνουὰ χρωματοσφαίρισης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Μὲ τὴ συμμετοχὴ πλήθους παιδιῶν ὅλων τῶν ἡλικιῶν, διεξήχθη τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 28 Δεκεμβρίου 2013, χριστουγεννιάτικο τουρνουὰ χρωματοσφαίρισης (paintball) στὸν περίβολο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀγρινίου. Τὸ τουρνουά, τὸ ὁποῖο πραγματοποιήθηκε μετὰ ἀπὸ πρόταση πολλῶν γονέων, περιελάμβανε ξεχωριστὰ παιχνίδια για παιδιὰ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου, ἀγόρια καὶ κορίτσια καὶ συμμετεῖχαν παιδιὰ κατηχητικῶν καθὼς...
καὶ παιδιὰ τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βραχωρίτης» μαζὶ μὲ τοὺς φίλους τους.
Παιχνίδια χρωματοσφαίρισης γίνονται ἤδη ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2013, στὸν κατάλληλα διαμορφωμένο περίβολο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου, δίνοντας χαρὰ καὶ διασκέδαση σὲ πλῆθος παιδιῶν. Τὰ παιδιὰ χωρίζονται σὲ δύο ὁμάδες καὶ σκοπὸς τῆς κάθε ὁμάδας εἶναι νὰ κατακτήσει τὴ σημαία τῆς ἄλλης ὁμάδας μέσα σὲ 15 λεπτά. Γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ, ὁ κάθε παίκτης προσπαθεῖ νὰ «μαρκάρει», νὰ ἀποβάλλει δηλαδὴ ἀπὸ τὸ παιχνίδι, παῖκτες τῆς ἄλλης ὁμάδας, χρησιμοποιώντας μαρκαδορους και χρωμομπάλες, δηλαδὴ μπίλιες οἱ ὁποῖες περιέχουν χρῶμα (νερομπογιά). Ἐφόσον καμία ὁμάδα δὲν κατακτήσει τὴ σημαία τῆς ἄλλης ὁμάδας ἐντός το προβλεπόμενου χρόνου, τότε μετρῶνται οἱ παῖκτες ποὺ ἔχουν βγεῖ ἀπὸ τὸ παιχνίδι καὶ νικήτρια ὁμάδα ἀνακηρύσσεται αὐτὴ ποὺ ἔχει τοὺς λιγότερους παῖκτες ἐκτὸς παιχνιδιοῦ.
Δεῖτε ἕνα μικρῆς διαρκειας video, ἀφιερωμένο στὰ παιχνίδια χρωματοσφαίρισης ποὺ διεξάγονται στὸν περίβολο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου ἀπὸ παιδιὰ ὅλων τῶν ἡλικιῶν.
Ἡ χρωματοσφαίριση εἶναι ἕνα παιχνίδι στρατηγικῆς, ὅπου τὰ παιδιὰ μαθαίνουν νὰ κινοῦνται ὁμαδικά. Σκοπὸς τοῦ παιχνιδιοῦ εἶναι νὰ διδάξει στὰ παιδιὰ τὸ νόημα καὶ τὴ χρησιμότητα τῆς ὁμαδικῆς καὶ ὄχι ἀτομικῆς ἀπόδοσης καθὼς καὶ νὰ συμβάλλει στὴν ἀνάπτυξη ἀντιπολεμικῆς συνείδησης, ἀφοῦ δείχνει μὲ χαρακτηριστικὸ τρόπο τὸ πόσο εὐάλωτος θὰ ἦταν ὁ ἄνθρωπος σὲ συνθῆκες πραγματικῆς μάχης. Τὸ παιχνίδι δὲ στοχεύει σὲ καμία περίπτωση σὲ οἱουδήποτε εἴδους ἐκπαίδευση ἢ προώθηση βίας ἀλλὰ ἀντίθετα ἔχει στὴν πραγματικότητα καθαρὰ ἀντιπολεμικὸ χαρακτήρα. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἄλλωστε καὶ στις χρωμόμπαλες του παιχνιδιοῦ, χρησιμοποιεῖται μόνο κίτρινο καὶ ποτὲ κόκκινο χρῶμα, ὥστε σὲ καμία περίπτωση νὰ μὴν παραπέμπει σὲ συνθῆκες πολέμου. Ἐξάλλου, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ παιδιά, ἔχουν παίξει στὸ παρελθὸν καὶ γονεῖς παιδιῶν καθὼς καὶ παῖκτες τῆς ὁμάδας τοῦ Παναιτωλικοῦ, κατανοώντας ὅτι ἡ χρωματοσφαίριση δὲν εἶναι σὲ καμία περίπτωση ἐκπαίδευση οἱασδήποτε μορφῆς, ἀλλὰ ἁπλῶς ἕνα παιχνίδι.

Τέλος, τονίζεται ὅτι ἡ χρωματοσφαίριση θεωρεῖται ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἀσφαλῆ ὁμαδικὰ παιχνίδια, ἀφοῦ ἐφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνες ἀσφαλείας ἐνῶ καὶ σὲ κάθε παιδὶ παρέχεται πλήρης προστατευτικὸς ἐξοπλισμὸς (εἰδικὴ μάσκα, προστατευτικὸ λαιμοῦ, θώρακας).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.