22 Δεκ 2013

Τελικὰ πόσοι εἶναι οἱ Βορειοηπειρῶτες;

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικὸς Ἐπιστήμων
Ὁ Πρόεδρος τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ, τῆς Ὀργανώσεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Μειονότητας στὴν Ἀλβανία, Βασίλης Μπολάνος παρουσίασε πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν μία ἐνδιαφέρουσα καταγραφὴ ἀριθμητικῶν καὶ ποιοτικῶν στοιχείων. Συγκεκριμένα ἡ ΟΜΟΝΟΙΑ ἀμφισβήτησε τὴν ἀπογραφὴ πληθυσμοῦ καὶ ἐθνοθρησκευτικῶν κοινοτήτων ποὺ διενήργησε πρὸ δύο ἐτῶν ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση καὶ πραγματοποίησε μία δική της ἀπογραφή. Οἱ ἑλληνικῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως Ἀλβανοὶ ὑπήκοοι, ὅπου κι ἂν κατοικοῦν, ἐκλήθησαν νὰ ἀπογραφοῦν εἴτε γραπτῶς εἴτε ἠλεκτρονικῶς (μέσω διαδικτυακὴς πλατφόρμας).
Τὰ τελικὰ ἀποτελέσματα δείχνουν τὸν ἀριθμὸ τῶν 286.500 ποὺ δηλώνουν Ἕλληνες στὴν Ἀλβανία. Ἐξ αὐτῶν οἱ μισοὶ περίπου κατοικοῦν στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ διατηροῦν ἰσχυροὺς δεσμοὺς μὲ τὴν πατρώα γῆ. Τὸ 90% δηλώνει ὅτι ἀκολουθεῖ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι δὲν δηλώνουν θρήσκευμα. Ἀπὸ πλευρᾶς γλωσσικῆς οἱ 186.000 περίπου δηλώνουν ὅτι εἶναι ἑλληνόφωνοι καὶ οἱ ὑπόλοιποι, περίπου 100.000, δηλώνουν κυρίως βλαχόφωνοι. Οἱ γενναῖοι Ἑλληνόβλαχοι κρατοῦν ψηλὰ τὴ σημαία!
Δὲν γνωρίζω πόσο ἀξιόπιστη μέθοδος χρησιμοποιήθηκε γιὰ αὐτὴν τὴν καταγραφὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, πάντως τὰ....
στοιχεῖα φαίνονται νὰ συμφωνοῦν μὲ τὴν ἱστορικὴ πορεία τῶν ἐθνολογικῶν στατιστικῶν. Πρὸ κομμουνισμοῦ ἡ τελευταία ἀπογραφὴ ἔδειχνε ὅτι τὸ 20% τοῦ πληθυσμοῦ ἦταν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία Ἕλληνες. Ἀντιθέτως ἡ ἐπίσημη ἀλβανικὴ ἄποψη φέρνει τοὺς Βορειοηπειρῶτες γύρω στὶς 60.000, στοιχεῖο ποὺ εἶναι ὀφθαλμοφανῶς ἀνακριβές. Ἀρκεῖ νὰ παρατηρήσει κάποιος μὲ μία ἐμπειρικὴ στατιστικὴ πόσοι Βορειοηπειρῶτες κατοικοῦν στὴ χώρα μας, ὅπου ξεπερνοῦν κατὰ πολύ τους ἀλβανικοὺς ὑπολογισμούς. Ἡ ἀλβανικὴ πολιτεία ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της τὸ 1913 μέχρι σήμερα προσπάθησε μὲ κάθε τρόπο νὰ ἀμφισβητήσει τὸν ἀριθμὸ καὶ τὰ δικαιώματα τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς κοινότητος.
Ἔχουμε, λοιπόν, δύο ἀπογραφές, μία κρατικὴ καὶ μία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ποὺ ἡ μία δὲν ἀναγνωρίζει τὴν ἄλλη. Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ὁμογενῶν μας ἀλλὰ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας οὐδέποτε ἀποδέχθηκαν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς κρατικῆς ἀπογραφῆς. Παρὰ τὶς συστάσεις τῆς Ευρωπαϊκής Ἑνώσεως νὰ καταγράφεται καὶ ἡ ἐθνικὴ καταγωγὴ καὶ τὸ θρήσκευμα -ἂν θέλει ὁ ἐρωτώμενος- τελικὰ οἱ περισσότεροι ἀπογραφεῖς δὲν ἔθεταν σκοπίμως αὐτὰ ἐρωτήματα στὶς περιοχὲς τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ μεγαλύτερη μειονότητα τῆς Ἀλβανίας δὲν ἀναγνωρίζει τὴν κρατικὴ ἀπογραφὴ δικαιοῦνται ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ Ε.Ε. νὰ ζητήσουν νέα ἀδιάβλητη ἀπογραφὴ ὅλων τῶν μειονοτήτων τῆς Ἀλβανίας.
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 22/12/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.