5 Νοε 2013

Τὸ θύμα σπαράσει τὶς σάρκες του καὶ ὁ θύτης ξερογλύφεται.

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Καὶ δύσκολες καὶ δραματικὲς καὶ ἀποκαλυπτικὲς εἶναι οἱ στιγμὲς ποὺ διερχόμαστε. Ἂν κάποιοι θὰ διαφωνοῦσαν θὰ τοὺς θεωρούσαμε "τυχερούς" μέσα στὴν παγωμένη ἀδιαφορία τους. Οὐσιαστικὰ πέρασε ἀνεπιστρεπτὴ ἡ φιλολογικὴ περίοδος τῆς κινδυνολογίας γιατί μὲ τὰ μοῦτρα πλέον μπήκαμε σὲ μεγάλα γεγονότα ποὺ μᾶς ἀγγίζουν ὅλους.
Ὅλη ἡ Ἑλλάδα ἔγινε ἕνας πόνος.
Αὐτὴ εἶναι ἡ καθημερινότητα καὶ δὲν χρειάζεται νὰ γράψουμε τίποτε ἄλλο πάνω σὲ αὐτὸ, τὴν στιγμὴ ὁ καθεὶς ἀπὸ ἐμᾶς μὲ αἷμα πλέον γράφει τὶς προσωπικὲς στιγμές του.
Τὴν Ἑλλάδα δὲν τὴν θέλουν ἁπλῶς τελειωμένη, ἀλλὰ ἐπιθυμοῦν νὰ τὴν δοῦν νὰ φτάνει στὸ τέλος τῆς σπαρασσόμενη.
Τὸ ποιοὶ; Θὰ τὸ ἀναδείξουν τὰ ἀπόνερα τῆς ἱστορίας.
Πρὸς τὸ παρὸν μπήκαμε ἄθελά μας σὲ μεθοδευμένη προετοιμασία ἀλληλοσπαραγμοῦ καὶ ὅσο τὸ αἷμα κάποιοι θὰ ἤθελαν νὰ κυλάει στοὺς δρόμους ἡ ὀσμή του θὰ φέρνει πιὸ ὀρεξάτες τὶς διεθνεῖς τοκογλυφικὲς ὕαινες. Καὶ αὐτὲς μὲ τὴν σειρά τους θὰ ξερογλύφονται πάνω στὰ ἀπολειφάδια τῆς δυστυχίας μας.
Δὲν ὀσμίζονται μόνο οἱ ὕαινες τῆς Δύσης τὴν δυστυχία στὴν πατρίδα, ταυτόχρονα ἔχουμε καὶ τοὺς γρυλλισμοὺς ἀπὸ τὴν ἀγέλη τῶν λύκων στὰ ἀνατολικὰ σύνορά μας. Καὶ ὁ γρυλλισμὸς αὐτῆς τῆς ἀγέλης εἶναι βαθμιαίως καὶ κλιμακούμενος ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὶς παρακάτω ψηφίδες γεγονότων μέχρι νὰ φτάσουμε στὴν ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ποὺ θὰ...
λογαριασθοῦμε.
  
26 Ἀπριλίου 2013 "Ὁ Τοῦρκος βουλευτής, Lutfu Turkkan ), στὴν ἐπερώτησή του πρὸς τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν, Ἀχμὲτ Νταβούτογλου, ποὺ εἶχε καταθέσει πρόσφατα, ζήτησε ἐξηγήσεις πὼς μετὰ  τὶς 9 Σεπτεμβρίου τοῦ 1922 ὅταν ὁ Κεμὰλ Ataturk καὶ οἱ συνεργάτες του,  ἀπέβαλαν (πέταξαν) τοὺς Ἕλληνες στρατιώτες  στὴ θάλασσα, μετὰ ἀπὸ 90 χρόνια κάνουν πάλι τὴν παρουσία τους σὲ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου ποὺ φαίνονται νὰ κατέχονται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.
[Γίνεται ἀναφορὰ γιὰ τὰ νησιά: Koyun, Hursit, Fornoz, Esek, Nergizcik, Bulamac, Kololimnoz, Keci, Sakarc?lar, Kocbaba κλπ.]
…Στὰ ὁποῖα νησιὰ εἶναι ἔκδηλη ἡ παρουσία τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν καὶ χτυποῦν οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν καὶ κυματίζει ἡ ἑλληνικὴ σημαία, ἐνῶ σὲ ἕνα μόνο ἀπὸ αὐτὰ ὑπάρχει ἕνα τζαμί, ὅπως γράφει ὁ Turkkan.
«Ποιὸς ἐπέτρεψε τὸν ἑλληνικὸ στρατὸ νὰ ξαναγυρίσει; Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τοὺς ἐπετράπη καὶ γιατί;» ρωτάει.
Ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Ἀχμὲτ Νταβούτογλου, ἀπαντώντας στὴν ἐπερώτηση τόνισε ὅτι ὁρισμένες ἀπὸ τὶς νησίδες καὶ τὶς βραχονησίδες στὸ Αἰγαῖο ποὺ βρίσκονται ἀνάμεσα στὴν Τουρκία καὶ τὴν Ἑλλάδα συνδέονται μὲ τὸ ἰδιοκτησιακὸ καθεστὼς στὸ Αἰγαῖο, γιὰ τὸ ὁποῖο σήμερα ἀπουσιάζει μία διεθνὴς συμφωνία γιὰ τὸν καθορισμὸ τῶν θαλάσσιων συνόρων τῶν δύο χωρῶν.¨¨ Greek National Pride καὶ http://www.echedoros-a.gr/2013/04/blog-post_5015.html

6 Ὀκτωβρίου 2013 Γιὰ ὑποσχέσεις τεσσάρων Ἑλλήνων πρωθυπουργῶν ὥστε νὰ “ἱκανοποιηθοῦν αἰτήματα τῶν μουσουλμάνων πολιτῶν στὴν Ἑλλάδα”, μίλησε τοῦρκος ὑπουργὸς Ε.Μπαγὶς ,ἁρμόδιος γιὰ τὶς διαπραγματεύσεις τῆς Τουρκίας μὲ τὴν ΕΕ.

Ἀναφερόμενος στὸ ἄνοιγμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης εἶπε ὅτι “ἤμουν μάρτυρας τῶν ὑποσχέσεων γιὰ ἀνοίγματα πρὸς τοὺς μουσουλμάνους πολίτες στὴν Ἑλλάδα, ποὺ δόθηκαν στὸν πρωθυπουργό μας. Καὶ αὐτὸ δὲν ἔγινε μία φορὰ ἀλλὰ τέσσερις.

Οἱ πρωθυπουργοὶ Σημίτης, Καραμανλής, Παπανδρέου καὶ Σαμαράς, ἔδωσαν ἀλλεπάλληλα αὐτὴ τὴν ὑπόσχεση. Καθὼς τέσσερις Ἕλληνες πρωθυπουργοὶ ἔδωσαν αὐτὴ τὴν ὑπόσχεση καὶ δὲν κράτησαν τὸν λόγο τους, ὁ πρωθυπουργὸς μᾶς περιμένει νὰ δείξουν εὐαισθησία καὶ ἐκεῖνοι καὶ νὰ κάνουν κάποια βήματα. Καὶ αὐτὸ εἶναι μία πολὺ φυσικὴ καὶ ἀνθρώπινη προσέγγιση. Ἐμεῖς ποτὲ δὲν κάνουμε συγκρίσεις ὥστε νὰ ἐφαρμόσουμε ἀμοιβαιότητα στοὺς ὀρθόδοξους πολίτες μας, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τονίζουμε πὼς εἶναι ἀνάγκη νὰ γίνονται ταυτόχρονα βήματα καλῆς βούλησης. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀμοιβαιότητα. Αὐτὸ εἶναι ἔνδειξη καλῆς βούλησης. Ἐμεῖς πολλὲς φορὲς δείξαμε τὴν καλή μας προαίρεση ἀπέναντι στοὺς Ὀρθόδοξους πολίτες μας”06.10.2013 | 00:01. onalert.gr

22 Ὀκτωβρίου 2013  Καμία ἀντίδραση δὲν ἔχει ὑπάρξει ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν στὴν ἄκρως προκλητικὴ NAVTEX μὲ τὴν ὁποία ἡ Τουρκία ἐπιχειρεῖ νὰ διευρύνει τὶς «γκρίζες ζῶνες» στὸ Αἰγαῖο, ἐντάσσοντας σὲ αὐτὲς τὴν Κάλυμνο καὶ τὸ Ἀγαθονήσι καὶ νὰ διεκδικήσει «ἔξοδο» στὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὰ πλούσια κοιτάσματα ὑδρογονανθράκων τῆς περιοχῆς.
triklopodia.gr

27 Ὀκτωβρίου2013  Ἐπανάληψης τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων τῆς Τουρκίας μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση philenews.com

31 Ὀκτωβρίου 2013 "Σὲ μία φαινομενικὰ ἀκατανόητη κίνηση τὸ Βερολίνο συμφώνησε μὲ τὴν Ἄγκυρα γιὰ ἀπὸ κοινοῦ ἔρευνες ὑδρογονανθράκων ἐπάνω στὴν (θεωρητικὴ γιὰ τὴν ὥρα, ἀλλὰ ἀπόλυτα σαφῆ) ἑλληνικὴ ὑφαλοκρηπίδα στὴν Ἀνατολικὴ Μεσογειο"  defencenet.gr

2 Νοεμβρίου 2013 Τὸν ἰσχυρισμὸ ὕπαρξης σχεδίου δολοφονίας τοῦ Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν καὶ τοῦ Ἀμντουλὰχ Γκιουλ ἀπὸ τὴν DHKP-C καὶ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ σχεδίου μὲ τὴ συνδρομὴ τῶν ἑλληνικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν γράφει ἡ ἐφημερίδα Ηurriyet. Ἡ ἐφημερίδα καὶ ἀναφέρει πὼς «σύμφωνα μὲ πληροφορίες στόχος τῆς ὀργάνωσης ἦταν χτύπημα τὸ Οἰκονομικὸ Φόρουμ τῆς Σμύρνης ὅπου συμμετεῖχαν ὁ Γκιουλ καὶ ὁ Ἐρντογᾶν». Πάντως ἡ Hurriyet ἐμπλέκει στὴν ὑπόθεση καὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ τονίζει πὼς «οἱ ἀμερικανοὶ πράκτορες ποὺ συνεργάζονται μὲ τὴν Τουρκία μετὰ τὴ βομβιστικὴ ἐπίθεση στὴν Ἄγκυρα, πρὶν ἀπὸ 20 ἡμέρες μετέφεραν στὴν Τουρκία τὴν πληροφορία τὴν ὁποία εἶχαν λάβει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα». Ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα ἀναφέρει πὼς ἡ DHKP-C ἦταν σὲ προετοιμασία ἐκδίκησης καὶ ἀναφέρει πὼς "οἱ δυνάμεις ἀσφαλείας ξεκίνησαν ἐπιχείρηση καθὼς ἔλαβαν τὴν πληροφορία ὁ Φερὶτ Μουτλοὺ εἶχε ἔρθει στὴν Τουρκία, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐκπαιδευθεῖ στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὰ ἐκρηκτικά. 02.11.2013 | 16:30 http://www.onalert.gr/

Γιατί γρυλλίζει ὁ λύκος τῆς Ἀνατολῆς;
Μήπως σύντομα θὰ ἀκούσουμε καὶ τὸ οὔρλιαγμά του τώρα πού μυρίζεται αἷμα μέσα στὴν Ἑλλάδα;
Μήπως θέλει καὶ τὴν ΠΙΤΑ -ἐνεργειακὰ κοιτάσματα καὶ τὸ ΤΑΨΙ - γεωπολιτικὸ χῶρο δικά του καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀνεχθεῖ ἄλλους κυνηγοὺς θησαυρῶν στὴν γεωπολιτικὴ γειτονιὰ τῆς Μεσογείου τὴν στιγμὴ μάλιστα πού τοῦ ἔχουν τελειώσει ὅλες οἱ φανφάρες περὶ στρατηγικοῦ βάθους;
Μήπως τὰ μελτέμια τοῦ καλοκαιριοῦ στὸ Αἰγαῖο καὶ ὁ τουρισμὸς στὶς δύο πλευρὲς του τὸν ἔκαναν νὰ φορέσει τὸ ἔνδυμα τῆς γιαγιᾶς τοῦ παραμυθιοῦ γιὰ νὰ μπορέσει μετὰ πρὸς στὶς ἀρχὲς τοῦ χειμώνα νὰ "φάει" μὲ τὴν ἡσυχία του τὴν κοκκινοσκουφίτσα; Βλέπε ΙΜΙΑ.

Ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες ἐξαρτᾶται νὰ μὴν χυθεῖ ἄλλο ἄδικο αἷμα νέων παιδιῶν. Ἀπὸ ἐμᾶς θὰ στηριχθεῖ ἡ προσπάθεια νὰ καθαρίσουμε τὸν ἀέρα τῆς ζωῆς μας ἀπὸ τὴν ὀσμὴ τῆς βίας ποὺ φέρνει αἷμα καὶ αὐτὸ μὲ τὴν σειρὰ του φέρνει στὶς πόρτες τῶν σπιτιῶν μας ὅλα τὰ ἄγρια θηρία τῆς νέας ἐποχῆς.
Μὴν ἀνασηκώσετε τὶς πλάτες σας ἀδιάφορα αὐτὲς τὶς δύσκολες στιγμὲς  ποὺ οἱ ὁδηγοὶ  λιγόστεψαν καὶ οἱ λύσεις γιὰ τὰ τρέχοντα θέματα  ἔρχονται ἀπὸ ἔξω.
Τὰ πρόβατα ὅταν χάσουν τοὺς βοσκοὺς καὶ πέσουν πάνω σὲ ἀγέλη λύκων γιὰ νὰ προστατεύσουν τὶς ζωὲς τους κολλάει τὸ ἕνα πάνω στὸ ἄλλο καὶ κάνουν ἕνα ἀδιαπέραστο τεῖχος.
ΑΣ ΤΑ ΜΙΜΗΘΟΥΜΕ, ἂς  κολλήσουμε ὁ ἕνας πάνω στὸν ἄλλον διώχνοντας πρῶτα τὰ πολιτικὰ ἐκεῖνα τσιμπούρια ποὺ μᾶς πίνουν τὸ αἷμα καὶ δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἑνωθοῦμε. Γιατί τώρα ἀδέλφια κινδυνεύουμε πραγματικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.