1 Νοε 2013

Ἑλλάδα «συντετριμμένη καὶ τεταπεινωμένη» θὰ σωθεῖς καὶ θὰ σώσεις.

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ λαοῦ στὴν νίψη (στὸ ξύπνημα) σύντομα ἀρχίζει ἀπὸ τὶς πρωτοεμφανιζόμενες ἔκτακτες ἀνάγκες. Ὁ λήθαργος τελειώνει καὶ ἡ ὀδύνη τῶν ἐπερχομένων συμβάντων γίνεται τὸ ἐθνικὸ ξυπνητήρι μας γιὰ νὰ γίνει τὸ κουδούνισμά του ἐγγὺς  ἠχηρὸ καμπανητὸ τῆς ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ τοῦ Ἔθνους μας.
Τόσα χρόνια πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη μας ὅλοι οἱ δαίμονες τῆς παγκοσμιοποίησης χορέψανε  μὲ "τρελοὺς χορούς". Ἔτσι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 20 αὐτοὶ κατέστρωσαν τὴν ἐξαφάνιση τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους  μέσα ἀπὸ τὸ γεωπολιτικὸ γίγνεσθαι. Καὶ τὸ κάνανε αὐτὸ μυστικὰ καὶ δόλια γιὰ νὰ δημιουργήσουν ἕνα ὁμοσπονδιοποιημένο μόρφωμα στὸ ὑπογάστριο τῆς Εὐρώπης. Ἀλλὰ ὑπολόγιζαν δίχως τὸ Ἀφεντικὸ τῆς Ἱστορίας καὶ ὁ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ τοὺς χαλνοῦσε πάντα τοὺς σχεδιασμοὺς μὲ ἀπρόβλεπτες συγκυρίες. Ὅμως αὐτοὶ ἐπέμεναν ἀπὸ τότε μέχρι καὶ σήμερα.
Ἡ ὁμοσπονδιοποίηση  Ἑλλάδος - Τουρκίας ἀπὸ ὄνειρο  κόντεψε νὰ γίνει πραγματικότητα στὶς μέρες μας. Οὐσιαστικὰ αὐτὸ τὸ σχέδιο ἔπαιζε διαρκῶς στὴν γεωπολιτικὴ σκακιέρα καὶ ἀναλόγως τὰ κέφια τῶν Τούρκων ἔμπαινε καὶ ἔβγαινε στὸ συρτάρι. Ὅμως τὸ σχέδιο αὐτὸ συνέχεια τὸ βελτίωναν καὶ περίμεναν τὴν κατάλληλη στιγμὴ γιὰ νὰ τὸ...
ἐφαρμόσουν.
Ποιὸς θὰ διανοείτω ὅτι καὶ τὸ σχέδιο ΑΝΑΝ στὴν Ἁγιοτόκο Κύπρο μπορεῖ νὰ ἦταν ὑπο-σχέδιο αὐτοῦ το μεγάλου σχεδιασμοῦ καὶ μάλιστα ἐπικαιροποιημένου μὲ τὶς σύγχρονες συγκυρίες ποὺ πλέον τὸ δρομολογοῦσαν πειραματικά. Νὰ γιατί ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνισμὸς αὐθόρμητα τότε ξεσηκώθηκε ἐναντίον του δίχως νὰ ἀντιλαμβάνεται ὅμως ἐκεῖνες τὶς κρίσιμες στιγμὲς τὴν εὐρύτητα τοῦ γεωπολιτικοῦ σχεδιασμοῦ ποὺ πιθανῶς θὰ ἐνεργοῦσε πιλοτικὰ καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΠΡΟΣ (ἐντὸς ΕΕ)-Κατεχόμενη Κύπρος (ἐκτὸς ΕΕ)
ΕΛΛΑΔΑ (ἐντὸς ΕΕ)-Τουρκία (ἐκτὸς ΕΕ)
Τί δουλειὰ εἶχε ἕνα κομμάτι τῆς ΕΕ μὲ ἕνα ξένο σῶμα αὐτῆς ἔστω καὶ ἂν εἶχαν δρομολογηθεῖ οἱ ἐνταξιακὲς συνομιλίες μὲ τοὺς Τούρκους  στὶς ὁποῖες πρωτοστατοῦσε ἡ πλειοψηφία τοῦ δικο μας πολιτικοῦ δυναμικοῦ;
Μετὰ τὴν ἀπόρριψη τοῦ Εὐρωπαικοῦ Συντάγματος ἀπὸ τοὺς Γάλλους, κάποιοι ἀποφάσισαν νὰ διαχειρισθοῦν τὶς χῶρες τοῦ νότου διαφορετικὰ καθότι ὁ φεντεραλισμὸς (ὁμοσπονδιοποίση) τῆς Εὐρώπης ἔφθινε καὶ ἡ χῶρες τῆς ΕΕ ἔτρεχαν μὲ διαφορετικὲς ταχύτητες. Γιὰ ἐμᾶς ὅμως τοὺς Ἕλληνες  εἶχαν ἤδη ἕτοιμο σχέδιο καὶ ἦταν τὸ  παραπάνω. Τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἔλειπε ἦταν ὅτι ἔπρεπε νὰ τὸ ἐπικαιροποιήσουν μὲ τὶς "εὐλογίες" τῆς συμμάχου Τουρκίας.

Ἦταν εὔκολο πλέον γιὰ αὐτοὺς νὰ κάνουν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο τὸν "σκουπιδοτενεκέ" τῆς Εὐρώπης, τὴν στιγμὴ ποὺ γνώριζαν ὅτι κάτω ἀπὸ τὸν σκουπιδοτενεκὲ κρύβεται ἀμύθητος  ἐνεργειακὸς θησαυρός.
Οἱ ἀναγνῶστες γνωρίζουν πολὺ καλὰ τί εἴδους "πολιτισμικά" "γεωπολιτικά"  καὶ "οἰκονομικά" ἐργαλεῖα χρησιμοποίησαν γιὰ νὰ "συσφίξουν" δῆθεν τοὺς δύο λαούς. Ὅμως ἡ αἰχμὴ τοῦ δόρατος αὐτῶν τῶν ἐργαλείων ἦταν
Α. ἡ παράνομη λαθρομετανάστευση ποὺ δημιούργησε ἀπὸ μόνη της τὴν πρωτόγνωρη γιὰ τὴν πατρίδα μας τεχνητὴ ἔξαρση τοῦ ρατσιστικοῦ καὶ ἀντιρατσιστικοῦ κύματος ξένων πρὸς τὰ φιλόξενα ἤθη τῆς πατρίδας μας καὶ
Β. ἡ οἰκονομικὴ καταδυνάστευση ὅπως τὴν βιώνουμε σήμερα.

Καὶ ξαφνικὰ τὰ πάντα ΠΑΓΩΣΑΝΕ. Ὁ ἀπρόβλεπτος παράγοντας Τουρκία ἀπεκδύθηκε τὸν κοσμικὸ χιτώνα  τοῦ κεμαλισμοῦ καὶ φόρεσε τὸ ἰσλαμικὸ profile τοῦ νεοθωμανισμοῦ, ἀναποδογυρίζοντας οὐσιαστικὰ  τὴν γεωπολιτικὴ σκακιέρα μὲ τὰ πούλια, προκαλώντας μάλιστα διπλωματικὴ ταραχὴ καὶ ἀνησυχία στοὺς ἐφησυχάζοντες ἐδῶ νεοποχίτικους κύκλους ποὺ ἔμεναν μὲ τὴν ἐντύπωση "ὅτι ὅλα πᾶνε καλά".
Ποιὲς ἦταν οἱ αἰτίες αὐτῆς τῆς στροφῆς τῆς γείτονος χώρας;
Α.  Μήπως ἡ συγκρουσιακὴ πορεία μὲ τὸ Ἰσραὴλ ἐξ αἰτίας τοῦ Κουρδικοῦ;
Β.  Μήπως οἱ ψεύτικες ὑποσχέσεις τῶν συμμάχων πρὸς αὐτὴν ὡς ἀναφορὰ τὴν Συρία; Ἢ μήπως
Γ. ἡ πιθανὴ γνώση καὶ πληροφόρηση τῆς γείτονος χώρας ὅτι μπήκαμε ἤδη σὲ παγκόσμια οἰκονομικὴ ἔκπτωση τῶν ἰσχυρῶν οἰκονομιῶν τῆς Δύσης μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες καὶ ἀποφάσισε ἔτσι ξαφνικὰ νὰ ἀποδεσμευθεῖ ἀπὸ τοὺς συμμαχικοὺς σχεδιασμοὺς καὶ νὰ παίξει μόνη της παιχνίδι στὴν εὐρύτερη περιοχή, διακαὴς πόθος της γιὰ τὸν ὁποῖο προετοιμαζόταν  μυστικὰ ἐδῶ καὶ χρόνια;

Ἡ τουρκικὴ ἀλεποῦ θέλει καὶ τὴν ΠΙΤΑ (ἐνεργειακὰ κοιτάσματα) καὶ τὸ ΤΑΨΙ (γεωπολιτικὸ χῶρο) δικά της καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀνεχθεῖ ἄλλους κυνηγοὺς θησαυρῶν στὴν γειτονιά της ποὺ ἡ μνημονιακὴ Ἑλλάδα τοὺς ἔφερε πρόσφατα ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα της.
Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι τὰ μνημόνια δὲν ἐξαγρίωσαν μόνο τοὺς Ἕλληνες ἀλλὰ καὶ τοὺς Τούρκους διεκδικητὲς τοῦ ἐνεργειακοῦ πλούτου τοῦ Ἀρχιπελάγους. Τί συμβαίνει λοιπόν;
Οἱ νεοποχίτες ἀφοῦ ἐξαθλίωσαν τὴν Ἑλλάδα οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ τὴν ἔβαλαν οὐσιαστικὰ μπροστὰ στὸ στόμα τοῦ Ἀγαρηνοῦ ποὺ περιμένει τὴν κατάλληλη στιγμὴ γιὰ νὰ "κολατσίσει", ὅπως φυσικὰ νομίζει μὲ τὴν ὑπερφίαλη ἀλαζονεία του "καλά καὶ ἔφαγε" θὰ τοῦ λέγαμε ἐμεῖς!!
Στὴν πραγματικότητα ὅλοι εἶναι ἐναντίον μας καὶ σήμερα ἡ ὑποκρινόμενη Δύση συσκέπτεται ἂν θὰ συνεχίσει νὰ μᾶς "ἐλεεί" μὲ τοκογλυφικὸ χρῆμα ἢ ἂν θὰ ἀφήσει τὸ τυρὶ νὰ τὸ φάει ἡ ἀλεποῦ.
Νὰ λοιπὸν τὰ ἀδιέξοδα καὶ οἱ ἐκβιασμοὶ ποὺ πρόσφατα δῆθεν τὰ ἀνακάλυψαν οἱ πολιτικοί μας, λὲς καὶ δὲν γνώριζαν τί παιζόταν τόσα χρόνια πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη μας.
Ἄραγε πήρανε χαμπάρι ὅτι ὀφθαλμοφανῶς πλέον δακρύζουν ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ καὶ σὲ λίγο μπορεῖ νὰ σηκωθοῦν ἀπὸ μόνες τους οἱ ἁγιοποτισμένες πέτρες αὐτοῦ του τόπου γιὰ νὰ τοὺς λιθοβολήσουν;

Ζοῦμε πλέον μέσα στὰ δύσκολα χρόνια καὶ στὰ ἀδιέξοδα γιὰ τὰ ὁποία μᾶς μίλησε ὁ ταπεινὸς Ἁγιορείτης Γέροντας Παίσιος πρὶν τρεῖς σχεδὸν δεκαετίες ποὺ μᾶς ἐνίσχυε μὲ ἐπιπλέον παρηγορητικοὺς λόγους  ὅτι "ὁ ΘΕΟΣ ἀπὸ τὸ κακὸ αὐτὸ θὰ βγάλει πολλὰ καλά".
Ἀνθρωπίνως μπορεῖ κάποιοι καλοπροαίρετα νὰ προτείνουν λύσεις καὶ μακάρι νὰ βρεθοῦν στὶς μέρες μας ἁγνὰ καὶ φωτισμένα μυαλὰ μὲ ψυχὲς γιὰ νὰ βοηθήσουν τὸν χειμαζόμενο λαό.
Ὅμως θὰ σταθοῦμε σὲ ἕνα πνευματικὸ γεγονὸς ποὺ δειλὰ – δειλὰ ἀρχίζει καὶ ἐκδηλώνεται στὴν ταλαίπωρη πατρίδα ποὺ αἰσθάνεται πλέον "συντετριμμένη καὶ  τεταπεινωμένη" δίχως νὰ χάνει τὸ Ἐθνικὸ καὶ ἱστορικό της διαχρονικὸ φρόνημα καὶ ὑπόβαθρο.
Αὐτὸ τὸ μεικτὸ συναίσθημα μπορεῖ  ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ νὰ "πυροδοτήσει" τὸν Οὐρανὸ καὶ τὴν Γῆ ἐναντίον τῆς διαπραττόμενης ἀδικίας καὶ πρὸς ὄφελός μας γιατί  "θυσία τῷ Θεῶ πνεῦμα συντετριμμένον καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουθενώσει" (Μεγάλο Ἀπόδειπνο) ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ "Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν." ( Καθ. Ἐπιστ. Ἰακ. δ΄.6 )

Ἱστορικὰ ἡ Ἑλλάδα πολλὲς φορὲς ἀδικήθηκε ἄρα δικαίως μπορεῖ νὰ αἰσθάνεται "συντετριμμένη καὶ τεταπεινωμένη" ἀρκεῖ νὰ ἀποκτήσει πάλι καθαρὴ ἱστορικὴ μνήμη τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ καὶ ὁ Οὐρανὸς (θριαμβεύουσα Ἐκκλησία) εἶναι μὲ τὸ μέρος της.
Τὸ ἀκόλουθο ἐπεισόδιο συνέβηκε στὸν Καλαμά, τὶς πρῶτες μέρες τῆς ἰταλικῆς εἰσβολῆς, ὅταν ἀκόμα οἱ φασίστες νόμιζαν πὼς τίποτε δὲν μποροῦσε νὰ σταματήση τὴν προέλασή τους. Ἕνα μικρό μας τμῆμα, κατατσακισμένο ἀπὸ τὴν κούρασι, ἄυπνο μέρες ὁλόκληρες, εἶχε μαζευτεῖ σ'ἕναν καλαμῶνα τῆς ἀριστερᾶς ὄχθης τοῦ ποταμοῦ γιὰ νὰ ξαποστάση λίγες ὧρες. Οἱ ἄνδρες λαγοκοιμόνταν, μὰ πετάχθηκαν ξαφνικὰ στὸ ἄκουσμα μίας παράξενης, ὑπερκόσμιας φωνῆς. Καὶ εἶδαν τότε, μέσα στὸ σκοτάδι ποὺ τοὺς περιτριγύριζε, μιὰν ἀχνὴ ὀπτασία, μιὰ γυναίκα μὲ πονεμένη μορφή, μὰ ποὺ τὸ πρόσωπό της ἀχτινοβολοῦσε ἀπὸ μιὰ ὑπερκόσμια χαρά. Τὴν γνώρισαν ἀμέσως, ἂν καὶ ποτὲ δὲν τὴν εἶχαν ξαναδεῖ: ἦταν ἡ Παναγία, ποὺ τοὺς μιλοῦσε: «Τοῦτο ἐδῶ εἶναι τὸ ἀκρώτατο σημεῖο ὅπου θὰ φτάσουν οἱ ἀντίχριστοι. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, τίποτε δὲν θὰ σταματήσει τὴ φυγή τους. Καὶ σᾶς λέγω καὶ τοῦτο ἀκόμα: μιὰ μέρα, ἡ Ἑλλὰς θὰ γίνει τὸ προσκύνημα ὅλων τῶν λαῶν τῆς οἰκουμένης». Καὶ τὸ ὅραμα ἐξαφανίστηκε. Τὴν ἑπομένη, ἄρχιζε ἡ ἀντεπίθεσίς μας, οἱ Ἰταλοὶ ξαναπερνοῦσαν τὸν Καλαμὰ ἄρον-ἄρον καὶ ἡ φυγή τους ἀπὸ τότε δὲν εἶχε σταματημό.

(«Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ θὰ ἐπικρατήσει τὸ δίκαιόν μας», ἔφ. Ἡ Νίκη, 19-4-41.
Σύγχρονη δημοσίευση, στὸ λεύκωμα τοῦ Ἱδρύματος Εὐαγγελιστρίας Τήνου: Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ’40, σέλ.146, μὲ τὸν τίτλο «Φωνὴ ὑπερκόσμια»). Πηγὴ: ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
Ἐμεῖς δὲν ἔχουμε νὰ προσθέσουμε τίποτε, ἄλλα μόνο αὐτὸ
Ἑλλάδα "συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένη" θὰ σωθεῖς καὶ θὰ σώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.