24 Ιουλ 2013

Ἱστορικὸ βυζαντινὸ νεκροταφεῖο λεηλάτησαν οἱ Τοῦρκοι

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, 
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἄλλο ἕνα δεῖγμα τοῦ σύγχρονου τουρκικοῦ «πολιτιστικοῦ ἐπιπέδου» της ἰσλαμικῆς Τουρκίας τοῦ Ἐρντογᾶν, εἴχαμε αὐτὲς τὶς μέρες σύμφωνα μὲ  τὶς ὁμολογίες τουρκικῆς ἐφημερίδας. Κατὰ τὰ ἄλλα ὅλοι οἱ νεοέλληνες Τουρκολάγνοι ἂς εὐφραίνονται τὴν μεγάλη τους ἀγάπη τοῦ Σουλεϊμᾶν, τοῦ Ἐζέλ, τῆς Φατμᾶ καί της… νεοελληνικῆς ἠλιθιότητας.
Ὅπως ἔγινε γνωστὸ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἱστορικὰ βυζαντινὰ νεκροταφεῖα τῆς Κωνσταντινούπολης στὸ προάστιο τῆς Τσατάλτζα, (Catalca), μὲ ἱστορία 1200 ἐτῶν, λεηλατήθηκε καὶ καταστράφηκε ὁλοσχερῶς ἀπὸ διάφορους ἀρχαιοκαπήλους καὶ ἄλλους ἀσυνείδητους οἱ ὁποῖοι ἔσκαψαν παντοῦ γιὰ νὰ βροῦν κάποιο πολύτιμο ἀντικείμενο στοὺς ἱστορικοὺς τάφους τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Σύμφωνα μὲ ἀποκαλυπτικὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Aksam, τὸ ἱστορικὸ βυζαντινὸ νεκροταφεῖο τῆς Catalca, ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ ἔχει συληθεῖ καὶ οἱ  διάφοροι τυχοδιῶκτες ἐπέδρασαν ἀνενόχλητοι σκάβοντας σὲ ὅλη της ἔκταση τοῦ νεκροταφεῖο τὸ ὁποῖο ἦταν χωρὶς καμιὰ κρατικὴ φύλαξη ἐνῶ τὰ ὀστᾶ ποὺ ἔφερναν στὴ ἐπιφάνεια τὰ πετοῦσαν στὴν γύρω περιοχή. Μάλιστα τὸ νεκροταφεῖο αὐτὸ μὲ τὴν τόσο μεγάλη ἱστορία ἦταν πολὺ  γνωστὸ καὶ ἀπὸ ἕνα ἱστορικὸ προστατευτικὸ τεῖχος ποὺ....
ἀνάγειρε ὁ αὐτοκράτορας Ἀναστάσιος γιὰ νὰ τὸ προστατεύσει ἀπὸ τὶς ἐπιδρομὲς τῶν Οὕννων καὶ τῶν Βουλγάρων ποὺ εἶχαν ἐμφανιστεῖ τότε στὴν νότιο Βαλκανικὴ χερσόνησο. Τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ τεῖχος, ὅπως ἀναφέρει ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, ἦταν ἀπὸ τὰ μεγαλύτερά της βυζαντινῆς Κωνσταντινούπολης  καὶ εἶχε μῆκος πολλῶν χιλιόμετρων καλύπτοντας μία πολὺ μεγάλη ἔκταση καθὼς ἦταν καὶ ἕνα ἀνάχωμα στὶς διάφορες ἐπιδρομὲς πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολη
Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο αὐτὸ στὸ σήριαλ τῶν τουρκικῶν κακοποιήσεων βυζαντινῶν μνημείων. Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ εἶχε ξεσπάσει σκάνδαλο γιὰ τὴν βάναυση καταστροφὴ τῶν ὑπολειμμάτων τοῦ βυζαντινῶν ἀνακτόρων τῆς Κωνσταντινούπολης, ἱστορίας 1200 ἐτῶν, ἐξ αἰτίας τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν ποὺ γίνονται γιὰ τὴν προσθήκη νέας πτέρυγας στὸ ξενοδοχεῖο Four Season Otel.  Ἡ ἐπίμαχη περιοχὴ βρίσκετε στὸ κέντρο τῆς παλιᾶς πόλης καὶ ἔχει καταντήσει μέρος ἐναπόθεσης μπαζῶν καὶ εἶναι ἀδύνατον γιὰ τοὺς τουρίστες νὰ τὸ ἐπισκεφτοῦν. Τὸ σκάνδαλο αὐτὸ εἶχε γίνει γνωστὸ γιὰ πρώτη φορὰ  πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες ὅταν ὁ Τοῦρκος καθηγητὴς τῆς ἀρχαιολογίας, Murat Belge, κατήγγειλε δημόσια τὴν συστηματικὴ καταστροφὴ τῶν βυζαντινῶν μνημείων τῆς Κωνσταντινούπολης, χωρὶς νὰ ὑπάρξει καμία ἀντίδραση ἀπὸ πλευρᾶς τουρκικῶν ἀρχῶν. Σύμφωνα μὲ τὸ Τοῦρκο καθηγητή, τὸ γνωστὸ Ξενοδοχεῖο, «Four Seasons Otel», κτίζει μία πρόσθετη πτέρυγα πάνω στὰ ἀπομεινάρια τῶν βυζαντινῶν ἀνακτόρων μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πλήρη καταστροφὴ τῶν τελευταίων ὑπολειμμάτων αὐτῶν τῶν ἀνακτόρων. Παράλληλα ὁ Τοῦρκος καθηγητὴς ποὺ κατήγγειλε θαρραλέα τὸ μεγάλο σκάνδαλο ἀνέφερε ἐπίσης  ὅτι πολλὲς βυζαντινὲς ἐκκλησιὲς καταρρέουν, βρωμίζονται ἀπό… ψησταριὲς καὶ γίνονται… ἀποχωρητήρια ἀπὸ ἀλητήρια καὶ κακοποιὰ στοιχεῖα. 
Ἀλλὰ καὶ ἡ ἱστορικὴ μονὴ τῆς Παναγίας Σουμελᾶ γίνεται συχνὰ σκάνδαλο ἀπὸ τὶς τουρκικὲς κακοποιήσεις. Ἔτσι ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Sabah σὲ πρόσφατο δημοσίευμά της στὶς 13 Ἰουνίου 2013 κατήγγειλε τὸ μεγάλο σκάνδαλο τῆς ἐπανέναρξης ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῶν ἐργασιῶν ἀνακαίνισης  τῆς μονῆς μετὰ ἀπὸ τὸ συνολικὸ φιάσκο τῶν μέχρι τώρα ἐργασιῶν τῶν Τούρκων «εἰδικῶν».  Σύμφωνα μὲ τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα οἱ ἐπὶ δεκαέξι χρόνια συνεχόμενες ἐργασίες ἀναπαλαίωσης καὶ συντήρησης τῆς ἱστορικῆς μονῆς καὶ ἰδιαίτερα τῶν ἀνεκτίμητης ἀξίας ψηφιδωτῶν ἀπέτυχαν παταγωδῶς  μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑπάρχει ἄμεση ἀνάγκη νὰ ἀρχίσουν τὰ ἔργα ἀπὸ τὴν ἀρχή. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό, ὅπως ἀνέφερε ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, ἐγκρίθηκε ἕνα κονδύλιο 4 ἑκατομμυρίων τουρκικῶν λιρῶν, (περίπου δύο ἑκατομμύρια εὐρώ). Τὶς διαπιστώσεις τοῦ μεγάλου αὐτοῦ φιάσκου τῆς ἀνακαίνισης τῆς μονῆς τὶς ἔκανε ὁ ἴδιος ὁ ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ τῆς Τουρκίας, Ertugrul Gunay. Μάλιστα εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ δήλωση τοῦ προέδρου τῆς Ἕνωσης τῶν Τούρκων ταξιδιωτικῶν πρακτόρων, Basaran Ulusoy, ὁ ὁποῖος δήλωσε  ὅταν ἐπισκέφτηκε πρόσφατα τὴν μονὴ καὶ παρακολούθησε τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἔργων ἀνακαίνισης ὅτι ἔπαθε κυριολεκτικά… σόκ, καθὼς διαπίστωσε τὴν ἀσχετοσύνη ὅλων ὅσων ἔγιναν ἀπὸ ὑποτιθεμένους «εἰδικοὺς» γιὰ τὴν Παναγία Σουμελά. Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι χρησιμοποιήθηκε …τσιμέντο γιὰ τὰ τοιχία τῆς μονῆς ἐνῶ τραγικὰ λάθη διαπιστώθηκαν καὶ στὴν ἀναπαλαίωση τῶν ψηφιδωτῶν καθὼς καὶ στὴν ἐξωτερικὴ ὄψη τοῦ κτίσματος.
Ἐμεῖς, γιὰ ἀνταμοιβὴ ὅλων αὐτῶν θὰ ἀγοράσουμε ἀκόμα περισσότερα τουρκικὰ σήριαλ μὴν τυχὸν καὶ χάσουμε τὴν ἄθλια βεβήλωση τῆς ἁγίας Εἰρήνης Κωνσταντινούπολης, (ἀπὸ τὸ νέο τουρκικὸ σήριαλ τοῦ MEGA) καὶ γιὰ νὰ ἐκπολιτιστοῦμε ἀκόμα πιὸ πολύ,… «ἀλὰ Τούρκα». Μπράβο μας!

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.