24 Ιουλ 2013

«Γιατί ΔΕΝ πανηγύρισα τὸν Ἰούλιο ἐκεῖνο τοῦ 1974

Τριάντα ἐννέα χρόνια μεταπολιτευτικῆς δημοκρατίας συμπληρώνονται τὶς ἡμέρες αὐτές. Πρὶν ὅμως ἀπὸ τὴν 24η Ἰουλίου τοῦ 1974, ὑπῆρξε ἡ 20η Ἰουλίου τοῦ 1974 μὲ τὴν βάρβαρη τουρκικὴ εἰσβολὴ στὴν Κύπρο μας! Τὰ δύο αὐτὰ γεγονότα ὅσο καὶ ἐὰν θέλουν κάποιοι νὰ τὰ ξεχωρίσουν εἶναι ἀπόλυτα σχετικά, ἀφοῦ τὸ ἕνα ἔφερε τὸ ἄλλο… Γιὰ τὴν προπαγάνδα τοῦ συστήματος, γιὰ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ ἔφταιγε ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἡ ἀνατροπὴ τοῦ Μακαρίου, λὲς καὶ οἱ Τοῦρκοι δὲν εἶχαν δεκαετίες πρὶν ἕτοιμα σχέδια γιὰ ἀπόβαση στὴν μαρτυρικὴ μεγαλόνησο τοῦ Ἑλληνισμοῦ! Ἄλλωστε, στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ’60, εἶχαν καὶ πάλι οἱ Τοῦρκοι ἐπιχειρήσει εἰσβολὴ καὶ εἶχαν βομβαρδίσει τὴν Κύπρο, ἀλλὰ τότε κάποιοι γενναῖοι εἶχαν ἀποτρέψει τὸν Ἀττίλα!
Τριάντα ἐννέα χρόνια συμπληρώνονται ἀπὸ τὴν τουρκικὴ εἰσβολή, ἡ ὁποία ὁδήγησε στὴν κατοχὴ μέχρι τὶς ἡμέρες μας τοῦ 40% τῆς Κύπρου μας, μὲ τὶς κυβερνήσεις τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Λευκωσίας πλέον νὰ ἔχουν ἀποδεχτεῖ σὰν γεγονὸς τετελεσμένο στὴν πράξη αὐτὴ τὴ βάρβαρη εἰσβολή! Τριάντα ἐννέα χρόνια τουρκικῆς κατοχῆς στὴν Κύπρο καὶ τριάντα ἐννέα χρόνια μεταπολιτευτικῆς δημοκρατίας… Μίας δημοκρατίας, ἡ ὁποία ξεκίνησε μέσα ἀπὸ μία ἐθνικὴ τραγωδία καὶ ἡ ὁποία ὅλα δείχνουν ὅτι θὰ καταλήξει σὲ μία νέα ἐθνικὴ τραγωδία. Αὐτοὶ ποὺ μᾶς κυβέρνησαν τὰ 39 αὐτὰ ὁλόκληρα χρόνια, οἱ ὁποῖοι δὲν ἦταν ἄλλοι ἀπὸ τὴν Νέα Δημοκρατία καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ τὴν ἀριστερὰ ἀπὸ πολλὲς πλευρές, ὑποσχέθηκαν πολλά… Ὑποσχέθηκαν θαύματα καὶ ὄνειρα, τὰ ὁποία...
ἀποδείχθηκαν στὶς ἡμέρες ποὺ ζοῦμε φρικτοὶ ἐφιάλτες…
Ὑποσχέθηκαν μία Ἑλλάδα οἰκονομικὰ ἰσχυρή, ἡ ὁποία βλέπουμε νὰ καταρρέει σὰν χάρτινος πύργος ἀποκαλύπτοντας τὸ σαθρὸ καὶ ἁμαρτωλὸ καθεστὼς τοῦ κομματικοῦ κράτους. Ὑποσχέθηκαν ἐθνικὴ ἀσφάλεια μὲ τὴν ἔνταξη τῆς Πατρίδας μας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὸ casus belli τῶν Τούρκων παραμένει μία διαρκῆς ἀπειλή, ἐνῶ μετὰ τὰ τραγικὰ γεγονότα στὰ Ἴμια, τὸ καταγάλανο Ἑλληνικὸ Αἰγαῖο ἀπέκτησε γκρίζες ζῶνες. Ήδη ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τοῦ Μνημονίου, μὲ τὴν χώρα μας νὰ ἔχει ἐκχωρήσει ἐθνικὴ κυριαρχία, νὰ ἔχει δανειστεῖ ὑπέρογκα ποσὰ μὲ τὸ ἀγγλικὸ δίκαιον, μὲ τὴν κηδεμονία τοῦ ΔΝΤ πάνω ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες καὶ μὲ τὴν φτώχεια, τὴν ἐγκληματικότητα καὶ τὴν δυστυχία νὰ ἁπλώνεται παντοῦ!

Ὅλα στὴν Ἱστορία κρίνονται ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος καὶ τὸ ἀποτέλεσμα 39 χρόνων εἶναι ὅ,τι σήμερα ζεῖ ὁ Ἑλληνικὸς λαός!... 
...Στὰ 39 αὐτὰ χρόνια ἔχουν σχεδὸν διαλύσει τὸν ἐθνικὸ ἱστὸ τῆς Πατρίδας μας καὶ ἐπὶ πλέον ἔφεραν στὴν χώρα, χωρὶς νὰ ρωτήσουν τὸν λαὸ περισσότερο ἀπὸ δύο ἑκατομμύρια λαθρομετανάστες. Παιδεία ἐθνικὴ κυριολεκτικὰ ἀποῦσα. Δημόσια ὑγεία ἀνύπαρκτη! Αὐτὰ ἦταν τὰ ἔργα καὶ οἱ ἡμέρες τῶν 39 χρόνων τῆς μεταπολιτευτικῆς δημοκρατίας καὶ διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, σᾶς παραθέτω τί ἔγραφα πρὶν 9 ὁλόκληρα χρόνια, πολὺ πρὶν ἔρθει στὴ χώρα μας ἡ Τρόικα καὶ τὸ ΔΝΤ: 

ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 2003: «Γιατί ΔΕΝ Πανηγύρισα Τὸν Ἰούλιο Ἐκεῖνο Τοῦ 1974»:
«Εἴκοσι ἐννέα ὁλόκληρα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 24 Ἰουλίου τοῦ 2003, ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς περίφημης μεταπολίτευσης. Εἴκοσι ἐννέα ὁλόκληρα χρόνια εἶναι μία ὁλόκληρη ζωή, μία ὁλόκληρη ζωὴ μέσα στὴν ὁποία πολλὲς προσδοκίες ἀπεδείχθησαν χίμαιρα καὶ αὐταπάτες καὶ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ φυσιολογικὰ θὰ περίμενε κανεὶς νὰ συμβοῦν ἀπεδείχθησαν μάταιες ἐλπίδες.

Ὁ φάκελος τῆς Κύπρου, γιὰ τὸν ὁποῖο τόσα ἐλέγοντο ἐπὶ πολλὰ χρόνια στὴν Πατρίδα μας καὶ ὁ ὁποῖος βρισκότανε στὸ ἐπίκεντρό της πολιτικῆς ζωῆς μέχρι τὰ τέλη σχεδὸν τῆς δεκαετίας τοῦ ’80, δὲν ἄνοιξε ποτέ! Οἱ προδότες, γιατί ἀναμφισβήτητα ὑπῆρχαν προδότες, οἱ ὅποιοι προδότες τῆς Κύπρου μας δὲν τιμωρήθηκαν ποτέ. Ἡ ἀλήθεια δὲν ἀπεκατεστάθη ποτὲ καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ μίαν ΥΒΡΙΝ κατὰ τῆς Ἱστορίας, ποὺ ὅπως οἱ αἰώνιες παραδόσεις τοῦ γένους μας θέλουν, φέρνει κακοδαιμονία, τὴν κακοδαιμονία ποὺ ταλαιπωρεῖ τὴν Πατρίδα μας τὶς τελευταῖες δεκαετίες. Ὅλα ἔχουν στηριχθεῖ ἐπάνω σὲ ἕνα ψέμα, σὲ μία ἀπάτη, σὲ μία προδοσία. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅλα πηγαίνουν κατὰ διαβόλου…

-Εἴκοσι ἐννέα χρόνια εἶναι μία ὁλόκληρη ζωὴ καὶ μέσα σὲ αὐτὴν τὴν ζωὴ εἴδαμε τὴν φθορὰ τῶν ἐθνικῶν ἀρχετύπων νὰ ἐπέρχεται ραγδαία καὶ νὰ πλήττει τὸν Λαό μας σὲ καίρια καὶ σημαντικά του σημεῖα: στὴν φυλετική του ταυτότητα, στὴν ἱστορική του μνήμη, στὸ ἦθος του, στὴν κοινωνική του ἀγωγή, σὲ ὅλα γενικὰ ὅσα ἀποτελοῦσαν τὴν βάση τοῦ νεωτέρου Ἑλληνικοῦ βίου. Τὸ ἔργο αὐτὸ ἔγινε συστηματικά, μὲ τρόπο ἐπιμελημένο καὶ ἐπιτήδειο, «μὲ τὴν μέθοδο τοῦ σαλαμιοῦ», ποὺ θαυμάσια γνωρίζουν οἱ μαρξιστὲς-λενινιστές, ποὺ εἶναι οἱ μεγάλοι ἔνοχοι γιὰ τὸν ἐθνικὸ κατήφορο. Τὸ ἴδιο ἔνοχοι, βεβαίως, εἶναι καὶ οἱ συνοδοιπόροι τους, οἱ καιροσκόποι, οἱ ἀριβίστες τῆς ἀστικῆς δεξιᾶς, ποὺ παρέδωσαν τὰ τείχη τῆς πόλεως στοὺς ἐχθρούς τς Πατρίδος χωρὶς ντροπή, χωρὶς αἰδῶ.

-Εἴκοσι ἐννέα χρόνια συμπληρώνονται ἀπὸ τὴν 24η Ἰουλίου τοῦ 1974 καὶ μία ἀναδρομὴ στὶς τραγικὲς ἐκεῖνες ἡμέρες πρέπει νὰ γίνει. Πρέπει νὰ θυμηθοῦμε ὅσοι ζούσαμε ἐκείνη τὴν ἐποχὴ στὴν Ἀθήνα, ὅπως ὁ γράφων ποὺ ἦταν τότε ἔφηβος, στὴν Ἀθήνα ποὺ ὑπῆρξε καὶ τότε τὸ κέντρο τῶν ἐξελίξεων, τί πραγματικὰ συνέβη. Νὰ θυμηθοῦμε ὅτι ὁ Μακάριος δὲν ὑπῆρξε ἅγιος καὶ ὅτι μετὰ τὴν ἀνατροπὴ του εἶχαν ἔλθει στὴν Ἀθήνα καὶ ἔδωσαν συνέντευξη τύπου τὰ θύματα τῶν βασανιστῶν τοῦ καθεστῶτος του, ἀνάπηροι οἱ περισσότεροι ἀπὸ τὰ κτυπήματα τῶν πραιτοριανῶν τῆς Λευκωσίας. Νὰ θυμηθοῦμε πὼς ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς γεμάτος συγκίνηση ἄκουσε τὸ ἄγγελμα τῆς τουρκικῆς ἐπιθέσεως κατὰ τῆς μαρτυρικῆς Ἑλληνικῆς μεγαλονήσου, ἀλλὰ νὰ θυμηθοῦμε καὶ τὶς ἀτέλειωτες οὐρὲς ἔξω ἀπὸ τὰ «σοῦπερ μάρκετ» μέσα σὲ ἕνα καθεστὼς ἀβεβαιότητος, τρόμου, ἀλλὰ καὶ φτηνοῦ ἀτομισμοῦ.

Ὁ πόλεμος εἶχε ἀρχίσει ἀπὸ τὶς 20 Ἰουλίου καὶ ὅλοι περιμέναμε ὅτι μὲ τὴν βοήθεια τῆς μητέρας Ἑλλάδος οἱ Ἑλλαδίτες καὶ Κύπριοι μαχητὲς θὰ ἔριχναν τοὺς Τούρκους στὴν θάλασσα. Καὶ ξαφνικὰ ὅλα ἄλλαξαν. Καὶ τὸ κλίμα τῆς ἀβεβαιότητος, τὸ κλίμα τὸ ἀναμικτο φόβου καὶ ἐθνικοῦ παλμοῦ ἔγινε… πανηγύρι! Οἱ στρατιῶτες μᾶς ἔχυναν τὸ αἷμα τους ὑπερασπιζόμενοι μία Πατρίδα Ἑλληνική, τόσο Ἑλληνική, ὅσο εἶναι καὶ ἡ Πελοπόννησος καὶ ἡ Μακεδονία καὶ ἡ Θράκη, τὴν Κύπρο μας, καὶ στὴν νέα Βαβυλώνα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὴν Ἀθήνα, κάποιοι πανηγύριζαν, κρατώντας κεριὰ στὰ χέρια γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦν τὸν δῆθεν ἐλευθερωτὴ Καραμανλή.

-Τὸν Καραμανλὴ ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ τὸ πουθενὰ σὲ μία περίοδο κρίσεως τοῦ Κυπριακοῦ ζητήματος, ὅπως τότε τὸ 1955 ποὺ ἔγινε πάλι ἀπὸ τὸ πουθενὰ πρωθυπουργὸς μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Στρατάρχη Παπάγου. Μέσα στὴν Ἀθήνα κορναρίσματα αὐτοκινήτων, ἀτέλειωτο πανηγύρι καὶ ἑκατοντάδες χιλιάδες λαοῦ μὲ τὰ κεριὰ στὰ χέρια στὴν πλατεία Συντάγματος καὶ γιὰ τὴν Κύπρο σιωπή… Νὰ πὼς χάθηκε ἡ Κύπρος! Ἔχω τὴν τιμὴ νὰ εἶμαι ἕνας ἀπὸ τοὺς λίγους, ἀπὸ τοὺς ἐλάχιστους μέσα σὲ αὐτὴν τὴν ἀρρωστημένη πολιτεία, ποὺ δὲν πανηγύρισαν τὸ βράδυ τῆς 24ης Ἰουλίου τοῦ 1974. Ὄχι πὼς ἔχασα κανένα ἀξίωμα, γιατί ἀξίωμα δὲν εἶχα, ὄχι γιατί προσδοκοῦσα τίποτε ἀπὸ τὸ καθεστώς, ἀλλὰ γιατί τὴν ἴδια ὥρα ποὺ κάποιοι στὴν Ἀθήνα πανηγύριζαν, κάποιοι στὴν Κύπρο πέθαιναν γιὰ τὴν Ἑλλάδα! Γιατί εἶχα τὴν δυστυχία νὰ γνωρίζω ὅτι μὲ τὸν ἐρχομὸ μέσα σὲ αὐτὲς τὶς συνθῆκες αὐτῶν τῶν πολιτικῶν δὲν θὰ σωθεῖ ἡ Πατρίδα, ἀλλὰ ἀντίθετα θὰ ἀνοίξει ἕνας νέος φαῦλος κύκλος γιὰ τὸν τόπο καὶ τὴν αἱματοβαμμένη του ἱστορία.

-Κάθε χρόνο στὶς 24 Ἰουλίου σὲ ἕνα μέγαρο τοῦ κέντρου τῶν Ἀθηνῶν γίνεται μία γιορτὴ γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας. Σὲ αὐτὴν τὴν γιορτὴ ὅσοι θέλουν νὰ νιώθουν τὴν Ἱστορία σὲ ὅλο της τὸ βάθος δὲν μποροῦν νὰ συμμετέχουν, γιατί στὶς 24 Ἰουλίου κάποιοι πρόδωσαν τὴν Κύπρο καὶ αὐτοὶ οἱ κάποιοι δὲν τιμωρήθηκαν ποτέ. Ἡ Νέμεσις λέγουν ὅτι ποτὲ δὲν ξεχνᾶ. Εἴθε!»

13 σχόλια:

 1. Ζαχαρίας Τομπούλης25 Ιουλίου 2013 στις 9:36 π.μ.

  Καλό το κείμενο του Προέδρου της Χρυσής Αυγής, αλλά με την ύμνηση του Πανός και του Εωσφόρου, με την οποία ο νεο-παγανιστής κ. Μιχαλολιάκος έχει ασχοληθεί, πώς συμβιβάζεται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀδελφέ μου, εἶπε κανεὶς ὅτι ὑποστηρίζει τὴν ὕμνηση τοῦ πανὸς κλπ; Βάλαμε ποτὲ κάτι τέτοιο; Ἀντιθέτως.
   Ἐμεῖς, ὅπως ἡ μέλισσα κατὰ τὸν Ἅγιον Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, παίρνουμε τὰ καλὰ ἀπὸ παντοῦ, ἀνεξαρτήτως κόμματος κλπ.
   Ὅμως, δὲν παρατηρήσαμε παρόμοια ἀντίδραση ὅταν βάλαμε πρὶν 2 μέρες πρωτοσέλιδο τοῦ ριζοσπάστη (ποὺ ἔκανε ἀναφορὰ ἐναντίον τῆς Κυριακάτικης ἀργίας). Πρὶν 2 χρόνια εἴχαμε βάλει τὸν Τσίπρα νὰ μιλάει γιὰ Ἐθνικὴ κυριαρχία. Τὸ ἴδιο μὲ τὸν Καμμένο ὅταν προεκλογικῶς μιλοῦσε γιὰ Ὀρθοδοξία καὶ Παναγία ἢ ἄλλες φορὲς μὲ τὸ κόμμα κοινωνία.
   Ἡ ὁμάδα τοῦ "Ρωμαίικού" σας τὸ λέμε ξεκάθαρα, δὲν ἔχει συμπλέγματα (κοινῶς κόμπλεξ) μὲ ὁτιδήποτε. Βλέπει τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα γὶ΄αὐτὸ καὶ παρατηροῦμε ὅλο καὶ μεγαλύτερη ἀποδοχὴ καὶ ὑποστήριξη ἀπὸ τὸν κόσμο!
   Καὶ γιὰ νὰ λέμε τὴν ἀλήθεια μὲ λόγια καθαρά, ὡς Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ δὲν μένουμε στὰ κόμματα. Γιατί ὅπως ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Σεβαστιανός: "τὰ κόμματα ἔρχονται καὶ παρέρχονται, ἡ Ἑλλάδα μένει ἀδελφοί μου".

   Διαγραφή
  2. περιμένω από τον κ. Ζαχαρία να δώσει μια απάντηση στην απάντηση του Οδοιπορικού...άντε ντε...σούπερ Ορθόδοξε...

   Διαγραφή
  3. Η απάντηση των διαχειριστών νομίζω μας εκφράζει όλους.
   Δυστυχώς, όλοι οι ψευτο-κουλτουριάρηδες αισθάνονται άβολα όταν ακούνε την λέξη Ελλάδα, Ρωμηοσύνη, Ρωμηός, Ήρωας, Μάρτυρας, Αγωνιστής κλπ.
   Αντιθέτως, τέρπονται με τα: σύντροφος, προλετάριος(με δικτατορία;;), υλιστής και δεν συμμαζεύεται...
   Οι κατά τα άλλα θρησκευτικές ευαισθησίες μερικών, δεν δικαιολογούν τα κόμπλεξ τους όσον αφορά την πατρίδα.
   ΞΥΠΝΗΣΤΕ!

   Διαγραφή
 2. ΠΑΝΤΩΣ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΝΟ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΑ,ΣΗΜΕΡΑ,
  ΚΑΙ ΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ..........
  ΑΠ'ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΗ ΘΕΩΡΟΥΝ ΕΧΘΡΟ ΤΟΥΣ,ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ.....ΤΙ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΩΜΕΝ ΠΛΕΟΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εξαιρετικό, μπράβο!
  Συγχαρητήρια στο ιστολόγιο για την εν γένει προσφορά του.
  Ο Χριστός να ενδυναμώνει και να βοηθήσει να ελευθερωθεί η Ελλάδα μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η Χρυσή Αυγή δυστυχώς βρίσκει χώρο στην πολιτική έκφραση του λαού, ελλείψει ελληνόψυχων πολιτικών που να εκφράζουν την αγανάκτησή μας, την αγωνία μας και την αντίστασή μας σε αυτή τη πρωτοφανούς μεγέθους προδοσία που βιώνουμε ως Έλληνες. Και λέω "δυστυχώς" διότι δεν αποτελεί την γνήσια έκφραση όλων των συναισθημάτων μας και κυρίως αυτών που άπτονται το αγαπητικό πνεύμα της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης μας. Πάντως συμφωνώ με το Ρωμαίικο Οδοιπορικό πως πρέπει να αποδεχόμαστε και να προβάλλουμε το δίκαιο απ' όποιον πολιτικό χώρο κι αν προέρχεται. Και νομίζω πως αδικούμε το άρθρο που αναφέρεται στην εθνική τραγωδία του '74 όταν στεκόμαστε στην γνώμη μας για τον αρθρογράφο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ζαχαρίας Τομπούλης26 Ιουλίου 2013 στις 12:35 μ.μ.

  Αγαπητοί αδελφοί,

  Σάς ευχαριστώ που με αξιώσατε απαντήσεως και πρέπει να σάς συγχαρώ για το ότι δεν ταυτίζεστε με κόμματα, όπως δεν ταυτίζομαι ούτε εγώ. Και η κριτική μου δεν αφορά σε κόμματα, αλλά σε θρησκευτικές θέσεις. Κατ΄ αρχάς δεν έχω δει τις αναρτήσεις σας περί ΚΚΕ και Τσίπρα, όπου ενδεχομένως θα κατέθετα κάποια σχόλια (δεν είμαι καθημερινός θαμώνας του Διαδικτύου, αλλά όποτε το επισκεφθώ επισκέπτομαι οπωσδήποτε την ιστοσελίδα σας).

  Το ΚΚΕ πάντως είναι πολιτικό κόμμα του οποίου η εκκλησιομαχική θέση είναι γνωστή, κι έτσι δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος ιδιαίτερος σχολιασμός· αλλά και στην δήθεν προσέγιση του κ. Τσίπρα προς την Εκκλησία και εκεί έχω εκφράσει σε άλλες περιπτώσεις την κριτική μου, διότι πρόκειται περί υποκρίσεως του αμερικανο-κίνητου ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι σφόδρα αντι-εκκλησιαστικός (παρά τα σιρόπια με τους "ασπόνδυλους" Μητροπολίτες μας) και ταυτόχρημα αντι-ρωμέηκος.

  Ειδικά η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ αποτελεί φαινόμενο του οποίου οι θρησκευτικές πεποιθήσεις είναι για τους πολλούς αδιευκρίνιστες και πλασάρεται ως εθνο-χριστιανικό κόμμα, όπως φαίνεται και σε κάποια σχόλια ανωτέρω τούτου. Δεν νομίζω ότι απαιτεί ιδιαίτερη λογική βάσανο η διαπίστωση ότι "ο κρυφός εχθρός είναι χειρότερος του φανερού". Δήθεν υποστηρικτές του Γέροντος Παϊσίου και (κάποτε) του Μητροπολίτου Πειραιώς, οι της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ εμφανίζονται με επίσημους εκπροσώπους τους να εορτάζουν - ως οι Μασόνοι - την Εαρινή Ισημερία και να αρέσκονται στον υπερανθρωπο-κεντρισμό του Νίτσε (στην τηλεοπτική συνέντευξη προς τον Γιώργο Τράγκα).

  Το σχόλιο μου για τον Νίκο Μιχαλολιάκο δεν στρεφόταν κατά του γεγονότος της δημοσίευσης της θέσης του - με την οποία συμφωνώ - από το Ρωμαίικο Οδοιπορικό, αλλά έκρινα ότι δεν πρέπει να αφήσω ασχολίαστη την παλαιότερη θέση του περί Πανός και Εωσφόρου, καθ΄ ήν στιγμήν άλλα ιστολόγια αγωνίζονται κατά της παραπλάνησης των Ρωμηών από την Χ.Α. Όταν επισήμως, και όχι ανεπισήμως και βολικώς, η Χ.Α. - με οποιοδήποτε κόστος στα παλαιά στελέχη της - αποκηρύξει το φιλο-ναζιστικό της παρελθόν (να θυμίσω τα δημοσιεύματα υπέρ του Rudolf Hess και κατά της γερμανικής ήττας του Μαΐου 1945), τον νεοπαγανισμό της, την άποψή της για φυλετική (και όχι πνευματική-πολιτιστική) ανωτερότητα των Ελλήνων και την υπ΄ αυτής αποδοχή της ιδέας της Ρωμηοσύνης (που δεν είναι μονο-φυλετική), τότε να την υποστηρίξουμε, βρε αδελφέ!

  Μη λησμονείτε ότι οι Σιωνιστές έχουν βάλει και τους νεοπαγανιστές (μέσω της Μασονίας) να κατηγορούν τον γνήσιο Ιουδαϊσμό των Προφητών, και όχι τον σύγχρονο Ιουδαϊσμό της "λευκής" μαγείας Καββαλά, ώστε να αποδυναμώσουν την Ορθοδοξία. Οι ίδιοι στα Πρωτόκολλά τους γράφουν ότι θα βάλουν πράκτορές τους να στρέφονται εναντίον τους (των Σιωνιστών), ώστε να συσπειρώσουν και κατευθύνουν εκεί που θέλουν τους πραγματικά αντιδρώντες.

  Τα όσα αναφέρω περί του Νίκου Μιχαλολιάκου είναι εδώ
  http://www.iefimerida.gr/news/49497/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%BF-%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B6%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%89%CF%83%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85

  Σάς ευχαριστώ προκαταβολικώς για την ανάρτηση του σχολίου μου και σάς συγχαίρω για την ιστοσελίδα σας.

  Ζαχαρίας Τομπούλης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ κύριε Τομπούλη,

   επιτρέψτε μου παρακαλώ να σας αναφέρω τα εξής :

   Είμαι υποστηρικτής και μέλος του κόμματος Λα'ι'κός Σύνδεσμος - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ εδώ και αρκετά χρόνια.

   Υπήρξα κάποτε παρασυρμένος στο "κίνημα" της "Νέας Εποχής" μέσω του αποκρυφισμού, της "ουφολογίας" κλπ κλπ.

   Σας διαβεβαιώνω εντίμως και υπευθύνως ότι σταμάτησα την ενασχόλησή μου με την "Νέα Εποχή" όταν ασχολήθηκα με την πολιτική μέσω της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.

   Προς Θεού, δεν ισχυρίζομαι ότι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι Εκκλησία. Πολιτικό κόμμα είναι, αποτελούμενο από ατελείς και αμαρτωλούς ανθρώπους όπως όλοι μας.

   Μόνο ο Χριστός είναι Τέλειος.

   Όμως, μέσα στην ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ έμαθα την πραγματική και - γιατί όχι ;; - ένθερμη αγάπη για την Πατρίδα και για το Ελληνικό Έθνος.

   Ο Φυλετισμός της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ είναι η υγιής αγάπη για το Έθνος μας που εξαφανίζεται, και όχι το μίσος ή η επιθυμία εξοντώσεως άλλων φυλών όπως ψευδώς μας καταμαρτυρούν.

   Σε 10-15 χρόνια δεν θα υπάρχουν πια Έλληνες με τις εκτρώσεις, τα διαζύγια, την υπογεννητικότητα και την εισβολή λαθρομεταναστών.

   Γι'αυτό το ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ ΕΝΑ καίριο πρόβλημα μιλάει μόνο η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, δυστυχώς.

   Και λέω ΔΥΣΤΥΧΩΣ, εγώ ο υποστηρικτής της ΧΑ, διότι μακάρι να ευημερούσε η Πατρίδα και ας μην υπήρχε η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.

   Όμως η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ τείνει πλέον να γίνει αναγκαστική επιλογή εδώ που φτάσαμε.

   Αυτά τα 10 περίπου χρόνια που υποστηρίζω και ασχολούμαι με την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, δεν είδα ούτε διεπίστωσα ποτέ κάποια αντιχριστιανική δραστηριότητα, ομιλία ή κάποια ύβρι προς την Ορθοδοξία.

   Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ πρεσβεύει την διατήρηση της Εθνικοθρησκευτικής ομοιογένειας του Ελληνικού λαού, και γι'αυτό δεν στρέφεται κατά της Ορθοδοξίας.

   Αντιθέτως, έχει επισήμως ταχθεί ΕΝΑΝΤΙΟΝ του διαχωρισμού Εκκλησίας - Κράτους.

   Θα είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας :

   Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι πολιτικό και όχι θρησκευτικό κίνημα.

   Επομένως στις τάξεις της υπάρχουν και άθρησκοι, και αρχαιολάτρες, και αδιάφοροι ως προς την θρησκεία γενικά.

   Όμως η μεγάλη πλειοψηφία των μελών και φίλων της ΧΑ είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.

   Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ τιμά ιδιαιτέρως τα Ματωμένα Ράσα του Γένους, κυρίως τον Παπαφλέσσα, τον Άγιο Γρηγόριο Ε', τον Γερμανό Καραβαγγέλη και τον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης.

   Επίσης - πράγμα ΠΟΛΥ ΒΑΣΙΚΟ γι'αυτούς που γνωρίζουν - η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ τιμά και αποδέχεται πλήρως το Βυζάντιο ως αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής Ιστορίας, σε αντίθεση με τους άλλους 12θε'ι'στές νεοεποχίτες που υβρίζουν και απορρίπτουν το Βυζάντιο.

   Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι το μόνο κόμμα που κάθε χρόνο τιμά με μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση την θλιβερή επέτειο της Αλώσεως και τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.

   Αυτό είναι κάτι το αδιανόητο για τους πραγματικούς 12θειστές μασώνους νεοεποχίτες.

   Τέλος, επειδή γνωρίζω προσωπικά τον κύριο Μιχαλολιάκο, έχω να σας πω ότι στα νιάτα του - ήταν 23 ετών όταν έγραψε το ποίημα στον Πάνα - είχε όντως νεοπαγανιστικές και φιλοναζιστικές ανησυχίες.

   Όμως τώρα ο άνθρωπος είναι 55 ετών, έχει πια ωριμάσει, γνωρίζει απ'έξω όλα τα τροπάρια όταν εκκλησιάζεται και Ιδεολογία του - και δική μας - είναι ο Ελληνικός Εθνικισμός.

   Αυτά και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.

   Διαγραφή
 6. Ζαχαρίας Τομπούλης27 Ιουλίου 2013 στις 10:04 μ.μ.

  Αγαπητέ μου Ελληνορθόδοξε αδελφέ,

  Δεν επιθυμώ να συνεχίσω την ανταλλαγή απόψεων επί της Χρυσής Αυγής, δεδομένου ότι έχουν γραφτεί πάρα πολλά από χριστιανικά blogs σχετικώς και είναι τα πράγματα πασίγνωστα· χαίρω για τα δικά σου προσωπικά φρονήματα, στα οποία αναγνωρίζω τα στοιχεία της Ρωμηοσύνης. Μη λησμονείς ότι στη Ρωμηοσύνη ήταν δεκτοί όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως καταγωγής, βάσει της χριστιανικής διδασκαλίας, και ότι Αυτοκράτορες γίνονταν και μη (φυλετικά) Έλληνες, όπως οι λ.χ. οι Ίσαυροι, αρκεί να ήσαν Ορθόδοξοι και όχι αιρετικοί, να ήσαν δε και άριστοι στην ελληνομάθεια. Δυστυχώς, δεν ήταν αυτό το πνεύμα που επιδείχθηκε από την Χρυσή Αυγή, όταν προ λίγων ημερών σήκωσε την ελληνική σημαία ο Ορθόδοξος, Ελληνομαθής αλλά (για κακή τύχη του κ. Μιχαλολιάκου) μαύρος μελλοντικός μπασκετμπολίστας του ΝΒΑ (δεν θυμάμαι το όνομά του). Να θυμήσω ότι (μεταξύ άλλων) ο Άγιος Μωϋσής ο Αιθίοψ, μέγιστος ερημίτης και ασκητής, ήταν μαύρος: ο κ. Μιχαλολιάκος θα προσκυνούσε την εικόνα του; Νομίζω δε ότι δεν είναι ἀσχετη και η μασονική περιφρόνηση προς τους μαύρους, ένεκα της οποίας ο τεκτονισμός των μαύρων της Αμερικής (Prince Hall) είναι για τους Τέκτονες αιρετικός!

  Γνωρίζω ότι κι εσύ, όπως και πολλοί άλλοι της Χ.Α., έχετε απογοητευθεί από όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα (όπως κι εγώ) και ότι είστε ως Ορθόδοξοι η πλειοψηφία εντός της Χ.Α. Μη λησμονείς, όμως, ότι η "παλαιά φρουρά" της Χ.Α., επιδεικνύει όλα τα άσχημα σημάδια μιάς μη αλλαγμένης νοοτροπίας της Χ.Α. της δεκαετίας του '80. Γιατί είναι δύσκολο ένα επίσημο "mea culpa" του κ. Μιχαλολιάκου για τα παλαιά νεοπαγανιστικά και φιλοναζιστικά κατηγορήματα της σκέψης του; Ο κ. Γερμενής αποκηρύσσει τον φιλο-εωσφορισμό της πρόσφατης μουσικής του (γνωρίζω πράγματα από "μέσα"); Ο κ. Κασσιδιάρης πώς αποκρίθηκε στον Μητροπολίτη Πειραιώς για τον εορτασμό της ισημερίας (στην οποία φυσικά δεν επήγε ούτε μόνος, ούτε ανεπισήμως); Ας θυμηθούμε ότι και ο εθνικοσοσιαλισμός δεν κατάργησε τον παπισμό, αλλά όταν είχε πιά στη διάθεσή του όλα τα μέσα της εξουσίας, προσπάθησε να τον μετατρέψει σε έναν εθνικιστικό χριστιανισμό της γερμανικής φυλής (έχει γράψει σχετικά ο π. Γεωργόπουλος στον Ορθόδοξο Τύπο και στο διαδίκτυο). Μήπως θα είναι άλλο το πρόσωπο της Χ.Α. που θα αντικρύσουμε αν ανέλθει στην εξουσία και γιατί δυσκολεύεται τώρα να αποκηρύξει επισήμως (πράγμα εντιμότατο) όλο το παρελθόν το πρό 25-30 έτη;

  Ευχαριστώ κι εγώ για τη φιλοξενία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αφετηριακό ερώτημα κλειδί για τη κατανόηση τηςΧ.Α.Σε ποιό Θεό πιστεύει στ'αλήθεια η Χ.Α;Πιστεύει στο Κύριο Ημων Ιησού Χριστό, στους κατά σάρκα προπάτορές του, Αβραάμ, Ισαάκ,Ιακώβ κ.λ.π στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης , στον απόστολο των εθνών, Αγιο Παύλο, σε μυριάδες αγίους μη Έλληνες; Δέχεται το αγιογραφικό οτι ο Θεός εξ' ενός αίματος έφτειαξε το κόσμο;Και τέλος πως ταυτίζεται ο εθνοφυλετισμός-εθνικισμός με τη χριστιανική πίστη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. TA MIΣΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ ΝΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΑΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΨΗΦΙΖΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ,ΚΙ ΑΚΟΜΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ,
  ΑΛΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ,
  ΘΑ ΗΛΠΙΖΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.
  ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΛΠΙΖΩ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΝΑ 'Η ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΘΑΥΜΑΤΑ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  [ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ορθώς αδελφέ ως χριστιανός ελπίζεις στο θαύμα,μας χρειάζεται όμως πρωτίστως μετάνοια και στο θέμα των πολιτικών μας επιλογών .Αρκέτα μας δουλέψαν και μας δουλεύουν ακόμα οι πολιτικάντηδες των δοξολογιών και των λιτανειών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.