26 Ιουν 2013

Ἱεράρχες ἀνάξιοι, ἕρμαιο ποίμνιο


Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, 
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος 
 Ὀρθόδοξοι πολίτες ποὺ δὲν θέλησαν νὰ σφραγιστοῦν μὲ τὸ ΑΜΚΑ, τοὺς κόπηκε ἡ σύνταξη. Ψηφίστηκε νομοσχέδιο ποὺ ἐπιβάλει τὴν δωρεὰ ὀργάνων σώματος ἂν δὲν κάνεις ὑπεύθυνη δήλωση. Στὰ σχολικὰ βιβλία ὁ εὐτελισμὸς τῆς Ὀρθοδοξίας διδάσκεται πλέον μὲ ἀνοιχτὸ τρόπο ὥστε οἱ νέοι μαθητὲς νὰ γίνονται ἀγνωστικιστὲς καὶ ἀρνητὲς τῆς πίστεως ἐνῶ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν γίνεται μάθημα συγκριτικῆς θρησκειολογίας. Οἱ Ἕλληνες βουλιάζουν στὴν ἀνέχεια, στὴν ἀνεργία, οἰκογένειες διαλύονται καὶ πολλοὶ νέοι ἀναγκάζονται σὰν καινούργιο παιδομάζωμα νὰ φεύγουν στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἕπονται πολὺ χειρότερα γιὰ μία χώρα ποὺ ὑποτίθεται ὅτι  εἶναι ὁ φάρος τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης καὶ τῆς ὀρθοδοξίας. 
Σὲ ὅλα αὐτὰ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία εἶναι σκανδαλωδῶς ἀποῦσα. Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο αὐτό. Γνωστὸς ἱεράρχης τῆς βόρειας Ἑλλάδας ποὺ ἀρέσκεται νὰ βγαίνει συχνὰ στὰ τουρκολαγνικὰ κανάλια καὶ νὰ κάνει δηλώσεις ἐντυπωσιασμοῦ  ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ, ὅταν τοῦ ζητήθηκε νὰ συμπαρασταθεῖ σὲ μία κίνηση κατὰ τῆς παρέλασης τῶν ὁμοφυλοφίλων μὲ διάφορες προφάσεις, (ἐν ἁμαρτία),  «ἐξαφανίστηκε» μὴν τυχὸν καὶ ἐνοχλήσει τὸν γνωστὸ τουρκολάγνο καὶ ἰσλαμόφιλο δήμαρχο. Ἄλλος ἱεράρχης πάλι τῆς βορείου Ἑλλάδας θεώρησε σωστὸ νὰ παραβρεθεῖ σὲ δημόσια ἐκδήλωση μουσουλμάνων δερβίσηδων ἐπικροτώντας μία παραθρησκευτικὴ τελετὴ ποὺ....
 δὲν ἔχει τίποτα νὰ ζηλέψει, (ἂν εἶχε κάποια γνώση θὰ ἀντιλαμβάνονταν τί ἐννοῶ), ἀπὸ τελετὲς  δαιμονιζόμενων. Ἄλλος ἱεράρχης τῆς κεντρικῆς Ἑλλάδας ὁ ὁποῖος μάλιστα εἶχε καὶ ἐκπομπὴ στὴν «ἁμαρτωλὴ» ΕΡΤ, εἶχε βγάλει ἐγκύκλιο ποὺ  παρακινοῦσε τοὺς ἱερεῖς τῆς μητρόπολής του νὰ μὴν χτυποῦν τὶς καμπάνες γιατί… ἐνοχλοῦν τὸν κόσμο τὶς Κυριακές.  Ἄλλος ἱεράρχης πάλι τῆς κεντρικῆς Ἑλλάδας ἔχει σκανδαλίσει ἐμφανιζόμενος δημόσια χωρὶς τὸ ράσο δηλώνοντας πὼς πρέπει νὰ καταργηθεῖ στοὺς δημόσιους χώρους καὶ ἔτσι ἡ Ἑλλάδα νὰ εἶναι μία καθαρὰ κοσμικὴ χώρα. Ἄλλος ἱεράρχης τῆς Πελοποννήσου, γνωστὸς γιὰ τὶς δημοσιὲς παρεμβάσεις τοῦ ὑπὲρ τῆς παγκοσμιοποίησης, ἔχει ἐπανειλημμένα τοποθετηθεῖ μὲ τὴν ἄνευ ὁρῶν ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν. Τέλος  γνωστὸς ἱεράρχης τοῦ Πατριαρχείου ἔφτασε στὸ σκανδαλῶδες σημεῖο νά… φιλήσει δημόσια τὸ χέρι τοῦ Πάπα.  

Καὶ μέσα σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν «θύελλα» ὁ ἀρχιερέας τῆς χωρᾶς τοῦ μνημονίου, τῆς χώρας ποὺ ἀργοπεθαίνει καθὼς ἔχει παραδοθεῖ ἡ ἐθνική της κυριαρχία, ἀρέσκεται στὸ νὰ βγαίνει φωτογραφίες ἀγκαλιὰ μὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς «πολιτικοὺς ἐθνοσωτῆρες» ποὺ ἔχουν καταστρέψει τὰ πάντα. Ὁ ἀρχιερέας αὐτὸς ξέρει πολὺ καλὰ τὴν «σιωπὴ» ἐνῶ γύρω του συσσωρεύονται ἐρείπια καὶ σὲ λίγο καιρὸ οἱ ἐκκλησίες θὰ μείνουν χωρὶς ἱερεῖς, ἄλλωστε αὐτὸ δὲν ἐπιδιώκουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ πολίτικοί του φίλοι; Ὁ ἀρχιερέας αὐτὸς κωφεύει σὲ ὅλες τὶς ἐκκλήσεις γιὰ νὰ σταθεῖ στὸ ὕψος του καὶ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὸ κάθε πλευρὰ διωκόμενο ποίμνιό του, ἕνα ποίμνιο σπαρασσόμενο, ἕνα ποίμνιο ἐγκαταλελειμμένο. Θὰ πρέπει νὰ γνωρίζει πὼς στὸ Βυζάντιο, ὅπως μᾶς ἀναφέρει ὁ Στῆβεν Ράνσιμαν, αὐτὸς ὁ κορυφαίας βυζαντινολόγος στὸ βιβλίο τοῦ Βυζαντινὴ Θεοκρατία, «Ὁ σεβασμὸς  γιὰ τὴν θεϊκὴ ἐξουσία τοῦ Αὐτοκράτορα ἢ τοῦ Πατριάρχη δὲν ἐμπόδιζε τοὺς Βυζαντινοὺς νὰ ξεσηκώνονται σὲ ἐπανάσταση ἐναντίον ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ τὸν θωροῦσαν ἀνάξιο γιὰ τέτοια θέση». Θὰ πρέπει νὰ τοῦ θυμίσουμε αὐτὸ ποὺ ἔγραψε τὸ 1984 ὁ κορυφαῖος ἑλληνορθόδοξος θεολόγος, Ἰωάννης Ρωμανίδης, στὸ μεγαλειῶδες ἔργο του, «Πατερικὴ Θεολογία»: «Ἡ ἐκκλησία ὅμως ὅταν ἀντιμετωπίζει ἀνέντιμο ἀγώνα ἐναντίον τῆς εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ ἀμυνθεῖ». Καὶ ἐδῶ νὰ θυμηθοῦμε καὶ τὸν Πάτερα Παΐσιο: «Σὲ μερικοὺς δὲν συμφέρει νὰ ὑπάρχει  ἡ Ἑλλάδα μᾶς κάνει κακὸ λένε πρέπει νὰ τὴν ἐξαφανίσουμε», καὶ τέλος τὸν μεγάλο αὐτὸ ἅγιο, τὸν Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, «Τὴν ἐξουσία δὲν τὴν φοβᾶται ὅποιος κάνει τὸ καλὸ ἀλλὰ ὅποιος κάνει τὸ κακό». 

 Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἐξοντώσει ὅσο καὶ ἂν ὅλοι αὐτοὶ τὸ ἐπιδιώκουν.  Οἱ σύγχρονοι ὅμως «Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι» εἶναι αὐτοὶ ποὺ σήμερα τὴν σταυρώνουν. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἀφήσει ἕρμαιο τὸ ποίμνιο σὲ αὐτὴ τὴν μεγάλη ἱστορικὴ συμφορά,  βορρᾶ κοράκων, ἐχθρῶν της Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ. 

7 σχόλια:

 1. Μπράβο στο Ν.Χειλαδάκη για το θάρρος του! Μπράβο και για το σχόλιό του-καρφί για το μητροπολίτη Άνθιμο και τη συμπεριφορά του στο θέμα του gay-pride που τα έκανε επιεικέστατα μαντάρα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μπράβο κε χειλαδάκη ,ορθά τα γράφετε...
  Ανάξιοι ιερωμένοι, οι δε παντρεμένοι δε γνωρίζουν τι είναι η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ. Ντράπηκα όταν ένας κατά τ΄άλλα συμπαθητικός παπάς μου εξηγούσε για τις περικοπές στο μισθό του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Νομίζω ότι κατάλαβα όλους τους αρχιερείς, που αναφέρεται ο κ. Χειλαδάκης, αλλά ποιος είναι ο αρχιερέας της κεντρικής Ελλάδας που κυκλοφορέι χωρίς ράσα και υποστηρίζει την κατάργηση του ράσου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. http://trelogiannis.blogspot.gr/2013/06/blog-post_3917.html
   Τον εικονιζόμενο πάντως τον γνωρίζετε κε Τελεβάντο!

   Διαγραφή
  2. απ ότι φαίνεται δεν είναι μόνον ένας.
   Χρυσόστομος Ζακύνθου:
   http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2013/06/blog-post_240.html

   Ελπιδοφόρος Προύσης:
   http://antiparakmi.blogspot.com/2013/01/blog-post_11.html

   και γενικότερα, οικουμενικά καραγκιοζλίκια εδώ:
   http://antiparakmi.blogspot.com/2013/01/blog-post_24.html

   Διαγραφή
 4. Οι οικουμενιστές "δρουν¨ στις Νέες Χώρες και το Πατριαρχείο. Δεν είναι τυχαίο ότι
  ο προβλεπόμενος διαμελισμός της χώρας συμπίπτει με τις Νέες Χώρες. Ανεξάρτητη Ήπειρος,Μακεδονία,Θράκη,Κρήτη,Ιωνία.Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΓΑΠ ακύρωσε τον αγωγό που περνούσε από αυτές τις χώρες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΜΠΡΑΒΟ ΝΙΚΟ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ.ΤΑ ΛΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ.Ο ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΞΕΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΗΓΕΤΕΣ.Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΤΑΥΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ.ΕΤΣΙ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΡΩΣΙΑ.ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.