27 Ιουν 2013

"Ὁ χειρότερος μας ἐχθρὸς εἶναι ὁ ἴδιος μας ὁ ἐαυτὸς ποὺ συνεχίζει νὰ μὴν ἀντιδρᾶ καὶ νὰ μὴν λειτουργεῖ οὔτε μὲ τὸ βασικὸ ἔνστικτο, αὐτὸ τῆς ἐπιβίωσης…"

Πρόβατα ἐπὶ σφαγῆ...
Τὸ ἔνστικτό της αὐτοσυντήρησης καὶ τῆς ἐπιβίωσης, εἶναι ἀνεπτυγμένο σὲ ὅλους τους ζῶντες ὀργανισμούς.
Ἔτσι, ὅταν ἕνα ζῶο ἑτοιμάζεται γιὰ σφαγή, τότε ἀκολουθεῖται συγκεκριμένη διαδικασία γιὰ νὰ μὴν φοβηθεῖ τὸ ζῶο, γιὰ νὰ μὴν ἀντιδράσει καὶ τραυματίσει τὸν σφαγέα του ἢ ἀκόμη καὶ γιὰ νὰ μὴν κατορθώσει νὰ διαφύγει.
Γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ, λοιπόν, ἡ ὁποιαδήποτε δυσάρεστη ἀντίδραση τοῦ ὑπὸ σφαγὴ ζώου, ὁ σφαγέας του στὴν ἀρχὴ τὸ χαϊδεύει γιὰ νὰ τὸ ἠρεμήσει καὶ στὴ συνέχεια τοῦ ἀποσπᾶ τὴν προσοχὴ ἢ τοῦ κλείνει τὰ μάτια, γιὰ νὰ μὴν δεῖ τὸ μαχαίρι…
Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ μὲ ἐμᾶς. Ἀφοῦ ζήσαμε ὡς πρόβατα τὴν «προστασία» τῆς πολιτικῆς στάνης, τώρα ὁδηγηθήκαμε στὸ σφαγεῖο. Τὸ χάδι ἔγινε, ἀφοῦ μᾶς ἔπεισαν (ὅσους κατόρθωσαν) πὼς δὲν κινδυνεύουμε. Σήμερα βρισκόμαστε στὸ στάδιο τῆς παραπλάνησης, τῆς ἀπόσπασης τῆς προσοχῆς μας πρὶν ὁ σφαγέας μᾶς ὁλοκληρώσει τὴν «δουλειά» του.
Τὸ παράδοξο εἶναι πὼς ἐνῶ γνωρίζουμε τὴν «διαδικασία», παραμένουμε ἀπαθεῖς ἢ –τουλάχιστον- μὲ....

 τὶς μικρότερες ἀντιδράσεις (καὶ εἶναι γεγονὸς πὼς ἀκόμη καὶ οἱ σφαγεῖς μᾶς ἔχουν ἐντυπωσιασθεῖ ἀπὸ τὴν ἠρεμία μας καὶ τὴν μὴ ἀντίδρασή μας) πρὶν τό… «μοιραῖο».
Τί εἶναι, ἀλήθεια, αὐτὸ ποῦ μᾶς ἔχει καταστήσει (ἢ καταντήσει) νὰ μὴν λειτουργοῦμε οὔτε μὲ τὸ βασικὸ ἔνστικτο, δηλαδὴ αὐτὸ τῆς ἐπιβίωσης;
Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔχει κατορθώσει νὰ ρίξει ὅλες μας τὶς ἄμυνες, ἐνῶ γνωρίζουμε πὼς ὁ δήμιός μας δὲν πρόκειται νὰ ὑποχωρήσει καὶ νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ ἐμᾶς, πρὶν νὰ ὁλοκληρώσει τὴ «δουλειὰ» γιὰ τὴν ὁποία πληρώνεται;
Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς ἔχει «παγώσει» καὶ παραμένουμε ἀπαθεῖς ὡς «πρόβατα ἐπὶ σφαγὴ» καὶ δὲν ἀντιδροῦμε;
Δυστυχῶς, ἔχουμε ἀποδεχθεῖ (οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς) τὴν μοίρα ποὺ μᾶς ἐπιφυλάσσουν. Δὲν θέλουμε νὰ τὸ δεχτοῦμε ὡς γεγονός, ἀλλὰ ἐλπίζουμε πὼς ὁ σφαγέας θὰ κουραστεῖ, πὼς θὰ μᾶς λυπηθεῖ ἢ πὼς θὰ σταματήσει ἡ σφαγὴ πρὶν ἔρθει ἡ σειρά μας…
Δυστυχῶς, ἐμμένουμε νὰ ἐλπίζουμε πὼς θὰ συμβεῖ κάποιο θαῦμα πρὶν νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ὁριστική μας «διαγραφή»…
Δυστυχῶς, ὁ χειρότερός μας ἐχθρὸς εἶναι ὁ ἴδιος μας ὁ ἐαυτὸς ποὺ συνεχίζει νὰ μὴν ἀντιδρᾶ καὶ νὰ μὴν λειτουργεῖ οὔτε μὲ τὸ βασικὸ ἔνστικτο, αὐτὸ τῆς ἐπιβίωσης…

Συνεχίζουμε νὰ βλέπουμε τὴν ἐναλλαγὴ τῶν σφαγέων, λόγω κόπωσής τους ἢ λόγω μὴ ἱκανοποίησης τοῦ στόχου ποὺ ἔχει δοθεῖ ἀπὸ τοὺς ἐργοδότες τους καὶ δὲν μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς αὐτὸ ποὺ σήμερα συμβαίνει δὲν πρόκειται νὰ τελειώσει ποτέ, παρὰ μόνο ἐὰν ἐμεῖς ἀποφασίσουμε νὰ ἀντιδράσουμε, νὰ ἀμυνθοῦμε ἤνα γίνουμε «ἐπιθετικοὶ» καὶ νὰ κερδίσουμε τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ζωή μας μὲ τὸ νὰ ἀφοπλίσουμε τοὺς σφαγεῖς μας.
Δυστυχῶς γιὰ ἐμᾶς, δὲν βλέπουμε ἕναν ἐφιάλτη, ἀλλὰ ζοῦμε μέσα στὸν ἐφιάλτη. Δὲν πρόκειται νὰ ξυπνήσουμε κάποια στιγμὴ καὶ νὰ δοῦμε πὼς ὅλα εἶναι ψέματα. Ὅλα ὅσα συμβαίνουν εἶναι μία τραγικὴ πραγματικότητα, εἶναι μία κατάσταση ποὺ δὲν ἔχει αὔριο γιὰ ἐμᾶς. Δὲν ἔχει προβλεφθεῖ ἀπὸ τοὺς σφαγεῖς ἡ ἐπιβίωσή μας.
Καὶ ἀναρωτιέμαι:
Πότε θὰ καταλάβουμε ὅλοι μας πῶς πρέπει νὰ ἀντιδράσουμε;
Πότε θὰ κατανοήσουμε πὼς ὁ στόχος εἴμαστε ἐμεῖς, πὼς οἱ δικές μας ζωὲς εἶναι ἡ τροφὴ τῶν σφαγέων μας καὶ τῶν ἀφεντικῶν τους καὶ πῶς μόνο ἐμεῖς μποροῦμε νὰ ἀλλάξουμε τὴν ροὴ τῶν γεγονότων;
Πότε θὰ πάψουμε νὰ λειτουργοῦμε ὡς νεκροὶ- ζωντανοί;
Πότε θὰ καταλάβουμε πὼς ἡ ἀξιοπρέπεια, ἡ ἐλευθερία δὲν χαρίζονται ἀλλὰ κατακτῶνται μὲ ἀγώνα καὶ πώς ἡ πατρίδα ἀνήκει σὲ ἐκείνους ποῦ τὴν ὑπερασπίζονται;
kostasxan

4 σχόλια:

 1. Προσέξτε,αντίδραση δεν είναι οι αγανακτισμένοι της πλατείας συντάγματος με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οικουμενιστή παπά. Αντίδραση είναι η ενημέρωση όλων για την Πανθρησκεία και τον οικουμενισμό!!!
  Έτσι δεν θα μπορεί να στο παίζει θρήσκειος και πατριώτης π.χ ο πρώην βουλευτής Πα...ς που συμμετέχει σε οικουμενιστικές συμπροσευχές!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μεγάλες καὶ ὀδυνητὲς ἀλήθειες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. κενά λόγια, διαπιστώ σεις επι διαπιστώσεων.Ο μόνος υγειής <> είναι το άδειασμα ολων των κομμάτων απο τους χριστιανούς ,και η κοινή παραταξή τους απέναντι στους νεοταξικούς λύκους.

   ΑΝΩΝΥΜΟΣ

   Διαγραφή
 3. Ο μόνος υγειής ξεσηκωμός ήθελα να πω, η μόνη υγειής πνευματική εργασία που μπορεί να εκφραστεί ακόμα και σε εκλογές.Σπασμωδικές και τυφλές αντιδράσεις μυρίζουν αίμα ,αίμα αδελφικό,νερό στο μύλο των παγκσμοιοποιητών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.