24 Ιουν 2013

Συγκλονιστικὴ συνέντευξη μὲ τὸν ἀρχηγὸ τοῦ κόμματος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τοῦ Λιβάνου


Το Levant Party (Ἑλληνικά: Κόμμα τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς, Ἀράβικα: Mashreq Party) ξεκίνησε τὴν δημιουργία του ὡς ἕνα γκροὺπ νέων ἀνθρώπων μὲ ὅραμα ἕνα καλύτερο αὔριο. Μόλις τὸ 2012 ἀναγνωρίστηκε ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση τοῦ Λιβάνου καὶ πλέον εἶναι καὶ ἐπίσημα καταχωρημένο κόμμα. Στὸ Λίβανο διὰ τοῦ συντάγματος οἱ Ἑλληνορθόδοξοι δικαιοῦνται 14 θέσεις στὴ Βουλή. Μέχρι σήμερα αὐτὲς οἱ θέσεις καλύπτονταν ἀπὸ Ἑλληνορθόδοξους μέσω διαφόρων κομμάτων ποὺ συνήθως δὲν ἀντιπροσωπεύει τὰ συμφέροντα τῆς Ἑλληνορθόδοξης κοινότητας. Αὐτὸ γέννησε καὶ τὴν ἀνάγκη γιὰ ἕνα τέτοιο κόμμα. Ὅλες οἱ πληθυσμιακὲς ὁμάδες ποὺ ἀποτελοῦν τὸ Λίβανο ἔχουν δικό τους κόμμα, ὅπως ἀκόμα καὶ δικό τους τηλεοπτικὸ δίκτυο. Τώρα πολλοὶ πολιτικοὶ καὶ ἄλλοι Ἑλληνορθόδοξοι δείχνουν μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ νὰ ἐνταχθοῦν στὸ νέο κόμμα ἀπὸ ὅλες τὶς μεριὲς τῆς χώρας. Ἐντύπωση προκαλεῖ ἢ εὐρεία ἀποδοχὴ ὅλων τῶν κομμάτων, πραγματοποιώντας συναντήσεις, ὅπως τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ μὲ τοὺς πρέσβεις διαφόρων χωρῶν.
Μάλιστα ἕνας ἀπὸ τοὺς κορυφαίους δημοσιογράφους τοῦ Λιβάνου ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα Αl-Αkhbar ἔγραψε ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ μοναδικὸ Ὀρθόδοξο Κόμμα ποὺ ἡ Ρωσία μπορεῖ νὰ βασίζεται στὴ Μέση Ἀνατολή. Αὐτὸ φαίνεται νὰ ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη στὸ Λίβανο τοῦ Ρώσου ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Μιχαὴλ Μπογκντάνοφ ἀπεσταλμένου τοῦ Πούτιν γιὰ παράδοση ἐπιστολῆς ὑποστήριξης πρὸς τὸν Πρόεδρο τοῦ Λιβάνου ἀπὸ τὸν Ρῶσο ὁμόλογό του Βλαντιμὶρ Πούτιν, ὅπου συναντήθηκε ἐπίσης καὶ μὲ τὸν Rodrigue Khoury τοῦ Βυζαντινοῦ Κόμματος Ἐγγὺς Ἀνατολή. Τὸ κόμμα ἔχει δικαίωμα νὰ λάβει μέρος στὶς ἑπόμενες ἐκλογὲς ἐφόσον τὸ ἐπιθυμεῖ καὶ ποὺ πιθανότατα ἂν ἔχει καταφέρει νὰ προετοιμαστεῖ μέσα σὲ λίγο χρονικὸ διάστημα, θὰ λάβει μέρος. Ἡ δημοτικότητα ἀνεβαίνει συνέχεια μὲ....
 τὸν κόσμο νὰ ἀγκαλιάζει αὐτὴ τὴν προσπάθεια, ὅπως ἐπίσης τὴν ἴδια στάση ἔχουν καὶ τὰ τηλεοπτικὰ κανάλια τοῦ Λιβάνου.

Γιὰ νὰ περάσουμε λοιπὸν στὸ θέμα καὶ νὰ δοῦμε τί εἶπε στὸ Olympia ὁ ἴδιος ὁ ἀρχηγὸς τοῦ πρώτου Βυζαντινοῦ καὶ Ὀρθόδοξου κόμματος στὴ Μέση Ἀνατολή.Olympia: Τί σημαίνει Ὀρθοδοξία γιὰ ἕναν Λιβανέζο Ρωμιό;
 

Rodrigue Khoury:

Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι γιὰ ἐμᾶς “ἡ ταυτότητα”, “τρόπος ζωής”,  “ὁ δρόμος τῆς σωτηρίας”, “ἡ ἀλήθεια”. Εἶναι ἐπίσης “κοινότητα” μὲ τὴν δική της συλλογικὴ μνήμη, ἐνδιαφέροντα καὶ ἁγίους, ἕναν οἰκουμενικὸ πολιτισμὸ μὲ βάση τὸ Χριστιανισμὸ καὶ τὴν Βυζαντινὴ κληρονομιά.Olympia: Τί σημαίνει Πόλη, γιὰ ἕναν Λιβανέζο Ρωμιό;
 

Rodrigue Khoury:

Ἡ Κωνσταντινούπολη ἦταν τὸ κέντρο τοῦ πολιτισμοῦ μας γιὰ πολλοὺς αἰῶνες. Κρατήσαμε τὴ μνήμη αὐτῆς τῆς Ἱερῆς Πόλης στὴν συλλογική μας μνήμη, μεταδίδοντας τὴν ἀπὸ παπποῦδες σὲ γιούς. Ἀκόμα θυμᾶμαι πὼς ὁ παππούς μου, ἀπὸ τὰ Κούρα τοῦ Βόρειου Λιβάνου, μία μέρα μου εἶπε νὰ μὴν παρακολουθῶ τὴν Τούρκικη τηλεόραση. Τὸν ρώτησα γιατί; Καὶ μοῦ ἀποκρίθηκε “ὅταν θὰ τὴν ἀφήσουν, ὅταν θὰ ἀπελευθερώθει ἡ Κωνσταντινούπολη θὰ δοῦμε”. Τότε τὸν ρώτησα, τί εἶναι ἡ Κωνσταντινούπολη, καὶ μοῦ δίδαξε γὶ΄αὐτήν, μὲ δάκρυα στὰ μάτια… “ἡ Πόλη μας”. 
Γιὰ ἕναν Λιβανέζο Ρωμιὸ ἡ Κωνστνατινούπολη ἦταν ἡ πρωτεύουσσα τῆς “Αὐτοκρατορίας” καὶ ὁ πολιτισμός του. Πολλοὶ Ρωμιοὶ τῆς Ἀνατολῆς συνέβαλαν σὲ αὐτὸ ποὺ ἦταν ἡ Κωνσταντινούπολη. Δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ φανταστοῦμε ἕνα Βυζαντινὸ πολιτισμὸ χωρὶς τὸν Ἅγιο Χρυσόστομο ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια, ἢ τὸν Ἰωάννη τὸ Δαμασκινὸ ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴ Δαμασκό, ἢ χωρὶς τὸν Ἅγιο Γεώργιο ποὺ ἔμενε στὴ Βυρητό, ἢ χωρὶς τὸ Ρωμανὸ τὸ Μελοδὸ ἀπὸ τὴν Ἔμεσα (Χόμς), χωρὶς τὴν Ἁγία Βαρβάρα ἀπὸ τὴν Ἡλιούπολη τῆς Φοινίκης (Μπάαλμπεκ Λιβάνου), ἢ χωρὶς τὸν Καλλίνικο ποὺ ἐφηῦρε τὸ “ὑγρὸ πυρ” καὶ γεννήθηκε ἀπὸ Ἑλληνο-Ὀρθόδοξους πρόσφυγες (πρόσφυγες λόγο τῆς ἀράβικης εἰσβολῆς στὴν Βυζαντινὴ Ἀνατολὴ τὸ 634 μ.Χ,) ἀπὸ τὴν Ἡλιούπολη τῆς Φοινίκης (Μπάαλμπεκ Λιβάνου).


Πιστεύουμε ὅτι ἡ Κωνσταντινούπολη, γιὰ αἰῶνες ἦταν ἡ Πόλη τῶν ἀρχῶν μας, καὶ ἐκεῖ ποὺ ἐξελίχθηκε ἡ ταυτότητά μας. Καὶ μέχρι σήμερα θεωροῦμε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης ὡς τὸ Οἰκουμενικὸ σύμβολο τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ κόσμου, μία διεθνὴς ἀρχή, ὄχι μόνο γιὰ τοὺς τούρκους, ἀλλὰ γιὰ ὅλους τους Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς ὅλου του κόσμου. Καὶ πιστεύουμε ὅτι ἡ “Πόλη” μᾶς μία μέρα θὰ ἀπελευθερωθεῖ (ὅπως διαβάζουμε καὶ στὶς προφητεῖες τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τοῦ Γέροντα Παΐσιος καὶ Ἰωσὴφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ).
 

Olympia :
Πιστεύετε ὅτι δίχως τὴν Ὀρθοδοξία, θὰ συντηροῦνταν ἡ ἱστορικὴ μνήμη τῶν Λιβανέζων Ρωμιῶν;
 

Rodrigue Khoury :
Μὰ φυσικὰ ὄχι. Ἐπειδὴ ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ βάση τοῦ Βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία βοήθησε ὥστε νὰ μπορέσει νὰ συντηρηθεῖ αὐτὴ ἡ ταυτότητα μέχρι σήμερα. Χάρη τῆς Ὀρθοδοξίας μποροῦμε νὰ δοῦμε μέχρι σήμερα ζωντανὴ τὴν Βυζαντινὴ Κληρονομιὰ στὸ Λίβανο, Συρία, Παλαιστίνη, Ἰορδανία, Κύπρο, Ἑλλάδα κλπ.Olympia:
 Τί ἀντιπροσωπεύει τὸ Ὀρθόδοξο Κόμμα τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς;


Rodrigue Khoury
Τὸ κόμμα τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς – Levant Party ἀντιπροσωπεύει κυρίως 2 πράγματα:

1. Διατήρηση τῆς ἱστορικῆς μας ταυτότητας (Βυζαντινὴ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα)

2. Ἕνα καλύτερο μέλλον βασισμένο στὴ γνώση μας γιὰ τὴν ἀληθινή μας ταυτότητα, μὲ ἐπιμονὴ στὴ Διεθνῆ Βυζαντινὴ Κληρονομιὰ καὶ ἀδελφότητα τῶν Ὀρθόδοξων λαῶν.

Θέλουμε τὰ δικαιώματά μας στὶς χῶρες μας. Εἴμαστε ἐδῶ πρὶν ἀπὸ τοὺς ἄραβες, καὶ πρὶν ἀπὸ τοῦ μουσουλμάνους καὶ γὶ΄αὐτὸ θέλουμε νὰ ἔχουμε τὰ δικαιώματά μας, νὰ μποροῦμε νὰ διαλέγουμε τοὺς ἐκπροσώπους μας. Θέλουμε στὴ Συρία, Ἰορδανία, Παλαιστίνη.. νὰ ἐκπροσωπούμαστε στὸ κοινοβούλια μὲ βάση “ἀναλογίας” ποὺ θὰ ὁρίζεται στὸ σύνταγμα.Olympia :

Μιὰ φωτεινὴ ματιὰ τοῦ Λιβάνου καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς τοῦ μέλλοντος;Rodrigue Khoury :

Ἡ κατάσταση δὲν εἶναι καλὴ στὴν Μέση Ἀνατολή, ἡ “Ἀραβικὴ Ἀνοιξη” τίνει νὰ γίνει “Ἀράβικος Χειμώνας” μὲ πολλοὺς σαλαφιστὲς νὰ μάχονται στὶς διάφορες ἐπαναστάσεις καὶ εἰδικότερα στὴ Συρία. Δὲν πιστεύουν στὸ δικαίωμά μας νὰ ὑπάρχει ἰσότητα μέσα σὲ στὸ κράτος, ἐπειδὴ αὐτοὶ θεωροῦν ὅτι μόνο τὸ ἰσλὰμ εἶναι ἡ μοναδικὴ θρησκεία μέσα στὸ κράτος καὶ οἱ Χριστιανοὶ εἶναι “dhimmis” καὶ πρέπει νὰ πληρώνουν φόρους μὲ τὴν ὀνομασία “djizia”. Τέτοιες πρακτικὲς εἶναι ἀκόμα ζωντανὲς στὰ μέρη ὑπὸ ἰσλαμικὴ κυβέρνηση, ἀκόμα πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς πιστεύουν ὅτι δὲν ἔχουμε οὔτε τὸ δικαίωμα νὰ ὑπάρχουμε.


Ὁ πόλεμος στὴν Συρία δὲν θὰ μπορέσει νὰ λυθεῖ ἔτσι, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ λυθεῖ μόνο μὲ τὸ διάλογο καὶ σὲ αὐτὸ τὸ διάλογο πρέπει νὰ εἶναι ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν διαφόρων κοινοτήτων τῆς Συρίας γιὰ νὰ παραθέσουνε τὶς ἀπόψεις τους καὶ νὰ προστατέψουν τὰ συμφέροντα καὶ δικαιωματά τους σὲ ἕνα νέο σύστημα. Γι’αὐτὸ καὶ πιστεύουμε ὅτι ἡ Ἑλληνορθόδοξη Ἀνατολικὴ Κοινότητα πρέπει νὰ ὀργανωθεῖ σὲ πολιτικὸ κόμμα, γιατί μέχρι τώρα ἄλλες κοινότητες μᾶς χρησημοποιοῦν γιὰ τὰ δικά τους συμφέροντα.
 

Olympia:

Ἀπὸ τὶς μελέτες σας στὴν Βυζαντινὴ Ἱστορία τί ἦταν αὐτὸ ποῦ σᾶς συνάρπασε περισσότερο;


Rodrigue Khoury:

Ὅλα. Οἱ Χριστιανικὲς Ἀρχές, καὶ διεθνῆ ἄποψη αὐτοῦ, εἶναι ἡ ταυτότητα βασισμένη στὴν ψυχὴ καὶ ὄχι σὲ κάποια συγκεκριμένη καταγωγή. Ὁ Ἑλληνισμὸς εἶναι σ Χριστιανικὴ φύση καὶ πρόσωπο.

 

Olympia:

Θεωρεῖτε ὅτι ἡ σημερινὴ πολιτικοοικονομικὴ κρίση τῆς Ἑλλάδος, ὀφείλεται καὶ στὸ ὅτι οἱ Ἕλληνες ἀπώλεσαν τὰ πάτρια ρωμέηκα ἤθη τοῦ κοινοτισμοῦ καὶ τῆς ἀλληλεγγύης καὶ ἀσπάστηκαν τὰ ἀτομικιστικὰ καὶ οἰκονομικιστικὰ ἤθη τῆς Δύσεως;
 

Rodrigue Khoury:

Συμφωνῶ ἀπόλυτα. Ἡ ἀτομιστικὴ θεωρία θὰ καταστρέψει τὴν κοινωνία καὶ ἰδιαίτερα ὅταν θεωρεῖ ὅτι εἶναι τὸ κέντρο τῆς πολιτικὴ δουλειᾶς. Θὰ ἦταν ἐπικοδομητικὸ ἂν τοποθετοῦνταν κάτι ἄλλο ὡς κέντρο τῆς δουλειᾶς. Αὐτὸς ὁ δεύτερος τρόπος σκέψεις εἶναι βασισμένος στὶς Βυζαντινὲς Ὀρθόδοξες ρίζες. Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ κοιτάξει στῆς παλιὲς Ἀνατολικὲς (Βυζάντιο) ρίζες της, γιατί δὲν εἶναι μόνο κομμάτι τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἀσίας ἐπίσης. Ἦταν ἡ καρδιὰ τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαικης Αὐτοκρατορίας καὶ ὄχι τῆς Δυτικῆς. Ἡ Ἑλλάδα ἦταν τὸ Βυζάντιο (Βασιλεία Ρωμιῶν, Empire of Rum). Μὲ τὸν δικέφαλο ἀετό, τὸ ἕνα κεφαλὶ νὰ κοιτάζει πρὸς τὴ δύση καὶ τὸ ἄλλο πρὸς τὴν Ἀνατολή. Ἡ Ἑλλάδα δὲν εἶναι μόνο Δυτικὴ Χώρα ὅπως προσπαθοῦν νὰ τὴν παρουσιάσον. Ὡς μέλος τῆς Ε.Ε., ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχει κανένα ρόλο μέσα σὲ αὐτὴ χωρὶς νὰ διευρίνει καὶ τὴν Ἀνατολικὴ ὄψη, ρίζες καὶ ψυχή της. Αὐτὲς οἱ Ἀνατολικὲς ρίζες εἶναι ἡ ψυχὴ τῆς Ἑλλάδας. Δὲν εἶναι ἔθνος χωρὶς ἱστορία καὶ ψυχή.
 

Olympia:

Τί χρειάζονται οἱ ἐκεῖ Ρωμιοὶ ἀπὸ τοὺς ἐν Ἑλλάδι ἀδερφούς τους;
 

Rodrigue Khoury:

Πρῶτα ἂπ΄ὅλα τὴν ἀγάπη τους. Ἔχουμε κοινὴ συλλογικὴ μνήμη, κοινὴ ἐκκλησία, μία γλώσσα (τὴν Ἑλληνική), μία λειτουργία καὶ κοινὸ πολιτισμό. Θέλουμε νὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ συντηρήσουμε τὴν Βυζαντινή μας ταυτότητα στὴν Ἀνατολή, καὶ τὴν Ἑλληνική μας γλώσσα. Νὰ πείσουν τὴν Εὐρώπη καὶ τὶς ὑπόλοιπες δυτικὲς χῶρες γιὰ τὰ δικαιώματά μας καὶ τὴν ἐκπροσώπησή μας στὰ νέα Ἀράβικα συστήματα καὶ καθεστῶτα, μὲ βάση ἀναλογίας ποὺ θὰ διαφυλάσσεται ἀπὸ τὸ σύνταγμα. Νὰ μᾶς βοηθήσουν στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη ὥστε οἱ Ἀραβικὲς χῶρες νὰ διαγράψουν τὰ σχετικὰ ἄρθρα τοῦ συντάγματος, ποὺ θέτουν ὡς μοναδικὴ πηγὴ δικαίου καὶ θρησκείας μόνο τὸ ἰσλάμ. Νὰ βοηθήσουν πολιτικά, κάνοντας δηλώσεις ποὺ ἀπορρίπτουν τὸ ἰσλαμικὸ καθεστὼς τῆς Συρίας. Ὅπως ἐπίσης νὰ μᾶς βοηθήσουν στὴν προσπάθειά μας ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ ἔχουμε ἕνα πολιτικὸ κόμμα ποὺ νὰ ἀντιπροσωπεύει τὴν κοινότητα αὐτή, σὲ μία χώρα ὅπου κάθε κοινότητα ἔχει τὸ δικό της πολιτικὸ κόμμα, ἐκτὸς ἀπὸ ἐμᾶς.
 

Olympia:

Ἕνα μήνυμά σας πρὸς τοὺς Ἕλληνες ποῦ μαστίζονται ἀπὸ τὴν χειρότερη οἰκονομικὴ κρίση τῆς ἱστορίας τους;
 

Rodrigue Khoury:

Τὸ μήνυμά μου εἶναι σὰν καὶ αὐτὸ τοῦ Γέροντα Παΐσιος: “Γιὰ νὰ χτίσουμε τὴν ψυχή μας καὶ τὴν Ἑλληνικὴ ψυχή, πρέπει νὰ κοιτάξουμε καὶ στὴν ἀνατολή, ὄχι μόνο στὴ δύση. Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ ἐπιστρέψει στὶς Χριστιανικὲς ρίζες τῆς τοῦ Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ. Γιατί ἂν ἡ δύση συνεχίσει νὰ ξεθωριάζει, ἡ Ἑλλάδα θὰ κινδυνεύει νὰ χάσει τὸν ἑαυτό της. Καὶ ὅπως ὁ Κύριος εἶπε: “Πιὸ εἶναι τὸ ὄφελος κάποιος νὰ κρδίσει τὸν κόσμο καὶ νὰ χάσει τὸν ἑαυτὸ τού”.

Εὐχαριστοῦμε θερμὰ τὸν Rodrigue Khoury γιὰ τὴν παραχώρηση συνέντευξης στὸ Olympia.gr

4 σχόλια:

 1. Τι κατάντια !

  Αντί να ενδιαφέρεται η ΕΛΛΑΔΑ για τους Ελληνορθοδόξους αδελφούς μας , ενδιαφέρεται...η Ρωσία !

  Πάντοτε ΑΠΟΥΣΑ η Ελλάδα, δυστυχώς.

  Η μεγάλη κατάρα του νεοελληνικού κράτους.

  Η ταύτιση του Ελληνισμού με τον μικροελλαδισμό.

  Δεν θα βαρεθώ να το λέω.

  Τα πραγματικά γεωπολιτικά όρια του Ελληνισμού είναι τα σύνορα του Βυζαντίου στην Ανατολή.

  Εκεί είναι το πεπρωμένο του Ελληνισμού, και όχι στον βαλκανικό επαρχιωτισμό.

  Αλλά με αμερικανόδουλους και φραγκόδουλους πολιτικούς της πλάκας, τι να περιμένει κανείς ;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ΕΛΛΑΔΑ ενδιαφέρθηκε για τις Ρωσορθόδοξες αδελφές μας που κατέκλυσαν την ελληνική επαρχία μετά την πτώση της αθεΐας στη Ρωσία.

   Δε συμφωνώ μαζί σου φίλε μου για τα γεωπολιτικά όρια που θέτεις. Ο Ελληνισμός έχει ως σύνορο όλον τον κόσμο όπως φανερώνουν τα κατάλοιπά του στο λεξιλόγιο του κόσμου.

   Διαγραφή
 2. θα διαφωνήσω μαζί σου,
  τα γεωπολιτικά όρια του Ελληνισμού ΔΕΝ είναι μόνο τα σύνορα του Βυζαντίου στην Ανατολή.
  Όπως και η ίδια σημαία δηλώνει, πέρα από την ανατολή υπάρχει και η παλαιά Ρώμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε μου, η παλαιά Ρώμη είχε χαθεί για την Ρωμανία ήδη από το 800 μΧ, όταν ο Πάπας έστεψε "αυτοκράτορα" τον Φράγκο Καρλομάγνο.

   Μόνο η Κάτω Ιταλία και η Σικελία παρέμειναν Ελληνορθόδοξες.

   Η Ρωμανία δεν χάθηκε όταν έχασε την παλαιά Ρώμη.

   Η Ρωμανία χάθηκε όταν έχασε την Μικρά Ασία, που ήταν η ψυχή και η τροφός της Ελληνορθοδοξίας.

   Δεν διαφωνώ να διεκδικήσουμε κάποτε τα αδέλφια μας στην Κάτω Ιταλία και την Σικελία.

   Όμως, όπως και να το κάνουμε, η ψυχή και η καρδιά της Ρωμανίας ήταν πάντοτε η καθ'ημάς Ανατολή.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.