7 Μαΐ 2013

Στρατηγός Μακρυγιάννης: «Δὲν βλέπετε πού θέλουν νὰ κάμουν τὴν Ἑλλάδα παλιοψάθα;»

Ὁ λόγος τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη πάντα διαχρονικός. 
Ἀπὸ τότε φώναζε γιὰ τὸν ἐκ Δυσμῶν κίνδυνο τῶν φραγκολατίνων!
«Μὴν ἀφήσετε, Ἅγιοί μου αὐτὰ τὰ γκιντὶ πουλημένα κριγιάτα τῆς τυραγνίας νὰ μασκαρέψουν καὶ νὰ ἀφανίσουν τοὺς Ἕλληνες».
Τότε, ἐκεῖ ποὺ καθόμουν εἰς τὸ περιβόλι μου καὶ ἔτρωγα ψωμί, πονώντας ἀπὸ τὶς πληγές, ὅπου ἔλαβα εἰς τὸν ἀγώνα καὶ περισσότερο πονώντας διὰ τὶς μέσα πληγὲς ὅπου δέχομαι διὰ τὰ σημερινὰ δεινά τς Πατρίδος, ἦλθαν δύο ἐπιτήδειοι, ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, μισομαθεῖς καὶ ἄθρησκοι, καὶ μοῦ ξηγῶνται ἔτσι: «Πουλᾶς Ἑλλάδα, Μακρυγιάννη».
Ἐγώ, στὴν ἄθλιαν κατάστασίν μου, τοὺς λέγω: «Ἀδελφοί, μὲ ἀδικεῖτε. Ἑλλάδα δὲν πουλάω, νοικοκυραῖγοι μου. Τέτοιον ἀγαθὸν πολυτίμητον δὲν ἔχω εἰς τὴν πραμάτειάν μου. Μὰ καὶ νὰ τὸ 'χα, δὲν τὸ 'δινα κανενός. Κι’ ἂν πουλιέται Ἑλλάδα, δὲν ἀγοράζεται σήμερις, διότι κάνατε τὸν κόσμον ἐσεῖς λογιώτατοι, νὰ μὴν θέλει νὰ ἀγοράσει κάτι τέτοιο».
Ἔφυγαν αὐτοί. Κι’ ἔκατσα σὲ μίαν πέτραν μόνος καὶ ἔκλαιγα. Μισὸς ἄνθρωπος καταστάθηκα ἀπὸ τὸ ντουφέκι τοῦ Τούρκου, τσακίστηκα εἰς τὶς περιστάσεις τοῦ ἀγώνα καὶ...
κυνηγιέμαι καὶ σήμερον. Κυνηγιῶνται καὶ ἄλλοι ἀγωνιστὲς πολὺ καλύτεροί μου, διότι ἐγὼ εἶμαι ὁ τελευταῖος καὶ ὁ χειρότερος. Καὶ οἱ πιὸ καλύτεροι ὅλων ἀφανίστηκαν.
Αὐτοὶ ποὺ θυσίασαν ἀρετὴ καὶ πατριωτισμόν, γιὰ νὰ εἰπωθεῖ ἐλεύτερη ἡ Ἑλλάδα κι’ ἐχάθηκαν φαμελιὲς ὁλωσδιόλου, εἶπαν νὰ ζητήσουν ἕνα ἀποδειχτικὸν ποὺ νὰ λέγει ὅτι ἔτρεξαν κι’ αὐτοὶ εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῆς Πατρίδος καὶ Τοῦρκο δὲν ἄφηκαν ἀντουφέκιγο.
Πῆγε νὰ’ νεργήσει ἡ Κυβέρνηση καὶ βγῆκαν κάτι τσασίτες καὶ σπιγοῦνοι, ποὺ δουλεύουν μίσος καὶ ἰδιοτέλεια, καὶ εἶπαν «ὄχι». Καὶ εἶπαν καὶ βρισιὲς παλιὲς διὰ τοὺς ἀγωνιστές. Γιὰ νὰ μὴν πάρουν τὸ ἀποδειχτικόν, ἕνα χαρτὶ ποὺ δὲν κάνει τίποτες γρόσια.
Πατρίδα νὰ θυμᾶσαι ἐσὺ αὐτοὺς ὅπου, διὰ τὴν τιμὴν καὶ τὴν λευτερίαν σου, δὲν λογαρίασαν θάνατο καὶ βάσανα. Κι’ ἂν ἐσὺ τοὺς λησμονήσεις, θὰ τοὺς θυμηθοῦν οἱ πέτρες καὶ τὰ χώματα, ὅπου ἔχυσαν αἵματα καὶ δάκρυα.
Θεέ, συχώρεσε τοὺς παντίδους, ποὺ θέλουν νὰ μᾶς πάρουν τὸν ἀγέρα ποὺ ἀναπνέομεν καὶ τὴν τιμὴν ποὺ μὲ ντουφέκι καὶ γιαταγάνι πήραμε. Ἐμεῖς τὸ χρέος, τὸ κατὰ δύναμιν, ἐπράξαμεν. Καὶ αὐτοὶ βγῆκαν σήμερον νὰ προκόψουν τὴν Πατρίδα. Μας γέμισαν φατρία καὶ διχόνοιαν. Και τὴν Πατρίδα δὲν τὴν θέλουν Μητέρα κοινή. Ἀμορόζα εἰς τὰ κρεβάτια τους τὴν θέλουν. Γι’ αὐτὸ περνοῦν καὶ ρεθίζουν τὸν κόσμον μὲ τέχνες καὶ καμώματα.
Καὶ καζαντίσαν αὐτοὶ πουγγιὰ καὶ ἀγαθὰ καὶ ἀφήκαν τοὺς ἀγωνιστές, τὶς χῆρες καὶ τὰ ὀρφανὰ εἰς τὴν ἄκρην. Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀνθρώπινοι λύκοι, ποὺ φέραν δυστυχήματα καὶ κίντυνον εἰς τὸν τόπον. Ἂς ὄψονται.
Τότε ποὺ ἡ Τουρκιὰ ἐκατέβαινε ἀπὸ τὰ ντερβένια καὶ ὀλίγοι ἔτρεχαν μὲ ὀλίγα ντουφέκια, μὲ τριχιὲς δεμένα, νὰ πολεμήσουν, θέλοντας λευτεριὰν ἢ θάνατον, οἱ φρόνιμοι ἀσφάλιζαν τὶς φαμελιὲς τους εἰς τὰ νησιὰ κι’ αὐτοὶ τρέχαν εἰς ρεματιὲς καὶ βουνά, μὴ βλέποντας ποτὲ Τούρκου πρόσωπον. Κι’ ὅταν ἀκοῦγαν τὰ ντισμπάρκα τῶν Τούρκων, τρέχαν μακρύτερα. Τώρα θέλουν δικήν τους τὴν Πατρίδα καὶ κυνηγοῦν τοὺς ἀγωνιστές.
Ἐγίναμε θηρία ποὺ θέλουν κριγιάτα (κρέατα) ἀνθρώπινα νὰ χορτάσουν. Καὶ χωρίζουν τὸν κόσμον σὲ πατριῶτες καὶ ἀντιπατριῶτες. Αὐτοὶ γίναν οἱ σημαντικοί τς Πατρίδος καὶ οἱ ἄλλοι νὰ χαθοῦν. Δὲν ξηγιῶνται γλυκότερα νὰ φυλάξωμεν Πατρίδα καὶ νὰ δοῦμεν λευτερίαν πραγματικήν. Ρωμαίγικον δὲν φτιάχνεται χωρὶς οὖλλοι νὰ θυσιάσουν ἀρετὴν καὶ πατριωτισμόν. Καὶ χωρὶς νὰ πάψει ἡ μέσα, ἡ δική μας τυραγνία.   
     Καί βγῆκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνῆτες, Ἕλληνες, σπορὰ τῆς ἐβραιουργιᾶς, ποὺ εἶπαν νὰ μᾶς σβήσουν τὴν Ἁγία Πίστη, τὴν Ὀρθοδοξία, διότι ἡ Φραγκιὰ δὲν μᾶς θέλει μὲ τέτοιο ντύμα Ὀρθόδοξον. Και ἐκάθησα καὶ ἔκλαιγα διὰ τὰ νέα παθήματα. Καὶ ἐπῆγα πάλιν εἰς τοὺς φίλους μου τοὺς Ἁγίους. Ἄναψα τὰ καντήλια καὶ ἐλιβάνισα λιβάνιν καλὸν ἁγιορείτικον.
Καὶ σκουπίζοντας τὰ δάκρυά μου τοὺς εἶπα:
«Δὲν βλέπετε ποῦ θέλουν νὰ κάμουν τὴν Ἑλλάδα παλιοψάθα; Βοηθεῖστε, διότι μᾶς παίρνουν, αὐτοὶ οἱ μισοέλληνες καὶ ἄθρησκοι, ὅ,τι πολυτίμητον τζιβαϊρικὸν ἔχομεν. Φραγκεμένους μᾶς θέλουν τὰ τσογλάνια τοῦ τρισκατάρατου το Πάπα. Μὴν ἀφήσετε, Ἅγιοί μου αὐτὰ τὰ γκιντὶ πουλημένα κριγιάτα τῆς τυραγνίας νὰ μασκαρέψουν καὶ νὰ ἀφανίσουν τοὺς Ἕλληνες, κάνοντας περισσότερα κακὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ καταδέχθηκεν ὁ Τοῦρκος ὡς τίμιος ἐχθρός μας». 
Ἕνας δικός μου ἀγωνιστής μο ἔφερε καὶ μοῦ διαβασεν ἕνα παλαιὸν χαρτί, πο ἔγραψεν ὁ κοντομερίτης μου Ἅγιος παπάς, ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Τὸν ἐκρέμασαν εἰς ἕνα δέντρον Τοῦρκοι καὶ Ἑβραῖοι, διότι ἔτρεχεν ὁ εὐλογημένος παντοῦ καὶ ἐδίδασκεν Ἑλλάδα, Ὀρθοδοξία καὶ Γράμματα.
Ἔγραφεν ὁ μακάριος ἐκεῖνος ὅτι:
«Ἕνας ἄνθρωπος νὰ μὲ ὑβρίσει, νὰ φονεύσει τὸν πατέρα μου, τὴν μητέρα μου, τὸν ἀδελφόν μου καὶ ὕστερα τὸ μάτι νὰ μοῦ βγάλει, ἔχω χρέος σὰν χριστιανὸς νὰ τὸν συγχωρήσω. Τὸ νὰ ὑβρίσει τὸν Χριστόν μου καὶ τὴν Παναγία μου, δὲν θέλω νὰ τὸν βλέπω»

10 σχόλια:

 1. Δεν εχει η Ελλάδα μας πια τέτοια αναστήματα,Αληθώς επτωχεύσαμεν!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πυραμιδική εξαπάτηση και εκβίαση24 Δεκεμβρίου 2013 - 2:01 μ.μ.

  Γιατί διαβάζουμε πάντα "Στρατηγός" Μακρυγιάννης και όχι "Στρατηγός" Κολοκοτρώνης ή "Αρχιστράτηγος" Καραϊσκάκης;

  "Μας γέμισαν φατρία και διχόνοια"; Κι ο Μακρυγιάννης πού βρισκόταν; Έξω από αυτά;
  "Ελλάδα δεν πουλάω"; Και τι πούλησε ο Μακρυγιάννης το 1824, το 1831 αν όχι "Ελλάδα, Ορθοδοξία, Γράμματα" όταν οι αγγλογάλλοι έταζαν μέσω των εδώ τσιρακίων των λίρες και αξιώματα; Ο Γιάννης Μακρυγιάννης έτρεξε από τους πρώτους. Ελλάδα υπερασπίστηκε κυνηγώντας τους Κολοκοτρωναίους; Ορθοδοξία υπερασπίστηκε συνωμοτώντας εναντίον του Καποδίστρια; Ή μήπως είχε άλλο κίνητρο και το 1843 όταν δημιουργήθηκε δυσαρέσκεια ενάντια στον Όθωνα επειδή μπλόκαραν την 3η δόση του δανείου, για να μπορούν με πρόσχημα πάλι το Σύνταγμα να δράσουν οι εδώ προκειμένου να εξυπηρετηθεί η πολιτική των εκεί; Τυφλός ή κουφός ήταν ο Μακρυγιάννης όταν η αντιβασιλεία του 1833 αφάνιζε τα μοναστήρια και αποσπούσε την Εκκλησία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο; Μήπως έδρασε όπως ο Κολοκοτρώνης που τον έσυραν μαζί με τον Πλαπούτα στην δίκη; Ή μήπως δεν ήξερε ότι την επανάσταση κατηύθυνε ο Καποδίστριας που ήταν πασίγνωστο τι εκπροσωπούσε;

  Κι όμως, επιμένετε να λέτε "στρατηγό" κάποιον που εν γνώσει του δωροδοκήθηκε μέσω του α’ δανείου και χρίστηκε με τον τίτλο αυτό, προκειμένου να πολεμήσει στον εμφύλιο εναντίον των οργανωτών της Επανάστασης που έβαζαν ως στόχο την Κων/πολη και το χριστιανικό κράτος. Ή μήπως ξέρετε καμια περιοχή "Κολοκοτρώνη" στην Αθήνα, στο Ναύπλιο, στην Τρίπολη;
  Πάψτε λοιπόν να αναπαράγετε επιλεκτικά όσα λέει ο φιλοχρήματος, εγωπαθής Μακρυγιάννης που δεν βρήκε το κουράγιο να μετανοήσει όπως μετανόησε ο Παπαφλέσσας. Αντίθετα, μέσα στα 40 χρόνια που έζησε ύστερα από τον εκ Λονδίνου κατευθυνόμενο εμφύλιο, έδρασε ξανά και ξανά με τον ίδιο τρόπο. Αν δεν το κάνετε, είναι αδύνατο να ερμηνεύσετε και τι γίνεται σήμερα εναντίον των χριστιανών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πυραμιδική εξαπάτηση και εκβίαση26 Δεκεμβρίου 2013 - 12:44 μ.μ.

  Οφείλω μια διόρθωση: Για τα όσα έγιναν επί αντιβασιλείας ο Μακρυγιάννης δεν μιλάει καθαρά, με ιστορική συνέχεια και ιεραρχία στα γεγονότα. Ενώ δεν λέει κάτι για το μείζον θέμα της απόσχισης από την Εκκλησία της Κων/πολης, αναφέρεται στα μοναστήρια, λέγοντας ότι την καταστροφή την κάνουν Έλληνες -για λόγους οικονομικούς- με την σύμφωνη γνώμη των Βαυαρών. Κατονομάζει ιδιαίτερα τον Κ. Σχινά ως δράστη. Όμως ενώ ομολογεί ότι "τα μοναστήρια ήταν τα πρώτα προπύργια της απανάστασής μας", επιμένει ότι ο λόγος της καταστροφής ήταν να καρπωθούν την περιουσία τους, γι αυτό και "οι καϊμένοι οι καλογέροι, οπού αφανίστηκαν εις τον αγώνα, πεθαίνουν της πείνας μέσα στους δρόμους".

  Άλλη μια από τις γνωστές αντιφάσεις του Μακρυγιάννη που εμφανίζεται αρκούντως ενημερωμένος για τα πάντα και οργισμένος με όλους τους άδικους, αχρείους, αντίχριστους, ταυτόχρονα όμως, ανήμπορος να καταλάβει τον βαθύτερο λόγο και τα κίνητρα. Κουβέντα για τον ρόλο του Σχινά στην αποκοπή της Ελλαδικής Εκκλησίας, κουβέντα για τον ρόλο του Σχινά στην δίκη του Κολοκοτρώνη, παρότι την αναφέρει και είναι ίσως η μοναδική φορά που δεν έχει να ρίξει χολή γι αυτόν, ούτε όμως και να αναφέρει τον λόγο για τον οποίο τον έσυραν σε δίκη.

  Είναι εξαιρετικά δύσκολη η περίπτωση του Μακρυγιάννη, γιατί παρουσιάζει μια μοναδικότητα: απαλείφει και φανερώνει, αποσιωπά και αποκαλύπτει, υπερασπίζεται κατηγορώντας αντιφατικά, κρίνει αντικειμενικά με πάθος που ξεχειλίζει, ξέρει τα πάντα αλλά εμφανίζεται αφελής, μιλάει για Θεό και ταυτόχρονα για υλικά αγαθά, υπερασπίζεται το Σύνταγμα και καταγγέλλει τους ψευτοσυνταγματικούς, μιλάει για την πατρίδα ενώ υπερασπίζεται τον τοπικισμό, βρίζει άπαντες και τον εαυτό του μαζί, τον οποίον και αθωώνει συνεχώς. Η μανία του να βρίσκεται στο πολιτικό προσκήνιο, να εξυμνείται συνεχώς και να εμφανίζεται δίκαιος, αδέκαστος και υπεράνω όλων είναι καταφανής, η αδυναμία του στο χρήμα επίσης, ωστόσο μέσα του παλεύει και η αντίθετη τάση, κάτι που σταδιακά τον οδηγεί στα "οράματά του". Περιγραφές ξένων (κυρίως Γάλλων), επιβεβαιώνουν τον χαρακτήρα αυτόν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο "ΠΡΟΦΗΤΗΣ" ΛΟΓΟΣ


  Και σάλπισε ο Λόγος και την ιερή ψυχή των ανθρώπων ανέστησε από τα τάρταρα του Άδη.


  Σάλπισε ο Λόγος, και γκρέμισε τα κάστρα της δαιμόνιας παιδείας, χαρίζοντας στα έθνη Χριστό, Ελλάδα και ανθρωπιά.

  Και ο Λόγος αναστήθηκε με τον Χριστό ! Διότι Χριστός είναι ο Λόγος της ψυχής του ανθρώπου. Και κάθε άνθρωπος υιός Θεού.

  Αδέρφια μου, Θεοί εστέ ! Αυτό το μέγα φόρτωμά σας ... και ο Λόγος Χριστός ξελαφρώνει την ψυχή από τα παρά φύσιν βάρη της, βιώνοντας ο άνθρωπος τη φύση του πατέρα Θεού ως υιός Του.

  Και σάλπισε ο Λόγος φωτίζοντας στους ανθρώπους τη Νέα Γη και το Νέο Ουρανό.

  Τόσο πολύ αγάπησε ο Πατήρ τον κόσμο, ώστε έστειλε τον μονογενή Του Υιό, ως άνθρωπος θνητός, να θεάσει τις εικόνες προς το καθ' ομοίωσιν Του!

  Και σάλπισε ο Λόγος και τόσο πολύ αγάπησε ο πατέρας Θεός την Ελλάδα, που έστειλε ξανά στη γη τον αγαπημένο του Ιωάννη, της αγάπης τον βασιλιά... για να κηρύξει την Ουσία του Λόγου = ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ.

  Η Νέα Γη είναι η επανεκκίνηση της Αγάπης στο εντός ημών των ανθρώπων στον ένα Ουρανό της Αγίας του Θεού Σοφίας.

  ***

  ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ = σπέρνω τα γεγονότα πριν να συμβούν.

  Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

  Λέγει ο Πατήρ ημών Θεός, " αγαπάτε αλλήλους ως εαυτόν ", διότι αυτό που ο κάθε εαυτός είναι ό,τι είναι όλοι οι άλλοι οι αλλήλοι.
  Και αυτή η αγάπη εστί ο Θεός προς το καθ' ομοίωσιν του προς τους ανθρώπους.

  Στο Ένα το Πνεύμα όποιος κατοικεί, ουδείς δούλος ανώτερος του Κυρίου του. Και ουδείς άνθρωπος κατώτερος του Κυρίου Του.

  Το ένα το Άγιο Πνεύμα του Θεού είναι η Αγία Του Εκκλησία.


  Εσείς Έλληνες ενώστε τα εκατοντάδες σχίσματα που χώρισαν την Εκκλησία του Θεού οι ανάξιοι της Θείας Χάριτος ψευτο-ιεράρχες και πατέρες του κτίσματος του σατανά, ως άγιο πνεύμα του θεού τους. Και κόψτε τα κλήματα τα μη φέροντα υγιή καρπό από την ιερή γη εμάς των Ελλήνων.
  Αναστηλώσατε την Μία Αποστολική και Καθολική Εκκλησία, χαρίζοντας δωρεάν στον λαό την ελληνική παιδεία.

  Θωράκιση των Ελληνικών Συνόρων και άρση της βουλευτικής ασυλίας. Να συλληφθούν όλοι οι κλέφτες. Κατάσχεση των κλεμμένων τους και την παραδειγματική τιμωρία τους.

  Και η νέα Βουλή των Ελλήνων θα είναι πένητες ερημίτες και γέροντες κλητοί που δωρεάν θα καθοδηγούν τους Έλληνες, ακολουθώντας το Σύνταγμα του Ιωάννη Γ' Δούκα Βατάτζη.

  Τα πάντα των Ελλήνων στους Έλληνες. Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ να μην ξαναφύγει.


  Τα Ίμια να χαριστούν στην αδερφή μας Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας και στο όνομα της ειρήνης και της ανθρωπιάς να αναλάβει και τον ορυκτό πλούτο των Ιμίων για το καλό της ανθρωπότητας.

  Η Ελλάδα να τιμωρήσει την ΕΟΚ για την απάτη που έστησαν σε βάρος των Ελλήνων.

  Αν δεν μας επιστρέψουν οι γείτονες τις 7 Εκκλησίες μας στην Ασία με τις περιουσίες που ανήκουν ισόβια στον Ελληνισμό, και δεν μας ανοίξουν την πόρτα της Αγίας Σοφίας, τούρκικος μιναρές στην Ελλάδα να μην ξαναηχήσει.

  Να γελοιοποιηθούν τα έθνη που τα γράμματα των νομισμάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου, τόλμησαν να τα ονομάσουν γιουγκοσλαβικά.

  Στους μη έχοντες γη, να τους χαριστεί, ώστε να ο καθένας να μπορεί να καλλιεργεί.

  Να αναστηλωθούν όλοι οι αρχαίοι ελληνικοί ναοί.

  Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδος με τάξη και ειρήνη να μοιράζεται δωρεάν στον λαό.

  Δωρεάν ενέργεια, νερό και, προς ταπείνωση και εξευτελισμό των νόμων των εβραίων, για 10 χρόνια φοροαπαλλαγή σε όλους τους Έλληνες.


  Με τις ευλογίες της αγάπης της μητέρας μας Παναγίας, της Βασίλισσας του Έθνους των Ελλήνων, σας κρούω την πόρτα της αγάπης σας αδέρφια μου, να σας προσφέρω τη δύναμη και την εξουσία του Θεού και Πατέρα μας προς Ανάσταση του Χριστού Λαού Του.  Ιωάννης εν Χριστώ Βασιλεύς των Πένητων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΚΡΙΜΑ...ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ FACEBOOK KAI TWITTER...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.