17 Μαΐ 2013

Οἱ οἰκουμενιστές ζοῦν στό δικό τους κόσμο, πού δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα

Μὲ ἀφορμὴ τὶς πρόσφατες «οἰκουμενιστικὴς ἀγάπης» συναναστροφές, διαβάστε τὸ ἄρθρο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου πατρὸς ΔιονυσίουΤάτση γιὰ τὸν σατανικῆς προελεύσεως οἰκουμενισμὸ καὶ τὸ πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως.
ΟΙ ΤΑΡΑΧΟΠΟΙΟΙ
ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ἐκδηλώσεις ἔχουν πληθυνθεῖ στήν ἐποχή μας. Οἱ μεγαλόσχημοι οἰκουμενιστές ψάχνουν νά βροῦν ἀσήμαντες ἀφορμές, προκειμένου νά βρεθοῦν ἐπί τῷ αὐτῷ Ὀρθόδοξοι, Παπικοί καί Προτεστάντες, νά συμπροσευχηθοῦν, νά ἀνταλλάξουν μηνύματα καί δῶρα καί νά τροφοδοτήσουν τήν αἴσθησή τους ὅτι βρίσκονται στά πρόθυρα τῆς ἑνώσεως τῶν «ἐκκλησιῶν», ἀνεξάρτητα καί πέρα ἀπό τίς βαθιές καί μεγάλες δογματικές διαφορές, πού ὑπάρχουν.
 Σέ ὅλα αὐτά πρωταγωνιστικό ρόλο ἔχει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο προκλητικά ἀδιαφορεῖ γιά τήν ἀνησυχία τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος καί θεωρεῖ τούς ἀντιοικουμενιστές φανατικούς και ζηλωτές, πού δέν εἶναι...
σέ θέση νά συλλάβουν τό βαθύτερο νόημα τῆς ἐκκλησιαστικῆς τους πολιτικῆς καί τό μέγεθος τῆς κρισιμότητας τῶν καιρῶν. Δροῦν μέ τήν ψευδαίσθηση ὅτι αὐτοί ἔχουν στά χέρια τους κάθε ἐξουσία καί μποροῦν νά μᾶς ὁδηγήσουν ἐκεῖ πού θέλουν. Εὐτυχῶς πού κάτι τέτοιο δέν συμβαίνει. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι λαός ἑνός Πατριάρχου ἤ Ἀρχιεπισκόπου, γι᾽ αὐτό δέν θά ἀκολουθήσει τούς οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά τόν ἀπομακρύνουν ἀπό την Ὀρθόδοξο πίστη του καί νά τόν ἀναγκάσουν νά ἀποδεχτεῖ τούς αἱρετικούς ἑτερόδοξους, Παπικούς καί Προτεστάντες, ὡς ἀδελφούς ἐν Κυρίῳ καί ἄς μένουν στό ἕλος τῆς διαστρέβλωσης τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας, δίχως τήν παραμικρή διάθεση νά δοῦν ποῦ καί πόσο ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί νά ἐπιστρέψουν στή Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία.
Σέ ὅλες αὐτές τίς οἰκουμενιστικές ἐκδηλώσεις δέν ὑπάρχει πιστός λαός, πού νά ἀκολουθεῖ. Εὐφραίνονται οἱ ποιμένες καί τό ποίμνιο ἀπομακρύνεται καί διασκορπίζεται, ἀφοῦ ἔχει χάσει τήν ἐμπιστοσύνη του στούς πνευματικούς πατέρες. Εὐτυχῶς πού ὑπάρχουν ἀκόμα κληρικοί, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται τόν οἰκουμενισμό καί ἀποτελοῦν τούς ἀληθινούς ποιμένες. Στούς ταπεινούς αὐτούς κληρικούς στηρίζονται οἱ πιστοί καί δέν ἀπομακρύνονται ἀπό τήν Ἐκκλησία.
Οἱ οἰκουμενιστές ζοῦν στό δικό τους κόσμο, πού δέν ἔχει καμιά σχέση μέ τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα, καί θεωροῦν περιττό νά ὁμολογοῦν τήν πίστη τους. Πρόκειται γιά κοσμικούς ἀνθρώπους, πού τούς συγκινεῖ ἡ ἐξουσία τοῦ παρόντος κόσμου καί μένουν ἀπαθεῖς και ἀδιάφοροι ἀπέναντι στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, τούς ἱερούς Κανόνες καί τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων, παλαιῶν καί νεωτέρων.
Τό μεγάλο κλυδωνισμό στούς πιστούς τῆς Ἐκκλησίας τόν προκαλοῦν οἱ οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι συνήθως εἶναι μεγαλόσχημοι κληρικοί, μέ συνεργάτες καθηγητές Πανεπιστημίου. Οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι ἀποροῦν πῶς αὐτοί οἱ ἄνθρωποι προκαλοῦν τόση ταραχή, ἐνῶ θα ἔπρεπε νά ἀγωνίζονται γιά τήν προάσπιση τῆς Ὀρθοδοξίας καί τήν καταπολέμηση τῶν αἱρετικῶν. Δέν μποροῦν νά κατανοήσουν τί εἶναι αὐτό πού τούς κάνει νά μή βλέπουν ὅτι οἱ ἑτερόδοξοι, Παπικοί και Προτεστάντες, εἶναι ἐπικίνδυνοι γιά τήν Ὀρθοδοξία, ὅσο ἐπιμένουν στίς αἱρετικές τους ἀπόψεις.
Ορθόδοξος Τύπος, 17/5/2013

3 σχόλια:

 1. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΙΝΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟ 1948 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΣΕ . ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΑ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΣΥΜΒΙΩΝΟΥΝ -ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ- ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 80 ΧΡΟΝΙΑ . ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑΥΤΟ .ΕΠΙΤΡΕΠΑΙΤΕ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΚΥΡΗΤΟΥΝ ΦΑΝΕΡΑ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Περισσότερο όμοιοι με τον Ιούδα είναι οι Οικουμενιστές
  http://niksothropoulos.wordpress.com/2013/05/03/a-259/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ
  https://www.youtube.com/watch?v=mavHAtSSMa4

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.