25 Μαΐ 2013

Γιὰ τρίτη φορὰ στὴ Λέσχη Bilderberg ὁ Στουρνάρας! Μαζί του ὁ Γ. Δαυὶδ τῆς Coca Cola 3E, καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ Ελιαμεπ, Λ. Τσούκαλης

Στὸ πολυτελὲς ξενοδοχεῖο Grove Hotel, ἔξω ἀπὸ τὸ Watford, στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο ἀπὸ τὶς 6 ὡς τὶς 9 Ἰουνίου θὰ συναντηθοῦν τὰ μέλη τῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ. Κατὰ κάποιους,  εἶναι ἡ λαϊκὴ φαντασίωση μίας συνομωσίας ἰσχυρῶν. Κατὰ τοὺς περισσότερους, εἶναι μία κλειστὴ Σύνοδος, μίας λέσχης ἰσχυρῶν ποὺ ἀποφασίζουν τὶς τύχες τούτου τοῦ κόσμου, μία σκιώδης παγκόσμια κυβέρνηση. Ἐκεῖ λοιπὸν ὅπου προφανῶς θὰ ἀποφασιστοῦν πολλὰ γιὰ τὶς τύχες μας, θὰ συγκεντρωθοῦν κάποιες ἀπὸ τὶς σημαντικότερες προσωπικότητες τοῦ πλανήτη. Λογικὸ εἶναι τὸ ἐνδιαφέρον νὰ πέφτει στοὺς Ἕλληνες ποὺ θὰ βρεθοῦν ἐκεῖ. Λογικὸ εἶναι κάθε πληροφορία νὰ μεταδίδεται μὲ ἐπιφύλαξη, ἀφοῦ ἂν ἀνακοινώνονταν, ἢ διέρρεαν τόσο εὔκολα στοιχεῖα γιὰ τὴν σύνοδο, δὲν θὰ ἦταν μυστική.
Οἱ πληροφορίες μέχρι στιγμῆς ἀναφέρουν πάντως, ὅτι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, σὲ «περίοπτη θέση» ἀνάμεσα στοὺς προσκεκλημένους, θὰ βρίσκεται ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, Γ. Στουρνάρας. Ὁ κ. Στουρνάρας εἶναι ἀπὸ τοὺς φετινοὺς «ἐκλεκτούς» της Λέσχης, καθὼς ἄλλωστε καὶ στὰ θέματα ποὺ θὰ συζητηθοῦν ἔχει πρωτεύοντα λόγο. Πάντως, ἂν τελικὰ ὁ κ. Στουρνάρας ταξιδέψει στὸ Watford φέτος, δὲν θὰ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ θὰ ἔχει παραβρεθεῖ σὲ Σύνοδο τῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ. Τὸ ἔχει κάνει ἄλλες δύο φορές, τὸ 2009 στὴν Ἀθήνα καὶ τὸ 2010 στὴν Ἱσπανία. Σήμερα, ὡς ΥΠΟΙΚ τῆς Ἑλλάδας, μπορεῖ νὰ....

 δώσει ἀπαντήσεις ἢ νά… ὑποβάλλει ἐρωτήσεις στὰ θέματα ποὺ θὰ συζητηθοῦν στὴ Σύνοδο: Τὴν πορεία καὶ τὸ μέλλον τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὴν παραμονὴ τῆς Ἀγγλίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.
Ἀπὸ Ἑλληνικῆς πλευρᾶς, πάντως, ἡ παρουσία δὲν θὰ λέγαμε ὅτι εἶναι τόσο ἐνισχυμένη. Μᾶλλον ἀποδυναμωμένη, ὅπως καὶ ἡ θέση τῆς χώρας μας διεθνῶς, τὸ τελευταῖο διάστημα, παρότι ὁ ρόλος τῆς Ἑλλάδας εἶναι κομβικὸς σὲ περίπτωση ποὺ ἰσχύει τὸ σενάριο τοῦ Mr Dax γιὰ τὴν συνομωσία τῶν ΗΠΑ ἐναντίον τοῦ εὐρὼ καὶ ἰσχύει τὸ ὅτι ἡ Λέσχη Μπίλντερμπεργκ ἦταν ὁ δημιουργός της σημερινῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.. Ἔτσι, κλήθηκαν νὰ μετέχουν τρία ἄτομα: Ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, Γιάννης Στουρνάρας, ὁ ἐπιχειρηματίας τῆς Coca Cola 3E, Γ. Δαυὶδ καὶ ὁ καθηγητὴς Εὐρωπαϊκῶν σπουδῶν καὶ πρόεδρος τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ, Λ. Τσούκαλης (οἱ δύο τελευταῖοι εἶναι μόνιμα μέλη). Ἀπουσιάζουν οἱ παρόντες τὶς προηγούμενες χρονιὲς ὑπουργοὶ καὶ βουλευτές, καθὼς καὶ δημοσιογράφοι ποὺ ἄλλοτε ἦταν «μόνιμοι πελάτες» τῶν συνόδων τῆς Λέσχης.
Κατὰ κάποιο τρόπο, πάντως καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἱσπανία, θὰ βρεθεῖ καὶ ἡ βασίλισσα τῆς Ἱσπανίας, Σοφία (ἡ ὁποία, πλὴν τοῦ ὅτι εἶναι ἀδελφή του τέως, Κωνσταντίνου, εἶναι μεγάλη φιλέλληνας). Αὐτό, ἀποτελεῖ μᾶλλον ἔκπληξη, ἀφοῦ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ μετέχει ἡ Ἰσπανίδα βασίλισσα στὴ Λέσχη.
Ἡ Λέσχη
Ἡ περίφημη λέσχη Μπίλντερμπεργκ, ἡ ὁποία διακρίνεται ἀπὸ τὴ μυστικότητα καὶ τὰ δρακόντεια μέτρα ἀσφαλείας καὶ διαμορφώνεται ἀπὸ ἕναν πολὺ περιορισμένο ἀριθμὸ ἀνθρώπων (περίπου 130 πολιτικοί, ἐπιχειρηματίες, δημοσιογράφοι καὶ ἄλλοι) παίζει, ἔστω κατὰ κάποιο τρόπο, ἕναν ρόλο μίας ἄτυπης παγκόσμιας κυβέρνησης. Καί, δὲν εἶναι ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε ὅτι ἐδῶ καὶ κάτι παραπάνω ἀπὸ μισὸ αἰώνα, ὅποτε συνεδριάζει ἡ Λέσχη (γιὰ ἕνα τετραήμερο, κάθε χρόνο σὲ διαφορετικὲς χῶρες καὶ πόλεις) συζητῶνται καὶ ἀποφασίζονται τὰ σημαντικότερα γεγονότα ποὺ θὰ συμβοῦν στὴ διάρκεια τοῦ ἔτους ποὺ ἀκολουθεῖ. Προκαθορίζεται τὸ μέλλον τοῦ πλανήτη δηλαδή. Ἔτσι, μᾶλλον ἐξυπακούεται ὅτι οἱ συμμετέχοντες, ἀπαγορεύεται αὐστηρὰ νὰ μιλήσουν σὲ Μέσα Ἐνημέρωσης ἢ σὲ ἰδιῶτες σχετικὰ μὲ τὶς συνεδριάσεις. Καί, μίας καὶ ἀπαγορεύεται νὰ ἐνημερώσουν τὰ Κοινοβούλια τῶν χωρῶν τους, ἐὰν εἶναι πολιτικοί, ἀρνοῦνται τὴ συμμετοχή τους στὴ συνεδρίαση.
Ἡ Λέσχη πῆρε τὴν ὀνομασία της ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖο Bilderberg, στὸ Ὀοστερμποϊκ τῆς Ὀλλανδίας. Ἡ ἀρχικὴ διάσκεψη Μπίλντερμπεργκ πραγματοποιήθηκε στὸ Ξενοδοχεῖο Μπίλντερμπεργκ, κοντὰ στὸ Ἄρνεμ τῆς Ὀλλανδίας, ἀπὸ τὶς 29 Μαΐου ἕως τὶς 31 Μαΐου 1954. Ξεκίνησε σὰν ἰδέα ἀπὸ διάφορα ἄτομα, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Τζόζεφ Ρέτινγκερ, ἀπὸ τὴν ἀνησυχία τους γιὰ τὴν ἀνάπτυξή του ἀντὶ-ἀμερικανισμοῦ στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη.
Ὁ Ρέτινγκερ πρότεινε μία διεθνῆ διάσκεψη, κατὰ τὴν ὁποία οἱ ἡγέτες τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν καὶ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν θὰ πρέπει νὰ συγκεντρωθοῦν καὶ νὰ συνεδριάσουν, μὲ στόχο τὴν προώθηση τῆς κατανόησης μεταξὺ τῶν πολιτισμῶν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς καὶ τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης.
Δέν… βλέπουν μέλλον
Πάντως, ἀπὸ τὰ περίεργα, ἂν δεχτοῦμε ὅτι ἡ Μπίλντερμπεργκ «στήνει» τὸ μέλλον μας, εἶναι ἡ περσινὴ λανθασμένη (ἔτσι ἔχει ἀποδειχθεῖ ὡς τώρα) «πρόβλεψη» τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Εὐρώπη. Στὴν περσινὴ συνάντηση τῶν μελῶν τῆς Λέσχης, ὁ πρόεδρος τοῦ κλειστοῦ κλὰμπ καὶ ἐπικεφαλῆς τοῦ γαλλικοῦ ἀσφαλιστικοῦ κολοσσοῦ AXΧA, Henri de Castries, εἶπε πὼς ἡ ἐταιρία τοῦ προετοιμάζεται γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο ἐξόδου τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὸ εὐρὼ καὶ διάλυσης τῆς εὐρωζώνης.

2 σχόλια:

 1. Μας κυβερνούν οι εχθροί του Θεού και δεν λένε να φύγουν... Θεέ μου, λυπήσου μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλα κρασια αδερφε..
   Συν Αθηνα και χειρα κινει.Μονο του δε γινεται τιποτα.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.